Public tenders for forestry in Prudnik Poland

Find all Forestry tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for forestry. Make a new search!

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Prudnik | Published October 1, 2015
Winner
Konsorcjum Zakładów Usług Leśnych „Jodła”, w skład którego wchodzą następujący wykonawcy: ZUL „DRWAL” S.C. K.Majewski A.Kral 48-314 Pakosławice Biechów 4 – lider konsorcjum; ZUL Jan Trojan 48-314 Pakosławice Goszowice 6; Usługi Leśne Leszek Letki Szklary 55 48-388 Kamiennik; ZUL Zdzisław Kucia 57-220 Ziębice Wigańcice 23; ZUL Ryszard Ryś 57-130 Przeworno Jagielnica 1; „JAWOR” Czesław Forczek 48-321 Niwnica Lipowa 115; ZUL „TOM” 48-385 Otmuchów Kałków 100; Usługi Leśne „AD-KAM” Ireneusz Łaciak 48-325 Ścinawa Mała ul. Nyska 26 Ścinawa Nyska; ZUL „DĄBEK” 48-414 Pakosławice Spiny 7
cpvs
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200

Tasks related to harvesting and skidding: - acquiring and hauling wood to 1000 m in the framework of casual cuts - 5 000,00 m3 including: Forestry Biechów - 3 000,00 m3 Forestry Szklary - 1 000,00 m3 of Forestry Lipowa - 1 000 00 m3.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik | Published September 3, 2015
Winner
Konsorcjum Zakładów Usług Leśnych Jodła w skład którego wchodzą następujący wykonawcy: ZUL Drwal S.C. K.Majewski A.Kral 48-314 Pakosławice Biechów 4 – lider konsorcjum; ZUL Jan Trojan 48-314 Pakosławice Goszowice 6; Usługi Leśne Leszek Letki Szklary 55 48-388 Kamiennik; ZUL Zdzisław Kucia 57-220 Ziębice Wigańcice 23; ZUL Ryszard Ryś 57-130 Przeworno Jagielnica 1; Jawor Czesław Forczek 48-321 Niwnica Lipowa 115; ZUL Tom 48-385 Otmuchów Kałków 100; Usługi Leśne AD-KAM Ireneusz Łaciak 48-325 Ścinawa Mała ul. Nyska 26 Ścinawa Nyska; ZUL Dąbek 48-414 Pakosławice Spiny 7
cpvs
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200

Tasks related to harvesting and skidding: - acquiring and hauling wood to 1 000 m in the context of cuts casual - 5 000 m3 including: - Forestry Biechów - 3 000 m3 - Forestry Szklary - 1 000 m3 - Forestry Lipowa - 1 000 m3.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Prudnik | Published September 3, 2015
Winner
Konsorcjum Prudnik, w skład którego wchodzą następujący wykonawcy: ZUL Tadeusz Radecki 48-250 Głogówek Kazimierz 138; Usługi Leśne Mirosław Bernacki 48-118 Lisięcice ul. Kościelna nr 49; ZUL Modrzew Józef Krupko Chomiąża nr 11 48-100 Głubczyce; Rogowska Grażyna Usługi Leśne Żubr 48-200 Moszczanka 191– lider konsorcjum; ZUL Wrzos s.c. B. Paciorek, K. Tabaka 48-200 Prudnik Moszczanka 67a, Usługi Leśne AD-KAM Ireneusz Łaciak 48-325 Ścinawa Mała ul. Nyska 26 Ścinawa Nyska.
cpvs
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200

Tasks related to harvesting and skidding: - acquiring and hauling wood to 1 000 m in the context of cuts contingent - 20 000 m3 including: - Forestry Dębowiec - 6 000 m3 - Forestry Moszczanka - 3 000 m3 - Forestry Pokrzywna - 11 000 m3.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik | Published November 10, 2017  -  Deadline December 18, 2017
cpvs
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120, 45233142

Forest management services in the Prudnik Forest District in 2018, and in particular:

Timber harvesting, timber harvesting, forest protection, fire protection, tractor transport, maintenance of tourist facilities and educational facilities, forest road maintenance, manual trench maintenance - detailed description of the subject of the contract are included in Annexes 3 - 3.3. to SIWZ.

A detailed description of the subject matter of the contract, including a detailed description of the technology of performing individual activities (activities) included in the subject of the order, is contained in Annexes 3 - 3.3, 4 doSIWZ.

The place of realization of the object of the contract will be the administrative area of ​​Prudnik Forest District Prudnik, whereby the execution of particular parts of the contract will take place within the administrative boundaries of the forestry - appropriate for the given part of the contract. Locations (addresses of forestry) on which the object of the contract is planned are described in Attachment 3.1-3.3 Prudnik to SIWZ.

Descriptions of activity codes describing particular activities included in the subject of the order have been described in Annex 4 to SIWZ.

A detailed description of the subject matter of the order, including a detailed description of the technology of performing particular works (activities) included in the subject of the order, is included in Annexes 3 - 3.3, 4 to SIWZ.

The place of realization of the subject of the order will be the administrative area of ​​the Prudnik Forest District of Szklary, while the execution of particular parts of the contract will be carried out within the administrative boundaries of the forestry - appropriate for the given part of the contract. Locations (forestry addresses) on which the object of the contract is planned are described in Attachments 3.1-3.3 Szklary to SIWZ.

Descriptions of activity codes describing particular activities included in the subject of the order have been described in Annex 4 to SIWZ.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Prudnik | Published October 1, 2015
Winner
Konsorcjum Prudnik, w skład którego wchodzą następujący wykonawcy: ZUL Tadeusz Radecki 48-250 Głogówek Kazimierz 138; Usługi Leśne Mirosław Bernacki 48-118 Lisięcice ul. Kościelna nr 49; ZUL „MODRZEW” Józef Krupko Chomiąża nr 11 48-100 Głubczyce; Rogowska Grażyna Usługi Leśne „ŻUBR” 48-200 Moszczanka 191– lider konsorcjum; ZUL „WRZOS” s.c. B. Paciorek, K. Tabaka 48-200 Prudnik Moszczanka 67a, Usługi Leśne AD-KAM Ireneusz Łaciak 48-325 Ścinawa Mała ul. Nyska 26 Ścinawa Nyska.
cpvs
77000000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200

Tasks related to harvesting and skidding: acquiring and hauling wood to 1 000 m in the context of cuts contingent - 20 000 m3 including: - Forestry Dębowiec - 6 000 m3 - Forestry Moszczanka - 3 000 m3 - Forestry Pokrzywna - 11 000 m3 . - Work with regard to the management and protection of forest.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik | Published February 2, 2017
Winner
Konsorcjum Zakładów Usług Leśnych Jodła, w skład którego wchodzą następujący wykonawcy: ZUL „Drwal” S. c. K. Majewski A. Kral – lider konsorcjum; ZUL Jan Trojan; Usługi Leśne Leszek Letki; ZUL Zdzisław Kucia; ZUL Ryszard Ryś; „Jawor” Czesław Forczek; ZUL „Tom”; Usługi Leśne „AD-KAM” Ireneusz Łaciak; ZUL „Dąbek”
cpvs
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Prudnik w roku 2017, a w szczególności:

1) Wykonanie pozyskania drewna w ramach czyszczeń późnych, trzebieży, użytków rębnych i cięć przygodnych technologiami opisanymi w „Instrukcji bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” (wprowadzoną zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 20.4.2012) w dziale III Pozyskanie drewna „Ścinka i wyróbka drewna” w rozmiarze 238 606 roboczogodzin – szczegółowy zakres prac został określony w załącznikach nr 1B obręb Prudnik i 1B obręb Szklary do SIWZ, a także zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24.8.2006 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U z 2006 r. Nr 161, poz. 1141).

2) Wykonanie zrywki drewna technologiami opisanymi w „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” (wprowadzoną zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 20.4.2012) w dziale III Pozyskanie drewna w części C „Zrywka i układanie drewna” w rozmiarze: zrywka drewna wielkowymiarowego 24 895 roboczogodzin; zrywka drewna stosowego 34 075 roboczogodzin – szczegółowy zakres prac został określony w załącznikach nr 1B obręb Prudnik i 1B obręb Szklary do SIWZ, , a także zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24.8.2006 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U z 2006 r. Nr 161, poz. 1141).

3) Prace hodowli lasu w rozmiarze 127 000 roboczogodzin – szczegółowy zakres prac został określony w załącznikach nr 1B obręb Prudnik i 1B obręb Szklary do SIWZ, a w szczególności:

Wykonanie prac odnowieniowo-zalesieniowych (zalesienia gruntów porolnych, odnowienia, poprawki, uzupełnienia)

— ręczne sadzenie metodą w szparę i w jamkę z ewentualnym uzupełniającym ręcznym przygotowaniem gleby w miejscu sadzenia (talerze, pasy) w terminie do 30.4.2017 z możliwością przesunięcia terminu do 10.5.2017 w zależności od warunków pogodowych. Materiał sadzeniowy dostarcza zamawiający.

— Wykonanie odnowień w ramach przebudowy drzewostanów – ręczne sadzenie metodą w szparę i w jamkę z ewentualnym uzupełniającym ręcznym przygotowaniem gleby w miejscu sadzenia (talerze, pasy) w terminie do 30.4.2017 z możliwością przesunięcia terminu do 10.5.2017 w zależności od warunków pogodowych. Materiał sadzeniowy dostarcza zamawiający.

— Wykonanie awansowego przygotowania gleby pod poprawki – zdarcie pokrywy i przekopanie gleby na talerzach o wymiarze 60 x 60 cm lub 40 x 40 cm na powierzchni.

— Wykonanie pielęgnacji gleby na uprawach – ręczne lub mechaniczne wykaszanie ewentualnie wydeptywanie chwastów.

— Wykonanie czyszczeń wczesnych zgodnie z obowiązującymi Zasadami Hodowli – ręczne lub mechaniczne;

— Wykonanie czyszczeń późnych zgodnie z obowiązującymi Zasadami Hodowli Lasu – ręczne lub mechaniczne;

— Wykonanie melioracji agrotechnicznych – przygotowanie powierzchni przeznaczonych do odnowień i zalesień

— ręcznie i przy użyciu maszyn i urządzeń rozdrabniających.

— Wykonanie prac szkółkarskich – mechaniczna uprawa gleby, rozsiew nawozów, pielenie, wyjmowanie materiału z sortowaniem, dołowanie sadzonek, demontaż i konserwacja namiotów foliowych (tylko szkółki Moszczanka, Wilemowice), opryski opryskiwaczem, zabezpieczanie sadzonek repelentami, prace porządkowe (zbieranie śmieci, wykaszanie chwastów w okolicach szkółek), usługi sprzętowe ciągnikiem – 4 szkółek, całkowita powierzchnia 6,45 ha; 3 747 roboczogodzin.

— Zbiór nasion w drzewostanach nasiennych po nadzorem pracowników SL 5 500 kg pod warunkiem urodzaju w cenie skupu danego sezonu.

4) Wykonanie prac z zakresu ochrony lasu w rozmiarze 29 206 roboczogodzin – szczegółowy zakres prac został określony w załącznikach nr 1B obręb Prudnik i 1B obręb Szklary do SIWZ, a w szczególności:

— wywieszanie pułapek feromonowych – materiały dostarcza zamawiający,

— wykładanie pułapek tradycyjnych,

— wyznaczanie drzew trocinkowych na powierzchni,

korowanie drewna oraz korowanie pni po cięciach sanitarnych w drzewostanach świerkowych, wraz z utylizacją kory,

— zabezpieczanie chemiczne upraw i młodników przed zwierzyną (smarowanie sadzonek, strzały drzew repelentami, materiał dostarcza zamawiający),

— ochrona mechaniczna upraw przed zwierzyną (zakładanie osłonek indywidualnych, i palikowanie modrzewia, zdejmowanie i poprawianie osłonek, wykładanie drzew zgryzowych) – materiał dostarcza zamawiający, grodzenie upraw (materiał gwoździe, skoble dostarcza wykonawca),

— konserwacja istniejących ogrodzeń. (materiał gwoździe, skoble dostarcza wykonawca),

— ochrona chemiczna przed patogenami grzybowymi, zwalczanie chemiczne szkodników owadzich na szkółkach leśnych i w uprawach (środki chemiczne dostarcza wykonawca wg. wskazania leśniczego). Wykonawca jest zobowiązany posiadać aktualne zaświadczenie potwierdzające sprawność techniczną opryskiwacza oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony roślin.

— rozgradzanie upraw,

— prognostyka występowania szkodliwych owadów (wykonanie dołów próbnych przy badaniu zapędraczenia

gleby, jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny i świerka),

— biologiczne zwalczanie szkodliwych grzybów,

— zwalczanie gryzoni (wykładanie gałęzi zgryzowych, budowa czatowni dla ptaków drapieżnych) – potrzebne materiały dostarcza wykonawca,

— utrzymanie czystości terenów leśnych (worki na nieczystości dostarcza zamawiający),

— ochrona pożytecznej fauny (wywieszanie nowych i czyszczenie istniejących budek lęgowych, schronów dla nietoperzy; grodzenie mrowisk) – materiały dostarcza zamawiający;

5) Wykonanie prac z zakresu ochrony przeciwpożarowej – utrzymanie pasów p-poż. (porządkowanie pasa dstanu o szerokości 30 mb), poprawa przejezdności dróg przez wycinanie krzewów w pasie drogi i spuszczanie wody z kolein, utrzymanie zbiorników p-poż, utrzymanie tablic ostrzegawczych, patrolowanie, dogaszanie pożarzysk – 5 143 godzin;

6) Wykonanie prac transportowych – transport ciągnikowy w zagospodarowaniu lasu, ochronie lasu, ochronie przyrody i turystyce w terminie wynikającym z potrzeb przy realizacji innych prac – 1 482 godzin;

7) Usługi związane z utrzymaniem obiektów turystycznych – 2 750 godziny (materiały np. gwoździe, skoble, śruby, drewnochron itp. dostarcza wykonawca)

