Public tenders for cooling in Drammen Norway

Find all Industrial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for industrial. Make a new search!

Framework agreement cooling engineering services Vestre Viken.

Vestre Viken HF | Published March 11, 2015  -  Deadline April 28, 2015
cpvs
50730000

Vestre Viken, c/o the Procurement Department, hereafter called the contracting authority, invites tenderers to an open tender contest for a framework agreement for cooling engineering services. Vestre Viken is divided into 6 geographical areas, mainly in accordance with the former hospital areas: — Area 1: Kongsberg hospital, — Area 2: Ringerike hospital, — Area 3: Hallingdal hospital, — Area 4: Bærum hospital, — Area 5: Drammen hospital, — Area 6: The psychiatry, i.e. primarily Blakstad and Lier. Please note that even though the areas listed above in all simplicity refer to the name of the hospitals, the areas also include further buildings, although the main quantity of the area is formed by each individual hospital. Tenderers are invited to submit tenders for one, several or all combinations of geographical areas, but the submitted tender must include the all buildings belonging to each area, cf. point 6.6. The contracting authority requires assistance in connection with operation and maintenance of the buildings, as well as new investments for a limited extent and limited value, through framework agreements. The contracting authority reserves the right to publish separate tender competitions for larger projects.

Framework agreement Ventilation and cooling technical services

Vestre Viken HF | Published March 24, 2017  -  Deadline May 4, 2017
cpvs
50730000

The aim is to conclude parallel agreements with minimum two suppliers within each area (1-6) - see below. It will be those vendors that achieves the highest weighted overall score is selected in a priority order. West Viken HF divided into six geographical areas, principally according to the prior hospital areas: Area 1: Kongsberg hospital area 2: Ringerike hospital area 3: Hallingdal ill stugu range 4: Bærum hospital range 5: Drammen Hospital Area 6: Clinic Mental Health and drugs (PHR), ie primarily Blakstadheia and Lier hospital (operations at Lier hospital scheduled gradually stepped down to 31.12.2017). Note that although the range depicted above for simplicity, refers to hospital names, so the areas also some additional buildings although the majority of the area formed by the individual hospital. Students have the opportunity to tender for one, several or all combinations of geographic areas, but filed offer must include all the buildings belonging to the individual area. Vestre Viken HF's total building stock is BTA approximately 290.000 m2. Subject to that there may be changes in the buildings during the contract period. Offered conditions shall continue to apply.

Turnkey New cooling systems for CT and MRI at Drammen Hospital

Vestre Viken HF | Published April 25, 2017  -  Deadline May 29, 2017
cpvs
71321200

Det er behov for å øke kjølekapasiteten for CT og MR ved Drammen sykehus, i forbindelse med at det planlegges leveranse av ny MR i fjerde kvartal 2017. Kontrakten planlegges signert ultimo juni d. å., og må være ferdigstilt og overlevert senest 31/10-17. Oppdraget ønskes gjennomført som en totalentreprise etter NS8407, hvor oppdragsgiver i forkant har utført en del av prosjekteringen. Prosjektet skal gjennomføres med sykehuset i drift, som innebærer at nede-tid for kjølekapasitet minimeres. Det betyr også at totalentreprenøren må ta hensyn til eventuell støyproblematikk under aktiviteter til forskjellige tider på døgnet. Totalentreprenøren får tid til å gjennomgå oppdragsgivers prosjektering iht. kontraktsvilkårene, i tillegg til egen prosjektering og planlegging. Oppdragsgiver har estimert 10 uker for utførelse av oppdraget, som innebærer noe grunnarbeider og fundamentering, i tillegg til levering og montering av materiell, samt bygningsmessige tilpasninger og fjerning av gamle installasjoner. Når oppdraget overleveres, skal utrangert materiell, og annet avfall være levert til dertil egnet godkjent deponi, og skader på uteområder og landskap være utbedret. Ved CT og MR avdeling er det i dag installert ett eksisterende kjølesystem som betjener CT og MR avdelingens maskiner samt tilhørende rom. Systemet betjenes i dag av 4 stk split kjølemaskiner samt en separat kjølemaskin med luft/glycolveksling. Glycolkurs dekker en av de 4 sekundærkursene alene og denne skal i fremtiden gå med rent vann som de 3 øvrige. De fire splitunitene kjører idag trinnvis og alternerende mot hver sin veksler til felles samlestokk ut til de tre vannkurser for å opprettholde behovet til enhver tid Dette utstyret er av varierende fabrikat, alder og kapasitet, og nærmer seg maksimal levetid. VVHF ønsker derfor at dette systemet byttes ut til ett system med rendundanse, kapasitet, sikker drift og levetid. I forprosjekt er det derfor foreslått ett system som har ekstra sikkerhet i at det kjøres to like maskiner i samkjøring som hver seg kan betjene nødvendig kapasitet som er ca. 250 Kw. Dette vil si ett system med totalkapasitet på 500 Kw til samlestokk. Systemet skal i tillegg kunne kjøres som frikjølere når temperaturen er gunstig for dette. Maskinene skal plasseres på avsatt sted i bakgård, og tilførsel til teknisk rom skal ligge i «dagen» ute og delvis klamres til bygning med eksempelvis PE 100 SDR 17 isolerte rør. Kjølesystemet skal leveres som ett komplett anlegg inkludert vekslere, ventiler, filtere, ekspansjon og pumper. Systemet skal også ha komplett automatikk inkludert oppkobling i sykehusets SD-system og skal være fullstendig kompatibelt mot eksisterende Johnson system. Hele installasjonen skal følge kuldenormen NS-EN 378-1-4.

General Entreprise Åskollen BSS

Drammen Eiendom KF | Published June 8, 2015  -  Deadline August 7, 2015
cpvs
45330000, 45000000, 45300000

Replacing 2 pcs ventilation units and performance of heating and cooling

refrigerator / freezer (new and upgrading existing at various residential and service centers etc. in Drammen municipality)

Drammen Eiendom KF, Drammen kommune | Published May 22, 2015  -  Deadline June 16, 2015
cpvs
45000000, 45300000, 45350000

cooling and freezing in various residential and service centers etc. in Drammen Municipality. Applies to both the creation of new and modernization of existing

Repair and maintenance services of building installations

Vestre Viken HF | Published March 25, 2017  -  Deadline May 4, 2017
cpvs
50700000, 50720000, 50730000

The contracting authority invites to an open tender contest in connection with framework agreements for ventilation and cooling engineering services.

The contracting authority aims at entering to parallel framework agreements with minimum 2 tenderers for each area (1-6) listed below. The tenderers with the highest weighted total scores will be selected in a prioritized order.

Vestre Viken Health Trust is divided into 6 geographical areas, mainly in accordance with the former hospital areas:

Area 1: Kongsberg hospital.

Area 2: Ringerike hospital.

Area 3: Hallingdal hospital.

Area 4: Bærum hospital.

Area 5: Drammen hospital.

Area 6: The Clinics for Mental health and substance abuse (henceforth also referred to as PHR). This includes mainly Blakstad and Lier hospitals (the activities at Lier hospital is being gradually phased out by 31.12.2017).

Please note that even though the areas listed above in all simplicity refer to the name of the hospitals, the areas also include further buildings, although the main quantity of the area is formed by each individual hospital.

Tenderers are invited to submit tenders for one, several or all combinations of geographical areas, but the submitted tender must include the all buildings belonging to each area.

Vestre Viken Health Trust's total building area is approx. 290 000 m2 gross area. Alterations in the buildings can occur during the agreement period. The offered terms shall still apply.

PROCUREMENT OF KITCHEN EQUIPMENT TO DRAMMEN KITCHEN KF In NEW CENTRAL KITCHEN DRAMMEN PROPERTY KF - OTHER ANNOUNCEMENT

Drammen Kjøkken KF | Published December 11, 2014
Winner
E.Christiansen AS
cpvs
39221000, 39141000

Other Gang Announcement of catering equipment to Drammen Kitchen KF. Drammen Kitchen KF going to equip a brand new catering kitchen to be built by Drammen Property KF. Main deliverables are full catering of Drammen municipality nursing homes. In convenience food comes to Day Centers, resident, meet food and catering services. Annual sales of approximately 50 million Boiling method shall be cook / cooling on hot meals. Packing methods flush flow, MAP, vacuum skin pack with further foruttsatt. Distribution to major customer 2-3 times a week to customers. 6 Providers attended four providers got to Sharing AGA AS METOS AS E.CHRISTIANSEN AS NAVESTAD AS

Framework agreement refrigeration technical services Vestre Viken

Vestre Viken HF | Published March 6, 2015  -  Deadline April 28, 2015
cpvs
50730000

Vestre Viken, the purchasing department, hereinafter called the Principal, invites you to an open tender in connection with the procurement of a framework agreement Cooling Technical Services. Vestre Viken HF divided into six geographical areas, generally in accordance with the former hospital areas: - Area 1: Kongsberg Hospital - Area 2: Ringerike Hospital - Area 3: Hallingdal sick stugu - Area 4: Bærum hospital - Area 5: Drammen hospital - Area 6: Psychiatry ie primarily Blakstad and Lier Note that although area designations above for convenience refer to hospital names, so includes areas also some additional buildings although the majority of the area consists of a single hospital. It is possible to tender for one, several or all combinations of geographic areas, but filed bids must include the entire building mass corresponding to individual areas, cf. section 6.6. Client needs assistance related to the operation and maintenance of their buildings, as well as new investments in the limited scope and of limited value, through framework agreements. For larger projects reserves principal the right to advertise their own competitions.

New kunstis- and artificial turf technology turnkey for refrigeration

Drammen kommune | Published March 21, 2017  -  Deadline April 18, 2017
cpvs
45000000

Drammen Municipality will establish new rink at Øren school in Drammen. The ice rink has measure of 106x64 m icy surface. Total cooling capacity will be 1350 kW. This technical turnkey contract for the delivery of complete refrigeration systems including compressors, evaporators, condensers, tanks, brine pumps, necessary electrical / automation equipment, ventilation and emergency ventilation etc. All necessary engineering, applications to authorities, approval and certifications should be included. It is carried ROS analysis facility (attached). It is carried out a noise analysis for the project (attached). It is important that the requirements for noise / sound level observed when there are neighbors closely technical construction. The delivery must include: • Rigging and operation • Designing own deliveries • Participation in construction meetings • Delivery and installation of pipes, tanks, compressors with motors and drives, valves, evaporators and condensers and other necessary: ​​equipment • Polypropylene Deliveries included mirror welding energy plant • Oil cooler circuit, the heating circuit mm • insulating pipes (cold lines, foam insulated and mantles) • Vacuum Ring, density and pressure testing acc. EN-378 • Filling and commissioning including capacity testing • PLC and field instrumentation for their own equipment with communication with superior control system via Modbus, Profibus, Lon or BACnet (same bus should be selected for all communication) • Electrical and automation deliveries as described • plumbing supplies (pipes and ventilation) • Declaration / control of Notified body • Trial Operation • MOM documentation it should be particularly noted that there will be full activity at the adjacent sports. Securing plant area with access will therefore be very important.
  • 1