Public tenders for medical in Szczecinek Poland

Find all Medical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for medical. Make a new search!
MedicalPolandszczecinek

Medical equipments

Powiat Szczecinecki | Published July 6, 2016  -  Deadline July 25, 2016
cpvs
33100000, 33123210, 33123000, 33195200, 42996110, 33191000, 33194110, 42122410, 38423100, 38311000, 34911100, 33158300, 33192100, 33192300, 33192230

Medical equipment

Medical equipments

Powiat Szczecinecki | Published May 7, 2016  -  Deadline June 8, 2016
cpvs
33100000, 33123210, 33123000, 33195200, 33186200, 33182100, 33168000, 34911100, 33194110, 42122410, 33192120, 42996110, 44611200, 33171000, 33112200

Medical equipment

Medical consumables

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. | Published September 20, 2016  -  Deadline October 25, 2016
cpvs
33140000

Medical devices disposable: needles, syringes, catheters, drainage tubes, products used in sterilization, endoscopy and laparoscopy, medical gases, and goods made of cellulose pulp and textiles disposable securities registration, tracheal tubes, tracheostomy, needles specialized products used in gynecology, anesthesiology and urology, dippers nutrition, circular staplers, biopsy kits and products for electrosurgery coagulation and the like.

Medical consumables

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. | Published November 25, 2015
Winner
Vygon Polska Sp. z o.o.
cpvs
33140000

Medical devices disposable: needles, syringes, catheters, drainage tubes, products used in sterilization, endoscopy and laparoscopy, medical gases, and goods made from cellulose pulp and textiles disposable, securities registration, tracheal tubes, tracheostomy, needles specialized products used in gynecology, anaesthesiology and urology, dippers nutrition, circular and linear staplers, biopsy kits, bandages and breathing circuits and products for electrosurgery coagulation and the like.

Medical consumables

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. | Published August 1, 2015  -  Deadline September 10, 2015
cpvs
33140000

Disposable medical products: needles, syringes, catheters, drainage tubes, products used in sterilization, endoscopy and laparoscopy, medical gases, and goods made from cellulose pulp and textiles disposable, paper registration, tracheal tubes, tracheostomy, needles specialized products used in gynecology, anaesthesiology and urology, dippers nutrition, circular and linear staplers, biopsy kits, bandages and breathing circuits and products for electrosurgery coagulation and the like.

Setae: Delivery of materials and reagents, medical - medicine

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska -SP ZOZ w Szczecinku | Published August 9, 2016  -  Deadline July 14, 2016
Winner
FARMACOL Logistyka Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, kraj/woj. śląskie.
cpvs
24416000

Delivery of materials and reagents, medical - medication.

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. | Published January 20, 2017
Winner
Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
cpvs
33141000

Medical devices disposable: needles, syringes, catheters, drainage tubes, products used wsterylizatorni, endoscopy and laparoscopy, medical gases, and goods made of cellulose pulp and textiles disposable securities registration, tracheal tubes, tracheostomy, needles specialized products used wginekologii, anesthesiology and urology, dippers nutrition, circular staplers, biopsy kits and products for coagulation and electrosurgery.

Medical equipments

Powiat Szczecinecki | Published August 27, 2016
Winner
Dräger Polska Sp. z o.o.
cpvs

Object of the contract includes the delivery, unloading, installation, connection and commissioning of medical equipment in designated rooms at a hospital in Szczecinek Sp. z oo ul. Kościuszki 38, as well as staff training in the use of this equipment.

Medical equipments

Powiat Szczecinecki | Published May 3, 2016  -  Deadline June 8, 2016
cpvs
33112200

Object of the contract includes the delivery, unloading, installation, connection and commissioning of medical equipment in designated rooms at a hospital in Szczecinek Sp. z oo ul. Kościuszki 38, as well as staff training in the use of this equipment.

Medical equipments

Powiat Szczecinecki | Published July 29, 2016
Winner
Euromed Medical Solution Sp. z o.o. Sp.k.
cpvs
33100000

Object of the contract includes the delivery, unloading, installation, connection and commissioning of medical equipment in designated rooms at a hospital in Szczecinek Sp. z oo ul. Kościuszki 38, as well as staff training in the use of this equipment.

Medical consumables

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. | Published September 3, 2015  -  Deadline September 18, 2015
cpvs
33140000

Materiały medyczne

Setae: Delivery of medical devices - Laparoscopy

Szpital w Szczecinku sp. z o.o. | Published September 12, 2016  -  Deadline July 25, 2016
Winner
Beryl Med Ltd. Londyn, Anglia, ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów, kraj/woj. mazowieckie.
cpvs
33140000

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych - produkty stosowane w zabiegach laparoskopowych. Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w Załączniku nr 2 (formularz cenowy) i podzielony na części-pakiety od nr 1 do nr 10 w celu ułatwienia sporządzenia oferty przez Wykonawców: Pakiet nr 1 - trokary - poz. 6, Pakiet nr 2 - nożyce koagulujące - poz. 1, Pakiet nr 3 - atraumatyczny retraktor - poz. 1, Pakiet nr 4 - kleszczyki laparoskopowe - poz. 5, Pakiet nr 5 - klipsy tytanowe - poz. 1, Pakiet nr 6 - klipsy polimerowe - poz. 3, Pakiet nr 7 - trokar bezostrzowy - poz. 1, Pakiet nr 8 - dissektor łamany - poz. 1, Pakiet nr 9 - zestaw narzędzi laparoskopowych - poz. 2, Pakiet nr 10 - kleszczyki lap. podtrzymujące - poz. 1. Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem ofertowym- Załącznik nr 1. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107 poz. 679). Termin gwarancji - przydatności do użytku oferowanego przedmiotu zamówienia wynosić będzie minimum 12 miesięcy, licząc od momentu dostawy. Zamawiający zastrzega prawo nie objęcia zamówieniem części asortymentu w wysokości do 50% wartości całego zadania. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zamówienie będzie realizowane od chwili podpisania umowy przez okres 12 miesięcy w formie sukcesywnych dostaw według zamówienia zgłoszonego faxem lub pocztą elektroniczną przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę z terminem realizacji: do 5 dni roboczych Dostawca będzie realizował dostawy na swój koszt do Magazynu medycznego w godzinach pomiędzy 08:00 a 14:30..

Setae: Reconstruction including replacement of the main supply panel and electrical generator with installation of emergency power supply facility of the Military Medical Specialist Clinic SPZOZ in Szczecinek ul. Polna 24

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska -SP ZOZ w Szczecinku | Published August 9, 2016  -  Deadline August 1, 2016
Winner
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe VOLTMAX H&G PKZ s.c.Leszek Gorzeń, Elżbieta Hrywka, ul. Morska 20, 75-221 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
cpvs
45311000, 45317300, 45331000, 31121000

Execution of construction works on the reconstruction, including replacement of the main supply panel and electrical generator with installation of emergency power supply facility of the Military Medical Specialist Clinic SPZOZ in Szczecinek Ul.Polna 24.

Artificial joints

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. | Published February 20, 2015
Winner
SITH & NEPHEW Sp. z o.o.
cpvs
33141750, 33141770

The contract is for the supply of medical devices - endoprosthesis hip and knee and orthopedic implants. Object of the contract has been described and listed in Appendix 1 (price form) and divided into parts-packages from No. 1 to No. 14 in order to facilitate the making of the offer by the Contractor: - Package No. 1 - implants playback area. joint - rump. 11, Package No. 2 - bezc endoprosthesis. and sun. joints. - Pos. 15, - Package No. 3 - ring prosthesis. and rewiz. st., col. - pos. 16, - Package No. 4 - endoprosthesis pier. and rewiz. st. hip. - Pos. 19, - Package No. 5 - plates and screws for fractures hands and feet - pos. 69, - Package No. 6 - oscillating saw blades - pos. 5, - Package No. 7 - a system for ACL reconstruction - pos. 13, - Package No. 8 - titanium intramedullary nails - pos. 20, - Package No. 9 - profiled plate - pos. 23, - Package No. 10 - nails collars - pos. 3, - Package No. 11 - boards and nails cannulated - pos. 25, - Package No. 12 - cement and vacuum mixer - pos. 3, - Package No. 13 - set impl. to rekonstr. ACL - pos. 15, - Package No. 14 - one of the elements. artrosk tower. - Pos. 12.

Artificial joints

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. | Published December 6, 2014  -  Deadline January 12, 2015
cpvs
33141750, 33141770

The contract is for the supply of medical devices - endoprosthesis hip and knee and orthopedic implants. Object of the contract has been described and listed in Appendix 1 (price form) and divided into parts-packages from No. 1 to No. 14 in order to facilitate the making of the offer by the Contractor: - Package No. 1 - implants playback area. joint - rump. 11, Package No. 2 - bezc endoprosthesis. and sun. joints. - Pos. 15, - Package No. 3 - ring prosthesis. and rewiz. st., col. - pos. 16, - Package No. 4 - endoprosthesis pier. and rewiz. st. hip. - Pos. 19, - Package No. 5 - plates and screws for fractures hands and feet - pos. 69, - Package No. 6 - oscillating saw blades - pos. 5, - Package No. 7 - a system for ACL reconstruction - pos. 13, - Package No. 8 - titanium intramedullary nails - pos. 20, - Package No. 9 - profiled plate - pos. 23, - Package No. 10 - nails collars - pos. 3, - Package No. 11 - boards and nails cannulated - pos. 25, - Package No. 12 - cement and vacuum mixer - pos. 3, - Package No. 13 - set impl. to rekonstr. ACL - pos. 15, - Package No. 14 - one of the elements. artrosk tower. - Pos. 12.

Supply of laboratory reagents.

 | Published December 15, 2014  -  Deadline December 22, 2014
cpvs
33696500, 33696300

The contract is for the supply of medical devices - laboratory for microbiological testing. Object of the contract has been described and listed in Appendix 1 (price form) and divided into parts-packages from No. 1 to No. 9 in order to facilitate the making of the offer by the Contractor: 1, 16, 10, Package No. 4 - bacteriological media - pos. 9, Package No. 5 - diagnostic reagents - pos. 1, Package No. 6 - pulleys and belts antibiotic and transport media - pos. 22, 23, 8, 2. The Contractor shall submit the offer in accordance with the form ofertowym- Appendix 2. 679) The Contracting Authority reserves the right not to take part of the range of the order of up to 20% of the entire job. 5 of the Public Procurement Act Contractor, which refers to equivalent solutions described by the Employer is obliged to prove that offered by the object of the contract meets the requirements set by the Employer. With the delivery of the goods to be accompanied by laboratory reagents and instructions for performing quality control certificate or the certificate of quality control and material safety data sheets in the Polish language if required.
  • 1