« Back to Search« Back to SearchSearch » Preliminary draft document for consultation - the acquisition of new business management system  Stavanger Kommune

Preliminary draft document for consultation - the acquisition of new business management system

  STAVANGER Norway — Stavanger Kommune
Published April 7, 2017
|
Notice type
Prior notice
The contract period is set to 8 years, with a total contract value of 4.8 million items. VAT. Any expenses incurred by providers with participation in this hearing must be borne by the supplier.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Navn og adresser
Stavanger Kommune
Kommunikasjon
Tilleggsinformasjon finnes på
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Tittel
Foreløpig utkast til konkurransegrunnlag på høring - anskaffelse av nytt virksomhetsstyringssystem
Hoved-CPV-kode
48000000 - Programvare og informasjonssystemer
Type kontrakt
Varer
Kort beskrivelse
Stavanger kommune planlegger å kunngjøre en anskaffelse av et nytt virksomhetsstyringssystem. I den forbindelse blir det kunngjort et foreløpig utkast til konkurransegrunnlag. Formålet med denne foreløpige kunngjøringen er å få leverandørenes innspill til sentrale forhold som for eksempel kravspesifikasjon og prisskjema. Innspillene vil bli gjennomgått før en endelig kunngjøring av konkurransen vil bli lagt ut.
Informasjon om delkontrakter
Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
Tilleggs-CPV-kode(r)
48440000 - Programvare for økonomianalyse og regnskap
Sted for gjennomføring
NUTS-kode: NO043 - Rogaland
Beskrivelse av anskaffelsen
Kontraktsperioden er satt til 8 år, med en total kontraktsverdi på 4,8 millioner eks. mva. Eventuelle kostander leverandørene pådrar seg med deltakelse i denne høringen må dekkes av leverandøren.
Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED
07/04/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB