Call +44 800 9755 164

Public tenders for healthcare in Poland

Find all Healthcare tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for healthcare. Make a new search!

Bochnia: Delivery of reagents with the lease of diagnostic equipment for the Independent Public Healthcare District Hospital in Bochnia them. Bl. Marty Wiecka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej | Published July 25, 2016  -  Deadline July 27, 2017
cpvs
33696500, 33124100

The subject of procurement is the supply of reagents with the lease of diagnostic equipment - package 4, 5 quashed the proceedings DZ-271-1- 27/2016 - for the Independent Public Healthcare District Hospital in Bochnia them. Bl. Marty Wiecka (Part I) Object of the contract was divided into two packages: Package 1 (4) - Reagents for hematology analyzer with the lease package 2 (5) - immunochemical reagents with the lease of the analyzer (II).

Warka: Repair and reconstruction of offices and interior spaces of the building of the Independent Public Healthcare in Warka Street. Piotr Wysocki 12

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Published July 27, 2016  -  Deadline December 31, 2017
cpvs
45000000

Independent Public Health Care in Warka, will commission construction work involving the execution of renovation and reconstruction of offices and interior spaces of the building of the Independent Public Healthcare in Warka Street. Piotr Wysocki 12. The scope of work to be performed, conditions of execution, receiving sets, which is an integral part of this Terms of Reference, documentation, design and Construction, STWiORB and the draft contract ..

Międzyrzec Podlaski: Gradual supplies of disposable medical devices for the Independent Public Healthcare in Międzyrzec Podlaski, a sign of things 4/2016 / PN.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Published July 15, 2016  -  Deadline May 12, 2017
cpvs
33141000

1. The contract is for the sale and gradual delivery of medical devices, such as: a) neutral electrode-time, two-piece - symmetrical, round, pow. Active 80-85 cm2, with an additional ring scattering separated mechanically and electrically conductive parts of the two electrodes, compatible with the protection system diathermy type ERBE VIO in the amount of 500 pcs., b) neutral electrode-time, two-piece - symmetrical, pow. Active 70-75 cm2, for children weighing 5 kg to 15 kg, compatible with the protection system diathermy type ERBE VIO, individually packaged in quantities of 100 pcs., the magazine hospital for the Independent Public Healthcare in Międzyrzec Podlaski. 2. Object of the contract according to the Common Procurement Vocabulary: CODE CPV - 33141000-0 - no single chemical medical consumables and haematological 3. The contract covers the supply of the product range and in the amounts indicated in the form of range-range, constituting Appendix 2 hereto. 4. Purchaser does not allow the possibility of partial bids. 5. Deliveries will take place to store the hospital SP Health Care Centre in Międzyrzec Podlaski, within up to 4 days from date of order by the Purchaser, in the hours 7: 30-14: 30, Monday to Friday. The contractor is required to provide offered delivery partial in working days in the form of quotation (Appendix 1 hereto). 4 working days. 896, as amended). 7. The Contractor shall attach to the tender CE declaration with information about compatibility with your model diathermy listed in the form of range-range. 8. The terms of validity of the supplied products, the delivery date can not be shorter than at least 2/3 of the period stated on the package in relation to the date of manufacture. Each package should contain a label with the following information: name of product, date of manufacture, expiry date, storage conditions, the name and address of the manufacturer. As equivalents should be understood to solutions characterized by parameters not worse than required and included in the documentation.

Chelm: Gradual supplies of vaccines to perform vaccinations or alternatively outside the mandatory vaccinations resulting from the vaccination calendar for the Municipal Independent Public Healthcare in Chelm.

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie | Published July 20, 2016  -  Deadline June 30, 2017
cpvs
33651600

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy szczepionek do wykonywania szczepień ochronnych zamiennie bądź poza obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi wynikającymi z kalendarza szczepień dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie. Zamawiający nabywa produkty wyłącznie w celu świadczenia odpłatnych usług szczepień ochronnych w zakresie wykraczającym poza bezpłatne szczepienia wynikające z Programu Szczepień Ochronnych. Zamawiający nie prowadzi odrębnej sprzedaży produktów farmaceutycznych. Rodzaje szczepionek oraz ich właściwości, skład chemiczny i schematy dawkowania zostały określone na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego rozpoznania zapotrzebowania wśród pacjentów MSP ZOZ. W przypadku szczepionek określonych w Pakiecie nr 4 rodzaj zamawianej szczepionki wynika z wymagań organizatora programu profilaktycznego
Przedmiot zamówienia obejmuje następujący asortyment:

Pakiet nr 1: 
1.	Adsorbowana szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (acelularna), zawierająca dwa antygeny krztuśca -  toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową, skojarzona z inaktywowaną szczepionką przeciw poliomyelitis i szczepionka przeciw Haemophilus influenzae typ b sprzężona z białkiem tężcowym do stosowania w szczepieniu pierwotnym u niemowląt od drugiego miesiąca życia i jako dawka uzupełniająca u dzieci w drugim roku życia - 300 dawek;
2.	Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca dwa antygeny krztuśca - toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana - 	400 dawek
Pakiet nr 2: 
1.	Skojarzona szczepionka  przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (acelularna  zawierająca trzy antygenty krztuśca - toksoid krztuścowy, hemaglutyninę włókienkową i  pertaktynę) poliomyelitis (inaktywowane) oraz Haemophilus influenzae typu b (Hib) i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B -	1 200 dawek;
2.	Skojarzona doustna szczepionka przeciwko zakażeniom rotawirusowym przeznaczona dla niemowląt od 6 do 24 tygodnia życia o zarejestrowanym dwudawkowym pełnym schemacie uodpornienia - 	400 dawek;
3.	Szczepionka przeciwko ospie wietrznej - 	140 dawek;
4.	Poliwalentna szczepionka przeciwko STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE dla dzieci powyżej 6 tygodnia życia do  ukończenia 5 roku życia - 	130 dawek;
5.	Skojarzona szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) i poliomyelitis (inaktywowane), adsorbowana, stosowana jako szczepionka do szczepienia przypominającego u osób w wieku powyżej 4 lat - 	100 dawek;
Pakiet nr 3: 
1.	Inaktywowana szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A przeznaczona dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia 	- 	10 dawek; 
2.	Inaktywowana szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A przeznaczona dla dorosłych	- 	15 dawek;
3.	Rekombinowana szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B przeznaczona dla osób powyżej 15 roku życia, zawierająca 20 mcg antygenu HBs, o zarejestrowanym szybkim (uzyskanie odporności w ciągu 21 dni) schemacie szczepienia, dostarczana w fiolkach 	- 	450 dawek; 
4.	Skojarzona szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B przeznaczona dla osób powyżej 15 roku życia - 	20 dawek;.
Pakiet nr 4: 
1.	13 - walentna szczepionka przeciwko STREPTOCOCUS PNEUMONIAE-	600 dawek;
Pakiet nr 5: 
1.	Inaktywowana szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia  -  	25 dawek;
2.	Inaktywowana szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla młodzieży od 16 roku życia i dorosłych -  	25 dawek.
Pakiet nr 6: 
1.	Skoniugowana szczepionka przeciw meningokokom grup A, C, W135 i Y do stosowania u osób powyżej 12 miesięcy życia	-	130 dawek;
Pakiet nr 7: 
1.	Inaktywowana szczepionka przeciwko grypie typu split,  podawana domięśniowo zawierająca fragmenty i kody wirusa odpowiadające zaleceniom Światowej Organizacji Zdrowia do szczepień na sezon 2016/2017   - 	350 dawek;.

Reagents and contrast media

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Published January 21, 2017  -  Deadline February 24, 2017
cpvs
33696000

Successive delivery of contrast media for the needs of the Multi-Hospital Independent Public Healthcare in Nowa Sol.

Pharmaceutical products

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy | Published February 16, 2017  -  Deadline March 16, 2017
cpvs
33600000

Medicinal products: miscellaneous drugs in packages I - II for Hospital Pharmacies in Healthcare Complex in Debica

Pharmaceutical products

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy | Published February 16, 2017  -  Deadline March 21, 2017
cpvs
33600000

Medicinal products: parenteral nutrition packets I - II for Hospital Pharmacies in Healthcare Complex in Debica.

Coal and coal-based fuels

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Published February 22, 2017  -  Deadline March 29, 2017
cpvs
09111000

Gradual supplies of coal dust type of M-II for the boiler room of the Multi-Hospital Independent Public Healthcare in Nowa Sol.

Pharmaceutical products

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy | Published January 24, 2017  -  Deadline March 1, 2017
cpvs
33600000

Medicinal product for the control of labor pain and anesthesia small treatments surgical and gynecological the lease of equipment for the Department of Gynaecology and Obstetrics of Gynecology Oncology Unit of the Healthcare Complex in Debica.

Pharmaceutical products

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy | Published February 8, 2017  -  Deadline March 20, 2017
cpvs
33600000

Medicinal products: parenteral nutrition packets I - II for Hospital Pharmacies in Healthcare Complex in Debica.

Package I - parenteral nutrition: fat emulsion.

Package II - parenteral nutrition: fat emulsion.

Pharmaceutical products

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy | Published February 7, 2017  -  Deadline March 15, 2017
cpvs
33600000

Medicinal products: miscellaneous drugs in packages I - II for Hospital Pharmacies in Healthcare Complex in Debica.

Package I - different drugs for Hospital Pharmacies.

Package II - different drugs for Hospital Pharmacies.

Katowice: Delivery of disposable materials for SP Health Care Centre in Katowice Interior Ministry Ref. 15/16

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi | Published July 15, 2016  -  Deadline June 30, 2017
cpvs
33140000

The contract is for the supply of medical disposables for the Independent Public Healthcare Ministry of Internal Affairs and Administration in Katowice. Object of the contract includes the delivery of a variety of medical products divided into 3 packages - lots listed in the table below: Part No. Description Order PACKAGE subject of the order 1 medical materials spirometry 2 3 Dental materials Medical devices anesthetic various detailed order containing specifications of range-of quantity valuable individual packages annexed No. 1.1, 1.2, 1.3 hereto ..

Life insurance services

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Published February 14, 2017  -  Deadline March 27, 2017
cpvs
66511000

1. The contract is for group life insurance of employees and family members of employees of the Independent Public Healthcare in Krotoszyn.

2. Employer does not guarantee that all employed workers and family members of employees Employer join the group life insurance.

3. During the term of the contract may be changes in the number of people insured.

4. If an employee or a family member resigns from the insurance, the Employer is not obliged to pay for their insurance premium.

Defibrillator

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku | Published February 4, 2017  -  Deadline March 14, 2017
cpvs
33182100, 33158210

The contract is successfully implemented supply cardioverter and stimulators for the Independent Public Healthcare Provincial Hospital No. 3 in Rybnik. Contracts will be concluded immediately after the completion of the proceedings for a period of two years.

Employer provides the opportunity to apply the procedure referred to in Article. 24aa of the Law of 29 January 2004. - Public Procurement Law (hereinafter referred to as the Act), ie. The ability to make a first evaluation of the tenders, and then examine whether the contractor whose tender has been evaluated as the most advantageous, is not subject to exclusion and meets the conditions for participation in the proceedings .

Single chamber pacemakers.

Stimulators Dual paced.

Single chamber cardioverter.

Cardioverter Dual paced.

Laboratory reagents

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Published January 18, 2017  -  Deadline February 27, 2017
cpvs
33696500, 38434500, 38434580

The contract .: "Supply of reagents, calibrators, control materials

and consumables needed to perform diagnostic tests, hire analyzers to perform biochemical and immunochemical the needs 105. Borderland Military Hospital and Outpatient Clinic of the Independent Public Healthcare Centre in Zary ", in the amounts and range specified in Annex 5 and 6 for each task . Number of tasks 2

Task No. 1- Delivery of reagents, calibrators, control materials and consumables necessary to perform diagnostic tests, holding the analyzer to perform biochemical studies

Task 2 - Delivery of reagents, calibrators, control materials and consumables necessary to perform diagnostic tests, holding the analyzer to perform immunochemical tests.

Delivery of reagents, calibrators, control materials and consumables necessary to perform diagnostic tests, holding the analyzer to perform biochemical studies.

Delivery of reagents, calibrators, control materials and consumables necessary to perform diagnostic tests, holding the analyzer to perform immunochemical tests.

Insurance services

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku | Published February 22, 2017  -  Deadline March 9, 2017
cpvs
66510000

The contract of insurance services 7th Navy Hospital and Outpatient Clinic of the Independent Public Healthcare named Rear Admiral Professor Wieslaw Łasińskiego in:

3.2.1 Task 1

1 / Liability Insurance,

for 36 months in the period from 01.04.2017 r. to 31.03.2020 r.

3.2.2 Task 2

1 / Property insurance against all risks,

2 / Insurance of electronic equipment against all risks,

for 36 months in the period from 01.04.2017 r. to 31.03.2020 r.

3.2.3 Task 3

1 / insurance, ie.

a. liability insurance;

b. insurance AC / KR;

c. accident insurance;

d. assistance insurance,

which originates on 04.09.2017 r. (the first of the terms insurance) and end on 31.03.2020. (date of completion of motor insurance). Having regard to the previously concluded and valid insurance policy communication beginning of the period insurance OC / AC / accident may be diff.

Wloclawek: The service of physical protection of facilities and property monitoring alarm systems, maintenance and repair of alarm alarm system and secure transport of cash for the Municipal Group Purchasing organizational units of the Municipality City of Wloclawek

"Baza" sp. z o.o. | Published July 27, 2016  -  Deadline December 31, 2017
cpvs
79710000

The contract is to provide services for the physical protection of and property monitoring alarm systems, system maintenance and repair of emergency alarm system and secure transport of cash for the Municipal Group Purchasing organizational units of the Municipality City of Wloclawek divided into 4 lots. PART I OF THE CONTRACT - provision of services of physical protection of facilities and property Municipal Enterprises Thermal Energy Sp. z .oo in Wloclawek, PART II CONTRACT - provision of services of physical protection of facilities and property with video surveillance systems, panic and secure transport of cash Municipal Transport Company Sp. z oo Wloclawek, Part III CONTRACT - provision of services of physical protection of facilities and property monitoring alarm systems for BASE Sp. z oo Wloclawek, Part IV CONTRACT - provision of services of physical protection of facilities and property monitoring maintenance and repair of alarm systems, alarm Municipal Team Healthcare Sp. z oo Wloclawek Employer does not limit the number of parts into which the Contractor may submit a tender. 2.Szczegółowy description of the contract is in the order specification attached as Appendix 1 to the Terms of Reference. 3. In accordance with art. 22 paragraph 2 of the Act - Public Procurement Law, the Contracting Authority reserves that procurement can apply only contractors, at which over 50% of the employees are disabled within the meaning of the regulations on occupational and social rehabilitation and employment of persons with disabilities and the relevant provisions of the EU Member States European Union or the European Economic Area. - Applies to all lots.

Electricity, heating, solar and nuclear energy

Gmina Tarczyn | Published January 21, 2017  -  Deadline February 28, 2017
cpvs
09300000, 09310000

The contract is for the purchase of electricity to objects belonging to:

1) Municipalities Tarczyn located at ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn (NIP 123 12-33-414)

2) Public Primary School. J. Stępkowskiego in Tarczyn located at ul. Julian Stępkowskiego 11, 05-555 Tarczyn,

3) Group of Schools, Primary School and Junior High School. Wojciech Gorski in the Memorial, located at ul. Angels and Wojciech Mountain 3, 05-555 Tarczyn,

4) Primary School. M. Kaczynski Small Papers Papers based in Little Street. Piaseczno 34, 05-555 Tarczyn,

5) Primary School. J. Chełmońskiego in Suchostrudze based in Suchostrudze Street. School 20, 05-555 Tarczyn,

6) Kindergartens in Tarczyn located at ul. Kazimierz Dobrowolski 3, 05-555 Tarczyn,

7) of the School of Junior and Senior High School, located at ul. Grey Ranks 8, 05-555 Tarczyn,

8) Independent Public Healthcare in Tarczyn located at ul. Warsaw 42, 05-555 Tarczyn (NIP 797 16 79 015).

Total estimated projected electricity consumption is approx. 4 130 000 kWh.

A detailed description of the object of the contract is contained in Annex 4 to the ToR. The amount of energy specified in Annex 4 is estimated. Employer informs that it will pay for actual consumption of energy, which may differ from projected consumption. The contractor will not have any claims in the event of a reduction or increase in energy consumption in relation to the expected amount.

Insurance services

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku | Published January 31, 2017  -  Deadline March 8, 2017
cpvs
66510000

The contract of insurance services 7th Navy Hospital and Outpatient Clinic of the Independent Public Healthcare named Rear Admiral Professor Wieslaw Łasińskiego in:

3.2.1 Task 1

1 / Liability Insurance,

for 36 months in the period from 01.04.2017 r. to 31.03.2020 r.

3.2.2 Task 2

1 / Property insurance against all risks.

2 / Insurance of electronic equipment against all risks,

for 36 months in the period from 01.04.2017 r. to 31.03.2020 r.

3.2.3 Task 3

1 / insurance, ie.

a. liability insurance,

b. insurance AC / KR,

c. accident insurance,

d. assistance insurance,

which originates on 04.09.2017 r. (the first of the terms insurance) and end on 31.03.2020. (date of completion of motor insurance). Having regard to the previously concluded and valid insurance policy communication beginning of the period insurance OC / AC / accident may be diff.

3.2.3 Task 3

1 / insurance, ie.

a. liability insurance,

b. insurance AC / KR,

c. accident insurance,

d. assistance insurance,

which originates on 04.09.2017 r. (the first of the terms insurance) and end on 31.03.2020. (date of completion of motor insurance). Having regard to the previously concluded and valid insurance policy communication beginning of the period insurance OC / AC / accident may be different for each vehicle, according to the deadlines set out in Annex 9 to the SETC - the list of vehicles.

Policies should be issued individually for each vehicle, according to the deadlines indicated in Annex 9.

The completion date of the insurance period for all vehicles listed in Annex 9 to the SETC - 03.31.2020 r.

Pharmaceutical products

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Published February 21, 2017  -  Deadline March 31, 2017
cpvs
33600000

Matters relating to the award of a public contract for successive delivery of medicinal products and medical devices for the hospital pharmacy Independent Public Healthcare in Radziejów.

Object of the contract was divided into 22 parts (tasks) and defined in detail in the form of range - price - Annex 2 to SIWZ.

Drugs and medical products, lot 1 described in the form of range - price - Appendix 2 hereto.

Medications (2), lot 2 described in the form of range - price - Appendix 2 hereto.

Medications (3), lot 3 described in the form of range - price - Appendix 2 hereto.

Medications (4), lot 4 described in the form of range - price - Appendix 2 hereto.

Medications (5), part of the No. 5 described in the form of range - price - Appendix 2 hereto.

Medications (6), section 6 described in the form of range - price - Appendix 2 hereto.

Medications (7), section 7 is described in the form of range - price - Appendix 2 hereto.

Chemotherapeutics, part 8 described in the form of range - price - Appendix 2 hereto.

Chemotherapeutic agents (2), section 9 described in the form of range - price - Appendix 2 hereto.

Antibiotics, Part No. 10 described in the form of range - price - Appendix 2 hereto.

Low molecular weight heparins, part 11 described in the form of range - price - Appendix 2 hereto.

Low molecular weight heparin (2), section 12 described in the form of range - price - Appendix 2 hereto.

Psychotropic, part 13 described in the form of range - price - Appendix 2 hereto.

Drugs, Part No. 14 described in the form of range - price - Appendix 2 hereto.

Insulin, Glucagon and needles, part 15 described in the form of range - price - Appendix 2 hereto.

Infusion liquids, preparations for nutrition and medication, some 16 described in for ...