« Back to Search« Back to SearchSearch » Reconstruction of the cultural hall, including facilities in the building ÚMČ Brno Maloměřice and defense, Selská 66, Brno  Statutární město Brno - Městská část Brno – Maloměřice a Obřany

Reconstruction of the cultural hall, including facilities in the building ÚMČ Brno Maloměřice and defense, Selská 66, Brno

  Brno Czech Republic — Statutární město Brno - Městská část Brno – Maloměřice a Obřany
Published April 1, 2016
|
Notice type
Contract notice
The subject of the public contract, the construction work and construction work restrooms, auditorium, meeting rooms ZMC, reconstruction of installations, performing sound insulation measures to the extent and in accordance with its terms. Supplementing III.2.3- - According to § 56 par. 3 point. c) PPA: The Contractor shall submit a certificate of education and professional qualifications of the supplier or suppliers of executives or persons in similar positions and persons responsible for guiding the implementation of the works. The Contractor shall demonstrate compliance with this qualification requirement by submitting structured CVs, evidence of education and evidence of professional qualifications of persons who will participate in the performance of the public contract, which will imply that fulfill the following requirements of the customer and that will contribute to the realization public procurement, according to the below defined levels of this qualification requirement. Structured professional CV must include for each referred person: name and surname, the highest level of education, previous experience in the subject contract, ratio information about suppliers, contributing to the realization of this public zakázky.Zadavatel requires construction management entity with the following conditions (refer the technical complexity of the solution described in the cover sheet PD): - authorization in the field of building construction - min. 10 years experience in management of similar buildings. Fulfillment is proved by § 56 par. 3 point. c) the PPA, ie. applicant shall submit a certificate of education and professional qualifications of the employee, ie. a simple copy of the authorization and an affirmation of the required practice. Submitter states that all specifications are available on the contracting entity profile. In accordance with § 49 para. 5 of the PPA contracting held jointly explore the place of performance for all suppliers who are interested to bid. March 18, 2016 at 9:00 pm. The participants will meet in the lobby of the object Selská 66, Brno.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
44992785
Úřední název*
Statutární město Brno - Městská část Brno – Maloměřice a Obřany
Poštovní adresa*
Selská 66
Obec*
Brno
PSČ
614 00
Kontaktní místo
Zadávací servis, s. r. o.
K rukám
Mgr. Monika Šplíchalová, MBA
Tel.
+420 607832375
E-mail
info@zadavaciservis.cz
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.malomerice/index.php/verejne zakazky mc.html
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
Stát*
CZ
Upřesnění
městská část určená statutem Statutárního města Brna (obec)
Jiný (prosím upřesněte)
OTHER
Služby pro širokou veřejnost
true
Ne
false
Kód NUTS
CZ064
Stavební práce
WORKS
Provádění
true
Oznámení se týká veřejné zakázky
true
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Rekonstrukce kulturního sálu včetně zázemí v objektu ÚMČ Brno Maloměřice a Obřany, Selská 66, Brno
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
JIhomoravský kraj
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH
15 289 000
Ne
false
Ne
false
Měna
CZK
Zahájení
01/06/2016
Dokončení
31/12/2016
Ne
false
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Zadavatel v souladu s ustanovením § 67 zákona požaduje poskytnutí jistoty ve výši 300.000,-Kč. Jistotu je uchazeč povinen poskytnout formou složení peněžní částky na účet zadavatele č. 19-0020824621/0100 vedený u Komerční banky, a.s. variabilní symboll (IČO nebo datum narození uchazeče), nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, a to nejpozději k poslednímu dni lhůty stanovené pro podání nabídek. Blíže ZD.
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
viz. ZD.Tato veřejná zakázka je financována z prostředků Statutárního města Brna.
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 doloženy dle § 53 odst. 3 ZVZ. Profesní kvalifikační předpoklady: dle § 54 písm. a) zákona: předložením výpisu z obchodního rejstříku dodavatele, pokud je v něm zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Dle § 54 písm. b) zákona: předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Blíže ZD
Ne
false
Ne
false
Otevřené
OPEN
Ne
false
Nejnižší nabídková cena
true
Ne
false
Datum
13/04/2016
Čas
17:00
Ne
false
Ne
false
Ne
false
Ne
false
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
Třída Kapitána Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
60455
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz
Fax
+420 542167115
Úřední název
Zadávací servis s.r.o.
Poštovní adresa
Purkyňova 648/125
Obec
Brno
PSČ
612 00
E-mail
info@zadavaciservis.cz
Tel.
+420 607832375
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání
viz. zákon č.137/2006 Sb. v platném znění
Stát
CZ
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB