« Back to Search« Back to SearchSearch » PUPPIES AND GENERAL SPARE PARTS  Vantaan Energia Oy

PUPPIES AND GENERAL SPARE PARTS

  Vantaa Finland — Vantaan Energia Oy
Published September 2, 2017 — Deadline September 18, 2017 (a year ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
Company, Utilities
The acquisition concerns small equipment and spare parts required by Vantaa Energy's production facilities in accordance with the tender dossier. Purchase of products required by Vantaa Energy's production facilities including the following product categories: 1. Grinding accessories 2. Welding 3. Chemicals 4. Fasteners 5. Bearings 6. Hoses and couplings 7. Material handling and fixtures 8. Electrical accessories 9. Power tools and accessories 10. Industrial tapes and marking accessories 11 Industrial Products 12. Seals 13. Tools 14. Occupational Safety Products 15. Lamps 16. Valves 17. Transmission and Conveyor Components 18. Lubricants and Greases 19. General Accessories The candidate must have all product categories permanently in their range. On the basis of the competition, a framework agreement is created to select one supplier with which the subscriber concludes an agreement on a shelving service / commodity warehouse and separate orders. If the supplier can not, depending on the customer's schedules and the criteria set for the supply, be the supplier's required product, then the product may be purchased from another supplier. Amounts are not binding on subscribers, and no subscription-based bids are accepted. Vantaa Energy Sähköverkot Oy has the right to use the framework agreement. The acquisition concerns small equipment and spare parts required by Vantaa Energy's production facilities in accordance with the tender dossier. or the minimum required: 3 and maximum: 5

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NUTS-koodi
Vantaa (K092)
sähköisesti osoitteessa (URL)
https://tarjouspalvelu.fi/vantaanenergia?id=131672&tpk=4d847610-8782-4daa-a84e-a3ee5eb4b3b9
tai Alkamispäivä / päättymispäivä
1.1.2018 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa
kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:
Sopimuskautta on mahdollista jatkaa optiokausilla ajalle 1.1.2021-31.12.2022 sekä 1.1.2023-31.12.2023 molemmille kausille erikseen.
Lisätietoja saa
edellä mainittu osoite (kohta I.1)
I.6) Pääasiallinen toimiala
sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto
II.1.1) Nimi
PIENTARVIKKEET JA YLEISVARAOSAT
Viitenumero
131672
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi
Rakentamiseen liittyvät rakenteet ja tarvikkeet ja muut tuotteet (sähkölaitteita lukuun ottamatta). (44000000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus
Hankinta koskee Vantaan Energian tuotantolaitoksissa tarvitsemia pientarvikkeita ja yleisvaraosia tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sähkökoneet, -kojeet, -laitteet ja -kulutustarvikkeet; valaistus. (31000000-6)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta
Hankinta koskee Vantaan Energian tuotantolaitoksissa tarvitsemia tuotteita sisältäen oheiset tuotekategoriat: 1. Hiontatarvikkeet 2. Hitsaus 3. Kemikaalit 4. Kiinnitystarvikkeet 5. Laakerointi 6. Letkut ja liittimet 7. Materiaalinkäsittely ja kalusteet 8. Sähkötarvikkeet 9. Sähkötyökalut ja tarvikkeet 10. Teollisuusteipit ja merkintätarvikkeet 11. Teollisuustuotteet 12. Tiivisteet 13. Työkalut 14. Työturvallisuustuotteet 15. Valaisimet 16. Venttiilit 17. Voimansiirto ja kuljetinkomponentit 18. Voiteluaineet ja rasvat 19. Yleistarvikkeet Ehdokkaalla tulee olla kaikki tuotekategoriat pysyvästi valikoimassaan. Kilpailutuksen pohjalta luodaan puitejärjestely, johon valitaan yksi toimittaja, jonka kanssa tilaaja tekee sopimuksen hyllytyspalvelusta/kaupintavarastosta sekä erillisistä tilauksista. Mikäli toimittaja ei kykene tilaajan aikataulujen ja hankinnan kohteelle asetettujen kriteerien mukaisesti toimittajamaan vaadittua tuotetta, voidaan tuote ostaa toiselta toimittajalta. Määrät eivät ole tilaajaa sitovia, eikä toteutuviin tilausmääriin sidottuja hintoja hyväksytä. Vantaan Energia Sähköverkot Oy:llä on oikeus hyödyntää puitesopimusta.
II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä varsinaiseen tarjouskilpailuun. Asetetuilla vähimmäiskelpoisuusehdoilla sekä vertailtavilla lisävaatimuksilla pyritään varmistamaan toimintavarmuus ja se, että Toimittaja kykenee suoriutumaan hankinnan kohteena olevasta toimeksiannosta. Ehdokkaita valitaan vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) ehdokasta, ellei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän. Mikäli vähimmäisvaatimuksen täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin kolme, Tilaaja voi valita haluamansa määrän ehdokkaita - vähintään 3, enintään 5 - soveltuvien ehdokkaiden joukosta perustuen referensseihin. REFERENSSIT Ehdokkaalla on oltava hankinnan kohteen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävästi kokemusta vastaavista toimituksista. Referenssit tulee ilmoittaa osallistumispyynnön liitteellä 1. Tiedot tulee ladata kohtaan "Hankinnan kohteen kriteerit".
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14) Lisätiedot
Osallistumispyynnön tekemistä ja jättämistä koskevissa tietoteknisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä Cloudia tukeen, puh 020 766 1075 (tuki@cloudia.fi).
IV.1.1) Menettelyn luonne
Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu
IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8) Tietoa WTOn julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
18.9.2017 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
30.8.2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB