« Back to Search« Back to SearchSearch » Optical emission spectrometer with inductively coupled plasma (ICP-OES)  SAFINA, a.s.

Optical emission spectrometer with inductively coupled plasma (ICP-OES)

  Vestec Czech Republic — SAFINA, a.s.
Published February 11, 2016
|
Notice type
Contract notice
The subject of the public tender is selection of the contractor for the supply and installation of optical emission spectrometer with inductively coupled plasma (ICP-OES). This is not about contracts awarded pursuant to the Act no. 137/2006 Coll. on Public Procurement, as amended, but a tender procedure under the rules for the selection of suppliers OP PIK. According to § 2 e) of the Act č.320 / 2001 Sb. on financial control in public administration tenderer is obliged to cooperate in the performance of financial control.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
03214257
Úřední název*
SAFINA, a.s.
Poštovní adresa*
Vídeňská 104
Obec*
Vestec
PSČ
25242
Kontaktní místo
Vídeňská 104
K rukám
Taťány Lejnarové
Tel.
+420 241024202
E-mail
tatana.lejnarova@safina.cz
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
https://www.safina.cz
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/safina-a-s
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
Stát*
CZ
Upřesnění
akciová společnost
Jiný (prosím upřesněte)
OTHER
Upřesnění
Metalurgické a chemické zpracování drahých kovů
Jiný (prosím upřesněte)
true
Ne
false
Kód NUTS
CZ020
Dodávky
SUPPLIES
Koupě
PURCHASE
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
OPTICKÝ EMISNÍ SPEKTROMETR S INDUKČNĚ VÁZANÝM PLAZMATEM (ICP-OES)
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Vestec
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH
2 300 000
Měna
CZK
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1: Čestným prohlášením Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 zákona prokáže uchazeč, který: a) předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. b) předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Ne
false
Otevřené
OPEN
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska
false
kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
false
Ne
false
Ne
false
Ne
false
Ano
true
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy
http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB