« Back to Search« Back to SearchSearch » FRAMEWORK AGREEMENT CONSULTANCY UBW / Agresso  Forsvarsbygg Anskaffelser

FRAMEWORK AGREEMENT CONSULTANCY UBW / Agresso

  HARSTAD Norway — Forsvarsbygg Anskaffelser
Published February 27, 2017 — Deadline March 27, 2017 (a year ago)
|
Notice type
Contract notice
NDEA economy platform is largely built around Agresso / Unit4 Business World (UBW). Currently handled accounting, invoice processing (inbound and outbound e-invoicing), procurement portal / order scheduling, payroll, personnel, time, equipment registry, budget and more. Agresso is the basis for the company's financial reporting and is used in combination with Corporater that The management information system (LIS). During 2016, new functional areas adopted relating to the management of projects and contract economics in Agresso. These are key components in the company's Project Portal. NDEA public services even takes care of the bulk of the daily operation and management of UBW, and the provision of comprehensive support to business in the form of report development and consulting. In addition to its own personnel, the need for assistance to development / modernization, upgrades, maintenance and support of finance platform.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Navn og adresser
Forsvarsbygg Anskaffelser
Kommunikasjon
Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:
Type oppdragsgiver
Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
Hovedaktivitet
Forsvar
Tittel
RAMMEAVTALE KONSULENTTJENESTER UBW/AGRESSO
Hoved-CPV-kode
48440000 - Programvare for økonomianalyse og regnskap
Type kontrakt
Tjenester
Kort beskrivelse
Forsvarsbygg ønsker med denne konkurransen å inngå rammeavtaler med inntil 3 leverandører som kan stille med ressurser som dekker fagfeltene og arbeidsoppgavene det er behov for under videreutvikling, oppgradering, vedlikehold og support av økonomiplattformen samt være rådgiver innenfor UBWs løsninger.
Estimert totalverdi
Verdi ekskl. MVA: 13000000.00 NOK
Informasjon om delkontrakter
Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
Tilleggs-CPV-kode(r)
48443000 - Programvare for regnskap
Sted for gjennomføring
NUTS-kode: NO - NORGE
Beskrivelse av anskaffelsen
Forsvarsbyggs økonomiplattform er i stor grad bygget opp rundt Agresso/Unit4 Business World (UBW). Per i dag håndteres regnskap, fakturabehandling (inngående og utgående e-faktura), innkjøpsportal/ordrebestilling, lønn, personal, timeregistrering, anleggsregister, budsjett med mer. Agresso er grunnlaget for virksomhetens økonomirapportering og benyttes i kombinasjon med Corporater som Ledelses Informasjons System (LIS). I løpet av 2016 ble nye funksjonsområder tatt i bruk knyttet til håndtering av prosjekt- og kontraktsøkonomi i Agresso. Dette er nøkkelkomponenter i virksomhetens Prosjektportal. Forsvarsbygg fellestjenester tar selv hånd om hovedtyngden av daglig drift og forvaltning av UBW, og det ytes omfattende støtte til virksomheten i form av rapportutvikling og rådgivning. I tillegg til eget personell, er det behov for bistand til videreutvikling/modernisering, oppgradering, vedlikehold og support av økonomiplattformen.
Tildelingskriterier
Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
Estimert verdi
Verdi ekskl. MVA: 13000000.00 NOK
Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen
Varighet i måneder: 24Denne kontrakten kan fornyes: ja
Informasjon om alternative tilbud
Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
Informasjon om opsjoner
Opsjoner: nei
Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
Økonomisk og finansiell kapasitet
Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
Teknisk og faglig kvalifikasjoner
Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordningRammeavtale med flere leverandører
Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato: 27/03/2017
Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på
Norsk
Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende
Varighet i måneder : 3 (fra dato fastsatt for mottak av tilbud)
Tilbudsåpning
Dato: 27/03/2017
Informasjon om gjentakelse
Dette er en gjentakende anskaffelse: nei
Informasjon om elektroniske arbeidsflyter
Elektronisk fakturering godtas
Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen
Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Organ som kan gi informasjon om klagebehandling
Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED
27/02/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB