« Back to Search« Back to SearchSearch » Restoration of the building Moyzesova 11 Košice after fire damage  Metrostav a.s.

Restoration of the building Moyzesova 11 Košice after fire damage

   Slovakia — Metrostav a.s.
Published January 5, 2017 — Deadline May 2, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The contract is the preparation of project documentation, performance engineering activities to ensure the building permit, supervision during the construction works, implementation of construction work by the extent of project documentation for the building of the Institute of Chemical Science PJ Safarik University in Kosice after a large fire the roof of the building.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV A ADRESY
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát IČO: 00397768 Šrobárova 2, 04180 Košice - mestská časť Staré Mesto Slovensko Kontaktná osoba: Ing. Mária Imreczeová Telefón: +421 552341597 Fax: +421 556786959 Email: maria.imreczeova@upjs.sk Webové sídlo (internetová adresa) Hlavná adresa (URL): http://www.upjs.sk
Názov
Obnova objektu Moyzesova 11 v Košiciach po škodách spôsobených požiarom
Druh zákazky
Práce
Stručný opis
Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti na zabezpečenie stavebného povolenia, autorský dozor počas realizácie stavebného diela, realizácia stavebného diela v rozsahu podľa projektovej dokumentácie na budove Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach po rozsiahlom požiari strechy budovy.
Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Jedna hodnota
Druh postupu
Priame rokovacie konanie
Predpokladaný dátum uzatvorenia zmluvy
04.01.2017
Názov a adresa hospodárskeho subjektu
Metrostav a.s. IČO: 00014915 Koželužská 2450/4 , 18000 Praha 8 Česká republika Kontaktná osoba: Ing. Ján Sekerák Telefón: +421 915737237 Email: jan.sekerak@metrostav.cz Internetová adresa (URL): http://www.metrostav.cz
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: Jedna hodnota
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.01.2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB