Public tenders for furniture in Vantaa Finland

Find all Furniture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for furniture. Make a new search!

acquisition of Kerava and Tuusula fire house free-standing furniture

Vantaan kaupunki | Published February 15, 2017  -  Deadline March 13, 2017
cpvs

Vantaan kaupungin hankintakeskus kilpailuttaa irtokalusteet Vantaan kaupungin liikelaitoksena toimivalle Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle, uudiskohteeseen Kerava-Tuusula paloasemalle. Kerava-Tuusulan paloasema sijaitsee osoitteessa Palokulmankuja 2, 04340 Tuusula. Kyseessä on uudisrakennuskohde ja sen arvioitu valmistumisajankohta on heinäkuussa 2017. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Tarjous tulee esittää tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisin ehdoin (Liite 1 sopimusluonnos, liite 2 irtokalusteluettelo, liite 3 pohjakuva 1. krs PDF, liite 4 pohjakuva 2. krs PDF, liite 5 pohjakuva 1. krs DWG, liite 6 pohjakuva 2. krs DWG, liite 7 alihankkijaluettelo, liite 8 tarjoajan perustietolomake). Tarjoajan tulee ladata tarjotuista kalusteista tuoteluettelo, josta tulee käydä ilmi kalusteiden laatu/tyyppi, mitat, kuvat, materiaali- ja tekniset tiedot. Muiden, kuin listauksessa mainittujen ja käyttötarpeen mukaan tilattavien kalusteiden hintojen tulee noudattaa samaa hinnoitteluperustetta kuin tarjottujen tuotteiden. Kaikkia kalusteita tulee tarjota. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tarjonnut tarjoaja valitaan kalusteiden toimittajaksi. Vantaan kaupunki ei sitoudu tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyihin arvioihin hankintamääristä. Tarjouksen liitteeksi tulee toimittaa kangasmallit tarjottujen kalusteiden materiaaleista tarjousajan päättymiseen mennessä Vantaan kaupungin hankintakeskukseen, Kielotie 14 A 2. krs, 01300 Vantaa. Kuoreen merkintä: "Kerava-Tuusulan paloaseman irtokalusteiden hankinta VD/689/02.08.00.00/2017 Marja Lehtinen" sekä lähettäjän tiedot. Kagasmalleja ei palauteta tarjoajille. Korjausilmoitukseen lisätty Liite 1 sopimusluonnos. Vantaan kaupungin hankintakeskus kilpailuttaa irtokalusteet Vantaan kaupungin liikelaitoksena toimivalle Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle, uudiskohteeseen Kerava-Tuusula paloasemalle. Kerava-Tuusulan paloasema sijaitsee osoitteessa Palokulmankuja 2, 04340 Tuusula. Kyseessä on uudisrakennuskohde ja sen arvioitu valmistumisajankohta on heinäkuussa 2017. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Tarjous tulee esittää tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisin ehdoin (Liite 1 sopimusluonnos, liite 2 irtokalusteluettelo, liite 3 pohjakuva 1. krs PDF, liite 4 pohjakuva 2. krs PDF, liite 5 pohjakuva 1. krs DWG, liite 6 pohjakuva 2. krs DWG, liite 7 alihankkijaluettelo, liite 8 tarjoajan perustietolomake). Tarjoajan tulee ladata tarjotuista kalusteista tuoteluettelo, josta tulee käydä ilmi kalusteiden laatu/tyyppi, mitat, kuvat, materiaali- ja tekniset tiedot. Muiden, kuin listauksessa mainittujen ja käyttötarpeen mukaan tilattavien kalusteiden hintojen tulee noudattaa samaa hinnoitteluperustetta kuin tarjottujen tuotteiden. Kaikkia kalusteita tulee tarjota. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tarjonnut tarjoaja valitaan kalusteiden toimittajaksi. Vantaan kaupunki ei sitoudu tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyihin arvioihin hankintamääristä. Tarjouksen liitteeksi tulee toimittaa kangasmallit tarjottujen kalusteiden materiaaleista tarjousajan päättymiseen mennessä Vantaan kaupungin hankintakeskukseen, Kielotie 14 A 2. krs, 01300 Vantaa. Kuoreen merkintä: "Kerava-Tuusulan paloaseman irtokalusteiden hankinta VD/689/02.08.00.00/2017 Marja Lehtinen" sekä lähettäjän tiedot. Kagasmalleja ei palauteta tarjoajille. Korjausilmoitukseen lisätty Liite 1 sopimusluonnos.

Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

Vantaan kaupunki | Published February 24, 2017  -  Deadline April 5, 2017
cpvs
39000000

Alternative bids are accepted.

The City of Vantaa is not bound to set out in the tender documentation estimates the acquisition dates.

acquisition Hämeenkylän school dodge the status of free-standing furniture

Vantaan kaupunki | Published February 23, 2017  -  Deadline April 5, 2017
cpvs
39000000

Hankinnan kohteena on irtokalusteiden hankinta Hämeenkylän koulun väistötilaan, Sanomalan toimipisteeseen. Sanomalan toimipiste on n. 450 oppilaan yläkoulu ja se sijaitsee länsi-Vantaalla osoitteessa Martinkyläntie 9 A, 01670 Vantaa. Hankintamenettelynä irtokalustekilpailutuksessa käytetään käänteistä kilpailutusta (ranskalainen urakka). Käänteisessä kilpailutuksessa hankintayksikkö ilmoittaa etukäteen tietyn hintakaton tarjouksille. Tarjoukset eivät saa ylittää annettua hintakattoa. Ranskalaisen urakan tarkoituksena on antaa tarjoajille vapaus laatia suunnitelmat sekä valita tuotteet parhaaksi katsomalla tavalla noudattaen tilaajan tarjouspyynnössä tai sen liitteissä asettamia vähimmäisvaatimuksia sekä hintakattoa. Hämeenkylän koulun väistötilan irtokalustehankinnan hintakatto on 376 000 € (alv 0 %). Hintakaton ylittävät tarjoukset hylätään. Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään. Tarjoajilla on vapaus tarjota tilaan erilaisia kalusteratkaisuja tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisin ehdoin (Liite 1 sopimusluonnos, liite 2 ESPD-lomake, liite 3 Sanomalan opetuspisteen pedagoginen suunnitelma, liite 4 opettajan työpiste malliluokka, liite 5 olemassa olevien kalusteiden irtokalusteluettelo, liite 6 tilakaavio , liite 7 huoneseloste, liite 8 lasiseinämääritykset, liitteet 9-14 pohjakuvat PDF, liitteet 15-20 pohjakuvat DWG ja liite 21 oppilaiden Z-kaapit, mallikuva). Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön soveltuvia, vakiovalmisteisia, testattuja ja sarjatuotannossa olevia. Koulussa tullaan myös hyödyntämään olemassa olevia kalusteita (liite 5), nämä tulee huomioida suunnitelmassa. Tarjoukset vertaillaan laatupisteiden mukaan. Eniten laatupisteitä saanut tarjoaja on voittaja. Valittu työryhmä suorittaa vertailun. Tarjoajilla on mahdollisuus tutustua Sanomalan tiloihin etukäteen. Katselmus pidetään Sanomalassa (Martinkyläntie 9 A, 01670 Vantaa) 2.3.2017 klo 8:00-11:00. Tarjoajien tulee ilmoittaa osallistujat sähköpostilla 1.3.2017 mennessä osoitteeseen marja.lehtinen@vantaa.fi. Tarjouksen liitteeksi pyydämme toimittamaan kangas- ja laminaattimallit suunnitelluista materiaaleista tarjousajan päättymiseen mennessä Vantaan kaupungin hankintakeskukseen, Kielotie 14 A 2.krs, 01300 Vantaa. Kuoreen merkintä: Irtokalusteiden hankinta Hämeenkylän koulun väistötilan, Sanomalan opetuspisteen tiloihin VD/273/02.08.00.00/2017 Marja Lehtinen sekä lähettäjän tiedot. Kangas- ja laminaattimalleja ei palauteta tarjoajille. Tarjoajilla on mahdollisuus tulla esittämään oma tarjous vertailun suorittavalle työryhmälle 6.4.2017 klo 8.00 - 16.00 välisenä aikana, osoitteessa Kielotie 14 A, 4.krs, 01300 Vantaa, kokoushuone Kielo A. Jokaiselle tarjoajalle varataan 60 minuuttia aikaa yhden tarjouksen esittelyyn. Tarjoajille ilmoitetaan sähköpostitse 5.4.2017 tarkempi kellonaika oman tarjouksen/tarjouksien esittelyyn. Vantaan kaupunki ei sitoudu tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyihin arvioihin hankintamääristä. Hankinnan kohteena on irtokalusteiden hankinta Hämeenkylän koulun väistötilaan, Sanomalan toimipisteeseen. Sanomalan toimipiste on n. 450 oppilaan yläkoulu ja se sijaitsee länsi-Vantaalla osoitteessa Martinkyläntie 9 A, 01670 Vantaa. Hankintamenettelynä irtokalustekilpailutuksessa käytetään käänteistä kilpailutusta (ranskalainen urakka). Käänteisessä kilpailutuksessa hankintayksikkö ilmoittaa etukäteen tietyn hintakaton tarjouksille. Tarjoukset eivät saa ylittää annettua hintakattoa. Ranskalaisen urakan tarkoituksena on antaa tarjoajille vapaus laatia suunnitelmat sekä valita tuotteet parhaaksi katsomalla tavalla noudattaen tilaajan tarjouspyynnössä tai sen liitteissä asettamia vähimmäisvaatimuksia sekä hintakattoa. Hämeenkylän koulun väistötilan irtokalustehankinnan hintakatto on 376 000 € (alv 0 %). Hintakaton ylittävät tarjoukset hylätään. Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään.

Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment

Vantaan kaupunki | Published March 3, 2017  -  Deadline April 7, 2017
cpvs
50230000

The City of Vantaa ask you to offer the performance-related maintenance Hakunilan area of ​​service tasks in accordance with the attached tender documents.

The services include winter and summer care tasks of roads, streets, roads, carriageways, lanes, squares, pavements, combined pedestrian and bicycle paths, street green areas, stairs, bus stops rain shelters, car parks, parks, park corridors, playgrounds, park boxes and furniture / equipment.

work sites and their amounts Region contract area are presented in työkohde- and the number of notes, and työkohdekartoissa. will be completed during the contract objects in the subscriber number of data lists include the total priced work.

The service provider is obliged to provide services within the scope of areas covered by the unit price above the list of add-ons and modifications in the tender unit prices mentioned above. these jobs also require been committed job descriptions clearly describes how.

The service provider is obligated to perform the service area of ​​the unit not mentioned in the list of additives and modifications.

The client reserves the right to reduce the scope of services or functions or to change the quality criteria.

The service provider is obliged to tender to take into account the ongoing service areas and within close proximity to buildings and other maintenance works and their repercussions to this contract.

Hakunilan AREA OF WORKS 2017-2021

Vantaan kaupunki | Published March 2, 2017  -  Deadline April 7, 2017
cpvs
50230000

The requirements in the contract documents in accordance with the specified services include winter roads, streets, roads, carriageways, lanes, squares, pavements, combined pedestrian and bicycle paths, street green areas, stairs, bus stops rain shelters, car parks, parks, park corridors, playgrounds, park boxes and furniture / equipment and summer care tasks. work sites and their amounts Region contract area are presented in työkohde- and the number of notes, and työkohdekartoissa. will be completed during the contract objects in the subscriber number of data lists include the total priced work. The service provider is obliged to provide services within the scope of areas covered by the unit price above the list of add-ons and modifications in the tender unit prices mentioned above. these jobs also require been committed job descriptions clearly describes how. The service provider is obligated to perform the service area of ​​the unit not mentioned in the list of additives and modifications. The client reserves the right to reduce the scope of services or functions or to change the quality criteria. The service provider is obliged to tender to take into account the ongoing service areas and within close proximity to buildings and other maintenance works and their repercussions to this contract. The City of Vantaa ask you to offer the performance-related maintenance Hakunilan area of ​​service tasks in accordance with the attached tender documents. Variants will be accepted (alternative tenders): no requirements in the contract documents in accordance with the specified

Furniture

Vantaan kaupunki | Published January 4, 2017  -  Deadline January 31, 2017
cpvs
39100000, 39161000, 39160000, 39130000, 39153000, 39156000, 39155000, 39132000

The other, as part of the area mentioned in the listing and the planned use of the on-demand furniture prices must follow the same pricing basis as the products offered.

More than 30 000 EUR (VAT 0%), nursery furniture purchases will invite tenders to the framework with reduced internal competitive tendering.

More than 30 000 EUR (VAT 0%) school furniture purchases will invite tenders to the framework with reduced internal competitive tendering.

More than 30 000 EUR (VAT 0%), office and public space furniture purchases will invite tenders to the framework with reduced internal competitive tendering.

More than 30 000 EUR (VAT 0%) care furniture purchases will invite tenders to the framework with reduced internal competitive tendering.

More than 30 000 EUR (VAT 0%) library furniture purchases will invite tenders to the framework with reduced internal competitive tendering.

More than 30 000 EUR (VAT 0%) on steel warehousing and storage furniture purchases will invite tenders to the framework with reduced internal competitive tendering.

Security Furniture purchased the successful tenderer.

acquisition of free-standing furniture

Vantaan kaupunki | Published January 3, 2017  -  Deadline January 31, 2017
cpvs
39100000

Variants will be accepted (alternative tenders): no Variants will be accepted (alternative tenders): no Variants will be accepted (alternative tenders): no Variants will be accepted (alternative tenders): no Variants will be accepted (alternative tenders): no Variants will be accepted (alternative offers): no variants will be accepted (alternative tenders): no

Industrial kitchen equipment

Vantaan kaupunki | Published March 23, 2017
Winner
Kylmäkolmonen Oy
cpvs
39314000, 50800000, 51000000, 50730000

on the basis of the same contract procurement can make the City of Vantaa in all sectors, enterprises and the majority of city-owned holding companies and foundations (Appendix 7).

More than 10 000 EUR (VAT 0%) cold equipment purchases will invite tenders to the framework with reduced internal competitive tendering.

More than 30 000 EUR (VAT 0%), manufacture of equipment purchases will invite tenders to the framework with reduced internal competitive tendering.

More than 30 000 EUR (VAT 0%) The dishwasher will invite tenders procurement framework agreement with reduced internal competitive tendering.

Foodservice and RST furniture purchased the successful tenderer.

More than 30 000 EUR (VAT 0%) varastokaluste- and wagon procurement will invite tenders to the framework with reduced internal competitive tendering.

Refrigeration equipment maintenance and repair services are purchased the successful tenderer.

Catering Kitchen Equipment, foodservice and stainless steel furniture, storage space for furniture and heated transport wagons, as well as their acquisition and refrigeration maintenance and repair services procurement

Vantaan kaupunki | Published March 22, 2017
Winner
Metos Oy Ab,Electrolux Professional Oy,Dieta Oy,MV-Jäähdytys Oy,Malmi-Steel Oy,Kylmäkolmonen Oy
cpvs
39314000

Hankinnan kohteena ovat kylmälaitteet, valmistuslaitteet, astianpesukoneet, tarjoilu- ja RST-kalusteet, elintarvikevarastokalusteet ja lämpökuljetusvaunut ja näiden laitteiden huollot sekä kylmälaitteiden huolto- ja korjauspalvelut Vantaan kaupungille. Puitejärjestelyn toimintamalli on erikseen kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevissa sopimusluonnoksissa (Liite 1a ja 1b). Vantaan kaupunki ei sitoudu tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyihin arvioihin hankintamääristä. Saman sopimuksen perusteella hankintoja voivat tehdä Vantaan kaupungin kaikki toimialat, liikelaitokset sekä kaupungin enemmistöosuudella omistamat osakeyhtiöt ja säätiöt (Liite 7). Hankinna kohteena olevia kylmälaitteita hankitaan pääasiassa Vantaan kaupungin uusiin ja peruskorjattaviin kohteisiin sekä täydennyshankintana muihin kohteisiin. Osa-alueeseen 1 kuuluvat kylmälaitteet sekä niiden takuuaikainen huolto, osa-alueeseen 1 valitaan neljä (4) sopimustoimittajaa. Alle 10 000 € (alv 0 %) kylmälaitehankinnat hankitaan toimittajilta etusijajärjestyksessä. Kylmälaitteet ostetaan 1. toimittajalta. Mikäli 1. toimittaja ei pysty tuotetta tarjoamaan, ostetaan tuote 2. toimittajalta, mikäli 2. toimittaja ei pysty tuotetta tarjoamaan, ostetaan tuote 3. toimittajalta ja mikäli tämäkään toimittaja ei pysty tuotetta tarjoamaan, ostetaan tuote 4. toimittajalta. Yli 10 000 € (alv 0 %) kylmälaitehankinnat tullaan kilpailuttamaan puitejärjestelyn sisäisellä kevennetyllä kilpailutuksella. Hankinnan kohteena olevia valmistuslaitteita sekä niiden huolto- ja korjauspalveluja hankitaan pääasiassa Vantaan kaupungin uusiin ja peruskorjattaviin kohteisiin sekä täydennyshankintana muihin kohteisiin. Osa-alueeseen 2 kuuluvat valmistuslaitteet sekä niiden huolto- ja korjauspalvelu, osa-alueeseen 2 valitaan kolme (3) sopimustoimittajaa. Alle 30 000 € (alv 0 %) valmistuslaitehankinnat hankitaan toimittajilta etusijajärjestyksessä. Valmistuslaitteet ostetaan 1. toimittajalta. Mikäli 1. toimittaja ei pysty tuotetta tarjoamaan, ostetaan tuote 2. toimittajalta ja mikäli tämäkään toimittaja ei pysty tuotetta tarjoamaan, ostetaan tuote 3. toimittajalta. Yli 30 000 € (alv 0 %) valmistuslaitehankinnat tullaan kilpailuttamaan puitejärjestelyn sisäisellä kevennetyllä kilpailutuksella. Hankinnan kohteena olevia astianpesukoneita sekä niiden huolto- ja korjauspalveluja hankitaan pääasiassa Vantaan kaupungin uusiin ja peruskorjattaviin kohteisiin sekä täydennyshankintana muihin kohteisiin. Osa-alueeseen 3 kuuluvat astianpesukoneet sekä niiden huolto- ja korjauspalvelu, osa-alueeseen 3 valitaan kolme (3) sopimustoimittajaa. Alle 30 000 € (alv 0 %) astianpesukonehankinnat hankitaan toimittajilta etusijajärjestyksessä. Astianpesukoneet ostetaan 1. toimittajalta. Mikäli 1. toimittaja ei pysty tuotetta tarjoamaan, ostetaan tuote 2. toimittajalta ja mikäli tämäkään toimittaja ei pysty tuotetta tarjoamaan, ostetaan tuote 3. toimittajalta. Yli 30 000 € (alv 0 %) astianpesukonehankinnat tullaan kilpailuttamaan puitejärjestelyn sisäisellä kevennetyllä kilpailutuksella. Hankinnan kohteena olevia tarjoilu- ja RST-kalusteita sekä niiden huolto- ja korjauspalveluja hankitaan pääasiassa Vantaan kaupungin uusiin ja peruskorjattaviin kohteisiin sekä täydennyshankintana muihin kohteisiin. Osa-alueeseen 4 kuuluvat tarjoilu- ja RST-kalusteet sekä niiden huolto- ja korjauspalvelu, osa-alueeseen 4 valitaan yksi (1) sopimustoimittaja. Tarjoilu- ja RST- kalusteet hankitaan voittaneelta tarjoajalta. Hankinnan kohteena olevia elintarvikevarastokalusteita ja lämpökuljetusvaunuja sekä niiden huolto- ja korjauspalveluja hankitaan pääasiassa Vantaan kaupungin uusiin ja peruskorjattaviin kohteisiin sekä täydennyshankintana muihin kohteisiin. Osa-alueeseen 5 kuuluvat elintarvikevarastokalusteet ja lämpökuljetusvaunut sekä niiden huolto- ja korjauspalvelu, osa-alueeseen 5 valitaan kolme (3) sopimustoimittajaa. Alle 30 000 € (alv 0 %) elintarvikevarastokalusteet ja lämpökuljetusvaunut hankitaan toimittajilta etusijajärjestyksessä. Elintarvikevarastokalusteet ja lämpökuljetusvaunut ostetaan 1. toimittajalta. Mikäli 1. toimittaja ei pysty tuotetta tarjoamaan, ostetaan tuote 2. toimittajalta ja mikäli tämäkään toimittaja ei pysty tuotetta tarjoamaan, ostetaan tuote 3. toimittajalta. Yli 30 000 € (alv 0 %) varastokaluste- ja vaunuhankinnat tullaan kilpailuttamaan puitejärjestelyn sisäisellä kevennetyllä kilpailutuksella. Hankinnan kohteena olevia kylmälaitteiden huolto- ja korjauspalveluja hankitaan Vantaan kaupungin eri kohteisiin, joissa on kylmälaitteita. Osa-alueeseen 6 kuuluvat kylmälaitteiden huolto- ja korjauspalvelut, osa-alueeseen 6 valitaan yksi (1) sopimustoimittaja. Kylmälaitteiden huolto- ja korjauspalvelut hankitaan voittaneelta tarjoajalta. Hankinnan kohteena ovat kylmälaitteet, valmistuslaitteet, astianpesukoneet, tarjoilu- ja RST-kalusteet, elintarvikevarastokalusteet ja lämpökuljetusvaunut ja näiden laitteiden huollot sekä kylmälaitteiden huolto- ja korjauspalvelut Vantaan kaupungille. Puitejärjestelyn toimintamalli on erikseen kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevissa sopimusluonnoksissa (Liite 1a ja 1b). Vantaan kaupunki ei sitoudu tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyihin arvioihin hankintamääristä. Saman sopimuksen perusteella hankintoja voivat tehdä Vantaan kaupungin kaikki toimialat, liikelaitokset sekä kaupungin enemmistöosuudella omistamat osakeyhtiöt ja säätiöt (Liite 7).

Laboratory benching

Tiedekeskussäätiö | Published October 5, 2016
cpvs
39181000

The acquired furniture:

Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

Vantaan kaupunki | Published October 6, 2016  -  Deadline November 14, 2016
cpvs
39000000, 15000000, 31500000, 19200000, 31000000, 44500000, 18000000, 37414000, 18412000, 19500000, 18220000, 77330000, 37800000, 33700000

the subject of the contract are mainly retail purchases directly from an ex-stores. The contract supplier will be selected for all of the suitability of the conditions and minimum requirements for providers meet.

Heureka teaching laboratories, student desks and chairs

Tiedekeskussäätiö | Published October 3, 2016
cpvs
39181000

This is not a contract notice or in the contract, but market mapping the products on offer. Heureka Science Centre will expand, among other things, new teaching facilities, which include teaching laboratories, an experimental approach, which sought to learning and interaction inspiring, high-quality, safe, easy to use and practical classroom furniture. Another laboratory furniture primarily chemistry and biology teaching to be compatible and the other physics laboratory. Along with the laboratory work in time 24 students in pairs and with the supervisor. furniture in both laboratories 12 workstations. The surface areas of approx. 50 m2 / space. the acquisition of a laboratory in physics student desks and chairs. Chemical and biological laboratory acquired seats.

