« Back to Search« Back to SearchSearch » Bydgoszcz: IMPLEMENTATION appraisal, INVENTORY DATA AND CERTIFICATES OF ENERGY REAL ESTATE LOCATED IN THE CITY OF BYDGOSZCZ  Urząd Miasta Bydgoszczy

Bydgoszcz: IMPLEMENTATION appraisal, INVENTORY DATA AND CERTIFICATES OF ENERGY REAL ESTATE LOCATED IN THE CITY OF BYDGOSZCZ

  Bydgoszcz Poland — Urząd Miasta Bydgoszczy
Published August 26, 2016 — Deadline August 25, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Award notice
Winner
Biuro Usług Technicznych i Wycen Nieruchomości Barbara Szylman, ul. Sanatoryjna 48, 85-474 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IMPLEMENTATION appraisal, INVENTORY DATA AND CERTIFICATES OF ENERGY REAL ESTATE LOCATED IN THE CITY OF BYDGOSZCZ.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
tak, numer ogłoszenia w BZP: 150049 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
nie.
I. 1) NAZWA I ADRES
Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-52 32 88 157, 5858453, faks (052) 58 58 273, 5858833.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja samorządowa.
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH, INWENTARYZACJI ORAZ ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY.
II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH, INWENTARYZACJI ORAZ ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
1180,80
Oferta z najniższą ceną
1180,80 / Oferta z najwyższą ceną: 1380,00
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
1170,00
Oferta z najniższą ceną
1170,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1830,00
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
420,00
Oferta z najniższą ceną
420,00 / Oferta z najwyższą ceną: 738,00
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
615,00
Oferta z najniższą ceną
615,00 / Oferta z najwyższą ceną: 800,00
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
8820,00
Oferta z najniższą ceną
8820,00 / Oferta z najwyższą ceną: 75330,00
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
920,00
Oferta z najniższą ceną
920,00 / Oferta z najwyższą ceną: 940,00
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
1305,00
Oferta z najniższą ceną
1305,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1305,00
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
780,00
Oferta z najniższą ceną
780,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1180,00
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
738,00
Oferta z najniższą ceną
738,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1180,00
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
1290,00
Oferta z najniższą ceną
1290,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1290,00
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
2400,00
Oferta z najniższą ceną
2400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8000,00
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
390,00
Oferta z najniższą ceną
390,00 / Oferta z najwyższą ceną: 600,00
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
290,00
Oferta z najniższą ceną
290,00 / Oferta z najwyższą ceną: 540,00
Waluta
PLN .
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
890,00
Oferta z najniższą ceną
890,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1476,00
Waluta
PLN .

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB