Call +44 800 9755 164

Public tenders for furniture in Warsaw Poland

Find all Furniture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for furniture. Make a new search!

Furniture

Ministerstwo Rozwoju | Published September 28, 2016  -  Deadline November 2, 2016
Supply of office furniture.

Furniture

Ministerstwo Rozwoju | Published October 25, 2016  -  Deadline November 3, 2016
The contract is for the supply of furniture to the Ministry of Development. The contract was divided into 2 parts.

Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów | Published October 8, 2016  -  Deadline November 16, 2016
Delivery of furniture including metal furniture, chairs, desks and tables, office furniture, sofas, platforms, furniture to order, kitchen appliances.

Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów | Published October 27, 2016  -  Deadline November 18, 2016
Delivery of furniture including metal furniture, chairs, desks and tables, office furniture, sofas, platforms, furniture to order, kitchen appliances.

Warsaw: Delivery of office furniture for the Office of Competition and Consumer Protection

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów | Published July 21, 2016  -  Deadline June 30, 2017
The contract is for the supply of office furniture for the Office of Competition and Consumer Protection. As part of the delivery contractor it is also responsible for assembling furniture and their settings to the destination indicated by the Purchaser. The Employer described the so-called. basic scope of the contract for the purchase, which is committed and called. range of optional subject of the order, which Purchaser may, but need not realize. The contract includes delivery of the subject of the following furniture: 1. SEAT ROTARY TYPE FO1 - basic quantity of 130 pcs., The amount of additional optional 100 pcs .; 2. office swivel armchair TYPE FG1- basic quantity 54 pcs., The amount of additional optional 10p .; 3. CONFERENCE CHAIR TYPE KK1- 8 pcs .; 4. CONFERENCE CHAIR WITH mechanisms of self-TYPE KS1- 14 pcs .; 5. TABLE CONFERENCE - LARGE TYPE SK1- 1 pc .; 6. TABLE CONFERENCE - SMALL TYPE SK2 - 1 pc .; 7. DESK CORNER, RIGHT TYPE BKP - 5 pcs .; 8. DESK CORNER, LEFT TYPE BKL - 5 pcs .; 9. DESK RECTANGULAR TYPE BP - 5 pcs .; 10. DRAWER COMPUTER KEYBOARD TYPE SZK - 3 pcs .; 11. CABINET CLOSED, HIGH TYPE SZ1- 23 pcs .; 12. CLOSED CABINET, LOW IN PRINTER TYPE SZ2 - 2 pcs; 13. BOOKSHELF OPEN TYPE R1 - 4 pcs .; 14. Extension IN WARDROBE TYPE N1 - 30 pcs .; 15. CONTAINER HIGH TYPE KW - basic quantity 10 pcs., The amount of additional optional 10p .; 16. CONTAINER PODBLATOWY TYPE KN - 30 pcs .; 17. TABLE RECTANGULAR TYPE SP - 1 pc. Detailed description of the order constitutes Appendix No. 1 to SETC - A detailed description of the order.

Warsaw: Delivery of furniture for dormitory Male Academy of Physical Education Jozef Pilsudski in Warsaw

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego | Published July 19, 2016  -  Deadline October 31, 2016
1. The contract is for the supply of furniture equipment for dormitory Male Academy of Physical Education in Warsaw, Józef Pilsudski (CPV - 39100000-3). 2. A detailed description of the object of the contract is contained in Annex 2 to the ToR. 3. The Contractor must provide their own transport and at their own expense przed¬miot order to dormitory Male Academy of Physical Education Jozef Pilsudski in Warsaw at ul. Marymoncka 34. 4. Employer does not accept partial bids. 5. All the orders must be of high quality, brand new, unused, made according to the specifications of the contract. 6. All submitted entries must be brought and set in the place indicated by the Employer and the furniture arranged in a way creating a stable structure. 7. mentioned in the contract description articles should have the necessary certificates, certificates of quality and certificates in accordance with applicable standards. 8. Any faults, defects should be removed within 14 days of discovery (the application). 9. Before making furniture Contractor is obliged to make a quantity survey of nature. 10. Ready-to-use furniture should be placed and adjusted or suspended in areas and places indicated by the Purchaser. 11. The Contractor shall be responsible for the quality of supplies and materials used. 12. Warranty: The minimum warranty period - 24 months. The Contractor is obliged to provide free warranty on the subject of the contract at least 24 months. The contractor can extend the warranty by 12 months more than the minimum required guarantee (ie. Up to 36 months). The warranty period will start from the date of signing the receipt of the trouble-free delivery ..

Warsaw: Supply and installation of furniture in the dormitories and accommodation sites and the delivery and installation of home appliances to the boarding and lodging internatowych divided into 2 parts.

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie | Published July 27, 2016  -  Deadline December 31, 2016
The contract is the delivery and installation of furniture in the dormitories and accommodation sites and the delivery and installation of home appliances to the boarding and lodging internatowych divided into 2 parts. A detailed description of the order is attached as Annex 7 to the SETC, respectively, divided into 2 parts. Illustrative photographs constitute Annex 8 to the Terms of Reference. The contract will be implemented in Warsaw and other villages in the jurisdiction of the Military Property Agency Regional Branch in Warsaw. Terms of the contract are contained in the draft contract attached as Annex 6 to the ToR ..

Office furniture

Wojskowy Instytut Medyczny | Published October 26, 2016  -  Deadline December 1, 2016
Medical equipment - 32 items.

Warsaw: nursery equipment in kitchen appliances and office furniture as part of the project entitled .: Construction of a kindergarten in Odolany Street. Boguszewska in Warsaw - Stage IV (character issues: 59 / ZP / 16)

Miasto Stołeczne Warszawa | Published July 27, 2016  -  Deadline December 15, 2016
1)	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na wyposażeniu przedszkola w urządzenia kuchenne i meble w ramach realizacji zadania pn.: Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej w Warszawie - IV etap. 2)	Zakres prac do wykonania: a)	dostarczenie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych, wolnych od wad fizycznych i wad prawnych urządzeń kuchennych i mebli, wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń i ustawieniem we wskazanych miejscach oraz montażem -na gotowo-, umożliwiającym natychmiastowe użytkowanie, b)	montaż urządzeń kuchennych odbywać się będzie w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej. W związku z tym wymagany jest udział podczas realizacji zamówienia osób posiadających odpowiednie uprawnienia, które nadzorować będą montaż urządzeń, c)	przeprowadzanie wymaganych przepisami badań oraz pomiarów, d)	wszystkie wymiary urządzeń i mebli, należy bezwzględnie zweryfikować na budowie przed przystąpieniem do montażu. 3)	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres i wymagania dotyczące wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia określa n/w dokumentacja projektowa (autorstwa AC STUDIO Jarosław Romański, Jacek Sołgała - opracowanie z 20 czerwca 2014 r.): a)	Projekt budowlano-wykonawczy, część dotycząca: - technologii kuchni (opis technologii kuchni, rzut parteru - technologia kuchni), - wyposażenie biurowe (opis wyposażenia biurowego, zestawienie wyposażenia biurowego, prezentacja proponowanego wyposażenia biurowego), - zestawienia wyposażenia przedszkolnego, przykładowe wizualizacje sal, - rzut parteru, - rzut I piętra, b)	STWiOR SST 15.0, część dotycząca wyposażenia. c)	Dokument nazwany: Zestawienie wartości kosztorysowych wyposażenia obiektu, w/w dokumentacja stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Oraz wzór umowy - stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 4)	Zgodnie z treścią § 3 ust. 2 wzoru umowy, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion zł 00/100), przez cały okres trwania umowy, która obejmować będzie jego odpowiedzialność kontraktową jak i deliktową. 5) Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2016 r., z zastrzeżeniem, iż: - wyposażenie przedszkola w urządzenia kuchenne wraz z ich montażem oraz wykonaniem koniecznych zabudów do dnia 30.10.2016 r. - wyposażenie przedszkola w meble wraz z ich montażem i ustawieniem do dnia 15.12.2016 r..

Warsaw: Adaptation for educational official lodgings in kindergarten No. 178 Street. London 10 in Warsaw.

 | Published July 12, 2016  -  Deadline November 30, 2016
1.Przedmiotem contract is the adaptation for educational official lodgings in kindergarten No. 178 Street. London 10 in Warsaw. Object of the contract include: - Removal of the cargo crane (3 levels), and the outpouring of reinforced concrete floor the lift shaft on the ground floor and on the floor - Widening doorways and replacement of doors, - Replacement of flooring: parquet flooring (with scraping and painting) and tiles, - Replacement of windows internal bathroom, - Implementation of the walls of plasterboard according to the design. - bathroom with sanitary equipment (2 sinks, 2 bowls and 2 batteries temporary tactile) - equipment room furniture and toys in the Hall of classes (according to Fig.) and built-in wardrobes and guards heaters in rooms where children are present, - Supplement plaster and paint walls, adjusting the ventilation ducts and the submission of new ventilation grilles and the fan duct exhaust according to Fig. - Mounting nawietrzaków window (according to fig.) - installations water-canvases to connect new devices to the existing riser and installation of a central mixer PRESTO - electrical installations supplement for changes in the use of facilities - replacement of lighting fixtures, replacement of sockets general purpose stops contacts, exchange of connectors at the entrance to the premises - making the installation of additional door phone intercom and connect it to existing PBX intercom. Note: The work will be carried out during the operation of the nursery. The contractor should anticipate the performance of some work after hours kindergarten in consultation with the management of the facility. 2. The scope of works has been specified in the documentation constituting the enclosure 9 and 10 to the Terms of Reference, which includes: a) the technical specification of the workmanship and the receipt of work, b) design documentation (takeoffs, statement furniture, fire opinion, design).

Warsaw: Reconstruction and modernization of the Library Historical Institute of Warsaw University in Building Pomuzealnym

Uniwersytet Warszawski | Published July 27, 2016  -  Deadline June 30, 2017
1. The contract involves the reconstruction and modernization of the Library Historical Institute of Warsaw University in Building Pomuzealnym. 2. The scope of works to perform includes in particular: the dismantling of wooden shelves and galleries, demolition of walls, floors, removal and disposal of materials from demolition, construction of new partition walls of brick, gypsum - cardboard and system height. 2.10m, execution plaster, and wall coverings, installation of new interior doors with door frames, renovation of the existing wooden doors and part of the existing gallery library with shelves and cabinets as a kind of exposure of the old equipment, construction of new layers of flooring from performing insulation coatings and wood flooring with wood flooring, carpet and tiles stoneware , execution suspended ceilings, construction gallery with wooden stairs and balustrade in the reading room, installation of additional air vents in the existing wooden windows works, painting walls and ceilings with a surface preparation for painting, painting windows and window sills, installation of blinds operated electrically, repair of chimneys and chimney caps, electrical installations and telecommunication, central heating, water. - Kan. mechanical ventilation systems. The scope of work does not include the equipment room furniture. 3. A detailed description of the contract is documentation - Appendix No. 1 to Specification of essential terms of the contract, hereinafter referred to as the Specification and Reference, available on the website of the Employer http://dzp.uw.edu.pl ..
  • 1