« Back to Search« Back to SearchSearch » Szczecin: Delivery of a license to use the HMS / efka computer software module in the field of financial and accounting system maintenance  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Szczecin: Delivery of a license to use the HMS / efka computer software module in the field of financial and accounting system maintenance

  Szczecin Poland — Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Published April 25, 2017 — Deadline June 28, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Award notice
Value
€56.60k
Winner
Softkam Usługi Informatyczne Krzysztof Kurkowiak, ul. Olchowa 1, 62-002 Suchy Las, kraj/woj. wielkopolskie.
Supply of licenses to use the HMS / efka computer software module for the maintenance of the financial and accounting system for a period of 36 months.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
tak, numer ogłoszenia w BZP: 106051 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
nie.
I. 1) NAZWA I ADRES
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 449 4250, 449 4042, faks 0-91 449 4690.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Uczelnia publiczna.
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Dostawa licencji na korzystanie z modułu oprogramowania komputerowego HMS/efka w zakresie obsługi systemu finansowo-księgowego.
II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
Dostawa licencji na korzystanie z modułu oprogramowania komputerowego HMS/efka w zakresie obsługi systemu finansowo-księgowego na okres 36 miesięcy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48.44.00.00-4.
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
1.
Cena wybranej oferty
56601,16
Oferta z najniższą ceną
56601,16 / Oferta z najwyższą ceną: 56601,16
Waluta
PLN .

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB