Public tenders for healthcare in Czech Republic

Find all Healthcare tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for healthcare. Make a new search!
HealthcareCzech Republic

ICEM - Service selected devices manufacturer GE Healthcare

Institut klinické a experimentální medicíny | Published September 5, 2016
cpvs
50421000

The subject of the tender is servicing selected medical devices maker GE Healthcare, especially devices for monitoring vital functions. Service will include regular professional maintenance intervals specified by the manufacturer, electrical inspections, repairs and supply of spare parts. The contract will be signed for an indefinite period. a) the description needs to be a contract, achieved: Ensuring the safe use medical devices manufacturer GE Healthcare b) a description of the relationship between the subject contract and the client's needs: the service works, ie. professional maintenance, repair, and electrical controls for devices GE healthcare c) a description of the risks associated with the performance of public contract without servicing medical devices can not be used in accordance with the. 268/2014 Coll.

Service and maintenance ZT - gamma camera GE HealthCare

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | Published April 4, 2014
cpvs

The subject of procurement services including repair and technical maintenance of medical equipment listed in Annex 4 of the tender documents and placed on the workplace authority, for a period of 5 years from the conclusion of the service contract. Sponsor announces a contract with the similar subject repeatedly, the previous procedure called "Service and maintenance ZT - gamma camera GE Healthcare," ev. No. 375061 VZ canceled pursuant to § 84 paragraph 1 point. e) of the Act. The sponsor has not made changes to the specifications.

Servis a údržba ZT – Gamakamery GE HealthCare.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | Published December 5, 2013
cpvs
50421000

Servis a údržba ZT – Gamakamery GE HealthCare.

Repair and maintenance services of medical equipment

Institut klinické a experimentální medicíny | Published September 8, 2016
cpvs

ICEM - Service selected devices manufacturer GE Healthcare.

Maintenance to license MS Dynamic NAV including add-on modules 4004510 and 4005070 controlling Healthcare Business WIZARD

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | Published November 24, 2014
cpvs

The subject of the tender is the supply of maintenance for 394 ks licenses MS Dynamic NAV. Part of maintenance is also entitled to use the new versions of the system, including add-on modules 4004510 and 4005070 controlling Healthcare Business WIZARD.

Maintenance to license MS Dynamic NAV including add-on modules Healthcare controlling 4004510 and 4005070 WIZARD Business

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | Published October 13, 2014
cpvs
72267100

The subject of the tender is the supply of maintenance for 394 pcs licenses MS Dynamic NAV. Part of maintenance is also entitled to use the new version of the system, including add-on modules Healthcare controlling 4004510 and 4005070 Business WIZARD. Justification effectiveness of public procurement: a) a description of the needs to be fulfilled by meeting procurement Ensuring licensing support IS income and financial CPZP of a claim on a new version of MS Dynamic NAV including add-on modules, 4004510 and 4005070 Controlling Healthcare Business WIZARD. b) a description of the subject contract out to tender is the supply of maintenance for 394 pcs licenses MS Dynamic NAV. Part of maintenance is also entitled to use the new version of the system, including add-on modules Healthcare controlling 4004510 and 4005070 Business WIZARD. c) a description of the relationship between the subject of the contract and the needs of the principal purposes of the contract is to provide support MS DYNAMIC NAV licenses and thereby ensure functionality of the income and financial CPZP of which is the licensed MS DYNAMIC NAV built. d) Expected date of fulfillment of public procurement contract will be concluded for a definite period, from 1 December 2014 to 30 November 2017.

Service of selected GE Healthcare devices

Institut kllinické a experimentální medicíny | Published August 7, 2017
Winner
medisap, s.r.o.
cpvs
50421000

Servis selected devices manufacturer GE Healthcare

Institut klinické a experimentální medicíny | Published February 27, 2017  -  Deadline March 30, 2017
cpvs
50421000

Service and maintenance ZT - gamma camera GE HealthCare

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | Published September 1, 2014
cpvs

The subject of procurement services including repair and technical maintenance of medical equipment listed in Annex no. 4 of the tender documents and will run at the contractor, and for a period of 5 years from the conclusion of a service contract.

Service and maintenance ZT - gamma camera GE HealthCare.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | Published September 3, 2014
Winner
GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.Vyskočilova 1422/1aPraha 4 148 28
cpvs
50421000

The subject of procurement services including repair and technical maintenance of medical equipment listed in Annex no. 4 of the tender documents and will run at the contractor, and for a period of 5 years from the conclusion of a service contract.

Servis a údržba ZT – Gamakamery GE HealthCare.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | Published April 9, 2014  -  Deadline May 21, 2014
cpvs
50421000

Předmětem veřejné zakázky jsou služby zahrnující opravy a odbornou údržbu zdravotnické techniky uvedené v příloze č. 4 této zadávací dokumentace a umístěné na pracovišti zadavatele, a to na dobu 5 let od uzavření servisní smlouvy.

Servis a údržba ZT – Gamakamery GE HealthCare.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | Published February 7, 2014  -  Deadline March 24, 2014
cpvs
50421000

Předmětem veřejné zakázky jsou služby zahrnující opravy a odbornou údržbu zdravotnické techniky uvedené v příloze č. 4 této zadávací dokumentace a umístěné na pracovišti zadavatele, a to na dobu 5 let od uzavření servisní smlouvy.

Service and maintenance ZT - gamma camera GE HealthCare

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE | Published December 3, 2013
cpvs
50421000

The subject of procurement services including repair and technical maintenance of medical devices - gamma cameras, which are specified in the tender documents and are located at the workplace authority, for a period of 5 years from the conclusion of the service contract. Justification effectiveness VZ according to § 86 paragraph 2 of Act No. 137/2006 Sb on Public Procurement a) a description of the client's needs to be met by meeting procurement: Vocational ensuring the technical condition of the equipment to allow the continuous operation according to user needs and intended use of the device. b) a description of the subject contract: The subject of procurement services including repair and maintenance of medical equipment in the tender dossier and placed on the workplace authority, for a period of 5 years from the conclusion of the service contract. c) a description of the relationship between the subject of the contract and the client's needs: The subject of performance, ie the required services directly responds to the needs of the contracting authority and ensures their implementation. d) Expected date of fulfillment of public contracts: 5 years from contract signature

Property insurance, vehicle and liability for injury to healthcare providers

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha | Published January 16, 2015
cpvs

The contract is insurance risk contracting for the period from 1 1st 2015 for an indefinite period. This is a property insurance, car insurance and liability insurance for injury healthcare providers.

administrative healthcare services

Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor zdravotní péče | Published January 5, 2012
Winner
Centrum prevence, o.s. Hostinského 1533 150 00 Praha 5 CZECH REPUBLIC
cpvs
75122000

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v provozu informačního centra o zdravotní prevenci, realizaci preventivních vyšetření, psychologického a sociálního poradenství, a provozu infokiosků.

Maintenance of information technology software

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | Published October 16, 2014
cpvs
72267100

Maintenance k licenci MS Dynamic NAV včetně add-on modulů 4004510 Healthcare controlling a 4005070 Business WIZARD.

Concluded insurance contract insurance for healthcare providers

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady | Published April 17, 2014
cpvs

The subject of the public contract is to provide insurance healthcare providers Vinohrady Teaching Hospital. The range of services provided by the tenderers in the performance of the subject contract (ie, the insurer within the insurance contract) is determined by special legislation, in particular Act No. 277/2009 Coll. Insurance, as amended, and the new Civil Code No. 89/2012 Coll. The legal scope of authority is required in the performance of the public contract respected.

Concluded insurance contract insurance for healthcare providers

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady | Published December 13, 2013
cpvs
66510000

The subject of the public contract is to provide insurance healthcare providers Vinohrady Teaching Hospital. The range of services provided by the tenderers in the performance of the subject contract (ie, the insurer within the insurance contract) is determined by special legislation, in particular Act No. 277/2009 Coll. Insurance, as amended, and the new Civil Code No. 89/2012 Coll. The legal scope of authority is required in the performance of the public contract respected. Justification effectiveness of public contracts pursuant to Decree No. 232/2012 Coll.: • description needs to be the fulfillment of public contracts fulfilled - the aim of the tender is insurance healthcare providers Vinohrady Teaching Hospital, to cover risks arising from the activities of the contracting authority and thus meet the needs of the client. The aim is to achieve the widest range of coverage for subsequently achieving lower costs and higher economic benefits of • a description of the subject contract - the subject of the public contract is to provide insurance healthcare providers Vinohrady Teaching Hospital. The range of services provided by the tenderers in the performance of the subject contract (ie, the insurer within the insurance contract) is determined by special legislation, in particular Act No. 277/2009 Coll. Insurance, as amended, and the new Civil Code No. 89/2012 Coll. The legal scope of authority is required in the performance of the public contract respected. • a description of the relationship between the subject of the contract and the client's needs - see above • the expected date of fulfillment of public contracts - contracting authority envisages concluding an insurance contract from 1 April 2014 for an indefinite period.

The conclusion of the insurance contract insurance for healthcare providers

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady | Published July 2, 2014
cpvs

The subject of the public contract is to provide insurance healthcare providers Vinohrady Teaching Hospital. The range of services provided by the tenderers in the performance of the subject contract (ie, the insurer within the insurance contract) is given special legal regulations, in particular Law No. 277/2009 Coll. Insurance, as amended, and the new Civil Code No. 89/2012 Coll. The legal extent required by the Contracting Authority in the performance of the public contract respected.

Property and liability insurance for healthcare providers injury to the Na Homolce Hospital

Nemocnice Na Homolce | Published June 29, 2016
cpvs

The subject of this public procurement, insurance services related to liability insurance healthcare providers (Na Homolce Hospital) for injury and property. The relevant insurance covers activity that is mentioned in the charter of medical equipment ref MZDR 17268-XVII /, 2012.