« Back to Search« Back to SearchSearch » Sande kirke - barnhus / sakristi / div  Fylke: Vestfold, Kommune: Sande

Sande kirke - barnhus / sakristi / div

  Sande kirke - bårehus/sakristi/div Norway — Fylke: Vestfold, Kommune: Sande
Published August 1, 2017
|
Notice type
Contract notice
Construction work at Sande church.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Navn og adresser
Sande kommune (Vestfold)
Kommunikasjon
Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:
Tittel
Sande kirke - bårehus/sakristi/div
Hoved-CPV-kode
45212361 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Kirke
Type kontrakt
Bygge- og anleggsarbeid
Kort beskrivelse
Se tilbudsgrunnlag
Informasjon om delkontrakter
Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
Sted for gjennomføring
NUTS-kode: NO033 - Vestfold
Beskrivelse av anskaffelsen
Bygge- og anleggsarbeider ved Sande kirke.
Tildelingskriterier
Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Kontraktens varighet
Varighet i måneder: 10
Tilleggsinformasjon
Arbeider vil foregå delvis på kirkegård
Kvalifikasjonskrav
Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
Type konkurranse
Åpen tilbudskonkurranse
Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud
Dato: 2017-09-01
Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på
Norsk

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB