Call +44 800 9755 164

Public tenders for industrial in Spain

Find all Industrial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for industrial. Make a new search!

Industrial Subministrament d'equipament i Didàctic CIFO's

Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) | Published January 24, 2017  -  Deadline February 28, 2017
cpvs

Industrial Equipament i Didàctic Centres for Innovation and Occupational Formació

Supply of advanced industrial maintenance for the Delegation of Cáceres

Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno | Published February 24, 2017  -  Deadline March 10, 2017
cpvs
38300000

Supply of advanced industrial maintenance for the Delegation of Cáceres

Contracte d'obres Projecte d'Urbanització of Polígon Industrial Sesrovires (UA3 - Polígon Industrial Sesrovires)

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires | Published February 24, 2017  -  Deadline April 3, 2017
cpvs
45220000

The contracte tea per l'objecte execució of them obres Projecte d'urbanització Industrial Polígon Sesrovires (UA3 - Polígon Industrial Sesrovires), to 14 excep Capitol l'esmentat projecte on the millora dels Accessos the Industrial Polígon.

Alienació Aprofitament mig parcel.la 7 Industrial Polígon Massanes

Ajuntament de Massanes | Published February 22, 2017  -  Deadline March 24, 2017
cpvs

L'ajuntament is propietari of num.7 parcel¿la industrial Polígon, identified amb the cadastral No. REFERENCE. 1321503DG7212S0001BP that the Qualificació tea bé heritage. Atesa aquesta bé i Qualificació equity that is not preveu that l'ajuntament Hagi necessitar the parcel¿la per altre cap finalitat, is considered convenient i oppor procedir the seva band allocate such els per Ingressos that s'obtinguin to finançament of Despeses d'inversió in cas that Efectivament is materialitzés band. D'altre band, per them seves característiques i urban Qualificació is not apte per a l'ús d'habitatge but i només per industrial commercial ús. Cal tenir in compte l'ajuntament a month that també Disposa actualment in mateix Polígon d'una parcel¿la per altre of similars característiques that the cas d'un Terreny volgués disposar uses d'aquesta per a typology.

Contract OBRES PROJECTE LARGEME VORERES C / MONTSENY THE INDUSTRIAL POLÍGON Ramassar

Ajuntament de Granollers | Published February 14, 2017  -  Deadline March 15, 2017
cpvs
45233262

L'execució of them obres Projecte d'ampliació of voreres the Montseny carrer industrial Polígon of Ramassar Granollers

Industrial machinery

Renfe Fabricación y Mantenimiento, Sociedad Mercantil Estatal, S.A., G Área de Control de Gestión y Compras | Published February 2, 2017  -  Deadline March 13, 2017
cpvs
42000000

Supply and installation of draft and offset press for wheel and brake discs for rail vehicles BMI of Vilanova.

MTO OF COLD AIR AND INDUSTRIAL HN, CPV AND BLOOD BANK AND TISSUE CHN

Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea | Published December 23, 2014  -  Deadline December 31, 2018
cpvs
50710000

Maintenance of air-conditioning and industrial cooling of the units referred to in the Hospital of Navarra

It Concessió demanial d'una PITCH Mataro located at Industrial Polígon 6 PITCH 90 per earmark-la to agricultural producció

Ajuntament de Mataró | Published February 15, 2017  -  Deadline March 29, 2017
cpvs

It Concessió demanial d'una PITCH Mataro located at Industrial Polígon 6 PITCH 90 per earmark-la to agricultural producció

Animajoven announcement, SA notice Pública to hire the services of prevention of Medicine and Safety at Work as well as industrial hygiene, ergonomics and applied psicosociologÃa

"Animajoven, S.A.". | Published February 7, 2017
cpvs
85000000

Animajoven announcement, SA notice Pública to hire the services of prevention of Medicine and Safety at Work as well as industrial hygiene, ergonomics and applied psicosociologÃa.

SERVEI OF NETEJA, MANTENIMENT I Conservació Parks and Gardens, Jardineres, INDUSTRIAL ZONES PERIURBANES I POLÍGON of the municipality of Palau-solità i Plegamans

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans | Published February 14, 2017  -  Deadline March 1, 2017
cpvs
77310000

És objecte of the present Plec the Contractació, promoguda per Regidoria Medi Ambient d'aquest Ajuntament, corresponent the servei of neteja, manteniment i conservació of Parks and Gardens, Jardineres, periurbanes i Polígon industrial zones of the municipality of Palau-solità i Plegamans, determinats in annex I to Plec of Prescripcions Tècniques.

Engineering works and construction works

Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) | Published February 24, 2017  -  Deadline April 3, 2017
cpvs
45220000

The contract is for the execution of the project works urbanization Industrial Estate Sesrovires (UA3 - Industrial Estate Sesrovires), with the exception of Chapter 14 of the said project on improving access to the industrial estate.

Announcement of the Public Service Profession of Cataluà ± a notice Pública by which a supply contract for industrial equipment and didáctico Centers Innovation and Occupational Formation convenes

Servicio Público de Ocupación de Cataluña. | Published February 4, 2017  -  Deadline February 28, 2017
cpvs
42000000

Announcement of the Public Service Profession of Cataluà ± a Pública by which notice of a supply contract for industrial equipment and convenes didáctico Centers for Innovation and Occupational Formation.

Soldering, brazing and welding tools, surface tempering and hot-spraying machines and equipment

Servicio de Ocupación de Cataluña | Published January 20, 2017  -  Deadline February 28, 2017
cpvs
42660000, 30200000, 42000000

Supply of industrial and teaching equipment for training courses.

Industrial Equipament i Didàctic Centres for Innovation and Occupational Formació

Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) | Published January 24, 2017  -  Deadline February 28, 2017
cpvs
44315300, 42000000, 42512300, 30200000

Execution of the project called "Industrial building and outbuilding"

Presidencia del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria | Published February 1, 2017  -  Deadline February 27, 2017
cpvs
45220000

Industrial robots

Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil | Published February 22, 2017  -  Deadline March 30, 2017
cpvs
42997300

Acquisition of three bomb disposal robots for use in bomb disposal service of the Civil Guard (Sedex).

Acquisition of three bomb disposal robots for use in bomb disposal service of the Civil Guard (SEDEX).

Technical assistance for analysis and processing of information on programs promoting Industrial Technology

Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P. | Published February 24, 2017  -  Deadline April 10, 2017
cpvs
72220000, 72320000

The contracte tea per l'objecte execució of them obres Projecte d'urbanització Industrial Polígon Sesrovires (UA3 - Polígon Industrial Sesrovires), to 14 excep Capitol l'esmentat project [...]

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires | Published February 24, 2017  -  Deadline April 3, 2017
cpvs
45220000

L'execució of them obres Projecte d'ampliació of voreres the Montseny carrer industrial Polígon of Ramassar Granollers

Ajuntament de Granollers | Published February 14, 2017  -  Deadline March 15, 2017
cpvs
45233262

Architectural, engineering and planning services

Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León | Published February 25, 2017
cpvs
71240000

Services for the drafting, project management and coordination of safety and health for the expansion of building for industrial and infrastructure works in the plot "A" in the park of suppliers of the automotive industry (2nd phase) in Valladolid .