« Back to Search« Back to SearchSearch » Business Finland's basic information technology service  Finpro Oy

Business Finland's basic information technology service

  Helsinki Finland — Finpro Oy
Published October 7, 2017 — Deadline November 13, 2017 (a year ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
Company
As required by the procurement documents, the Finnish Government announced on March 28, 2017 the decision to merge Tekes and Finpro into a new "Business Finland" actor from 1 January 2018. Business Finland consists of a limited liability company and an agency. Competition in basic information technology services aims to improve the cost-effectiveness of basic IT services by improving productivity. The acquisition is focused on the management of basic information technology services of BF as a global service for the following service packages: • Management of servers (management, maintenance and control) • Maintenance and maintenance of cloud services as appropriate • Maintenance of workstations (installation, management and maintenance)  Windows and Mac support • Mobile devices (support languages, Finnish and English) • Windows / Linux server maintenance, monitoring and maintenance management • OSX server maintenance, monitoring and management. On March 28, 2017, the Finnish Government announced that it would merge Tekes and Finpro into a new "Business Finland" actor from 1 January 2018. Business Finland consists of a limited liability company and an agency. Competition in basic information technology services aims to improve the cost-effectiveness of basic IT services by improving productivity. This is due to the development of functions supported by basic information technology services. Requirements as specified in the procurement documents

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NUTS-koodi
Suomi (FI)
NUTS-koodi
Suomi (FI)
tai Alkamispäivä / päättymispäivä
1.1.2018 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaa
ei
Lisätietoja saa
edellä mainittu osoite (kohta I.1)
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
valtion omistama osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat
II.1.1) Nimi
Business Finland perustietotekniikkapalvelu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus
Suomen hallitus ilmoitti 28.3.2017 päätöksestä yhdistää Tekes ja Finpro yhdeksi uudeksi ”Business Finland” - toimijaksi 1.1.2018 alkaen. Business Finland -toimija koostuu osakeyhtiöstä ja virastosta. Perustietotekniikkapalvelujen kilpailutuksella pyritään parantamaan perustietotekniikkapalvelujen kustannustehokkuutta mahdollistamalla tuottavuuden parantaminen. Tämä syntyy kehittämällä perustietotekniikkapalveluilla tuettavia toimintoja.
II.2.4) Kuvaus hankinnasta
Suomen hallitus ilmoitti 28.3.2017 päätöksestä yhdistää Tekes ja Finpro yhdeksi uudeksi ”Business Finland” - toimijaksi 1.1.2018 alkaen. Business Finland -toimija koostuu osakeyhtiöstä ja virastosta. Perustietotekniikkapalvelujen kilpailutuksella pyritään parantamaan perustietotekniikkapalvelujen kustannustehokkuutta mahdollistamalla tuottavuuden parantaminen. Hankinnan kohteena on BF osakeyhtiön perustietotekniikan palveluiden hoito kokonaispalveluna seuraavien palvelukokonaisuuksien osalta: • Palvelimien hallinta (hallinta, ylläpito ja valvonta) • Pilvipalveluiden hallinta ja ylläpito soveltuvin osin • Työasemien ylläpito (asennus, hallinta ja ylläpito)  Windows- ja Mac-tuki • Mobiililaitteet (asennus, hallinta ja ylläpito)  Lumia (poistuva), iPhone ja Android • Käyttäjätuki puhelimella, sähköpostilla ja mahdollisesti itsepalvelulla (tukikielet suomi ja englanti) • Lähituki Helsingissä (tukikielet suomi ja englanti/ruotsi) • Windows / Linux -palvelinten ylläpito, valvonta ja hallinta • OSX-serverin ylläpito, valvonta ja hallinta.
II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista
Optio 1: BF virasto Tulevaisuudessa myös BF virasto voi tarvita perustietotekniikan palveluita. Tämä BF viraston osuus on optiona tässä hankinnassa. Tällä hetkellä Tekes on virasto, joka käyttää pääosin Valtorin ja sen alihankkijoiden palveluita. Tekesin palvelimet sijaitsevat valtion jaetussa, korotetun tietoturvatason konesaliympäristössä. Optio 2: Team Finland talon yleiset järjestelmät -tuki (SPOC). Optio 2. on tässä hankinnassa kaksiosainen palvelu (Single point of contact -piste). BF yhdessä Finnveran kanssa toimii samassa kiinteistössä Ruoholahdessa (TF-talo). Optio 3: BF ja Finnvera SPOC -tuki. Optio 3. tarkoitetaan BF:n ja Finnveran henkilöiden ensimmäistä kontaktointipistettä kaikissa tietotekniikkakysymyksissä (puhelin/"lähituki"), joka kirjaa tietotekniikkaan liittyvän ongelman ja välittää sen kunkin organisaation oikealle taholle
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus: Katso tarjouspyynnön liitteenä oleva ESPD -dokumentti.
III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
IV.1.1) Menettelyn luonne
Kilpailullinen neuvottelumenettely
IV.1.8) Tietoa WTOn julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
13.11.2017 9:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa
suomi
VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3) Lisätiedot
Osallistumishakemukseen liittyvät mahdolliset lisäkysymykset on lähetettävä 25.10.2017 klo 9.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinnat@finpro.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida: ”BF perustietotekniikka / lisäkysymykset”. Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Kaikkiin määräaikaan mennessä esitettyihin lisäkysymyksiin vastataan kerralla, ja vastaukset toimitetaan sähköpostitse kaikille niille, jotka ovat jättäneet yhteystietonsa yllämainittuun osoitteeseen. Osallistumishakemusten tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme voi vastata osallistumishakemukseen liittyviin tiedusteluihin puhelimitse.
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
5.10.2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB