Public tenders for furniture in Koper Slovenia

Find all Furniture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for furniture. Make a new search!

Office furniture

UP | Published September 17, 2015
Winner
Atlas Oprema d.o.o.
cpvs
39130000, 39180000, 39181000, 39100000, 39150000, 39151000, 39300000

Supply and installation of interior furniture and laboratory equipment for the investment project: "New building campus Meadows Phase I: Building A".

Laboratory furniture

UP | Published October 14, 2015
Winner
IZR, d.o.o., Škofja Loka
cpvs
39180000, 39150000, 39300000

It is for the supply and installation of interior furniture and laboratory equipment for the investment project: "New building campus Meadows Phase I: Building A". A contract is divided into the following lots: - Lot 7: Stone table - Lot 8: degasser and laminaria, - lot 18: Hood on the façade - Lot 19: Altitude chamber.

Laboratory furniture

UP | Published August 19, 2015  -  Deadline September 14, 2015
cpvs
39290000

It is for the supply and installation of interior furniture and laboratory equipment for the investment project: "New building campus Meadows Phase I: Building A". A contract is divided into the following lots: - Lot 7: Stone table - Lot 8: degasser and laminaria, - lot 18: Hood on the façade - Lot 19: Altitude chamber.

Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture

UPRAVNA ENOTA TRŽIČ | Published February 9, 2016
Winner
MK Trgovina d.o.o.
cpvs

Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture

Office furniture

UP | Published January 2, 2015
cpvs
39130000, 39134000, 30213000, 39180000, 39181000

Dobava in montaža notranje pohištvene opreme, laboratorijske opreme in IKT opreme.

Office furniture

UP | Published June 3, 2015  -  Deadline July 2, 2015
cpvs
39290000

Gre za dobavo in montažo notranje pohištvene in laboratorijske opreme za investicijski projekt: „Novogradnja univerzitetnega kampusa Livade I. faza: Stavba A“. Javno naročilo se deli na naslednje skupine in sklope: — Skupina 1: Laboratorijska oprema: • Sklop 1: laboratorijski stoli; • Sklop 2: Mize; • Sklop 3: Pulti; • Sklop 4: Obstenski in sredinski sestavljeni pulti; • Sklop 5: Sredinski sestavljeni pulti; • Sklop 6: Omare; • Sklop 7: Prezračevalne in ognjevarne omare; • Sklop 8: Digestoriji in laminariji; • Sklop 9: Ostalo – razna oprema; • Sklop 10: Ostalo – drobna oprema (naročnik si pridružuje pravico, da sklop ne odda); — Skupina 2: Pohištvena oprema: • Sklop 1: Predavalniški stoli; • Sklop 2: Učilniški stoli; • Sklop 3: Delovni stoli; • Sklop 4: Ostali stoli (naročnik si pridružuje pravico, da sklop ne odda); • Sklop 5 in 9: Mizarska dela: mize in pulti, omare, stenske obloge in čajne kuhinje; • Sklop 6, 12 in 16: Kovinarska dela: mize, pulti in ograja; table; drobna oprema; • Sklop 7: Kamnita miza (naročnik si pridružuje pravico, da sklop ne odda); • Sklop 8: Tipske omare; • Sklop 10: Stene; • Sklop 11: Označevanje (naročnik si pridružuje pravico, da sklop ne odda); • Sklop 13: Table in projekcijska platna; • Sklop 14: Drobna tipska oprema (naročnik si pridružuje pravico, da sklop ne odda); • Sklop 15: Drobna sanitarna oprema (naročnik si pridružuje pravico, da sklop ne odda); • Sklop 17: Ostalo (naročnik si pridružuje pravico, da sklop ne odda); • Sklop 18: Senčilo na fasadi (naročnik si pridružuje pravico, da sklop ne odda); — Skupina 3: Višinska komora. Posebne zahteve, ki se nanašjo na sklope mizarska in kovinarska dela: — Ponudnik, ki bo oddal ponudbo za Mizarska dela, mora oddati ponudbo za oba sklopa (sklop 5: mize in pulti, sklop 9: omare, stenske obloge in čajne kuhinje) in ponuditi vse postavke znotraj sklopa; — Ponudnik, ki bo oddal ponudbo za Kovinarska dela, mora oddati ponudbo za vse tri sklope (sklop 6: mize, pulti in ograja, sklop 12: table, sklop 16: drobna oprema) in ponuditi vse postavke znotraj sklopa; — V kolikor ponudnik ne bo ponudil v celoti vseh sklopov, ki se nanašajo na mizarska oz. kovinarska dela, bo naročnik takšno ponudbo označil za nepopolno; — Za vse ostale sklope velja, da lahko ponudnik odda ponudbo za posamezen sklop, mora pa v posameznem sklopu ponuditi vse postavke. V skupini 3: Višinska komora mora ponudnik ponuditi vse postavke v skupini.

Chairs

UP | Published September 15, 2015
Winner
Atlas Oprema d.o.o.
cpvs
39112000, 39113000, 44112310, 30195000, 39221120, 44423200

It is for the supply and installation of interior furniture equipment for the investment project: "New building campus Meadows Phase I: Building A", namely: - Lot 1: auditorium chairs, - lot 2: Učilniški chairs, - lot 10: Walls - Lot 13: Boards and projection screens, - lot 17: Other.
  • 1