Public tenders for forestry in Sosnowica Poland

Find all Forestry tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for forestry. Make a new search!

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Parczew | Published January 9, 2016
Winner
Konsorcjum Kalenik – Gajos
cpvs
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120

The contract is for the provision of services in the field of forestry. Allowed partial bids. Object of the contract is divisible and has been divided into 4 parts. The works concern, including work in the field of breeding and forest protection, fire protection, harvesting and skidding and nursery, to perform in the Parczew Forest District in 2016. The size of the contract includes: a / timber harvesting - 58 972 m3 b / hauling Wood - 58 972 m3, c / renewal - 97.63 ha d / care of the soil - 390.45 ha s / cleaning early and late - 192.52 ha f / drainage agro - 102.12 ha g / Mechanical soil preparation - 733 , 36 kmtr h / protect crops by erecting fences - 4.16 hectares.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Parczew | Published November 19, 2015  -  Deadline December 14, 2015
cpvs
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120

The contract is for the provision of services in the field of forestry. Allowed partial bids. Object of the contract is divisible and has been divided into 4 parts. The works concern, including work in the field of breeding and forest protection, fire protection, harvesting and skidding and nursery, to perform in the Parczew Forest District in 2016. The size of the contract includes: a / timber harvesting - 58 972 m3 b / hauling Wood - 58 972 m3, c / renewal - 97.63 ha d / care of the soil - 390.45 ha s / cleaning early and late - 192.52 ha f / drainage agro - 102.12 ha g / Mechanical soil preparation - 733 , 36 kmtr h / protect crops by erecting fences - 4.16 hectares.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Parczew | Published January 6, 2015
Winner
<CONTACT_DATA_WITHOUT_RESPONSIBLE_NAME><ORGANISATION><OFFICIALNAME>“Drwal” Paweł Buch</OFFICIALNAME></ORGANISATION><ADDRESS>Bakus-Wanda</ADDRESS><TOWN>Wierzbica</TOWN><POSTAL_CODE>22-150</POSTAL_CODE><COUNTRY VALUE="PL"/></CONTACT_DATA_WITHOUT_RESPONSIBLE_NAME>
cpvs
77200000, 77210000, 77211100, 77211200, 77211400, 77211600, 77231600, 77211500, 77230000, 77231000, 77231200

The contract is for the provision of services in the field of forestry. Allowed partial bids. Object of the contract is divisible and is divided into 4 parts. The works involve the search for and skidding, removal of undergrowth, agro-technical drainage, cultivation and forest protection (including protection of crops by erecting fences), nursery, seed collecting. and / timber harvesting - 58 501 m³; b / hauling wood - 58 501 m³; c / removal of undergrowth - 100.20 ha; d / cultivating crops and thickets - 553.76 ha; e / renewal, amendments and additions - 138.54 ha; f / protecting crops by erecting fences 10.92 ha; g / chemical protection against browsing - 102.91 ha.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Parczew | Published February 11, 2017
Winner
Zakład Usług Leśnych Jan Kalenik
cpvs
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120

2100, as amended. d. - Hereinafter the "Law on Forests"), including work in the field of breeding and forest protection, fire protection, harvesting and skidding and maintain the tourism infrastructure to perform in the Parczew Forest District in 2017.

The main scope of work includes:

a) timber harvesting - 58958 m 3 .

b) hauling wood - 58958 m 3 .

c) renewal - 81.80 ha,

d) amendments - 17.26 ha,

e) cultivating the soil - 440.29 ha, CW + CP - 224.82 ha,

f) drainage agro - 72.86 ha,

g) preparing the soil - 453.47 ha

h) work on the nursery area of ​​829 ar. including works include: sowing, seedlings, nurturing, combating fungi, tillage, fertilization, etc.).

i) work with forest protection and maintenance of tourist infrastructure

j) fencing - 9.75 ha.

The main scope of work includes:

a) timber harvesting - 18141 m 3 .

b) hauling wood - 18141 m 3 .

c) renewal - 31.44 ha,

d) amendments - 7.37 ha,

e) cultivating the soil - 188,90 ha, CW + CP - 70.17 ha,

f) drainage agro - 19.28 ha,

g) preparing the soil - 68.24 ha

i) work with forest protection and maintenance of tourist infrastructure

j) fencing - 5.51 ha.

The main scope of work includes:

a) timber harvesting - 12784 m 3 .

b) hauling wood - 12784 m 3 .

c) renewal - 25.02 ha,

d) amendments - 2.29 ha,

e) cultivating the soil - 139.45 ha, CW + CP - 38.21 ha,

f) drainage agro - 13.64 ha,

g) preparing the soil - 142.21 ha

h) work on the nursery area of ​​829 ar. including works include: sowing, seedlings, nurturing, combating fungi, tillage, fertilization, etc.).

i) work with forest protection and maintenance of tourist infrastructure

j) fencing - 0.66 ha.

The main scope of work includes:

a) timber harvesting - 17764 m 3 .

b) hauling wood - 17764 m 3 .

c) renewal - 23.50 ha,

d) amendments - 6.33 ha,

e) cultivating the soil - 79,05 ha, CW + CP - 96.00 ha,

f) drainage agro - 32.01 ha,

g) preparing the soil - 202.84 ha

i) work with forest protection and maintenance of tourist infrastructure

j) fencing - 3.58 ha.

The main scope of work includes:

a) timber harvesting - 10269 m 3 .

b) hauling wood - 10269 m 3 .

c) renewal - 1.84 ha,

d) amendments - 1.27 ha,

e) cultivating the soil - 32.89 ha, CW + CP - 20.44 ha,

f) drainage agro - 7.93 ha,

g) preparing the soil - 40.18 ha

i) work with forest protection and maintenance of tourist infrastructure.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Parczew | Published December 2, 2016  -  Deadline January 11, 2017
cpvs
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120

2100, as amended. d. - Hereinafter the "Law on Forests"), including work in the field of breeding and forest protection, fire protection, harvesting and skidding and maintain the tourism infrastructure to perform in the Parczew Forest District in 2017.

The main scope of work includes:

a) timber harvesting - 58958 m 3 .

b) hauling wood - 58958 m 3 .

c) renewal - 81.80 ha,

d) amendments - 17.26 ha,

e) cultivating the soil - 440.29 ha, CW + CP - 224.82 ha,

f) drainage agro - 72.86 ha,

g) preparing the soil - 453.47 ha

h) work on the nursery area of ​​829 ar. including works include: sowing, seedlings, nurturing, combating fungi, tillage, fertilization, etc.).

i) work with forest protection and maintenance of tourist infrastructure

j) fencing - 9.75 ha.

The main scope of work includes:

a) timber harvesting - 18141 m 3 .

b) hauling wood - 18141 m 3 .

c) renewal - 31.44 ha,

d) amendments - 7.37 ha,

e) cultivating the soil - 188,90 ha, CW + CP - 70.17 ha,

f) drainage agro - 19.28 ha,

g) preparing the soil - 68.24 ha

i) work with forest protection and maintenance of tourist infrastructure

j) fencing - 5.51 ha.

The main scope of work includes:

a) timber - 12 784 m 3 .

b) hauling wood - 12 784 m 3 .

c) renewal - 25.02 ha,

d) amendments - 2.29 ha,

e) cultivating the soil - 139.45 ha, CW + CP - 38.21 ha,

f) drainage agro - 13.64 ha,

g) preparing the soil - 142.21 ha

h) work on the nursery area of ​​829 ar. including works include: sowing, seedlings, nurturing, combating fungi, tillage, fertilization, etc.).

i) work with forest protection and maintenance of tourist infrastructure

j) fencing - 0.66 ha.

The main scope of work includes:

a) timber harvesting - 17764 m 3 .

b) hauling wood - 17764 m 3 .

c) renewal - 23.50 ha,

d) amendments - 6.33 ha,

e) cultivating the soil - 79,05 ha, CW + CP - 96.00 ha,

f) drainage agro - 32.01 ha,

g) preparing the soil - 202.84 ha

i) work with forest protection and maintenance of tourist infrastructure

j) fencing - 3.58 ha.

The main scope of work includes:

a) timber harvesting - 10269 m 3 .

b) hauling wood - 10269 m 3 .

c) renewal - 1.84 ha,

d) amendments - 1.27 ha,

e) cultivating the soil - 32.89 ha, CW + CP - 20.44 ha,

f) drainage agro - 7.93 ha,

g) preparing the soil - 40.18 ha

i) work with forest protection and maintenance of tourist infrastructure.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Parczew | Published November 28, 2017  -  Deadline January 15, 2018
cpvs
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, szkółkarstwa, i zagospodarowania turystycznego lasu, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Parczew w roku 2018.. Zakres prac obejmuje ogółem: pozyskanie drewna 85070 m³, zrywka drewna 85070 m³, odnowienia 33,7 ha, poprawki 11,43 ha, pielęgnacja 375,78 ha, CW+CP 198,52 ha, melioracje 150,91 ha, mechaniczne przygotowanie gleby 108,62 ha, grodzenia 41,36ha,

Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: „Pakiet”) wg stanu na 1.1.2018:

Pakiet I –leśnictwa: Laski, Gościniec, Jedlanka

Pakiet II – leśnictwa: Makoszka, Białka, Dębowa Kłoda

Pakiet III – leśnictwa: Borek, Turno, Hola

Pakiet IV –leśnictwa: Sosnowica, Brzeziczno, Orzechów.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, szkółkarstwa i zagospodarowania turystycznego lasu: pozyskanie drewna 28229 m³, zrywka drewna 28229 m³, odnowienia 11,11 ha, poprawki 1,10 ha, pielęgnacja 130,86 ha, CW+CP 38,58 ha, melioracje 75,51 ha, mechaniczne przygotowanie gleby 25,58 ha, grodzenia 14,43 ha, Zakresy rzeczowe mają charakter szacunkowy.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, szkółkarstwa i zagospodarowania turystycznego lasu: pozyskanie drewna 21303 m³, zrywka drewna 21303 m³, odnowienia 14,31 ha, poprawki 7,89 ha, pielęgnacja 165,28 ha, CW+CP 36,95 ha, melioracje 35,96 ha, mechaniczne przygotowanie gleby 38,27 ha, grodzenia 22,89 ha, Zakresy rzeczowe mają charakter szacunkowy.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, szkółkarstwa i zagospodarowania turystycznego lasu: pozyskanie drewna 20025 m³, zrywka drewna 20025 m³, odnowienia 3,74 ha, poprawki 1,00 ha, pielęgnacja 44,57 ha, CW+CP 113,68 ha, melioracje 30,98 ha, mechaniczne przygotowanie gleby 36,31 ha, grodzenia 4,04 ha, Zakresy rzeczowe mają charakter szacunkowy.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, szkółkarstwa i zagospodarowania turystycznego lasu: pozyskanie drewna 15513 m³, zrywka drewna 15513 m³, odnowienia 4,54 ha, poprawki 1,44 ha, pielęgnacja 35,07 ha, CW+CP 9,31 ha, melioracje 8,46 ha, mechaniczne przygotowanie gleby 8,46 ha, grodzenia 0 ha, Zakresy rzeczowe mają charakter szacunkowy.

  • 1