« Back to Search« Back to SearchSearch » Gliwice: Second supplementary order to the agreement No. OZ / B / 15/55 / ​​AL Modernization hall workshops Street. Krasińskiego 8 in Katowice. The matter: OZ / B / 16/28 / AL.  Politechnika Śląska

Gliwice: Second supplementary order to the agreement No. OZ / B / 15/55 / ​​AL Modernization hall workshops Street. Krasińskiego 8 in Katowice. The matter: OZ / B / 16/28 / AL.

  Gliwice Poland — Politechnika Śląska
Published July 26, 2016
|
Notice type
Prior notice
1. Object of the contract includes construction works: demolition, plaster, flooring, veneer walls, structures and platforms, partitions and doors, and electrical works: installations ELECTRICAL lighting with the switchgear. 2. CPV 45.40.00.00-7 Construction, CPV 45.31.12.00-2 electrical installation work. 3. Completion date: 90 days from the date of the contract ..

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

I. 1) NAZWA I ADRES
Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 32 2371334, 2371335, 2371171, faks 32 2371171, 2372194 , strona internetowa www.polsl.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Uczelnia publiczna.
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Drugie zamówienie uzupełniające do umowy nr OZ/B/15/55/AL Modernizacja hali warsztatów przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach. Oznaczenie sprawy: OZ/B/16/28/AL..
II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane: rozbiórki, tynki, posadzki, licowanie ścian, konstrukcje i podesty, ścianki działowe i drzwi oraz roboty elektryczne: instalacje elektrycne oświetleniowe z rozdzielnicą. 2. CPV: 45.40.00.00-7 Roboty budowlane, CPV: 45.31.12.00-2 Roboty instalacyjne elektryczne. 3. Termin realizacji: do 90 dni od dnia zawarcia umowy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45.40.00.00-7, 45.31.12.00-2.
Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie z wolnej ręki
Część NR
1 Nazwa: Drugie zamówienie uzupełniające do umowy nr OZ/B/15/55/AL

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB