Public tenders for healthcare in Hungary

Find all Healthcare tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for healthcare. Make a new search!
HealthcareHungary

Purchases of electricity healthcare providers 2017-2018

Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Published February 27, 2017  -  Deadline April 6, 2017
cpvs
09310000

Purchases of electricity healthcare providers 2017-2018

Purchases of electricity healthcare providers 2017-2018

Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Published March 24, 2017
cpvs
09310000

Purchases of electricity healthcare providers 2017-2018

Order of healthcare services - information amending the treaty

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet | Published May 18, 2016
Winner
"SANO-DENTAL" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
cpvs
85120000

Order of healthcare services - information amending the treaty

OIN reception center providing three premises healthcare.

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás, Bicske | Published January 19, 2015  -  Deadline February 9, 2015
cpvs
85100000, 85323000

OIN reception center providing three premises healthcare.

Performance - The Order of Kiskunhalas Semmelweis Hospital healthcare laundry service for 12 months

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház | Published February 1, 2017
cpvs
98310000

Performance - The Order of Kiskunhalas Semmelweis Hospital healthcare laundry service for 12 months

Textile manufacture and delivery of healthcare institutions SE Call for Change Law

Semmelweis Egyetem | Published November 30, 2016
cpvs
39518000

Textile manufacture and delivery of healthcare institutions SE Call for Change Law

Enterprise, or sales contract supply of promotional work, implementation and operation of electronic healthcare space (EESZT) and supply manufacturers supported

Állami Egészségügyi Ellátó Központ | Published January 18, 2017
Winner
T-Systems Magyarország Zrt.;T-Systems Magyarország Zrt.
cpvs
72000000

Enterprise, or sales contract supply of promotional work, implementation and operation of electronic healthcare space (EESZT) and supply manufacturers supported

Enterprise, or sales contract supply of promotional work, implementation and operation of electronic healthcare space (EESZT) and supply manufacturers supported

Állami Egészségügyi Ellátó Központ | Published November 23, 2016  -  Deadline December 6, 2016
cpvs
72000000

Enterprise, or sales contract supply of promotional work, implementation and operation of electronic healthcare space (EESZT) and supply manufacturers supported

"Sale and Purchase Agreement within the framework of the acquisition 90 000 pc card reader for the healthcare industry" - Results of the procedure

Állami Egészségügyi Ellátó Központ | Published May 4, 2017
Winner
T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
cpvs
30233300

"Sale and Purchase Agreement within the framework of the acquisition 90 000 pc card reader for the healthcare industry" - Results of the procedure

Information on the outcome of the proceedings - "Healthcare acquisition of goods"

Gálfi Béla Nonprofit Kft. | Published December 23, 2015
Winner
Bella-Hungária Kft.
cpvs
33700000

Based on a sales framework contract 'purchasing medical products' net 24.500.000, - Ft their financial allocations.

Institution customized healthcare IT system conversion, as well as the related institution existing IT systems of the Health Management Information System build, and PACS systems betegbehívó fit the Zala County Hospital

Állami Egészségügyi Ellátó Központ | Published January 4, 2016
Winner
Getronics Magyarország Kft.-GLOBENET Zrt.;
cpvs
48000000, 48600000, 48800000, 31154000, 48814100, 72212900, 80000000

Institution customized healthcare IT system conversion, as well as the related institution existing IT systems of the Health Management Information System build, and PACS systems betegbehívó fit the Zala County Hospital

1 minibus sales contract for the purchase of Vámospércs. - Subregional Office for Healthcare Professionals Suppliers

Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. | Published February 6, 2015
Winner
Pappas Auto Magyarország Kft.
cpvs
34114400

Purchase contract of sale 1 Vámospércs the minibus. - Subregional Office for Health Professional Supply. Quantity: 1 pcs new, have not yet been placed Mercedes-Benz Sprinter purchase and warranty servicing 216 CDI, minibus or equivalent. Detailed specification of the vehicle to be purchased in the documentation. The specification may be named type, brand name, etc. merely for the precise delimitation of the vehicle. The contracting the PPA. 49.§ (4), as well as the 310/2011. (XII. 23.) Government Decree (hereinafter: VHR 310) of § 26 (6), in accordance with accepted pursuant to the provision of equivalent performance.

Szabolcs-Moson-Sopron County Hospital and University Teaching Hospital, purchase of materials for other healthcare activities within the framework of the repeated forward purchase contract, Landscape. ELJ. It originates.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház | Published June 19, 2015
Winner
;;;C.P.P. Budapest Kft.;Ultragel Hungary 2000 Kft.;;Ultragel Hungary 2000 Kft.;C.P.P. Budapest Kft.,;Ultragel Hungary 2000 Kft.;ELEKTRO-OXIGÉN Orvosi Műszer és Elektrontechnikai Kft.,;Ultragel Hungary 2000 Kft.,;
cpvs
33100000, 33140000

Connection with the acquisition of other materials of healthcare activities by forward purchase and sale contracts with the following sections and under the following amounts: Part 1: As part of futures sales contract Dental purchase: 436 pcs Part 2: Electric razors, köpıcsésze, mouthpiece, Tri-Ball (or equivalent) connection with the acquisition futures sales contract: 39 826 pcs Part 3: As part of the acquisition EEG-related material by forward sales contract: As part of T rubber tube Kehr (or equivalent) purchase of futures sales contract: 190 pcs 1 set 1 set Part 4 118 pcs. 5 section: Under ultrasound to obtain a gel + ECG gel futures sales contract: 400 Part 6: Érkihúzó set to obtain the context of futures sales contract: 17 box of 20 x 5 rolls Part 7: Karjelzı tape infants as part of an adult purchase of futures sales contract: 63 805 pcs framework Szélcsı purchase of futures sales contract: Part 8 142 pcs Part 9: As part of the acquisition Navel Buckle futures sales contract: 6790 pcs Part 10: Under hot and cold acquisition of pillows futures sales contract: 219 pcs Part 11: run off into the set to obtain Futures as part of purchase contract: 2434 pcs Part 12: Baby bottle, pacifier within the framework of the purchase futures contract of sale: 2,095 pcs for each device the winning bidder is the obligation of delivery devices. For details on the parts described in the tender documentation. Estimated value excluding VAT: 6151447 Currency: GBP

Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services

Magyar Közút Nonprofit Zrt. | Published June 7, 2016
cpvs

Radioactive, toxic, healthcare and hazardous waste services

Testing and development of decision support field study of three healthcare professional jobs nationwide operation: pathology, laboratory services and diagnostic imaging (inf)

Állami Egészségügyi Ellátó Központ | Published April 27, 2015
Winner
ILEX Vezetési Tanácsadó Kft.
cpvs
98110000

A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok: A nyertes ajánlattevő feladata az egészségügyi szakellátások országos működtetésének vizsgálata és a kapcsolódó döntéselőkészítő tanulmány kidolgozása három szakterületen (patológia, laborszolgáltatás és képalkotó diagnosztika), az alábbiak szerint: Szakmai koncepció kialakításának támogatása intézményi felmérések értékelése és helyzetelemzés kidolgozása (részletes helyzetelemző dokumentumok elkészítése): • Az ajánlatkérő által végrehajtott intézményi felmérések összegzése és kiértékelése; • Az ajánlatkérő vonatkozó adatbázisainak kiértékelése; • Finanszírozási és teljesítmény adatok kiértékelése; • Hiányzó adatkörökre vonatkozó célzott felmérés elkészítése; • Helyzetelemzés meghatározása. Az egészségügyi szakellátások országos működtetését leíró döntéselőkészítő tanulmányok kidolgozása a fenti három szakterületen (a feladat három döntéselőkészítő tanulmány elkészítése a következő elemzési területek, fejezetek kidolgozásával): • Országos szakterület feladatrendszerének részletes meghatározása és lehatárolása más szakellátásoktól • A jelenlegi szakellátás helyzetének értékelése a felmérések alapján o Teljesítmény o Finanszírozás o Lakossági felhasználás o Ellátási kötelezettség o Kapacitások o Szolgáltatói szerkezet és szerződéses viszonyok o Humán erőforrás helyzet o Humán erőforrás szükségletek és képzési háttér o Eszközállomány, lezajlott és folyamatban lévő fejlesztések o Nemzetközi modellek bemutatása (56 kiválasztott releváns ország, köztük Norvégia és Nagy-Britannia) • Működési modell opciók meghatározása, magas szintű bemutatása és értékelése o Ajánlatkérői munkacsoport által felállított szempontrendszer szerint az opciók bemutatása és értékelése • Kiválasztott működési modell opció részletes bemutatása o Szolgáltatás tartalom és szintek meghatározása (beleértve az addicionális szolgáltatási lehetőségek bemutatását) o Működési folyamatok meghatározása, leírása o Területi ellátások jövőbeli és tényleges kapacitásigényének a meghatározása o Jelenlegi és javasolt technológiai szint értékelése a szakterületek vonatkozásában, hatása a kapacitásokra, igényekre o Az ellátórendszer jelenlegi kapacitásainak és résztvevőinek javasolt átszervezése (fennmaradó, fejlesztendő és megszüntetendő kapacitások és intézmények meghatározása, szakmai kollégium és egyéb szereplők feladatainak áttekintése az új modellben) o Szervezeti modell és a feladatellátást biztosító szervezet jogi státuszának kidolgozása (jogi személy formája, illeszkedés az ágazatba, funkcionális háttér) o Ellátások finanszírozásának módja, formája, a finanszírozás megosztása az intézményekkel o Munkavállalók alkalmazása, javadalmazás az új modellben o Humán erőforrás megtartásra gyakorolt hatások értékelése o Működtetés informatikai és logisztikai feltételeinek meghatározása o Vagyon átadás, használat módjának kidolgozása, felszabaduló és hiányzó eszközrendszer meghatározása o Fejlesztés, amortizáció jövőbeni kezelése o Magas szintű üzleti terv kidolgozása o Szerződés tervezet szerkezetének és szakmai tartalmi elemeinek kidolgozása o Előnyök hátrányok, kockázatok (SWOT elemzés), várható megtakarítások • Átszervezés feltételeinek meghatározása • Átszervezéshez szükséges jogszabályi módosítások köre és szakmai koncepciója • Átszervezéshez szükséges pénzügyi feltételek meghatározása • Átszervezés kockázatainak az azonosítása és kezelésükre javaslatok megfogalmazása • Feladat- és ütemterv változatok kidolgozása A nyertes ajánlattevő általános feladatai közé tartoznak az alábbiak: a) Az ajánlatkérő által felállított munkacsoporton belül a megbeszélések személyes szakmai támogatása; b) Az ajánlatkérő által felállított munkacsoport megbeszélésein aktív, személyes szakmai részvétel biztosítása az ajánlatkérő igénye szerint meghatározott időpontokban, illetve módszertani keretek biztosítása a tartalom kidolgozásához; c) Együttműködés kialakítása az egyéb érintett munkacsoportokkal és GYEMSZI szakterületekkel a javaslatok rendszerszintű összhangjának megteremtése érdekében, d) Személyes részvétel az ajánlatkérő felkérése alapján, és igénye szerinti mennyiségben a szakmai, államigazgatási, vagy egyéb egyeztetéseken; e) A döntéselőkészítő tanulmány, illetve annak kidolgozását elősegítő dokumentációk összeállítása, elkészítése; f) A nyertes ajánlattevő feladatai elvégzése során szoros együttműködésre köteles az ajánlatkérő által igénybevett jogi szolgáltatóval. Az ajánlatkérő által elvárt eredmények, elkészítendő dokumentumok: Eredménytermékek a Felhívásban megnevezett három szakterületen: • Az egyes szakterületekre vonatkozó részletes helyzetelemző dokumentumok, illetve a kapcsolódó döntéselőkészítő tanulmányok helyzetelemző fejezetei (szakterületenként 11 dokumentum, terjedelmük mellékletekkel együtt minimum 100 oldal dokumentumonként); • Az egyes szakterületekre vonatkozó döntéselőkészítő tanulmányok működési modell opciók meghatározása, magas szintű bemutatása és értékelése fejezetei (szakterületenként 11 dokumentum, terjedelmük mellékletekkel együtt minimum 50 oldal dokumentumonként); • Az egyes szakterületekre vonatkozó döntéselőkészítő tanulmányok kiválasztott működési modell opció részletes bemutatása fejezetei (szakterületenként 11 dokumentum, terjedelmük mellékletekkel együtt minimum 80 oldal dokumentumonként), illetve az egyes szakterületekre vonatkozó egybeszerkesztett döntéselőkészítő tanulmányok (szakterületenként 11 dokumentum). A III.1.2. pontban meghatározott határidőben a dokumentumokat 5 kinyomtatott példányban, valamint elektronikusan MS Word és Pdf formátumban kell a nyertes ajánlattevőnek átadnia a minimum terjedelemnek megfelelően, illetve nyertes ajánlattevő MS Word, Pdf és prezentáció formában is köteles a dokumentumok vezetői összefoglalójának az ajánlatkérő részére történő átadására, valamint bemutatására. A nyertes ajánlattevő feladatait és az ajánlatkérő által elvárt eredményeket részletesen az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

'Framework contract to supply of guarding and security work in the Pharmaceutical and Healthcare Quality - Organization and Development Institute for vagyongazdálkodásába sites "

Állami Egészségügyi Ellátó Központ | Published April 29, 2015
cpvs
79710000, 79713000

„Vállalkozási szerződés keretében őrzési és vagyonvédelmi tevékenység ellátása a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség - és Szervezetfejlesztési Intézet vagyongazdálkodásába tartozó telephelyeken”

"Within the framework of a contract to supply guarding and security work for the Pharmaceutical and Healthcare Quality and Development Institute vagyongazdálkodásába sites"

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet | Published February 18, 2015  -  Deadline April 13, 2015
cpvs
79710000, 79713000

“Vállalkozási szerződés keretében őrzési és vagyonvédelmi tevékenység ellátása a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet vagyongazdálkodásába tartozó telephelyeken”

OIN Accommodation center in Bicske Bicske, the Vámosszabadi and Nagyfai Settlements in providing health care

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás, Bicske | Published August 10, 2015  -  Deadline August 10, 2015
cpvs
85100000

A contract to the Office of Immigration Reception Centre in Bicske Bicske, the Vámosszabadi and the Great wall Settlements in healthcare services

OIN Accommodation center in Bicske Bicske, the Vámosszabadi and Nagyfai Settlements in providing health care

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás, Bicske | Published July 22, 2015  -  Deadline August 10, 2015
cpvs
85100000

A contract to the Office of Immigration Reception Centre in Bicske Bicske, the Vámosszabadi and the Great wall Settlements in healthcare services

Security services

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet | Published February 18, 2015  -  Deadline April 13, 2015
cpvs
79710000, 79713000

Within the framework of a contract to supply guarding and security work sites within the Pharmaceutical and Healthcare Quality and Development Institute vagyongazdálkodásába.