Public tenders for wood in Finland

Find all Forestry tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for forestry. Make a new search!

Purchase of sawmilling and wood processing equipment

Indufor Oy on behalf of Private Forestry Programme (PFP) | Published January 21, 2016  -  Deadline February 12, 2016
cpvs
16600000

Indufor Oy on behalf of the Ministry of Natural Resources and Tourism - Private Forestry Programme (PFP) Tanzania (the contrcting authority) invites tenders for the purchase of sawmilling and wood processing equipment according the specifications indicated in the Invitation to tender. The equipment will be for the use of the Project "Private Forestry Programme".

Wood pellet fired heat plant with auxiliary devices to Helsingin Energia Salmisaari Power Plant area

Helsingin Energia | Published September 29, 2014  -  Deadline October 26, 2014
cpvs
42160000

Background of the project: Existing oil fired heat boiler plant at Helsingin Energia Salmisaari Power Plant is at the end of its life cycle. It will not be revised but replaced by a new wood pellet fired heat boiler plant. Short description of the project: Procurement of wood pellet fired 100 MW (fuel) heat boiler plant is a turn-key delivery. Procurement includes fuel handling and flue gas cleaning systems as following. Fuel handling system is going to be integrated to existing power plants fuel handling system. - main fuel: wood pellet, which will be hammered to dust by hammer mills - start up and substitute fuel: heavy or light fuel oil - Fuel handling: - pellet silo - hammer mills including dust control system - wood powder transmission system from hammer mills to wood powder silo - wood powder silo including dust control system - Wood pellet fired 100 MW (fuel) boiler plant with needed auxiliary systems and construction works - Bag filter or Electrostatic precipitator - Automation and electricity systems Preliminary time schedule of the project: - final investment decision: May/2015 - demolition work: autumn/2015 - foundation work: winter/2015-2016 - take over: winter 2016/2017 Purchaser will be in charge for demolition work of existing oil fired boiler plant, excavations, foundations and conveyer between power plants fuel system and new wood pellet fired heat boiler plant and Contractor for other building works. HUOM! Ilmoituksen lisätiedot löytyvät Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Myös tarjouksen/osallistumishakemuksen lähetys tehdään tätä kautta. Suoran linkin ilmoituksen lisätietoihin löydät tästä Hilma-ilmoituksesta. https://tarjouspalvelu.fi/helen/?id=22231&tpk=95ff2ae5-cc9f-4a49-84f8-a593e71f78b7

Wood pellet fired heat plant with auxiliary devices to Helsingin Energia Salmisaari Power Plant area.

Helsingin Energia | Published October 9, 2014  -  Deadline October 26, 2014
cpvs
42160000

Background of the project: Existing oil fired heat boiler plant at Helsingin Energia Salmisaari Power Plant is at the end of its life cycle. It will not be revised but replaced by a new wood pellet fired heat boiler plant. Short description of the project: Procurement of wood pellet fired 100 MW (fuel) heat boiler plant is a turn-key delivery. Procurement includes fuel handling and flue gas cleaning systems as following. Fuel handling system is going to be integrated to existing power plants fuel handling system. — main fuel: wood pellet, which will be hammered to dust by hammer mills; — start up and substitute fuel: heavy or light fuel oil. — Fuel handling: — pellet silo; — hammer mills including dust control system; — wood powder transmission system from hammer mills to wood powder silo; — wood powder silo including dust control system; — Wood pellet fired 100 MW (fuel) boiler plant with needed auxiliary systems and construction works; — Bag filter or Electrostatic precipitator; — Automation and electricity systems. Preliminary time schedule of the project: — final investment decision: May/2015; — demolition work: autumn/2015; — foundation work: winter/2015-2016; — take over: winter 2016/2017. Purchaser will be in charge for demolition work of existing oil fired boiler plant, excavations, foundations and conveyer between power plants fuel system and new wood pellet fired heat boiler plant and Contractor for other building works. Note! Additional information on the notice is in the Tarjouspalvelu.fi supplier portal. Tenders/applications for participation are also sent using this system. You will find a direct link to additional information on the notice from this Hilma notice. https://tarjouspalvelu.fi/helen/?id=22231&tpk=95ff2ae5-cc9f-4a49-84f8-a593e71f78b7

Wood pellet conversion for two oil-fired boilers.

Fortum Power and Heat Oy | Published April 4, 2014  -  Deadline April 17, 2014
cpvs
42164000

Fortum Power and Heat Oy is planning to convert two oil fired 52MW(fuel) hot water boilers for wood pellet fired boilers in heat boiler plant located in Espoo, Finland. Final investment decision is not yet made, it will be done after receiving the binding offers. The project is divided to three separate turn-key delivery packages (1. boiler rebuilt and fuel preparation, 2. pellet fuel handling system and 3. flue gas cleaning system) which will be offered separately and independently of each other. Purchaser will be in charge for civil works for excavation and foundations, Contractor for other building works. Preliminary schedule of the project is: — Application for tendering by 17.4.2014 at 16:00 hours, — Tenders published by 25.4.2014, — Dead line for offers by 23.5.2014, — negotiations June 2014, — final investment decision August 2014, — Contracts signed August 2014, — Take over of the delivery September 2015. Main scope of the delivery of each package: 1. Rebuild of two oil fired hot water boilers for firing of pellets and fuel preparation: — Mechanical conveyors from pellet silos to hammer mills, — Hammer mills including dust control system, — Conveyors from hammer mills to intermediate storage silo, — Intermediate silo for storage of pulverized pellets, incl. filters, — Dosing system for burners, — Conveyors from Dosing system to burners, — Four burners for pulverized pellets (two burners/boiler), — Rebuild of the two existing oil fired boiler for firing of pulverized pellets, — External economizer, — Pressurized air compressors including auxiliary equipment, — Automation system (or update of existing system). 2. Pellet fuel handling: — Receiving station for pellets designed for back tipping and walking floor trucks including dust control system for the receiving station, — Conveyor system from the receiving station to the Pellet silos, — New Pellets Silos or Rebuilding of Existing Heavy Fuel Oil Silo into a Pellet Silo. 3. Flue gas cleaning system: — Bag filter or Electrostatic precipitator. Application to tendering need to be delivered by 17.4.2014 at 16:00 Finnish time to petteri.malinen@fortum.com In the application please inform the following: 1. Participating company's official name and ID number, 2. Main references from the similar deliveries, 3. Contact information (contact person and e-mail address) where to deliver the offer request.

Wood fuels

Puolustushallinnon rakennuslaitos | Published March 31, 2017  -  Deadline May 2, 2017
cpvs
09111400

Wood pellet supply Niinisalo garrison area, Niinisalo and Merijukolaan, Merikarvia. A wood pellet quality class 1 and size D08 (SFS-EN ISO 17225-2 quality class A1 requirements).

Wood pellets are delivered blown into the silo.

Niinisalo garrison area:

Estimate obtained from the amount of 190 tons / year.

Wood pellets are delivered in a full (about 40 tons) as loads.

Sea Jukola, Merikarvia:

Estimate obtained from the amount of 10 tons / year.

Wood pellets are delivered loads to about 5 tonnes.

Wood fuels

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy | Published June 7, 2016  -  Deadline July 15, 2016
cpvs

Wood fuels

R&D WOOD; ASIANTUNTIJAPALVELUT 2011

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluosakeyhtiö | Published November 2, 2010  -  Deadline December 23, 2010
cpvs
73000000, 73100000, 73000000, 73200000, 73000000, 73300000, 73000000