Catering Kitchen Equipment, foodservice and stainless steel furniture, storage space for furniture and heated transport wagons, as well as their acquisition and refrigeration maintenance and repair services procurement

Vantaan kaupunki | Published September 23, 2016  -  Deadline October 13, 2016
cpvs

the subject of the contract are refrigeration equipment, manufacturing equipment, dishwashers, foodservice and stainless steel furniture, storage space for furniture and heated transport trolleys and maintenance of these devices, as well as refrigeration maintenance and repair services to the City of Vantaa. Of the framework agreement approach is specifically described in the attached invitation to tender a draft agreement (Appendix 1a and 1b). The City of Vantaa is not bound to set out in the tender documentation estimates the acquisition dates. on the basis of the same contract procurement can make the City of Vantaa in all sectors, enterprises and the majority of city-owned holding companies and foundations (Appendix 7).

Vantaa Church of St. Lawrence Church hall furniture

Vantaan seurakuntayhtymä | Published September 22, 2016  -  Deadline October 24, 2016
cpvs
39130000

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

Vantaan kaupunki | Published April 15, 2016
cpvs
30000000, 18530000, 15840000, 18000000, 37000000, 33700000

Business, give-away gifts and procurement staff.

A stone's acquisition of Sun service free-standing furniture

Vantaan kaupunki | Published December 29, 2015  -  Deadline January 21, 2016
cpvs
39000000

Estimated delivery time furniture in July 2016. A consignment must be marked sender's contact information. A direct link to the notification the additional information can be found here Hilma notification. https://tarjouspalvelu.fi/vantaa/?id=44981&tpk=e0441eb7-c357-472d-9198-5948f570d101

Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

Vantaan kaupunki | Published December 31, 2015  -  Deadline January 21, 2016
cpvs
39000000

Estimated delivery time furniture in July 2016. A consignment must be marked sender's contact information. A direct link to the notification the additional information can be found here Hilma notification: https://tarjouspalvelu.fi/vantaa/?id=44981&tpk=e0441eb7-c357-472d-9198-5948f570d101

acquisition of free-standing furniture

Vantaan kaupunki | Published March 23, 2016
cpvs
39100000

Acquisition of free-standing furniture (office and public space furniture, school furniture, kindergarten furniture, care furniture, library furniture, industrial, storage and security furniture) to the City of Vantaa.

NOTE! Notification information can be found Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Direct link to this notice, the information can be found at the end of the Hilma notice.

https://tarjouspalvelu.fi/vantaa/?id=56300&tpk=403bd280-03cc-421a-8f67-b84428abd07c

A stone's acquisition of Sun service free-standing furniture

Vantaan kaupunki | Published March 23, 2016
Winner
Martela Oyj
cpvs
39000000

the estimated delivery date of furniture is in July 2016. A consignment shall be marked sender's contact information.

Direct link to the notification of additional information can be found here Hilma-notification.

https://tarjouspalvelu.fi/vantaa/?id=56306&tpk=63796deb-646a-4c2a-bc3d-71f57a220fb1

Maintenance carpentry and furniture installations framework agreement

Vantaan kaupunki | Published November 13, 2015  -  Deadline November 27, 2015
cpvs
45000000, 45420000

The City of Vantaa Tilakeskus ask tuntiveloitusperusteisena bills the night of the contract period 01.01.2016 a quotation maintenance, carpentry work and furniture installations - 31.12.2017 to the extent that this invitation to tender is apparent from the accompanying documentation. For all sectors, jobs are maintenance or contracting work is primarily Centre maintained by the properties whose duration varies from a few hours to a few weeks. Work order may also include equipment purchases, and other related work performance of service. The contractor acts as the main implementer of ordered work and is responsible for site safety at work, as well as building associated with the Contractor in accordance with the law obligations and tax reporting obligations. The client undertakes no subscription or purchase volumes, since the number of future works is not known in advance. The tasks are not identified. The customer reserves the right in exceptional cases, a separate tenders for acquisition of some specific, individual items, eg. If the object's service model includes the work in question. Based on the same contract procurement voidat to make the City of Vantaa in all sectors, public utilities, as well as the city-owned majority share of corporations and foundations (Appendix 7). NOTE! Ad information can be found Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Also on offer / request to participate, the transmission is done through this. A direct link to the notification the additional information can be found here Hilma notification.