« Back to Search« Back to SearchSearch » Supply of laboratory facility for testing of electrical rotating machines  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Supply of laboratory facility for testing of electrical rotating machines

  Ostrava Czech Republic — Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Published June 9, 2016
|
Notice type
Award notice
The subject of public procurement (hereinafter "VZ") is the supply of laboratory workplace for testing of electrical rotating machines. The delivery is the delivery of equipment to the place of performance of public procurement, installation, commissioning, delivery of instruction manuals in Czech and English, training of staff. Detailed specifications and technical parameters are contained in Annex 1 of the tender dossier.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
61989100
Úřední název*
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Poštovní adresa*
17. listopadu 2172/15
Obec*
Ostrava
PSČ
70800
K rukám
Ing. Marcela Tomisová
Tel.
+420 597325604
E-mail
marcela.tomisova@vsb.cz
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.vsb.cz/cs/
Adresa profilu kupujícího (URL)
http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
Elektronický přístup k informacím (URL)
http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL)
http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
Stát*
CZ
Veřejnoprávní instituce
body public
Školství
true
Ne
false
Kód NUTS
CZ080
Dodávky
SUPPLIES
Koupě
PURCHASE
II.1.1) Název přidělený zakázce
Dodávka laboratorního pracoviště pro zkoušení elektrických strojů točivých
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
V areálu VŠB - TU Ostrava, na adrese sídla zadavatele- Fakulta elektrotechniky a informatiky
Hodnota
2 878 500
Měna
CZK
Otevřené
OPEN
Nejnižší nabídková cena
true
Ne
false
Ne
false
IV.3.1. Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
75/9560/2016
Ne
false
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Internetová adresa (URL)
https://www.compet.cz/
Fax
+420 542167115
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 10 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel musí námitky vyřídit do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB