« Back to Search« Back to SearchSearch » the acquisition of Swedish early childhood education  Helsingin kaupunki, Opetusvirasto

the acquisition of Swedish early childhood education

  Helsingin kaupunki Finland — Helsingin kaupunki, Opetusvirasto
Published March 6, 2017 — Deadline March 27, 2017 (a year ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
City
147 Deferred seats. 35 Deferred seats. Complementary early childhood education is acquired as follows: Western Helsinki area for up to 4 x 13 seats. 147 Deferred seats. 35 Deferred seats. Complementary early childhood education is acquired as follows: Western Helsinki area for up to 4 x 13 seats.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hankintayksikkö
Helsingin kaupunki, Opetusvirasto
Y-tunnus
0201256-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
Tila- ja hankintapalvelut
Yhteyshenkilö
Päivi Koskinen
Postiosoite
Töysänkatu 2D, PL 3000
Postinumero
00510
Postitoimipaikka
Helsingin kaupunki
Maa
Suomi
Puhelin
+358931086341
Sähköpostiosoite
paivi.koskinen@hel.fi
Internet-osoite (URL)
http://www.edu.hel.fi
Virallinen nimi
Markkinaoikeus
Postiosoite
Radanrakentajantie 5
Postinumero
00520
Maa
Suomi
Puhelin
+358 295643300
Sähköpostiosoite
markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa
Suomi
Faksi
+358 295643314
Internet-osoite
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Tämä ilmoitus on
Kansallinen hankintailmoitus
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei
Hankintalaji
Palvelut
Hankinnan nimi
Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen hankinta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
100854
Hankinnan kuvaus
Helsingin kaupungin opetusvirasto tarjoaa kunnallista ruotsinkielistä varhaiskasvatusta yhteensä 1935 lapselle (lokakuu 2016). Omaa palvelutuotantoa täydennetään hankkimalla sitä yksityisiltä palveluntarjoajilta. 1.6.2017 lähtien ruotsinkielinen varhaiskasvatus kuuluu varhaiskasvatuksen ja koulutuksen toimialan alaisuuteen. Hankinnan kohteena on lasten varhaiskasvatuksesta annetun lain (19.1.1973/36 1 § (8.5.2015/580)) mukainen lasten ruotsinkielinen varhaiskasvatus. Palveluhankinta sisältää varhaiskasvatuksen lisäksi erityispäiväkotihoitoa ja täydentävää varhaiskasvatusta. Hankittavat laskennalliset varhaiskasvatuspaikat sijaitsevat kolmella (3) alueella (Etelä- Länsi- ja Pohjois-Helsinki). Palvelu tulee toteuttaa ruotsin kielellä. Varhaiskasvatus: Hankittavat laskennalliset paikat jakautuvat alueellisesti seuraavasti: Etelä- Helsingin alueelle hankitaan min. 126 – max. 147 laskennallista paikkaa. Länsi- Helsingin alueelle hankitaan min. 28 – max. 35 laskennallista paikkaa. Pohjois- Helsingin alueelle hankitaan min. 84 – max. 105 laskennallista paikkaa. Erityispäiväkotihoitoa hankitaan 37,6 paikkaa, joka tarkoittaa lapsiryhmää, jossa on enintään 8 erityislasta (kerroin 4.7) ja lisäksi ryhmä täytetään, kuten varhaiskasvatuksessa yleensä. Lapset edellä mainittuun ryhmään valitaan erityispäätöksellä koko kaupungin alueelta. Täydentävää varhaiskasvatusta hankitaan seuraavasti: Etelä-Helsingin alueelle enintään 4 x 13 paikkaa. Länsi-Helsingin alueelle enintään 4 x 13 paikkaa. Pohjois-Helsingin alueelle enintään 2 x 13 paikkaa. Edellä mainittujen alueiden lapsiryhmät ja toimipisteet lukuvuoden 2017–2018 osalta vahvistetaan kevään aikana.
Hankinta ylittää hankintalain 25 §n kynnysarvon
Kyllä
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.8.2017 - 31.7.2020
Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
27.3.2017 12.00

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB