« Back to Search« Back to SearchSearch » Supply of electricity for the town of Brod  Město Havlíčkův Brod

Supply of electricity for the town of Brod

  Havlíčkův Brod Czech Republic — Město Havlíčkův Brod
Published March 8, 2016
|
Notice type
Award notice
Supply of electricity in the form of central procurement for the City of Brod and founded organizations contributory organizations and business organizations with capital contributions town in the period from 1 November 2015 to 31 October 2017 The subject of the tender is the supply of electricity and associated services (supply) in the period from 1. 11. 2015 until 10.31 2017 and the expected range of 2,486 MWh voltage level HV and 6,336 MWh of voltage levels NN and taking responsibility for deviation including the provision of electricity distribution and system services the taps contracting authority under the Act no. 458/2000 Coll., On business conditions and government administration in the energy sectors (energy Act), as amended, and as defined in ERO public notice no. 541/2005 Coll., on electricity market Rules and principles of pricing the market operator for electricity and other implementing regulations to this Act as amended.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
00267449
Úřední název*
Město Havlíčkův Brod
Poštovní adresa*
Havlíčkovo náměstí 57
Obec*
Havlíčkův Brod
PSČ
58061
K rukám
Eva Rozínková
Tel.
+420 569497119
E-mail
erozinkova@muhb.cz
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.muhb.cz
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://zakazky.muhb.cz/profile display 2.html
Elektronický přístup k informacím (URL)
https://zakazky.muhb.cz/vz00000171
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL)
https://zakazky.muhb.cz/vz00000171
Stát*
CZ
Regionální či místní úřad/agentura
regional agency
Služby pro širokou veřejnost
true
Ne
false
Kód NUTS
CZ063
Dodávky
SUPPLIES
Koupě
PURCHASE
II.1.1) Název přidělený zakázce
Dodávka elektrické energie pro Město Havlíčkův Brod
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Havlíčkův Brod
Hodnota
7 101 160
Měna
CZK
Otevřené
OPEN
Nejnižší nabídková cena
true
Ano
true
Číslo oznámení v Úř. věstníku
2015/S 121-220312
ze dne
26/06/2015
Ano
true
Oznámení předběžných informací
prior information notice
IV.3.1. Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
OSI/46/2015/Roz
Ne
false
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz
Fax
+420 542167115
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB