« Back to Search« Back to SearchSearch » Myrvoll Station - Entreprise 1, infrastructure  Norconsult AS

Myrvoll Station - Entreprise 1, infrastructure

  Sandvika Norway — Norconsult AS
Published March 14, 2017 — Deadline April 25, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Establishment of infrastructure for planned housing development. Includes restructuring of existing county road, the establishment of two new roundabouts, restructuring of municipal road, construction of new access roads and laying of EL and VA.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Navn og adresser
Norconsult AS
Kommunikasjon
Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Hovedaktivitet
Boliger og nærmiljø
Tittel
Myrvoll stasjon - Entreprise 1, infrastruktur
Hoved-CPV-kode
45000000 - Bygge- og anleggsvirksomhet
Type kontrakt
Bygge- og anleggsarbeid
Kort beskrivelse
Myrvoll Stasjon er et boligprosjekt fra JM Norge AS. Det skal, etter planen, bygges ca. 560 leiligheter og 160 rekkehus fordelt på områdene Skogsåsen og Trelasttomta, som ligger i Oppegård kommune. Området avgrenses av Skiveien/Østfoldbanen i vest og Tverrveien i sør. Denne entreprise omfatter ombygging av eksisterende fylkesvei (ca. 180m), inklusive etablering av to nye rundkjøringer. Det skal også legges om en kommunal vei, Bakkeveien (ca. 130m), fra en av de nye rundkjøringene. Etablering av ca. 400m kommunal adkomstvei (kombinert gs-vei) på Skogsåsen. Det skal føres frem strøm og VA-nett fra stasjonsområdet, inn mot Trelasttomta og Skogsåsen.
Informasjon om delkontrakter
Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
Sted for gjennomføring
NUTS-kode: NO012 - Akershus
Beskrivelse av anskaffelsen
Etablering av infrastruktur til planlagt boligfelt. Inkluderer omlegging av eksisterende fylkesvei, etablering av to nye rundkjøringer, omlegging av kommunal vei, bygging av nye adkomstveier og fremføring av EL og VA.
Tildelingskriterier
Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen
Varighet i måneder: 13Denne kontrakten kan fornyes: nei
Informasjon om alternative tilbud
Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
Informasjon om opsjoner
Opsjoner: nei
Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
Tilleggsinformasjon
Byggherre er Oppegård kommune. Prosjektet og entreprisen styres og koordineres av JM Norge AS.
Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister
Oversikt og kort beskrivelse av vilkår: Som beskrevet i konkurransegrunnlaget
Økonomisk og finansiell kapasitet
Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
Teknisk og faglig kvalifikasjoner
Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten
Som beskrevet i konkurransegrunnlaget
Informasjon om medarbeidere med ansvar for gjennomføring av kontakten
Det er obligatorisk å oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for medarbeidere som skal stå for gjennomføringen av kontrakten
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato: 25/04/2017
Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på
Norsk
Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende
Varighet i måneder : 3 (fra dato fastsatt for mottak av tilbud)
Tilbudsåpning
Dato: 25/04/2017
Informasjon om gjentakelse
Dette er en gjentakende anskaffelse: jaEstimert tidspunkt for ytterligere kunngjøringer: Q3 2017
Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen
KOFA
Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED
14/03/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB