« Back to Search« Back to SearchSearch » Modernization of training centers for the construction, maintenance and operation of buildings IX - Welding School - plastics  Ústecký kraj

Modernization of training centers for the construction, maintenance and operation of buildings IX - Welding School - plastics

  Ústí nad Labem Czech Republic — Ústecký kraj
Published December 28, 2015
|
Notice type
Award notice
The deliverable is the supply of equipment for welding plastics for practical lessons taught subjects, and according to specifications of deliveries and inventories of supplies treated allowance organization Secondary School of Energy and Construction, Business Academy and the School of Nursing, Chomutov, allowance organization, The Průhoně 4800th

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
70892156
Úřední název*
Ústecký kraj
Poštovní adresa*
Velká Hradební 3118/48
Obec*
Ústí nad Labem
PSČ
400 02
Kontaktní místo
Odbor investiční
K rukám
Ing. Tomáš Pajchl
Tel.
+420 475657564
E-mail
pajchl.t@kr-ustecky.cz
Fax
+420 475657245
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.kr-ustecky.cz
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj
Elektronický přístup k informacím (URL)
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj
Stát*
CZ
Regionální či místní orgán
regional authority
Služby pro širokou veřejnost
true
Ne
false
Kód NUTS
CZ042
Dodávky
SUPPLIES
Koupě
PURCHASE
II.1.1) Název přidělený zakázce
Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov IX – Svářecí škola - plasty
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Ústecký kraj
Hodnota
482 805,00
Měna
CZK
Otevřené
OPEN
1.
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
2.
Délka poskytované záruky v měsících, minimálně 24, nejvýše však 60 měsíců
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska
false
Ne
false
Číslo oznámení v Úř. věstníku
2013/S 168-291166
ze dne
30/08/2013
Číslo oznámení v Úř. věstníku
2015/S 194-351308
ze dne
07/10/2015
Ano
true
Oznámení předběžných informací
prior information notice
Oznámení o zakázce
contract notice
IV.3.1. Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
VZINV-RR-60/INV/2015
Ano
true
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy
ROP Severozápad; CZ.1.09/1.3.00/68.01135
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Internetová adresa (URL)
https://www.compet.cz
Fax
+420 542167815
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání
Podmínkou pro podání návrhu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek , pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB