Public tenders for office-furniture in Poland

Find all Furniture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for furniture. Make a new search!

Office furniture

Uniwersytet Zielonogórski | Published April 24, 2013  -  Deadline May 13, 2013
cpvs
39000000, 39130000, 39141000, 39150000

Office furniture

Office furniture

Centralny Ośrodek Informatyki | Published April 13, 2013  -  Deadline May 20, 2013
cpvs
39130000

Office furniture

Office furniture

Politechnika Śląska | Published May 2, 2013
cpvs
39100000, 39112000, 39113000, 39130000, 39150000, 39160000, 39180000

Office furniture

Office furniture

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu | Published March 26, 2013  -  Deadline April 16, 2013
cpvs
39111100, 39112000, 39113000, 39121100, 39121200, 39130000, 39132100, 39134000, 39136000, 39141000, 39143122, 39153000, 39156000

Office furniture

Office furniture

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Published February 6, 2013  -  Deadline February 15, 2013
cpvs
39130000, 39180000

Office furniture

Office furniture

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego | Published March 19, 2013  -  Deadline April 8, 2013
cpvs
39130000

Office furniture

Office furniture

Powiat Polkowicki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Polkowicach | Published April 9, 2013
cpvs
39110000, 39130000, 39131100, 39141000

Office furniture

office furniture

Uniwersytet Gdański | Published August 8, 2012  -  Deadline August 28, 2012
cpvs
34911100, 39112000, 39130000, 39180000, 39181000

office furniture

office furniture

Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach | Published September 1, 2012  -  Deadline September 11, 2012
cpvs
39110000, 39111000, 39111100, 39112000, 39112100, 39113000, 39130000, 39131000, 39131100, 39132000, 39132100, 39132500, 39134000, 39134100, 39141000, 39141100, 39141200, 39141300, 39153000, 39156000, 39161000

office furniture

office furniture

Izba Celna w Szczecinie | Published August 7, 2012
cpvs
39130000, 39141000, 39153000

office furniture

office furniture

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach | Published August 14, 2012  -  Deadline September 5, 2012
cpvs
39110000, 39111000, 39111100, 39112000, 39112100, 39113000, 39130000, 39131000, 39131100, 39132000, 39132100, 39132500, 39134000, 39134100, 39141000, 39141100, 39141200, 39141300, 39153000, 39156000, 39161000

office furniture

Office furniture

Uniwersytet Zielonogórski | Published March 27, 2013  -  Deadline May 6, 2013
cpvs
39000000, 39130000, 39141000, 39150000

Office furniture

Office furniture

Politechnika Śląska | Published December 18, 2012  -  Deadline January 4, 2013
cpvs
39130000

Office furniture

office furniture

Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego | Published November 21, 2012  -  Deadline January 7, 2013
cpvs
39112000, 39113100, 39121000, 39130000, 39711130

office furniture

office furniture

Szpital Morski im. PCK | Published November 21, 2012  -  Deadline December 11, 2012
cpvs
34928480, 39100000, 39112000, 39113100, 39130000, 39143110, 39150000, 39711130

office furniture

office furniture

Uniwersytet Mikołaja Kopernika W Toruniu Collegium Medicum Im. Ludwika Rydygiera W Bydgoszczy | Published October 10, 2012  -  Deadline October 29, 2012
cpvs
39130000, 39141000, 39180000

office furniture

Office furniture

Uniwersytet Mikołaja Kopernika W Toruniu Collegium Medicum Im. Ludwika Rydygiera W Bydgoszczy | Published October 10, 2012  -  Deadline October 29, 2012
cpvs
39130000, 39141000, 39180000

Office furniture

office furniture

Uniwersytet Gdański | Published October 9, 2012  -  Deadline October 29, 2012
cpvs
30195400, 38653400, 39110000, 39112000, 39113600, 39121000, 39130000, 39150000, 39151000

office furniture

office furniture

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH spółka z o.o. | Published October 13, 2012  -  Deadline October 17, 2012
cpvs
39112000, 39121200, 39130000, 39131100, 39132100

office furniture

office furniture

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej | Published October 3, 2012  -  Deadline October 25, 2012
cpvs
39112000, 39113100, 39130000, 39131100, 39151000, 39151300, 39155000, 39160000

office furniture