Public tenders for surgical-instrument in Sweden

Find all Medical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for medical. Make a new search!

Customized surgical instrument sets.

Malmö högskola | Published August 14, 2013
Winner
Mölnlycke Health Care ABBox 13080Göteborg 402 52 n.n@molnlycke.comwww.molnlycke.com
cpvs
33100000, 33131000

Malmö University is looking for a supplier of customized surgical instrument sets to the Faculty of Odontology.

Eye surgical instrument sets.

Västra Götalandsregionen | Published December 7, 2013  -  Deadline February 7, 2014
cpvs
33190000

See specifications.

surgical instruments

Uppsala läns landsting | Published January 19, 2012
Winner
Dixa Medical AB Arturs väg 28 SE-444 60 Stora Höga SWEDEN E-mail: info@medixa.se
cpvs
33140000, 33141323, 33141411, 33162200, 33169000, 33742100

Upphandlingen omfattar följande produktgrupper: — 370-53 och 54 Hudstans, — 370-55 Instrument främmande kropp ögon, — 370-56 Knappsond, — 370-57 - 64 Knivar och knivblad olika utförande, — 370-65 Larynxspegel, — 370-66 - 67 Instrument för ligering av hemorrojder, — 370-69 Analdilatator, engångs, — 370-70 - 73 Nålförare olika utförande, — 370-74 - 76 Peang olika utförande, — 370-77 - 81 Pincett olika utförande, — 370-83 Reflexinstrument, — 370-85 Ringkyrett, engångs, — 370-86 - 97 Sax olika utförande, — 370-99 Stämgaffel, — 370-100 Sårslev, oval, — 370-101 - 103 Tång olika utförande, — 370-104 Suturset engångs, — 370-105 - 106 Olja för instrument droppform och sprayform. Avtalsperioden omfattar tiden: 1.4.2011 - 31.3.2014 med möjlighet till 1 års option. Upphandlingens värde för 12 månader uppskattas till: 2 200 000. Upphandlingens totala värde för hela perioden, inklusive option om förlängning uppskattas till: 8 800 000. Annonsmanus avseende denna upphandling har avsänts till Byrån för Europeiska unionens officiella publikationer i Luxemburg den 24.3.2010. Anbud skall vara köparen tillhanda senast: 8.5.2010. Anbudet skall vara giltigt till och med den: 30.6.2011. Datum för anbudsöppning: 10.5.2010.

Surgical instruments

Region Östergötland | Published February 1, 2017  -  Deadline February 28, 2017
cpvs
33169000, 33162200

Description of the contract:

The contract relates to the supply of surgical instruments for surgical and disposable quality Region Östergötland and Kalmar County Council.

Tender areas:

Tenderers may elect to tender for one or more bidding zones. Each tender area is evaluated and awarded separately.

Tenders may be submitted on the following bids areas:

Instruments of surgical quality:

Tender Area 1: Scissors,

Tender Area 2: Scissors Type Supercut,

Tender Area 3: Tweezers,

Tender Area 4: Diatermipincetter,

Tender Area 5: hemostats,

Tender Area 6: needle holders,

Tender Area 7: Hooks,

Tender Area 8: Button Probes,

Tender Area 9: Scalpel Handle,

Tender Area 10: Mounting Rails and hemostat,

Tender Area 11: Orthopaedic Instruments,

Tender Area 12: Gynecological instruments,

Tender Area 13: Micro Instruments,

Tender Area 14: Long basic instruments for open surgery.

Instrument-off grade:

Tender Area 15: Disposable Instruments.

surgical instruments

 | Published January 27, 2017  -  Deadline February 28, 2017
cpvs

surgical instruments

Surgical instruments

Landstinget Västernorrland | Published January 24, 2017
Winner
Codan Triplus AB
cpvs
33169000, 33000000, 33100000, 33162200, 33692500

Procurement current Intraviterala injections, this tender area was discontinued in previous procurement when the eye clinic decided to change the processing line.

Surgical instruments

Landstinget Västernorrland | Published October 18, 2016  -  Deadline November 24, 2016
cpvs
33169000, 33000000, 33100000, 33162200, 33692500

Procurement current Intraviterala injections, this tender area was discontinued in previous procurement when the eye clinic decided to change the processing line.

Surgical instruments

Region Skåne, Koncerninköp | Published May 18, 2016  -  Deadline June 1, 2016
cpvs
33169000, 33100000

surgical instruments

Surgical instruments.

Varuförsörjningen | Published October 8, 2014  -  Deadline November 13, 2014
cpvs
33169000, 33000000, 33100000

The contract refers to the blanket on the surgical instruments as described in this inquiry, including appendices.

Surgical instruments

Landstinget i Östergötland | Published June 5, 2013
Winner
Landstinget i Östergötland
cpvs
33169000

Upphandlingen omfattar kirurgiska instrument av operations- och avdelningskvalitet samt engångsinstrument.

Surgical instruments

Landstinget i Östergötland | Published June 5, 2013
Winner
B. Braun Medical ABBox 110Danderyd 182 12 info.sverige@bbraun.comwww.bbraun.se
cpvs
33169000

Surgical instruments

Surgical instruments

Region Östergötland | Published November 7, 2017
Winner
Instrumenta Diagnostiska & Kirurgiska AB
cpvs
33169000, 33162200

Description of the procurement:

The tender relates to the supply of surgical instruments of operational and disposable quality to Region Östergötland and the County Council in Kalmar County.

Tender areas:

Each tender area is evaluated and assigned separately.

Tenders can be submitted in the following areas:

Operation Quality Instrument:

Tender area 1: Scissors,

Tender area 2: Supercut scissors,

Tender area 3: Tweezers,

Tender area 4: Diatermipincetter,

Tender area 5: Peanger,

Tender area 6: Needle driver,

Tender area 7: Hakar,

Tender area 8: Button probe,

Tender area 9: Skalpellskaft,

Tender area 10: Pipe rods and clamps,

Tender area 11: Orthopedic instruments,

Tender area 12: Gynecological instruments,

Tender area 13: Microinstrument,

Tender area 14: Long instrument for open surgery.

One-time instrument:

Tender area 15: Disposable instruments.

Description of the procurement:

The tender relates to the supply of surgical instruments of operational and disposable quality to Region Östergötland and the County Council in Kalmar County.

Tender areas:

Each tender area is evaluated and assigned separately.

Tenders can be submitted in the following areas:

Operation Quality Instrument:

Tender area 1: Scissors,

Tender area 2: Supercut scissors,

Tender area 3: Tweezers,

Tender area 4: Diatermipincetter,

Tender area 5: Peanger,

Tender area 6: Needle driver,

Tender area 7: Hakar,

Tender area 8: Button probe,

Tender area 9: Skalpellskaft,

Tender area 10: Pipe rods and clamps,

Tender area 11: Orthopedic instruments,

Tender area 12: Gynecological instruments,

Tender area 13: Microinstrument,

Tender area 14: Long instrument for open surgery.

One-time instrument:

Tender area 15: Disposable instruments.

Surgical instruments

Västra Götalandsregionen | Published November 21, 2017  -  Deadline January 8, 2018
cpvs
33169000, 33100000, 33160000

Västra Götaland County Council / Västra Götaland Region (VGR) invites you to tender for Surgical instruments as well as products of one-time quality such as scalpel and knife blades etc.

Surgical instruments

Region Skåne, Koncerninköp | Published November 17, 2016
Winner
Bausch & Lomb Nordic AB
cpvs
33169000, 33100000

Procurement of products for cataract surgery: intraocular lenses, viscoelastica solution and surgical knives.

Surgical instruments

Region Skåne, Koncerninköp | Published April 12, 2016  -  Deadline May 18, 2016
cpvs
33169000, 33100000

Procurement of products for cataract surgery; intraocular lenses, viscoelastica solution and surgical knives.

Surgical instruments

Gävleborgs läns landsting | Published September 15, 2015  -  Deadline October 20, 2015
cpvs
33169000, 33100000, 33160000

2 pcs. positioning equipment. A placement in Gävle and Hudiksvall.

Surgical instruments

Landstinget i Östergötland | Published June 7, 2014  -  Deadline July 15, 2014
cpvs
33169000, 33100000, 33160000

Östergötland County Council intends to procure high-speed drills and craniotomer to neuro surgery.

Surgical instruments

Region Skåne, Koncerninköp | Published October 18, 2016  -  Deadline November 21, 2016
cpvs
33169000, 33100000, 33161000, 50422000, 51400000, 51420000

The contract relates to surgical electrocautery system where contracts will signed with suppliers who meet by Region Skåne requirements.

Surgical instruments

Jämtlands läns landsting | Published January 13, 2015
Winner
<CONTACT_DATA_WITHOUT_RESPONSIBLE_NAME><ORGANISATION><OFFICIALNAME>Enligt förteckning hos Region Jämtland Härjedalen</OFFICIALNAME></ORGANISATION><COUNTRY VALUE="SE"/></CONTACT_DATA_WITHOUT_RESPONSIBLE_NAME>
cpvs
33169000, 33124100, 33124130, 33140000, 33141411, 33162200, 33190000, 38412000

Kirurgiska och diagnostiska instrument.

Department and surgical instruments and drywall tools.

Region Jönköping | Published March 22, 2016  -  Deadline April 26, 2016
cpvs
33162000, 33100000, 33160000

Region Jönköping County with the awarding of the Department and surgical instruments and drywall tools.