Public tenders for healthcare in Budapest Hungary

Find all Healthcare tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for healthcare. Make a new search!

Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services

Magyar Közút Nonprofit Zrt. | Published June 7, 2016
cpvs

Radioactive, toxic, healthcare and hazardous waste services

Testing and development of decision support field study of three healthcare professional jobs nationwide operation: pathology, laboratory services and diagnostic imaging (inf)

Állami Egészségügyi Ellátó Központ | Published April 27, 2015
Winner
ILEX Vezetési Tanácsadó Kft.
cpvs
98110000

A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok: A nyertes ajánlattevő feladata az egészségügyi szakellátások országos működtetésének vizsgálata és a kapcsolódó döntéselőkészítő tanulmány kidolgozása három szakterületen (patológia, laborszolgáltatás és képalkotó diagnosztika), az alábbiak szerint: Szakmai koncepció kialakításának támogatása intézményi felmérések értékelése és helyzetelemzés kidolgozása (részletes helyzetelemző dokumentumok elkészítése): • Az ajánlatkérő által végrehajtott intézményi felmérések összegzése és kiértékelése; • Az ajánlatkérő vonatkozó adatbázisainak kiértékelése; • Finanszírozási és teljesítmény adatok kiértékelése; • Hiányzó adatkörökre vonatkozó célzott felmérés elkészítése; • Helyzetelemzés meghatározása. Az egészségügyi szakellátások országos működtetését leíró döntéselőkészítő tanulmányok kidolgozása a fenti három szakterületen (a feladat három döntéselőkészítő tanulmány elkészítése a következő elemzési területek, fejezetek kidolgozásával): • Országos szakterület feladatrendszerének részletes meghatározása és lehatárolása más szakellátásoktól • A jelenlegi szakellátás helyzetének értékelése a felmérések alapján o Teljesítmény o Finanszírozás o Lakossági felhasználás o Ellátási kötelezettség o Kapacitások o Szolgáltatói szerkezet és szerződéses viszonyok o Humán erőforrás helyzet o Humán erőforrás szükségletek és képzési háttér o Eszközállomány, lezajlott és folyamatban lévő fejlesztések o Nemzetközi modellek bemutatása (56 kiválasztott releváns ország, köztük Norvégia és Nagy-Britannia) • Működési modell opciók meghatározása, magas szintű bemutatása és értékelése o Ajánlatkérői munkacsoport által felállított szempontrendszer szerint az opciók bemutatása és értékelése • Kiválasztott működési modell opció részletes bemutatása o Szolgáltatás tartalom és szintek meghatározása (beleértve az addicionális szolgáltatási lehetőségek bemutatását) o Működési folyamatok meghatározása, leírása o Területi ellátások jövőbeli és tényleges kapacitásigényének a meghatározása o Jelenlegi és javasolt technológiai szint értékelése a szakterületek vonatkozásában, hatása a kapacitásokra, igényekre o Az ellátórendszer jelenlegi kapacitásainak és résztvevőinek javasolt átszervezése (fennmaradó, fejlesztendő és megszüntetendő kapacitások és intézmények meghatározása, szakmai kollégium és egyéb szereplők feladatainak áttekintése az új modellben) o Szervezeti modell és a feladatellátást biztosító szervezet jogi státuszának kidolgozása (jogi személy formája, illeszkedés az ágazatba, funkcionális háttér) o Ellátások finanszírozásának módja, formája, a finanszírozás megosztása az intézményekkel o Munkavállalók alkalmazása, javadalmazás az új modellben o Humán erőforrás megtartásra gyakorolt hatások értékelése o Működtetés informatikai és logisztikai feltételeinek meghatározása o Vagyon átadás, használat módjának kidolgozása, felszabaduló és hiányzó eszközrendszer meghatározása o Fejlesztés, amortizáció jövőbeni kezelése o Magas szintű üzleti terv kidolgozása o Szerződés tervezet szerkezetének és szakmai tartalmi elemeinek kidolgozása o Előnyök hátrányok, kockázatok (SWOT elemzés), várható megtakarítások • Átszervezés feltételeinek meghatározása • Átszervezéshez szükséges jogszabályi módosítások köre és szakmai koncepciója • Átszervezéshez szükséges pénzügyi feltételek meghatározása • Átszervezés kockázatainak az azonosítása és kezelésükre javaslatok megfogalmazása • Feladat- és ütemterv változatok kidolgozása A nyertes ajánlattevő általános feladatai közé tartoznak az alábbiak: a) Az ajánlatkérő által felállított munkacsoporton belül a megbeszélések személyes szakmai támogatása; b) Az ajánlatkérő által felállított munkacsoport megbeszélésein aktív, személyes szakmai részvétel biztosítása az ajánlatkérő igénye szerint meghatározott időpontokban, illetve módszertani keretek biztosítása a tartalom kidolgozásához; c) Együttműködés kialakítása az egyéb érintett munkacsoportokkal és GYEMSZI szakterületekkel a javaslatok rendszerszintű összhangjának megteremtése érdekében, d) Személyes részvétel az ajánlatkérő felkérése alapján, és igénye szerinti mennyiségben a szakmai, államigazgatási, vagy egyéb egyeztetéseken; e) A döntéselőkészítő tanulmány, illetve annak kidolgozását elősegítő dokumentációk összeállítása, elkészítése; f) A nyertes ajánlattevő feladatai elvégzése során szoros együttműködésre köteles az ajánlatkérő által igénybevett jogi szolgáltatóval. Az ajánlatkérő által elvárt eredmények, elkészítendő dokumentumok: Eredménytermékek a Felhívásban megnevezett három szakterületen: • Az egyes szakterületekre vonatkozó részletes helyzetelemző dokumentumok, illetve a kapcsolódó döntéselőkészítő tanulmányok helyzetelemző fejezetei (szakterületenként 11 dokumentum, terjedelmük mellékletekkel együtt minimum 100 oldal dokumentumonként); • Az egyes szakterületekre vonatkozó döntéselőkészítő tanulmányok működési modell opciók meghatározása, magas szintű bemutatása és értékelése fejezetei (szakterületenként 11 dokumentum, terjedelmük mellékletekkel együtt minimum 50 oldal dokumentumonként); • Az egyes szakterületekre vonatkozó döntéselőkészítő tanulmányok kiválasztott működési modell opció részletes bemutatása fejezetei (szakterületenként 11 dokumentum, terjedelmük mellékletekkel együtt minimum 80 oldal dokumentumonként), illetve az egyes szakterületekre vonatkozó egybeszerkesztett döntéselőkészítő tanulmányok (szakterületenként 11 dokumentum). A III.1.2. pontban meghatározott határidőben a dokumentumokat 5 kinyomtatott példányban, valamint elektronikusan MS Word és Pdf formátumban kell a nyertes ajánlattevőnek átadnia a minimum terjedelemnek megfelelően, illetve nyertes ajánlattevő MS Word, Pdf és prezentáció formában is köteles a dokumentumok vezetői összefoglalójának az ajánlatkérő részére történő átadására, valamint bemutatására. A nyertes ajánlattevő feladatait és az ajánlatkérő által elvárt eredményeket részletesen az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

Security services

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet | Published February 18, 2015  -  Deadline April 13, 2015
cpvs
79710000, 79713000

Within the framework of a contract to supply guarding and security work sites within the Pharmaceutical and Healthcare Quality and Development Institute vagyongazdálkodásába.

Medical equipments

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ | Published December 1, 2016  -  Deadline December 20, 2016
cpvs
33100000, 44619000, 31120000, 34221000, 63111000

Sale and a contract for the development of KEHOP-1.6.0-15-2016-00006- Disaster Management Systems project development within the framework of the MH-disaster health capacity development Disaster healthcare purchasing container and other fixtures.

Software package and information systems

Állami Egészségügyi Ellátó Központ | Published January 2, 2016
Winner
Getronics Magyarország Kft. – Globenet Zrt.
cpvs
48000000, 48600000, 48800000, 31154000, 48814100, 72212900, 80000000

Institution customized healthcare IT system conversion and the related existing IT systems of the Health Management Information System institution building, betegbehívó PACS system and fit the Zala County Hospital.

Software package and information systems

Állami Egészségügyi Ellátó Központ | Published September 4, 2015  -  Deadline October 16, 2015
cpvs
48000000, 48600000, 48800000, 31154000, 48814100, 72212900, 80000000

Institution customized healthcare IT system conversion, as well as the related institution existing IT systems of the Health Management Information System build, and PACS systems betegbehívó fit the Zala County Hospital.

Information about the results - Development of electronic educational materials coated TÁMOP-6.2.5.B-13 / 1-2014-0001 project implementation of primary health care workers

Állami Egészségügyi Ellátó Központ | Published June 17, 2015
Winner
DSR Partner Kft. és Consilium Humán Erőforrás Kft.
cpvs
80420000

"Development of Organizational efficiency in the healthcare system - the development of territorial cooperation" (Z) connection, SROP-6.2.5 / B of code project called e-learning curricula, in relation to an adaptation framework ILIAS training of up to 6,500 persons.

Contract award notice - Occupational health services under the project SROP-6.2.5 / B

Állami Egészségügyi Ellátó Központ | Published May 13, 2015
Winner
Hungária MED-M Kft.
cpvs
85147000

"Development of Organizational efficiency in the healthcare system - the development of territorial cooperation" (Z) business aptitude and medical examinations in connection with operation, SROP-6.2.5 / B of code project called up to the main entrance of 4000 employees.

Medical imaging services

XIII.ker. Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. | Published February 24, 2017  -  Deadline April 7, 2017
cpvs
85150000

47 / c. building at no.

The total operating cost and risk borne by the concessionaire Centre.

The contract in case of unilateral termination notice period, the Parties stipulates five months, during which time eligible for the concessions required to perform a treaty.

In addition to the above, among the operating costs of the concessionaire bears in particular the following costs: medical specialists and operators of the Centre intends to apply the use of cost; performing a CT-MR Center developed self-service front desk "administrator" application of cost; hazardous waste removal and disposal; CT-MR Centre of cleaning and disinfection, the clinic at the time of ordering any additional costs outside of opening hours (ie. required for weekend or night time patients receive additional guarding fees).

Beyond the warranty period, maintenance and bug fixes (including the necessary pipe replacement and helium replacement costs) borne by the concession holder.

CT equipment: GE Healthcare Revolution 128 HD slice.

Concessionaire must also provide data to the contracting authority as specified in the draft contract.

All failed to be paid (commenced) month default penalty, calculated at the time of the unlawful termination of a joint charge monthly amount.

§ 134 (5) of Art. the deadline should be based on the availability of collateral required to declare the offer.

Smart card readers

Állami Egészségügyi Ellátó Központ | Published February 18, 2017  -  Deadline February 27, 2017
cpvs
30233300

The present acquisition of 90 000 pieces of acquisition (+ 20% option) card reader devices for the healthcare industry.

The device for the treatment of contactless cards with contacts and traditional card readers, PIN hardware keyboard.

The acquisition includes a detailed description of the subject matter of the procurement documents Volume V.

Single ownership records and supporting operations management software development and software maintenance and support of twelve months insurance (Sz.mód)

Állami Egészségügyi Ellátó Központ | Published December 2, 2015
Winner
VINTOCON Kft.
cpvs
72212517, 72260000

Contracting - 104 medical institution maintainer, and state ownership rights of exercising - linked to the fundamental objectives related to wealth management laws and regulations and the ownership rights to exercise a high level of performance of the development and operation between the Contracting Authority and the healthcare institutions of a unified information system that enables 1) of the implementation (technical and operational) control functions, internal operations and the establishment of an effective coordination, the institutional system required standard operation of the data clarification, clearing; 2) the short-, medium- and long-term development strategy to support the formulation.

08 / OVSZ / 2005, Cleaning -. Amending the contract information

Országos Vérellátó Szolgálat | Published April 1, 2015
Winner
T.O.M. CONTROLL 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt.
cpvs
90911200

General and healthcare, to carry out daily or periodic cleaning works contracting office and premises of the following total amounts: - Various functions inside areas of general cleaning: floor area 18,411 m² - Medical (special) premises sanitary cleaning: floor area 7,503 sqm - with solution containing window frame : 13 154 m² - Curtain Cleaning: The contracting authority is entitled to 405 kg ± 30% (plus / minus thirty percent) to deviate from those in accordance with the actual needs. In return, net 92,537,783, - € / year

Electronic interface and database design

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet | Published December 29, 2014  -  Deadline January 9, 2015
cpvs
72262000, 48482000

Electronic database and interface design of the treatment carried out by the Pharmaceutical and Healthcare Quality and Development Institute and coordinated procurement procedures, and business intelligence services to ensure the development of the SROP 6.2.5-B-13 / 1-2014-0001 identification number "of organizational effectiveness in health Within the framework - "Development of Regional cooperation" project (individual contracts) supply system

Smart card readers

Állami Egészségügyi Ellátó Központ | Published February 2, 2017  -  Deadline February 20, 2017
cpvs
30233300

90 000 pc card reader to obtain the context of a contract of sale for the healthcare industry.

The present acquisition of 90 000 pieces of acquisition (+ 20% option) card reader devices for the healthcare industry.

The device for the treatment of contactless cards with contacts and traditional card readers, PIN hardware keyboard.

To clear and understandable definition of the object of public procurement contracting this brand, frequency, type of thing, process, activity, person, or patent or trademark specified in the invitation to tender rely. In all these cases the name occurred only in order to identify clearly the nature of the object, provided this quote invitation to tender or with - the particular product in relation to the technical parameters of - the equivalent product can be made. The technical content of the equivalence assessment should be contracting judge to decide whether to enter all the data Bidder. So to prove Bidder is obliged to offer to the offered product is equivalent to that defined by the Contracting Authority. The non-acceptance of any factual reasons for contracting. Contracting can be made for these products also offer favorable characteristics.

The acquisition includes a detailed description of the subject matter of the procurement documents Volume V.

Accident and health insurance services

Semmelweis Egyetem | Published September 28, 2017
Winner
Generali Biztosító Zrt.
cpvs
66512000, 66512200

Semmelweis University is a health insurance service provider for foreign students with student status. The planned starting number of insured persons is 1,650.

Services Required:

The reimbursement of the costs of healthcare that is needed due to acute health shortages in the context of the following services:

- primary care for general practitioners,

- outpatient care,

- inpatient care,

- Urgent necessity care,

- patient transport.

Repayment of medical expenses and medical aids.

Tasks of the insurer or its service provider:

- operation of a 24-hour English call center,

- checking the eligibility of insured persons,

- emergency care or organization of transportation,

- the reception of insured persons' bills,

- financial settlement of services performed by a designated healthcare provider.

Section IV of the contract item 11.4 of this chapter was supplemented by reference to sub-allocations and deductions contained in the Product Leaflet.

The amendment is essentially a clarification, its purpose is to draw attention to the contents of the Annex.

Smart card readers

Állami Egészségügyi Ellátó Központ | Published April 29, 2017
Winner
T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
cpvs
30233300

within the framework of the purchase contract of sale 90 000 pc card reader for the healthcare industry.

The subject of this procurement Purchase of 90 000 pieces (+ 20% option) card reader device for the healthcare industry.

The device for the treatment of non-contact cards with contacts and a conventional card reader, PIN keyboard hardware.

To clear and understandable definition of the object of the procurement contract notice Contracting defined brand, origin, type of thing, process, activity, person, or patent or trademark rely on this. In all such cases, only the name of the object in order to clearly define the nature of the offer provided this invitation to tender, or by - product can be made equivalent - of a specific product in relation to the technical parameters are concerned. The evaluation of the technical content of equivalence should be contracting judge, must enter all the data determine which Bidder. Offeror is therefore the duty of proving the offer, the offered product is equivalent to that defined by the Contracting Authority. Non-recognition of any Contracting factually taken. these products can be made more favorable characteristics for contracting bid.

The acquisition includes a detailed description of the subject, Volume V of the procurement documents.

Contract award notice - supply of duties under the Audit TÁMOP-6.2.5-B-13 / 1-2014-0001 project.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ | Published July 27, 2015
Winner
GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft,
cpvs
79212000

Subject: Service Order Quantity: "Development of Organizational efficiency in the healthcare system - the development of territorial co-operation" in the implementation of supply, SROP-6.2.5-B-13 / 1-2014-0001 identification of priority project called for a full audit tasks ÁEEK- and at four of the consortium partners (University of Debrecen, Pécs University of Sciences, Semmelweis University, University of Szeged) as follows: For ÁEEK June 2015, August 2015, October 2015, months and a final audit after the physical implementation of the project. Consortium partners for months in July 2015 and a final audit after the physical realization of the project. More details in the documentation.

Result: ". NIF occupational health care for employees of the Company and outpatient care flat-rate service"

NIF Zrt. | Published August 26, 2015
Winner
MEDIWORK Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság és Budai Egészségközpont Kft. közös ajánlattevők
cpvs
85147000, 85148000, 85150000, 85121000

"Occupational health care for NIF Zrt employees and outpatient care at a flat rate service." Ensuring Occupational Health basic and additional health services and outpatient supply of recourse under applicable legislation, and in particular: 14) regulation of the profession Govt. -egészségügyi for service; 25.) NM of occupational health services; Professional minimum conditions necessary 20.) on the provision of health services ESzCsM 26) ESzCsM to perform health activities and medical fitness tests for the certification of 24) NM. No job, professional, personal hygiene and medical fitness examination and opinion of 3) work in front of the screen EüM minimum health and safety requirements of Health; 17.) Ministry of Health of healthcare providers and registration of business licenses, as well as the list of health professional

Information on the outcome of the proceedings - "ROAD PACKAGE REGULATORY DEVELOPMENTS AND PROTOCOL SUPPORT DESIGN METHODOLOGY The SROP 6.2.5 / B-13 / 1-2014-0001 PROJECT WITHIN"

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet | Published November 19, 2014
cpvs
72200000

"The development of organizational effectiveness in the health care system - the development of territorial cooperation" A (z) in connection with methodological support, SROP 6.2.5 / B CODES project called Patient Instructions regulatory processes and protocol design. More specifically, implemented tasks: Task activity Name Extension of currently existing "Hungarian healthcare value chain" model of health management model for conceptual design of related health organizational policy and processes Organizational elements modeling modeled by the GYEMSZI and consortium of experts 30 health organization Directive, including three entire process system pc health organizational directive conceptual design, which is a minimum of 600 pieces process conceptual design of a database modeled by the GYEMSZI and the consortium of experts protocols and processes to support compliance database preparation and technical modeling support (data cleansing, mass data entry, application specific fields in the registration of individual reports and queries ) completed the architecture register. Prepared products result: • A completed health organization model "Hungarian healthcare value chain" model. Modeling organizational elements • 30 health organizational policy process depicting software database • Development of process system modeled by the GYEMSZI and a consortium of experts 30 health organizational policy process depicting software database, this means building 600 process, documented system design specification • 3 health organization Directive complete, that is, in accordance with the system of health organizational directives of health risks from the appearance of the client his death in the service system, a competency-based health activities in the value chain oriented process representation of a documented system design specification • Monitoring and adequacy modeled by the GYEMSZI and experts health organizational policies and procedures documented and proven control • 30 reports and queries Making the complete architecture register

Software-related services

Állami Egészségügyi Ellátó Központ | Published November 3, 2017  -  Deadline December 6, 2017
cpvs
72260000

Expanding and furthering the Health Electronic Service Area (EESZT) system in the EFOP-1.9.6-16 project entitled Electronic Health Sector Improvements.

The EFOP-1.9.6-16 project for electronic healthcare sector developments extends and develops the Health Electronic Service Area (EESZT) system

Implementation includes application development and related services required to accomplish the following tasks:

Required retrieval data for at least 5 years retention data is required for the selected module contents.

Establish Uniform Picture, Document Based and Structured Transaction-based Communication in Healthcare Systems: Implement a long-term credible storage and retention environment that can provide central, legal effect of relevant data and documents in the health care system in order to ensure authenticated administrative processes of public health in order to increase the efficiency, quality, reliability and transparency of the processes.

Standardization of HIS Outputs and Documents: To effectively recover the data content of the documents to be included in the EESC, services will be developed that automatically process the structured documents defined by existing EU recommendations and standards to provide additional supply of professional information to the connected supply systems.

Introduction of new central e-health services: Promoting the application of territorial care obligations; Supporting patient tracking in the health care system; Development of EESZ access channels; PHR: Creating EESZT services for telemedicine services; Creation of special health records (vaccines, pregnancy and child health records, radiation record).

A bidder can also offer a product with more favorable features.

A detailed description of the subject of the procurement is contained in Volume V of the Public Procurement Documents.