« Back to Search« Back to SearchSearch » Assisted living Stokmarknes  Asplan Viak AS

Assisted living Stokmarknes

  Sandvika Norway — Asplan Viak AS
Published March 17, 2017
|
Notice type
Prior notice
Elevator Construction in terms of delivery and assembly of 2 pcs. person / stretcher lifts.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Navn og adresser
Asplan Viak AS
Kommunikasjon
Tilleggsinformasjon finnes på
Type oppdragsgiver
Andre fylkeskommunale/kommunale virksomheter
Hovedaktivitet
Boliger og nærmiljø
Tittel
Omsorgsboliger Stokmarknes
Hoved-CPV-kode
45000000 - Bygge- og anleggsvirksomhet
Type kontrakt
Bygge- og anleggsarbeid
Kort beskrivelse
Hadsel Eiendom KF innbyr tilbydere til å delta i konkurransen om bygging av 20 omsorgsboliger på Stokmarknes mellom eksisterende sykehjem og Dr. Thodes gate . Entreprisene omfatter bygningsmessige arbeider, tekniske installasjoner og heis. Bygningsmessige arbeider. Bygget er tenkt oppført i 2 plan for omsorgsboliger, og en underetasje på deler av bygget Bæresystem er i all hovedsak av plassbygd betong, og etasjeskiller av prefabrikkerte elementer. Yttervegger er planlagt utført som bindingsverk. Totalt areal 2200 m2. VVS-Tekniske installasjoner. Det skal utføres VVS-tekniske installasjoner som omhandler leveranse av utstyr og montasje av sanitær, varme, ventilasjon og automatikkanlegg. Elektrotekniske installasjoner. Det skal utføres elektrotekniske installasjoner som omhandler leveranse av utstyr og montasje av elkraftinstallasjoner, tele og automatiseringsinstallasjoner, og heisanlegg i form av leveranse og montasje av 2 stk. person/båreheiser.
Estimert totalverdi
Verdi ekskl. MVA: 59000000.00 NOK
Informasjon om delkontrakter
Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: jaMaksimalt antall delkontrakter som kan inngås med én tilbyder: 1
Tittel
Grunn- og bygningsmessige arbeider
Tilleggs-CPV-kode(r)
45000000 - Bygge- og anleggsvirksomhet
Sted for gjennomføring
NUTS-kode: NO - NORGE
Beskrivelse av anskaffelsen
Hovedarbeidsform Arbeidet vil bli organisert som utførelsesentreprise. I utførelsesentrepriser koordinerer byggherren prosjektering og utførelse. Arkitekter og rådgivere utvikler på vegne av byggherren prosjektet gjennom tegninger, beskrivelse og konkurranseregler. Organisering Arbeidet vil bli utført med bygningsmessig entreprenør som hovedentreprenør. Administrasjon og fremdriftskoordinering av sideentrepriser kan bli tiltransportert hoveentreprenøren Kontrakt vil bli opprettet etter NS 8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt.
Tilleggsinformasjon
For denne konkurransen gjelder: Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende Forskrift om offentlige anskaffelser.
Tittel
Ventilasjon.
Tilleggs-CPV-kode(r)
45331200 - Installasjon av ventilasjons- og klimaanlegg
Sted for gjennomføring
NUTS-kode: NO - NORGE
Beskrivelse av anskaffelsen
Levering og montering av komplett ventilasjon/ klimaanlegg
Tittel
Sprinkler, rør, varme og sanitæranlegg
Tilleggs-CPV-kode(r)
45343230 - Installasjon av sprinkleranlegg
Sted for gjennomføring
NUTS-kode: NO - NORGE
Beskrivelse av anskaffelsen
Rørleggerarbeider som omfatter: * Gulvvarme, varmepumpeanlegg med grunnvann som energikilde * Sprinkleranlegg. * Sanitær og røranlegg
Tittel
Elinstallasjoner
Tilleggs-CPV-kode(r)
45315100 - Elektroteknisk installasjonsarbeid
Sted for gjennomføring
NUTS-kode: NO - NORGE
Beskrivelse av anskaffelsen
Det skal utføres elektrotekniske installasjoner som omhandler leveranse av utstyr og montasje av elkraftinstallasjoner, tele og automatiseringsinstallasjoner.
Tittel
Heis
Tilleggs-CPV-kode(r)
42416100 - Heiser
Sted for gjennomføring
NUTS-kode: NO - NORGE
Beskrivelse av anskaffelsen
Heisanlegg i form av leveranse og montasje av 2 stk. person/båreheiser.
Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
Tilleggsinformasjon
Forbehold om tillatelser eller finansiering Oppdragsgiver tar forbehold om finansiering og endelig politisk godkjenning av prosjektet. Videre forbeholder oppdragsgiver seg retten til uten økonomiske eller andre konsekvenser, å forkast samtlige tilbud etter reglene i forskrift om offentlige anskaffelser
Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED
17/03/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB