Public tenders for office-furniture in Slovakia

Find all Furniture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for furniture. Make a new search!

office furniture

Žilinská univerzita v Žiline, rektorát | Published August 25, 2012
cpvs
39130000, 71210000, 90500000

office furniture

Office Furniture

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny | Published September 2, 2015  -  Deadline September 21, 2015
cpvs
39130000

Office furniture for the workplace INMM in Banska Bystrica

Office furniture

Žilinská univerzita v Žiline – Rektorát | Published June 5, 2013
Winner
KLS, spol. s r.o.30223288Martina Rázusa 9Žilina 010 01 +421 415003196
cpvs
39130000, 39143110, 90500000

Office furniture

Office furniture

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát | Published October 8, 2015
Winner
Interiéry Riljak, s.r.o.
cpvs
39130000, 39120000, 39121000, 39134100, 39113100, 39113200, 39112000, 51620000

The contract is the supply of office furniture, office chairs and armchairs for office equipment and learning including related services (import, rendering the boom in individual rooms, assembly and installation of various types of furniture, unpacking and disposal of packaging).

Office Furniture

Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát | Published May 6, 2015
Winner
EUROSPAN, s.r.o.
cpvs
39130000, 39113000, 39141300

The subject of procurement is the supply of office furniture, including associated services, ie services to the designated place, refused to designated location, installation to the user level, garbage containers in which the furniture will be delivered.

Office Furniture

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát | Published December 17, 2014
cpvs
39130000, 39120000, 39112000, 39121000, 39113100, 39113200, 39134100, 51620000, 60000000

The contract is the supply of office furniture, office chairs and chairs for office equipment and learning including related services (import, deliver a boom in individual rooms, assembly and installation of various types of furniture, unpacking and disposal of packaging).

Office furniture

Dopravný úrad | Published May 11, 2018  -  Deadline May 28, 2018
cpvs
39130000

The subject of the contract is the provision of new office furniture, including related services (transport to the place of delivery, loading and unloading at the place of delivery, including assembly) in accordance with the description of the subject of the contract. The subject matter of the contract is detailed in Part B.1. Description of the subject of the contract in these tender documents.

Office furniture

VAREZ INTERIER, s.r.o. | Published July 5, 2018  -  Deadline May 8, 2018
cpvs
39130000

The subject of the contract is the provision of new office furniture, including related services (transport to the place of delivery, loading and unloading at the place of delivery, including assembly) in accordance with the description of the subject of the contract. The subject matter of the contract is detailed in Part B.1. Description of the subject of the contract in these tender documents.

Office furniture

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Published December 6, 2014
Winner
KLS spol. s.r.o.30223288Martina RázusaŽilina 010 01 obchod1@kls-za.sk +421 50031967 http://www.domino-plus.sk
cpvs
39130000, 39113000, 39141300

The contract is to ensure the supply of office furniture, office chairs and armchairs including related services (transportation to the place of delivery, loading and unloading at the point of delivery, including installation).

Supply of office furniture

Sociálna poisťovňa, ústredie | Published February 10, 2015
Winner
ALEX Fémbútor Kft.
cpvs
39130000, 60000000

The contract is the supply of office furniture, including installation of the contracting authority and the provision of services associated with the importation and unloading facilities to the headquarters and branches of the contracting authority.

Supply of office furniture

Sociálna poisťovňa, ústredie | Published August 28, 2014  -  Deadline September 22, 2014
cpvs
39130000, 60000000

The contract is the supply of office furniture, including installation of the contracting authority and the provision of services related to the importation and unloading objects into the headquarters and branches of the contracting authority.

furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | Published July 3, 2012  -  Deadline October 31, 2011
cpvs
39000000

furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

Supply of office furniture.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky | Published June 15, 2015
Winner
FALCO SLOVAKIA s.r.o.
cpvs
39130000

The contract is the supply of office furniture for the Ministry of Finance of the Slovak Republic, according to the actual needs of the contracting authority, including those associated with the delivery of goods to the place of delivery, unloading and installation of on-site placement and disposal of packaging materials. Description of the object of the contract is given in tender documentation.

Supply of office furniture

Ministerstvo financií Slovenskej republiky | Published August 19, 2014  -  Deadline September 5, 2014
cpvs
39130000

The contract is the supply of office furniture for the Ministry of Finance of the Slovak Republic, according to the actual needs of the contracting authority, including services associated with the delivery of goods to the delivery point, the unloading and assembly of the place of its location and disposal of packaging materials. Description of the subject of the contract is given in the tender documents.

office furniture

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik (35778458) | Published May 30, 2012  -  Deadline July 23, 2012
cpvs
39110000, 39130000, 39153000, 45421150, 45421153

:Základné vybavenie objektu administratívno-prevádzkovej budovy LPS SR, š. p. nábytkom - dodávka a montáž štandardného nábytku kancelárií, zasadačiek, obklady stien v určených miestnostiach, dodávka a montáž atypického a nadštandardného nábytku do určených priestorov, dodávka sedacieho nábytku. Podrobná špecifikácia a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v Súťažných podkladoch.

Office furniture

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik (35778458) | Published January 22, 2013
cpvs
39130000

:Základné vybavenie objektu administratívno-prevádzkovej budovy LPS SR, š. p. nábytkom - dodávka montáž štandardného nábytku kancelárií, zasadačiek, obklady stien v určených miestnostiach, dodávka a montáž atypického a nadštandardného nábytku do určených priestorov, dodávka sedacieho nábytku.

office furniture

Žilinská univerzita v Žiline, rektorát | Published February 24, 2012
Winner
Milan Lonc - LOMI Hviezdoslavova 42/726 010 01 Žilina SLOVAKIA Telephone: +421 415640762
cpvs
39130000, 71210000, 90500000

Nábytok do kancelárií, zasadacích miestností, učební a internátov, vrátane služieb súvisiacich s dodávkou (návrh interiérového architekta, dovoz, vynesenie, montáž, odvoz a likvidácia starého nábytku). Predmet zákazky bol rozdelený na 3 časti: 1. kancelársky nábytok; 2. školský nábytok; 3. nábytok pre internáty.

Office furniture, office chairs and armchairs

Úrad pre verejné obstarávanie | Published November 30, 2016
cpvs
39000000

The contract is to ensure the supply of office furniture, office chairs and armchairs, including related services (transportation to the place of delivery, loading and unloading at the point of delivery, including installation).

Office furniture, office chairs and armchairs

Úrad pre verejné obstarávanie | Published August 5, 2016  -  Deadline May 9, 2016
cpvs
39000000

The contract is to ensure the supply of office furniture, office chairs and armchairs, including related services (transportation to the place of delivery, loading and unloading at the point of delivery, including installation).

Office furniture, office chairs and armchairs

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Published August 18, 2015
Winner
NABIMEX, s.r.o.
cpvs
39000000

The contract is to ensure the supply of office furniture, office chairs and armchairs including related services (transportation to the place of delivery, loading and unloading at the point of delivery, including installation).