« Back to Search« Back to SearchSearch » Karhuvuori-Hiessilta region for winter maintenance contract 2017-2020 (+ Option 1 year).  Lappeenrannan kaupunki, elinvoiman ja kaupunkikehityken toimiala

Karhuvuori-Hiessilta region for winter maintenance contract 2017-2020 (+ Option 1 year).

  Lappeenranta Finland — Lappeenrannan kaupunki, elinvoiman ja kaupunkikehityken toimiala
Published June 27, 2017 — Deadline August 4, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
the implementation of the Agreement the names of members of the staff and the obligation to indicate the professional qualifications of Lappeenranta Bear Mountain Hiessilta-winter maintenance contract area winter maintenance periods 2017-2018, 2018-2019 and 2019-2020 (3 yrs.). The contract includes an option winter maintenance period 2020-2021 (1y.). The contract includes mm. Marked työkohdeluetteloon and työaluekarttaan / maps of streets and roads, and others. plowing width to full buses, bus shelters, sidewalks and bicycle paths, as well as sanding, if necessary, in accordance with pedestrian and bicycle paths sanding the client's instructions. Construction, its extent, and the minimum conditions are described in detail in the specifications. Lappeenranta Bear Mountain area Hiessilta-winter maintenance contract. The contract is subject to the town of Lappeenranta Bear Mountain Hiessilta-area roads, streets, etc. routes winter maintenance work, details of the contract areas. The subject of the contract areas and work sites shown in tender documents työaluekartoissa and object lists. Variants will be accepted (Alternative offers): no requirements in the contract documents determined in accordance with the implementation of the Agreement the names of members of the staff and the obligation to indicate the professional qualifications

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NUTS-koodi
Etelä-Karjala (FI1C5)
sähköisesti osoitteessa (URL)
https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=130106&tpk=48eb1d8a-af41-4052-932e-13c91345edd1
tai Alkamispäivä / päättymispäivä
1.11.2017 - 31.3.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa
kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:
Hankintayksikkö varaa oikeuden neuvotella valittavan urakoitsijan kanssa urakka-ajan jatkamisesta varsinaisen sopimusajan jälkeen. Sopimusaikaa voidaan jatkaa sopijapuolten yhteisellä suostumuksella yhdellä optiovuodella (+ 1v). Mm. optiovuoden yksikköhintojen tarkistukset ym. asiat neuvotellaan urakoitsijan kanssa erikseen ja niistä sovitaan kirjallisesti.
Päivämäärä
7.8.2017 10:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä
Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.
Lisätietoja saa
edellä mainittu osoite (kohta I.1)
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut
II.1.1) Nimi
Karhuvuori-Hiessilta -alueen talvihoitourakka vuosille 2017-2020 (+ optio 1v.)
Viitenumero
718/10.03.01.03/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi
Lumenaurauspalvelut. (90620000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus
Lappeenrannan Karhuvuori-Hiessilta -alueen talvihoitourakka. Urakan kohteena on Lappeenrannan kaupungin Karhuvuori-Hiessilta -alueen teiden, katujen ym. väylien talvihoitotyöt eritellyillä urakka-alueilla. Urakan kohteena olevat alueet ja työkohteet on esitetty tarjouspyyntöasiakirjojen työaluekartoissa ja kohdeluetteloissa.
II.2.4) Kuvaus hankinnasta
Lappeenrannan Karhuvuori-Hiessilta -alueen talvihoitourakka talvihoitokausille 2017-2018, 2018-2019 ja 2019-2020 (3 v.). Hankintaan sisältyy optio talvihoitokaudelle 2020-2021 (1v.). Urakka käsittää mm. työkohdeluetteloon ja työaluekarttaan/ -karttoihin merkittyjen katujen ja teiden ja ym. väylien aurauksen täyteen leveyteen, linja-autokatosten, jalkakäytävien ja pyöräteiden hiekoituksen sekä tarvittaessa kevyen liikenteen väylien hiekoituksen tilaajan ohjeiden mukaisesti. Urakka, sen laajuus sekä edellytetyt vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista
Varsinaisen sopimusajan jälkeen mahdollinen optiovuosi (+1v.) eli talvihoitokausi 2020-21. Talvihiekkojen poisto -optiot; tarjoajalla on mahdollisuus antaa tarjous myös urakka-alueen keväisestä hiekanpoistosta oheisen tarjouspyyntöaineiston mukaisesti. Hankintayksikkö päättää kys. hiekanpoisto-optioiden käyttämisestä erikseen.
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus: Ks. kohta "Soveltuvuusvaatimukset"
III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus: Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti. Ks. myös kohta "Soveltuvuusvaatimukset".
III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus
IV.1.1) Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.8) Tietoa WTOn julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
4.8.2017 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 4.12.2017
VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta
Kevät-kesä 2020.
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytäänKäytetään sähköistä maksua
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
27.6.2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB