Public tenders for furniture in Paks Hungary

Find all Furniture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for furniture. Make a new search!

Based on Truck Parking construction, drainage design, furniture, bath and installing a smoking container and build solar-powered lighting system and the framework conditions TOP 4.7.0-15-2015-0041 identification number of applications management contract

Centrál Agriport Kft. | Published December 7, 2015
Winner
TÉRKŐ CENTER Kft.
cpvs
45000000, 45223300, 45223200, 45310000, 09331000

Kamionparkoló építése, vízelvezetés kialakítása, pihenő, fürdő és dohányzó konténerek telepítése, valamint napelemes rendszer és térvilágítás kiépítése KÖZOP-4.7.0-15-2015-0041 azonosító számú pályázat keretében vállalkozási szerződés feltételei alapján. Főbb mennyiségek: - 3.850 m2 térkő fektetése kamion forgalmú burkolathoz, - 4 db konténer telepítése, - 3db digitális információs tábla kihelyezése, - 1 db fedett kerékpártároló telepítése, - 170,5 fm kerítés készítése, - vízelvezés kiépítése, - napelem rendszer és térvilágítási elemek (28 db lámpatest) kiépítése. valamint a fenti munkamennyiségekhez tartozó föld-, mélyépítési,- villanyszerelő munkák. A feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket az ajánlatkérési dokumentáció mellékleteként megküldött műszaki leírás és árazatlan költségvetések tartalmazzák. Az Ajánlatkérő jelen beruházáshoz tartalékkeretet nem biztosít. A nyertes ajánlattevő feladata továbbá: - a munkaterület szükséges őrzése; - valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése; - minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja; - az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak történő megfelelőségének igazolása, - minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges, - üzempróbák lefolytatása; - átadási és megvalósulási terv elkészítése, továbbá a használatba vételi engedélybenyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek, a Megrendelő által meghatározott formában és példányszámban; - valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása, - a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása; - a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása; - rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során.

Truck Parking construction, drainage design, furniture, bath and installing smoking containers, as well as solar lighting systems and building under the terms of the context TOP 4.7.0-15-2015-0041 identification number of applications of a contract.

Centrál Agriport Kft. | Published November 16, 2015
Winner
TÉRKŐ CENTER Kft.
cpvs
45000000, 45223300, 45223200, 45310000, 09331000

Kamionparkoló építése, vízelvezetés kialakítása, pihenő, fürdő és dohányzó konténerek telepítése, valamint napelemes rendszer és térvilágítás kiépítése KÖZOP-4.7.0-15-2015-0041 azonosító számú pályázat keretében vállalkozási szerződés feltételei alapján. Főbb mennyiségek: - 3.850 m2 térkő fektetése kamion forgalmú burkolathoz, - 4 db konténer telepítése, - 3db digitális információs tábla kihelyezése, - 1 db fedett kerékpártároló telepítése, - 170,5 fm kerítés készítése, - vízelvezés kiépítése, - napelem rendszer és térvilágítási elemek (28 db lámpatest) kiépítése. valamint a fenti munkamennyiségekhez tartozó föld-, mélyépítési,- villanyszerelő munkák. A feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket az ajánlatkérési dokumentáció mellékleteként megküldött műszaki leírás és árazatlan költségvetések tartalmazzák. Az Ajánlatkérő jelen beruházáshoz tartalékkeretet nem biztosít. A nyertes ajánlattevő feladata továbbá: - a munkaterület szükséges őrzése; - valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése; - minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja; - az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak történő megfelelőségének igazolása, - minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges, - üzempróbák lefolytatása; - átadási és megvalósulási terv elkészítése, továbbá a használatba vételi engedélybenyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek, a Megrendelő által meghatározott formában és példányszámban; - valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása, - a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása; - a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása; - rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során.
  • 1