R&D Wood -hankkeessa toteutetaan yrityskohtaisia sekä yritysryhmään kohdistuvia kehittämistoimenpiteitä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien puutuoteteollisuusyrityksissä. Hankkeessa toteutetaan myös puualan kehittämisympäristön edistystoimenpiteitä. Hankkeen hallinnoijana toimii CENTRIA tutkimus ja kehitys, Ylivieska / Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluosakeyhtiö. Hankkeen kesto on 1.1.2008–31.12.2011. R&D Wood -hanke koostuu kahdesta pääosiosta, Kehittämisympäristö(KEHY)-osaamisesta sekä yrityskohtaisista kehittämistoimenpiteistä. Hanke sisältää mm. seuraavia osaamisen alueita: - pintakäsittely, - materiaaliosaaminen, - moniakselinen työstö, - muotoilu, - piha- ja ympäristöosaaminen, - uuden teknologiaosaamisen soveltaminen puutuoteteollisuuteen, - uudet tuote- ja menetelmäinnovaatiot. Kehittämistoimenpiteillä on tarkoitus aktivoida yrityksiä hyödyntämään mm. TEKES:n avulla toteutettavia suurempia yrityskohtaisia projekteja. Hankkeen toimialueella toimii merkittävä määrä yrityksiä seuraavilta puutuoteteollisuuden aloilta: - sahaus ja jatkojalostus. o mm. sahoja ja höyläämöjä: - rakennuspuusepänteollisuus. o ikkuna- ja ovivalmistajia o puuportaiden valmistajia o sisustuslistojen valmistajia: - puusepänteollisuus. o kalustevalmistajia: - puutaloteollisuus. o talopakettien valmistajia o hirsitalovalmistajia R&D WOOD -hankkeen asiantuntijapalvelut ajalle 1.1.2011–31.12.2011. Tuotannon kehittämisen asiantuntijapalvelut 1. Tuotantomenetelmien kehittäminen ja tuotannon käynnistäminen 2. Tuotantolinjojen suunnittelu ja osaamisen hankkiminen uuden tuotannon tarpeisiin 3. Tuotantolinjojen automaatiosuunnittelu 4. Uusien tuotantolinjojen rakentaminen ja käynnistäminen 5. Yksittäisten koneiden ja laitteiden suunnittelu Myynnin ja markkinoinnin kehittämisen asiantuntijapalvelut 6. Asiakastarjousten laadinta ja myynnin kannattavuuslaskelmien laadinta 7. Myynti- ja markkinointimateriaalin kehittäminen 8. Sähköisen liiketoiminnan edellytysten kehittäminen Tuotekehityksen, tutkimuksen, testauksen asiantuntijapalvelut 9. Tuotteiden muotoilu ja käytettävyys 10. Tutkimus- ja kehittämispalvelut puutuotealan uusien pintakäsittelymenetelmien kehittämisessä 11. Tutkimus- ja kehittämispalvelut puutuotealan uusien työstömenetelmien kehittämisessä 12. Luonnonkuitupohjaisten komposiittimateriaalien tutkimus ja kehitys 13. Uusien tuotekonseptien kehittäminen 14. Puisten rakennustuotteiden ääneneristävyyden ja akustisten ominaisuuksien kehittäminen 15. Laskentapalvelu ikkunoiden ja ovien ääneneristävyyden määrittämisessä 16. Testauspalvelu ikkunoiden ja ovien ääneneristävyyden määrittämisessä 17. Testauspalvelu ikkunoiden ja ovien lämmönläpäisevyyden määrittämisessä 18. Laskentapalvelu ikkunoiden ja ovien palonkestävyyden määrittämisessä 19. Testauspalvelu ikkunoiden ja ovien palonkestävyyden määrittämisessä Johtamis- ja laatujärjestelmien asiantuntijapalvelut 20. Aloittavien ja toimivien yritysten johtamisjärjestelmien kehittäminen ja yleisjohtamisessa tarvittava tukeminen 21. Yritysten laatujärjestelmien kehittäminen 22. Yrityksen toimintaprosessin kehittäminen Lean-ajattelun avulla Tieto- ja suunnittelujärjestelmien asiantuntijapalvelut 23. Suunnitteluohjelmiston (esim. Vertex, AutoCAD, Solid Works) käyttöönoton valmistelu ja toteutus 24. Suunnitteluautomaatin käyttöönoton valmistelu ja toteutus yleisesti käytössä oleviin suunnitteluohjelmistoihin 25. Suunnittelujärjestelmän integroiminen osaksi yrityksen tietojärjestelmää Palvelun tarjoaja sitoutuu raportoimaan tekemänsä työn määrän ja sisällön palvelun tilaajalle.

R&D WOOD; SIIRRETTÄVÄ JA MUUNNELTAVA PUURAKENNUS

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluosakeyhtiö | Published September 15, 2010  -  Deadline October 6, 2010
cpvs
73000000, 73100000, 73000000, 73300000, 73000000

R&D Wood -hankkeessa toteutetaan yrityskohtaisia sekä yritysryhmään kohdistuvia kehittämistoimenpiteitä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien puutuoteteollisuusyrityksissä. Hankkeessa toteutetaan myös puualan kehittämisympäristön edistystoimenpiteitä. Hankkeen hallinnoijana toimii CENTRIA tutkimus ja kehitys, Ylivieska / Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluosakeyhtiö. Hankkeen kesto on 1.1.2008–31.12.2011. R&D WOOD -hankkeen asiantuntijapalvelut siirrettävän ja muunneltavan puurakennuksen kehittämistoimenpiteiden käynnistämiseksi. R&D Wood -hanke teettää asiantuntijaselvityksen siirrettävän ja muunneltavan puurakenteisen rakennuksen kehittämistoimenpiteiden käynnistämisestä. Selvityksen tavoitteena on kartoittaa siirrettävän ja tiloiltaan muunneltavan puurakennuksen kehittämisestä kiinnostuneet tahot ja luoda pohja yritys- tai yritysryhmälähtöiselle kehittämishankkeelle. Yritys- tai yritysryhmälähtöinen kehittämishanke tähtää uuden tuotteen tai konseptin kehittämiseen. Siirrettävän ja tiloiltaan muunneltavan rakennuskonseptin taustalla ovat julkisrakennusten aika ajoin muuttuvat tarpeet. Esimerkiksi yhdelle alueelle rakennettavan koulurakennuksen tilatarve tai tilojen käyttötarkoitus saattaa muuttua olennaisesti 10 vuoden kuluessa. Perinteisen koulurakennuksen elinkaari on yleensä useita kymmeniä vuosia, mikä tarkoittaa joillakin alueilla kalliita julkisrakennusten saneerauksia ja lopputuloksena syntyvien tilojen muunneltavuus on kuitenkin rajallinen. Suurille rakennusprojekteille, kuten ydinvoimalatyömaille, on myös tyypillistä väliaikaisten, mutta usein vuosia kestävä toimisto- ja asuintilojen tarve. Tiloiltaan muunneltavan rakennuksen ideana on tarjota moduuliajattelun kautta edullisia vaihtoehtoja julkisrakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseen. Visiona on, että uusi rakennuskonsepti yhdistää pe-rinteisen rakennuksen ulkonäön, tukevuuden ja käytettävyyden parakkirakentamisen nopeuteen, muunneltavuuteen ja hintaan. Tarjoajalta vaaditaan kokemusta hankinnan kohteena olevan selvitystyön kaltaisista tehtävistä, kokemusta Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan puuteollisuusyritysten aktivoinnista sekä hankevalmistelun toteuttamisesta. Palvelun tarjoaja sitoutuu laatimaan selvitystyöstä kirjallisen raportin palvelun tilaajalle.

Wood fuel delivery (chips)

Tervolan kunta | Published March 6, 2018  -  Deadline April 4, 2018
cpvs
09111400

Supply of solid wood fuel (wood chips) to the district heating plant of Tervola with the additional tasks mentioned in the invitation to tender. Supply of solid wood fuel (wood chips) to the district heating plant of Tervola with the additional tasks mentioned in the invitation to tender.

Wood fuel delivery (chips)

Tervolan kunta | Published May 17, 2018  -  Deadline June 5, 2018
cpvs
09111400

Supply of solid wood fuel (wood chips) to the district heating plant of Tervola with the additional tasks mentioned in the invitation to tender. Supply of solid wood fuel (wood chips) to the district heating plant of Tervola with the additional tasks mentioned in the invitation to tender.

Wood pellets, Niinisalo PALVELUPISTE

Puolustushallinnon rakennuslaitos | Published March 30, 2017  -  Deadline May 2, 2017
cpvs
09111400

Requirements for documents relating to the acquisition in accordance with the determined Wood pellets are delivered blown into the silo. Garrison area Niinisalo: Estimate obtained from the amount of 190 tons / year. Wood pellets are delivered in a full (about 40 tons) as loads. Sea Jukola, Merikarvia: Estimate obtained from the amount of 10 tons / year. Wood pellets are delivered loads to about 5 tonnes. Wood pellet supply Niinisalo garrison area, Niinisalo and Merijukolaan, Merikarvia. A wood pellet quality class 1 and size D08 (SFS-EN ISO 17225-2 quality class A1 requirements). Variants will be accepted (Alternative offers): no requirements in the contract documents in accordance with the specified

Wood fuels

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä | Published November 28, 2017  -  Deadline December 29, 2017
cpvs
09111400

North Karelian Education Joint Undertaking North Karelia Vocational College Kitee and North Karelia Vocational College Supply of wood briquettes and / or pellets required by Niittylahti heating plants according to the call for tenders.

Delivery of wood briquettes and / or pellets Kitee, Puhos or Niittylahti. The contract may be concluded with one or more vendors, but only one supplier may be served to one address.

Wood waste

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä | Published February 16, 2017  -  Deadline March 23, 2017
cpvs
03416000

Helsinki Region Environmental Services Authority (business ID 2274241-9) to request binding offer for the period 01.05.2017 - 30.04.2020 the supply of clean shredded wood / wood chips.

The contract includes the option to extend the contract period 01.05.2020 - 04.30.2022 (the so-called option period.).

Ämmässuo waste treatment center in the capital region is composted separately collected organic waste and garden waste, as well as HSY Finland Trench Wastewater Treatment Plant digested sewage sludge. Composting material needed to support wood chips. Action is located at Ämmässuontie 8, FI-02820 Espoo, Finland.

The supplier is a supply of wood chips / crushed wood in the immediate vicinity of bio-waste treatment plants.

Description of activities is presented in Appendix 1.

the invitation to tender amounts are estimates and are not binding subscribers. the number of possible stock option period is estimated on an annual basis to be the same as the actual contract period too.

Partial acceptance to the following terms and conditions:

If the tender offer submitted at least two (2) in accordance with the requirements of the invitation to tender, will be the acquisition target share for two (2) between the supplier of the subscriber in order to maintain security of supply. In this case, the procurement is divided in such a way that the lowest bidder the supplier receives two-thirds (2/3) of the acquisition of the supplies and took the second-lowest bid supplier is divided into one-third (1/3) in the acquisition of supplies. However, if the price comparison forthcoming secondary supplier the price difference with respect to the primary is over 20%, selected from only one supplier.

Wood waste

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä | Published November 10, 2016  -  Deadline December 27, 2016
cpvs
03416000

Helsinki Region Environmental Services Authority (business ID 2274241-9) to request binding offer for the period 01.01.2017 - 31.12.2019 the supply of clean shredded wood / wood chips.

The contract includes the option to extend the agreement period 1.1.2020 - 31.12.2021 (the so-called option period.).

Ämmässuo waste treatment center in the capital region is composted separately collected organic waste and garden waste, and waste water treatment plant in Espoo digested sewage sludge. Composting material needed to support wood chips. Action is located at Ämmässuontie 8, FI-02820 Espoo, Finland.

The supplier is a supply of wood chips / crushed wood in the immediate vicinity of bio-waste treatment plants.

Description of activities is presented in Appendix 1.

the invitation to tender amounts are estimates and are not binding subscribers. the number of possible stock option period is estimated on an annual basis to be the same as the actual contract period too.

Partial acceptance to the following terms and conditions:

If the tender offer submitted at least two (2) in accordance with the requirements of the invitation to tender, will be the acquisition target share for two (2) between the supplier of the subscriber in order to maintain security of supply. In this case, the procurement is divided in such a way that the lowest bidder supplier is divided into two (2) one third (2/3) in the acquisition of supplies and took the second-lowest bid supplier is divided into one-third (1/3) in the acquisition of supplies. However, if the price comparison forthcoming secondary supplier the price difference with respect to the primary is over 20%, are selected, only one (1) reporter.

Wood fuel supply

Tervon kunta | Published May 12, 2014  -  Deadline June 27, 2014
cpvs
09111400

Tervo municipality to request the accompanying documents in accordance with the offer of wood fuel delivery Tervo municipal bio heating silos.

Wood fuel supply.

Tervon kunta | Published May 15, 2014  -  Deadline June 27, 2014
cpvs
09111400

Tervo municipality to request the accompanying documents in accordance with the offer of wood fuel delivery Tervo municipal bio heating silos.

Wood-aluminum windows

Tampereen Tilakeskus Liikelaitos | Published March 19, 2015  -  Deadline April 9, 2015
cpvs
44221100

Race Park school in a new window. wood-aluminum windows purchase

Haavi Quarter, Wood Delivery

Helsingin kaupungin asuntotuotanto | Published March 25, 2018  -  Deadline April 11, 2018
cpvs
45000000

Requirements as specified in the procurement documents. Wood supply in accordance with the tender specifications. The purchase is related to prior notice (Hilma 2018-001179). Wood delivery of a residential construction project. Delivery content complies with the tender dossier. Requirements as specified in the procurement documents

Hervannan wood chip heating plan

Tampereen Energiantuotanto Oy | Published April 29, 2014
cpvs
45251200

Hervannan wood chip heating plant.

Wood chip, peat and pellet

Vaalan Vesi ja Lämpö Oy | Published May 4, 2017  -  Deadline May 19, 2017
cpvs
09112200

Vaala Water and Heat Oy KPA now heating fuels, wood chip, peat and purchasing a pellet. Vaala Water and Heat Oy KPA now heating fuels, wood chip, peat and purchasing a pellet.