Public tenders for sterilisation in Sweden

Find all Medical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for medical. Make a new search!

sterilisation, disinfection and hygiene devices

Sveriges lantbruksuniversitet | Published August 14, 2012  -  Deadline September 17, 2012
cpvs
33191000, 33191100, 33191110, 34911100, 38000000, 39120000, 39122100, 39200000, 39290000, 39330000, 39713100, 42970000

sterilisation, disinfection and hygiene devices

sterilisation, disinfection and hygiene devices

Landstinget Sörmland | Published September 20, 2012  -  Deadline June 29, 2012
cpvs
33191000

sterilisation, disinfection and hygiene devices

sterilisation, disinfection and hygiene devices

Landstinget Sörmland | Published May 31, 2012  -  Deadline June 15, 2012
cpvs
33191000

sterilisation, disinfection and hygiene devices

sterilisation, disinfection and hygiene devices

Landstinget i Östergötland | Published May 31, 2012  -  Deadline February 28, 2012
cpvs
33191000, 39330000

sterilisation, disinfection and hygiene devices

Sterilisation, disinfection and hygiene devices

Landstinget Sörmland | Published May 14, 2013
cpvs
33191000, 39330000

Sterilisation, disinfection and hygiene devices

sterilisation, disinfection and hygiene devices

Sveriges lantbruksuniversitet | Published July 11, 2012  -  Deadline August 23, 2012
cpvs
33191000, 33191100, 33191110, 34911100, 38000000, 39120000, 39122100, 39200000, 39290000, 39330000, 39713100, 42970000

sterilisation, disinfection and hygiene devices

Sterilisation, disinfection and hygiene devices

Norrbottens läns landsting | Published September 14, 2016
cpvs
33191000, 33100000, 33168000, 33190000, 39330000

Sterilisation, disinfection and hygiene

Sterilisation, disinfection and hygiene devices

Landstinget Blekinge | Published September 15, 2016  -  Deadline October 20, 2016
cpvs
33191000, 33100000, 33191100, 33191110

Sterilisation, disinfection and hygiene

Sterilisation, disinfection and hygiene devices

Nässjö kommun | Published May 19, 2016  -  Deadline June 28, 2016
cpvs

Sterilisation, disinfection and hygiene

Sterilisation, disinfection and hygiene devices

Kalmar läns landsting | Published May 11, 2016  -  Deadline June 19, 2016
cpvs

Sterilisation, disinfection and hygiene

Sterilisation, disinfection and hygiene devices

Södermanlands läns landsting | Published June 15, 2016
cpvs
33191000, 39330000

Sterilisation, disinfection and hygiene

Sterilisation, disinfection and hygiene devices

Region Skåne, Koncerninköp | Published February 11, 2016
cpvs
33191000, 39330000

Sterilisation, disinfection and hygiene

Sterilisation, disinfection and hygiene

Borås stad | Published August 23, 2013  -  Deadline August 28, 2013
cpvs
33191000, 18930000, 19640000, 33700000, 33760000, 33761000, 33770000, 33772000, 39800000, 39830000, 39831200, 39831240, 42995000

Utrustning för sterilisering, desinfektion och hygien

Sterilisation, disinfection and hygiene

Stockholms läns landsting | Published January 22, 2014
cpvs
33191000, 39330000

Utrustning för sterilisering, desinfektion och hygien

Sterilisation, disinfection and hygiene devices

Landstinget Gävleborg | Published February 22, 2013
Winner
OneMed Sverige AB Box 50 SE-401 20 GÖTEBORG SWEDEN
cpvs
33191000, 33191100, 33198200

Upphandling av material för Sterilcentralen till Landstinget Gävleborg och Folktandvården Gävleborg.

Sterilisation, disinfection and hygiene devices

Sveriges lantbruksuniversitet | Published January 24, 2013
Winner
Getinge Sverige Aktiebolag Box 69 SE-310 44 GETINGE SWEDEN E-mail: info@getinge.com Internet address: www.getinge.com
cpvs
33191000, 33191100, 33191110, 34911100, 38000000, 39120000, 39122100, 39200000, 39290000, 39330000, 39713100, 42970000

Anbud ska enligt AFB.34 skickas till: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Registrator Box 7070 750 07 Uppsala och märkas Anbud VHC SE 12 och SE 102, SLU, Dnr ua FE 2012.2.3.2-903

Paper sterilisation pouches or wraps

Varuförsörjningen | Published March 2, 2013
Winner
Mediplast AB Box 9504 20039 MALMÖ E-mail: info@mediplast.com Internet address: www.mediplast.com
cpvs
33191000, 33198200

Avtal om steriliseringsmaterial såsom sterilemballage, indikatorer och övrigt förekommande material i samband med sterilhantering vid sterilcentral.

sterilisation, disinfection and hygiene devices

Landstinget Sörmland | Published September 13, 2012
Winner
Johnson & Johnson Aktiebolag Staffans väg 2 SE-191 84 Sollentuna SWEDEN E-mail: jjnordic@its.jnj.com Internet address: www.jjsweden.com
cpvs
33191000

Denna upphandling avser köp av 1 st. lågtemperatursterilisator enligt beskrivning i bifogat förfrågningsunderlag. Upphandlingen omfattar även återköp/inbyte av befintlig utrustning samt option på teknisk utbildning och serviceavtal efter garantitidens utgång. Utrustningen kommer att placeras på Sterilcentralen vid Mälarsjukhuset (MSE) i Eskilstuna.

Sterilisation, disinfection and hygiene devices

Landstinget i Östergötland | Published January 26, 2013
Winner
Autoklaver & Desinfektorer Medical i Göteborg Fiskhamnsgatan 6 A SE-414 58 GÖTEBORG SWEDEN E-mail: info@ad-medical.se Internet address: www.ad-medical.se
cpvs
33000000, 33191000, 39330000

Landstinget i Östergötland och Landstinget i Kalmar län upphandlar spol- och diskdesinfektorer med tillbehör.

sterilisation, disinfection and hygiene devices

Karolinska Institutet | Published March 1, 2012
Winner
Scanbur A/S Silovej 16-18 2690 Karlslunde DENMARK E-mail: Fredrik.Molander@scanbur.eu Telephone: +46 85946787
cpvs
33191000

Luftduschar till nytt djurhus och ett ombyggt djurhus. Anbudet omfattar luftduschar och option på serviceavtal.