« Back to Search« Back to SearchSearch » Bydgoszcz: EXECUTION AND appraisal of energy performance certificates PROPERTY LOCATED IN THE CITY OF BYDGOSZCZ  Urząd Miasta Bydgoszczy

Bydgoszcz: EXECUTION AND appraisal of energy performance certificates PROPERTY LOCATED IN THE CITY OF BYDGOSZCZ

  Bydgoszcz Poland — Urząd Miasta Bydgoszczy
Published July 14, 2016 — Deadline July 5, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Award notice
Winner
Biuro Obsługi Nieruchomości BON s.c. W. Ligia Makarczyk, Adam Makarczyk, ul. Chodkiewicza 15 p.103, 85-065 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
EXECUTION AND appraisal of energy performance certificates PROPERTY LOCATED IN THE CITY OF BYDGOSZCZ.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
tak, numer ogłoszenia w BZP: 137308 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
nie.
I. 1) NAZWA I ADRES
Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-52 32 88 157, 5858453, faks (052) 58 58 273, 5858833.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja samorządowa.
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH ORAZ ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY.
II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH ORAZ ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
690,00
Oferta z najniższą ceną
690,00 / Oferta z najwyższą ceną: 690,00
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
470,00
Oferta z najniższą ceną
470,00 / Oferta z najwyższą ceną: 470,00
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
1090,00
Oferta z najniższą ceną
1090,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1540,00
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
1000,00
Oferta z najniższą ceną
1000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4900,00
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
1230,00
Oferta z najniższą ceną
1230,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
780,00
Oferta z najniższą ceną
780,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2205,00
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
564,00
Oferta z najniższą ceną
564,00 / Oferta z najwyższą ceną: 564,00
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
700,00
Oferta z najniższą ceną
700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 799,50
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
990,00
Oferta z najniższą ceną
990,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2650,00
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
1.
Cena wybranej oferty
490,00
Oferta z najniższą ceną
490,00 / Oferta z najwyższą ceną: 799,50
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
490,00
Oferta z najniższą ceną
490,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1473,54
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
600,00
Oferta z najniższą ceną
600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 798,27
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
615,00
Oferta z najniższą ceną
615,00 / Oferta z najwyższą ceną: 615,00
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
615,00
Oferta z najniższą ceną
615,00 / Oferta z najwyższą ceną: 998,76
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
1250,00
Oferta z najniższą ceną
1250,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1499,37
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
950,00
Oferta z najniższą ceną
950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1499,37
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
1150,00
Oferta z najniższą ceną
1150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1150,00
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
350,00
Oferta z najniższą ceną
350,00 / Oferta z najwyższą ceną: 600,00
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
350,00
Oferta z najniższą ceną
350,00 / Oferta z najwyższą ceną: 600,00
Waluta
PLN .

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB