« Back to Search« Back to SearchSearch » Kajaani old office building, the project A13305, architect and principal  Senaatti-kiinteistöt

Kajaani old office building, the project A13305, architect and principal

  Oulu Finland — Senaatti-kiinteistöt
Published December 22, 2016 — Deadline January 10, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
Real_estate
The project will be renovated ELY Centre and the Employment and Economic Development Office spaces Kajaani old municipal office real estate. The property is made of modernization of farms, based on improved building technology and construction of new customer service and meeting rooms, as well as monitilatyöympäristöjä. The total scope of the project according to the plan of approximately 2121.5 HTM2, with office space floor area as a whole is about 1540 HTM2. The project goal-area efficiency is about 13.6 m2 / person. The figure is calculated according to the service rooms, but no other customer premises (meeting and lobby areas). The project has a budget of 2 534 000 EUR (VAT 0%). The project implementer and are owned by Senate Properties, which is responsible for project investment and will charge rent based on the operators investment. preliminary project implementation schedule planning takes place in the period 3/2017 - 8/2017 and 11/2017 construction - 11/2018. This acquisition includes a capital project and architectural design. The project will be renovated ELY Centre and the Employment and Economic Development Office spaces Kajaani old municipal office real estate. The property is made of modernization of farms, based on improved building technology and construction of new customer service and meeting rooms, as well as monitilatyöympäristöjä. The total scope of the project according to the plan of approximately 2121.5 HTM2, with office space floor area as a whole is about 1540 HTM2. The project goal-area efficiency is about 13.6 m2 / person. The figure is calculated according to the service rooms, but no other customer premises (meeting and lobby areas). The project has a budget of 2 534 000 EUR (VAT 0%). The project implementer and are owned by Senate Properties, which is responsible for project investment and will charge rent based on the operators investment. preliminary project implementation schedule planning takes place in the period 3/2017 - 8/2017 and 11/2017 construction - 11/2018. This acquisition includes a capital project and architectural design.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hankintayksikkö
Senaatti-kiinteistöt
Y-tunnus
1503388-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
Juha Keränen
Yhteyshenkilö
Juha Keränen
Postiosoite
PL 74
Postinumero
90101
Postitoimipaikka
Oulu
Maa
Suomi
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
Juha Keränen
Yhteyshenkilö
Juha Keränen
Puhelin
+358405416143
Sähköpostiosoite
juha.keranen@senaatti.fi
Internet-osoite (URL)
www.senaatti.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Valtion liikelaitos
Hankintalaji
Palvelut
Hankinnan nimi
Kajaanin vanha virastotalo, hanke A13305, arkkitehti- ja pääsuunnittelu
Hankinnan kuvaus
Hankkeessa peruskorjataan ELY-keskukselle ja TE-toimistolle tilat Kajaanin vanhan virastotalon kiinteistöön. Kiinteistössä tehdään tilojen nykyaikaistamistoimenpiteitä, perusparannetaan talotekniikkaa ja rakennetaan uusia asiakaspalvelu- ja neuvottelutiloja sekä monitilatyöympäristöjä. Hankesuunnitelman mukainen kokonaislaajuus on noin 2121,5 htm2, josta toimistotilojen huoneistoala on kokonaisuudessaan noin 1540 htm2. Hankkeen tavoitteellinen tilatehokkuus on noin 13,6 htm2/hlö. Lukuun on laskettu mukaan palveluhuoneet, mutta ei muita asiakaspalvelutiloja (neuvottelu- ja aulatiloja). Hankkeen budjetti on 2 534 000 EUR (alv. 0 %). Hankkeen toteuttajana ja omistajana toimii Senaatti-kiinteistöt, joka vastaa hankkeen investoinnista ja perii toimijoilta investointiin perustuvaa vuokraa. Hankkeen alustavan toteutusaikataulun mukaan suunnittelu tapahtuu ajalla 3/2017 – 8/2017 ja rakentaminen 11/2017 – 11/2018. Tämä hankinta käsittää hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelun.
Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
Hankinta ylittää hankintalain 15 §:n kynnysarvon.
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Pääkohde
Arkkitehtipalvelut. (71200000-0)
Hankintamenettely
Rajoitettu menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei
Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset
Liitteenä olevan osallistumislomakkeen mukaan
Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan
Liitteenä olevan osallistumislomakkeen mukaan
Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Liitteenä olevan osallistumislomakkeen mukaan Liisätietoja hankintailmoitukseen liittyen antaa: Prodeco Oy / Miro Kivioja, puh. 040 9644229, miro.kivioja@prodeco.fi
Tarjouksen valintaperuste
Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ottaen huomioon. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vertailuperusteet
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
10.1.2017 14.00
Tarjouspyyntöasiakirjat
/fi/notice/attachment/302360/Osallistumislomake+Kajaanin+vanha+virastotalo%2C+ARK.doc

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB