Public tenders for furnishing in Slovakia

Find all Furniture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for furniture. Make a new search!

Furnishing

Satel – Slovakia, s.r.o. | Published August 15, 2015
Winner
RC nábytok, s.r.o.
cpvs
39200000

The contract is an internal furnishing of the accommodation foyer of the hotel without any construction impacts by the project documentation. This is the size of two types: - Type A surface 16,2 m² - Type B area of ​​18.6 m². Number of rooms Type A: 24 Number of rooms Type B: 30th

Interior furnishing the rooms

Ing. Eduard Dunčič - ORAVA TOUR | Published December 9, 2014  -  Deadline January 19, 2015
cpvs
39151000, 39143123, 39120000, 39143112

Delivery of goods interior furnishing the rooms in the house at the ranch Edyho. A detailed description of the subject of the contract is given in section B.1 Description of the subject contract.

Furnishing additional services for private accommodation

Ing. Jozef Nikodem TOP FOREST | Published October 17, 2013  -  Deadline November 5, 2013
cpvs
42214110

Furnishing additional services for private accommodation, ranging acquisition of equipment: Garden furniture and barbecue

miscellaneous furnishing

Mesto Košice (00691135) | Published December 1, 2012
Winner
VITAL a.s. Dolné Rudiny 1 010 91 Žilina SLOVAKIA E-mail: vital@vital.sk Telephone: +421 417071254 Internet address: www.vital.sk Fax: +421 417071297
cpvs
32330000, 39290000, 48328000, 51310000, 51620000

Predmet zákazky: Dodávka vnútorného vybavenia v rámci projektu: Kunsthalle - rekonštrukcia, je rozdelený do dvoch samostatných častí: Časť č. 1: interiérové vybavenie, Časť č. 2: informačné komunikačné technológie. Presný rozsah dodávky je z dôvodu textovej obsiahlosti uvedený v prílohe č. 3.1 a 3.2 súťažných podkladov. Projektová dokumentácia a produktové listy sú prílohou č. 5 súťažných podkladov. Súvisiace služby: - dodanie na miesto určenia, - montáž a inštalácia vybavenia a zariadenia, - uvedenie vybavenia a zariadenia do prevádzky, - odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného vybavenia a zariadenia, - odovzdanie dokumentácie podľa bodu I

Production, delivery and installation of interior furnishing of rooms in ŠD Mladosť in Nitra

Interiéry Riljak, s.r.o. | Published July 10, 2017  -  Deadline October 8, 2017
cpvs
39100000

Production, delivery and installation of interior furnishing of rooms in ŠD Mladosť in Nitra

Furnishing

Kúpele Dudince, a.s. | Published January 29, 2015  -  Deadline February 18, 2015
cpvs
39100000, 39200000

The contract is furnishings custom-made furniture, based on the specifications, which is mentioned in the tender documents.

Furnishing

Kúpele Dudince, a.s. | Published December 8, 2014
cpvs
39100000, 39200000

The contract is furnishings LD Smaragd Dudince. The contract is divided into 2 parts: Part 1: Standard furniture and Part 2: Atypical furniture. Detailed specification of the subject of the contract is specified in the tender documents.

Furnishing

Kúpele Dudince, a.s. | Published March 13, 2015
Winner
Zariadenie interiéru
cpvs

Zariadenie interiéru

Furnishing

Satel – Slovakia, s.r.o. | Published December 18, 2014  -  Deadline January 26, 2015
cpvs
39200000

Zariadenie interiéru

Furnishing

Kúpele Dudince, a.s. | Published August 12, 2014  -  Deadline September 2, 2014
cpvs
39100000, 39200000

Predmetom zákazky je zariadenie interiéru LD Smaragd Dudince. Zákazka je rozdelená na 2 časti: 1. časť: Štandardný nábytok a 2. časť: Atypický nábytok. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

Furnishing

Satel – Slovakia, s.r.o. | Published December 13, 2014  -  Deadline January 26, 2015
cpvs
39200000

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie izieb s predsienkami v ubytovacej časti hotela bez akýchkoľvek stavebných zásahov podľa projektovej dokumentácie. Ide o dva veľkostné typy izieb: — typ A plocha 16,2 m², — typ B plocha 18,6 m². Počet izieb typ A: 24. Počet izieb typ B: 30.

Furnishing

Mesto Tvrdošín | Published July 4, 2013  -  Deadline August 20, 2013
cpvs
39200000, 39300000, 39700000, 30100000

Predmetom zákazky je dodanie interiérového vybavenia pre novo navrhovanú rekonštrukciu a modernizáciu objektu centra Limba, ktorý sa nachádza v centre okresného mesta Tvrdošín. Sledovaným cieľom projektu je vytvorenie centra tradícií a turistiky. Interiérové vybavenie sa týka veľkej konferenčnej sály, malej konferenčnej sály, výstavnej miestnosti, mliečneho baru na predaj aj tradičných poľských a oravských produktov, jedálne a športovo-relaxačnej miestnosti pre ubytovaných hostí a ubytovacej kapacity pre hostí na úrovni 3 hviezdičkového hotela. Dodanie interiérového vybavenia je podmienené úspešnou realizáciou samotnej rekonštrukcie objektu centra Limba. Podrobenejšie vymedzenie predmetu zákazky s popisom interiérového vybavenia je uvedené v súťažných podkladoch, ktorých súčasťou je projekt a výkaz výmer pre vypracovanie ceny ponuky v elektronickej podobe.

Miscellaneous furnishing

Univerzita Komenského v Bratislave | Published October 25, 2014  -  Deadline November 18, 2014
cpvs
39290000, 39153000, 39000000, 45214400

Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov

Various furnishing

Univerzita Komenského v Bratislave | Published October 10, 2014  -  Deadline November 17, 2014
cpvs
39290000, 39153000, 39000000, 45214400

Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov

Miscellaneous furnishing

Slovenská národná knižnica | Published June 14, 2013
cpvs
39290000

Dielenský a kancelársky nábytok a príslušenstvo

Interior furnishing hotel rooms

Ing. Eduard Dunčič - ORAVA TOUR | Published May 8, 2015
Winner
STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
cpvs
39151000, 39143123, 39120000, 39143112

The supplies interior furnishings Hotel room facility at Edy's Ranch. Detailed

Interior furnishing boarding room

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Published May 20, 2014  -  Deadline June 10, 2014
cpvs
39100000, 39110000, 39120000, 39143110

Subject of the contract includes the supply and installation of interior furnishings including all services for Slovak University of Agriculture Youth hostel Youth, Sturova 3, 949 01 Nitra

Furnishing the Hotel SIPOX

TOP REAL, s.r.o. | Published February 4, 2015
Winner
Zariadenie interiéru Hotela SIPOX
cpvs

Zariadenie interiéru Hotela SIPOX

Furnishing the Hotel SIPOX

TOP REAL, s.r.o. | Published December 10, 2014  -  Deadline January 30, 2015
cpvs
39100000, 39150000, 30213100, 32333200, 38652120, 32330000, 32321200, 38653400, 32421000, 32342410, 37500000

Apparatus and equipment for ground floor, first floor and a horseshoe of Hotel SIPOX device to the relaxation area - playroom

Interior furnishing boarding room

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Published July 1, 2014
cpvs

Interiérové vybavenie internátnych izieb