Public tenders for furniture in Ranua Finland

Find all Furniture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for furniture. Make a new search!

Holiday village Gulo Gulon loose furniture

Ranuan Seudun Matkailu Oy | Published August 1, 2017  -  Deadline August 14, 2017
cpvs
39100000

Ranuan Seudun Matkailu Oy pyytää tarjousta marraskuussa 2017 valmistuvalle Lomakylä Gulo Gulon 2. rakentamisvaiheen huoneistojen oleskelutilojen ja makuuhuoneiden sisus-tamiselle. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus Hankinta suoritetaan avointa hankintamenettelyä käyttäen. Hankintailmoitus julkaistaan Hilma-palvelussa (www.hankintailmoitukset.fi) Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittä-vä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016) ja hankinta asetus-ta sekä Ranuan kuntakonsernin omia yleisohjeita hankintamenettelystä. Tarjouksen sisältämät tiedot, liike- ja ammattisalaisuuksia lukuun ottamatta, tulevat julki-siksi viimeistään siinä vaiheessa, kun hankintapäätös on allekirjoitettu (asianomaiset) ja kun sopimus on tehty Liike- ja ammattisalaisuuksia koskevat tiedot tulee toimittaa erillisenä liitteenä merkillä ”lii-kesalaisuus - ei julkinen”. Asiakirjojen julkisuus ratkaistaan julkisuuslain (621/1999) nojalla. Hintatiedot ovat aina julkisia. Hankinnan kohde Lomakylä Gulo Gulon 2. rakentamisvaiheen kymmenen (10) huoneiston irto-kalusteet. Kalusteluettelo määrineen on kuvattu tarjouspyyntöaineistossa. Kaikki kalusteet tulee olla toimitettuna paikan päälle koottuina ma 20.11.2017. Ranuan Seudun Matkailu Oy pyytää tarjousta marraskuussa 2017 valmistuvalle Lomakylä Gulo Gulon 2. rakentamisvaiheen huoneistojen oleskelutilojen ja makuuhuoneiden sisus-tamiselle. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus Hankinta suoritetaan avointa hankintamenettelyä käyttäen. Hankintailmoitus julkaistaan Hilma-palvelussa (www.hankintailmoitukset.fi) Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittä-vä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016) ja hankinta asetus-ta sekä Ranuan kuntakonsernin omia yleisohjeita hankintamenettelystä. Tarjouksen sisältämät tiedot, liike- ja ammattisalaisuuksia lukuun ottamatta, tulevat julki-siksi viimeistään siinä vaiheessa, kun hankintapäätös on allekirjoitettu (asianomaiset) ja kun sopimus on tehty Liike- ja ammattisalaisuuksia koskevat tiedot tulee toimittaa erillisenä liitteenä merkillä ”lii-kesalaisuus - ei julkinen”. Asiakirjojen julkisuus ratkaistaan julkisuuslain (621/1999) nojalla. Hintatiedot ovat aina julkisia. Hankinnan kohde Lomakylä Gulo Gulon 2. rakentamisvaiheen kymmenen (10) huoneiston irto-kalusteet. Kalusteluettelo määrineen on kuvattu tarjouspyyntöaineistossa. Kaikki kalusteet tulee olla toimitettuna paikan päälle koottuina ma 20.11.2017.
  • 1