« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction of the power of the street  Lappeenrannan kaupunki/ tekninen toimi

Construction of the power of the street

  Lappeenranta Finland — Lappeenrannan kaupunki/ tekninen toimi
Published March 24, 2017 — Deadline April 12, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
City
Lappeenranta city ask you to tender the total construction of the camp Lappeenranta be located district power street following by the tender documents attached to the bid form. choose to work the contractor works YSE 1998 under the main implementer responsibilities and obligations. The construction works comprises the construction of the power of the street plan Maneesikatu - Lönnrotinkatu. Street construction work carried out in an area where traffic will be able to move any minor interruptions, except for all the time. Kulkuhteydet properties must be maintained throughout the construction period, as well as the pedestrian street concerned. the content of the work is described in greater detail in the attached invitation to tender quote / design documents. Lappeenranta city ask you to tender the total construction of the camp Lappeenranta be located district power street following by the tender documents attached to the bid form. choose to work the contractor works YSE 1998 under the main implementer responsibilities and obligations. The construction works comprises the construction of the power of the street plan Maneesikatu - Lönnrotinkatu. Street construction work carried out in an area where traffic will be able to move any minor interruptions, except for all the time. Kulkuhteydet properties must be maintained throughout the construction period, as well as the pedestrian street concerned. the content of the work is described in greater detail in the attached invitation to tender quote / design documents.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hankintayksikkö
Lappeenrannan kaupunki/ tekninen toimi
Postiosoite
PL 38
Postinumero
53101
Postitoimipaikka
Lappeenranta
Maa
Suomi
Puhelin
+35856161
Sähköpostiosoite
vesa.sintero@lappeenranta.fi
Internet-osoite (URL)
http://www.lappeenranta.fi
Virallinen nimi
Markkinaoikeus
Postiosoite
Radanrakentajantie 5
Postinumero
00520
Maa
Suomi
Puhelin
+358 295643300
Sähköpostiosoite
markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa
Suomi
Faksi
+358 295643314
Internet-osoite
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Tämä ilmoitus on
Kansallinen hankintailmoitus
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei
Hankintalaji
Rakennusurakka
Hankinnan nimi
Valtakadun rakentaminen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
335/10.03.01.02/2017
Hankinnan kuvaus
Lappeenrannan kaupunki pyytää Teiltä kokonaishintatarjousta Lappeenrannan Leirin kaupunginosaan sijoittuvan Valtakadun rakentamisesta seuraavien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti liitteenä olevalla tarjouslomakkeella. Työhön valittava urakoitsija toimii YSE 1998 mukaisena päätoteuttajana vastuineen ja velvollisuuksineen. Rakennuskohde käsittää Valtakadun suunnitelmien mukaisen rakentamisen välillä Maneesikatu - Lönnrotinkatu. Rakennustyöt tehdään katualueella, jolla liikenteen tulee voida liikkua mahdollisia pieniä katkoksia lukuun ottamatta koko ajan. Kulkuhteydet kiinteistöille tulee säilyä koko rakentamisajan sekä kadun että kevyenliikenteen osalta. Rakennusurakan sisältö on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevissa tarjouspyyntö-/ suunnitelma-asiakirjoissa.
Hankinta ylittää hankintalain 25 §n kynnysarvon
Kyllä
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
22.5.2017 - 3.11.2017
Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Hankinta on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, "hankintalaki") ja lakia tilaajanselvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006, "tilaajavastuulaki") ja tätä täydentäviä säädöksiä. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus myös HILMA - julkiset hankinnat ilmoituskanavalla osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Tarjouksen tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makseta palkkiota. Tarjousasiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä. Tarjous on laadittava suomen kielellä. Hankintayksiköllä on oikeus hankintalain mukaisin perustein keskeyttää hankintamenettely sopimusta tekemättä.
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
12.4.2017 12.00

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB