Public tenders for industrial in Otwock Poland

Find all Industrial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for industrial. Make a new search!

Industrial process control equipment

Narodowe Centrum Badań Jądrowych | Published March 31, 2016
Winner
Beckhoff Automation Sp. z o. o.
cpvs
38810000

Supply terminals Beckhoff PLC to control actuators in experiments at the European Centre for Research X-Ray Laser (XFEL) in Hamburg.

Industrial process control equipment

Narodowe Centrum Badań Jądrowych | Published October 17, 2015
Winner
Beckhoff Automation Sp. z o.o.
cpvs
38810000

Delivery of the terminals from Beckhoff PLC to control actuators in experiments at the European X-Ray Laser (XFEL) in Hamburg.

Industrial process control equipment

Narodowe Centrum Badań Jądrowych | Published September 3, 2015
Winner
Beckhoff Automation Sp. z o.o.
cpvs
38810000

Delivery of the terminals from Beckhoff PLC to control actuators in experiments at the European X-Ray Laser (XFEL) in Hamburg.

Intravenous fluids

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. | Published February 28, 2015  -  Deadline April 7, 2015
cpvs
33692510, 33140000

The contract is for gradual delivery of medical devices and industrial diet - foods for special purpose County Health Center Sp. z oo in Otwock. A detailed description of the order is attached as Appendix 4 to the ToR.

Otwock: Construction-industry construction and installation of expansion and reconstruction of the building at ul. Ujejskiego 14 for the purpose of Home for Children in Otwock - facility care - providing educational permanent residence for 14 children with their guardians.

Domy dla Dzieci w Otwocku | Published September 5, 2016  -  Deadline September 5, 2016
Winner
USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE MAZUREK ZBIGNIEW, UL. KRAKOWSKA 40, 05-400 OTWOCK, kraj/woj. mazowieckie.
cpvs
45000000, 45110000, 45111100, 45111220, 45210000, 45421152, 45262321, 45400000, 45421131, 44220000, 45421146, 45430000, 45450000, 45410000, 45432100, 45431000, 45431100, 45431200, 45442100, 45332200, 45330000

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie wielobranżowych robót budowlano-instalacyjnych rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Ujejskiego 14 z przeznaczeniem na Dom dla Dzieci w Otwocku - placówkę opiekuńczo - wychowawczą zapewniającą stały pobyt dla 14 dzieci wraz z opiekunami, w szczególności: 1) wybudowanie nowej części budynku zgodnie z dokumentacją projektową, o powierzchni użytkowej ok.140 m2; wykopanie i wykonanie fundamentów, postawienie ścian, wykonanie schodów i stropów żelbetowych, uzupełnienie stropu drewnianego w części istniejącej, wykonanie dachu, wykonanie balkonów i tarasu, wykonanie schodów zewnętrznych, usunięcie 4 szt. drzew; 2) przebudowa istniejącego budynku zgodnie z dokumentacją projektową; w szczególności roboty rozbiórkowe w części istniejącej, wyburzenie istniejącej klatki schodowej, likwidacja istniejącego wejścia do budynku, zmiana funkcji istniejących pomieszczeń; 3) wykonanie wewnętrznych robót budowlanych wykończeniowych wraz z montażem stolarki wewnętrznej; wykonanie ścian działowych i sufitów, posadzek, ułożenie płytek i paneli; wykonanie tynków wewnętrznych i gładzi gipsowych; malowanie; zamontowanie stolarki okiennej i drzwiowej; częściową wymianę stolarki w części istniejącej, 4) wykonanie robót z zakresu instalacji sanitarnych, w tym wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z zakupem i montażem kotła grzewczego; instalacji i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji hydrantowej, instalacji i przyłączy gazowych; 5) wykonanie robót z zakresu instalacji elektrycznych, w tym oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji teletechnicznej; 6) wykonanie robót budowlanych zewnętrznych wraz z robotami elewacyjnymi; wykonanie tynków zewnętrznych; ocieplenie ścian i malowanie; odwodnienie dachu, obróbki blacharskie; 7) wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania klatki schodowej i ścianki p.poż.; 8) wykonanie robót budowlanych zagospodarowania terenu, położenie kostki brukowej; Roboty wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust 1 i 2 niniejszego paragrafu stanowić mają kompleksową realizację przedsięwzięcia, pozwalającą na oddanie obiektu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. W przypadku wystąpienia nieujawnionych różnic w opisie przedmiotu zamówienia między dokumentacją projektową, a przedmiarem robót przyjmuje się, że opis zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej ..

Alarm systems

Narodowe Centrum Badań Jądrowych | Published May 17, 2017  -  Deadline June 19, 2017
cpvs
35121700, 45316000

The subject of the contract is the design and installation of an alarm system and CCTV monitoring together with the necessary infrastructure in the double fence of the R2 building (Reaktor) at the National Center for Nuclear Research in Otwock-Świerk.

The subject of the contract is the design and installation of an alarm system and CCTV monitoring together with the necessary infrastructure in the double fence of the R2 building (Reaktor) at the National Center for Nuclear Research in Otwock-Świerk.

Orders include:

A) Design of alarm system and CCTV monitoring.

B) Installation of the alarm and monitoring system along the double fence of R2 and R2.

C) Launch and configure CCTV alarm and CCTV monitoring system to fully integrate with currently used systems.

D) Execution of as-built documentation (three paper copies and electronic version in the form of doc., Doc., Pdf.).

E) Training in the operation and operation of mounted systems and equipment.

F) providing service during the guarantee period.

The contractor is obliged to protect the classified information obtained during the contract award procedure and after the termination of the contract, in the manner specified in the provisions on the protection of classified information.

Detailed description of the subject of the order constituting the enclosure No. 1 to SIWZ is a classified document with the clause "reserved".

Pursuant to Article 37 (6) of the Public Procurement Law, in order to protect the confidentiality of information, the Purchaser hereby sets out measures to protect the confidential nature of such information:

A) making available the attachment no. 1 may be made at the written request of the Contractor sent by e-mail (scan of the application) or delivered to the registered office of the Ordering Party - specimen enclosure 10 to SIWZ.

1 room 130 from 8:00 to 16:00, or sent by post.

C) the person receiving the enclosure 1 to SIWZ or receiving the document by mail must provide the Purchaser with the following documents:

- Written authorization of the head of organizational unit or valid security clearance entitling access to classified information,

- current certificate of training in the protection of classified information.

Detailed requirements for the protection of classified information are set out in the "Industrial Safety Instructions" attached to the specimen contract (Annex No. 9 to SIWZ).

3a of the Public Procurement Law requires the contractor to work on the basis of a contract of employment by the contractor or subcontractor of persons performing the following activities during the performance of the contract:

A) persons performing the installation of an alarm system, excluding executive personnel

A detailed description of the requirements is specified in the Terms of Reference.

  • 1