8) Usługi związane z utrzymaniem obiektów edukacyjnych – 100 godzin (materiały dostarcza zamawiający)

9) Prace remontowe dróg leśnych w ilości 500 roboczogodzin polegających na:

— likwidacji dziur i kolein z miałowaniem nawierzchni tłuczniowej

— koszenie poboczy

— transport kruszywa

— czyszczenie korytek ściekowych i wodościeków

10) Ręczna konserwacja rowów o długości 8 000 m, a w szczególności:

— usuwanie namułu z cieku – dr. namułu 20 cm na głębokości 1 m dla szerokości dna cieku od 0,4 do 0,6 m.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik | Published November 15, 2016  -  Deadline December 21, 2016
cpvs
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Prudnik w roku 2017, a w szczególności:

1) Wykonanie pozyskania drewna w ramach czyszczeń późnych, trzebieży, użytków rębnych i cięć przygodnych technologiami opisanymi w „Instrukcji bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” (wprowadzoną zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20.4.2012) w dziale III Pozyskanie drewna „Ścinka i wyróbka drewna” w rozmiarze 238 606 roboczogodzin – szczegółowy zakres prac został określony w załącznikach nr 1B obręb Prudnik i 1B obręb Szklary do SIWZ, a także zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. 2006 nr 161, poz. 1141).

2) Wykonanie zrywki drewna technologiami opisanymi w „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” (wprowadzoną zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20.4.2012) w dziale III Pozyskanie drewna w części C „Zrywka i układanie drewna” w rozmiarze: zrywka drewna wielkowymiarowego 24 895 roboczogodzin; zrywka drewna stosowego 34 075 roboczogodzin – szczegółowy zakres prac został określony w załącznikach nr 1B obręb Prudnik i 1B obręb Szklary do SIWZ, , a także zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. 2006 nr 161, poz. 1141).

3) Prace hodowli lasu w rozmiarze 127 000 roboczogodzin – szczegółowy zakres prac został określony w załącznikach nr 1B obręb Prudnik i 1B obręb Szklary do SIWZ, a w szczególności:

Wykonanie prac odnowieniowo-zalesieniowych (zalesienia gruntów porolnych, odnowienia, poprawki, uzupełnienia) – ręczne sadzenie metodą w szparę i w jamkę z ewentualnym uzupełniającym ręcznym przygotowaniem gleby w miejscu sadzenia (talerze, pasy) w terminie do 30.4.2017 z możliwością przesunięcia terminu do 10.5.2017 w zależności od warunków pogodowych. Materiał sadzeniowy dostarcza zamawiający.

— Wykonanie odnowień w ramach przebudowy drzewostanów – ręczne sadzenie metodą w szparę i w jamkę z ewentualnym uzupełniającym ręcznym przygotowaniem gleby w miejscu sadzenia (talerze, pasy) w terminie do 30.4.2017 z możliwością przesunięcia terminu do 10 maja 2017 w zależności od warunków pogodowych. Materiał sadzeniowy dostarcza zamawiający.

— Wykonanie awansowego przygotowania gleby pod poprawki – zdarcie pokrywy i przekopanie gleby na talerzach o wymiarze 60 x 60 cm lub 40 x 40 cm na powierzchni.

— Wykonanie pielęgnacji gleby na uprawach – ręczne lub mechaniczne wykaszanie ewentualnie wydeptywanie chwastów.

— Wykonanie czyszczeń wczesnych zgodnie z obowiązującymi Zasadami Hodowli– ręczne lub mechaniczne;

— Wykonanie czyszczeń późnych zgodnie z obowiązującymi Zasadami Hodowli Lasu– ręczne lub mechaniczne;

— Wykonanie melioracji agrotechnicznych – przygotowanie powierzchni przeznaczonych do odnowień i zalesień – ręcznie i przy użyciu maszyn i urządzeń rozdrabniających.

— Wykonanie prac szkółkarskich – mechaniczna uprawa gleby, rozsiew nawozów, pielenie, wyjmowanie materiału z sortowaniem, dołowanie sadzonek, demontaż i konserwacja namiotów foliowych (tylko szkółki Moszczanka, Wilemowice), opryski opryskiwaczem, zabezpieczanie sadzonek repelentami, prace porządkowe (zbieranie śmieci, wykaszanie chwastów w okolicach szkółek), usługi sprzętowe ciągnikiem – 4 szkółek, całkowita powierzchnia 6,45 ha; 3 747 roboczogodzin

— Zbiór nasion w drzewostanach nasiennych po nadzorem pracowników SL 5 500 kg pod warunkiem urodzaju w cenie skupu danego sezonu

4) Wykonanie prac z zakresu ochrony lasu w rozmiarze 29 206 roboczogodzin – szczegółowy zakres prac został określony w załącznikach nr 1B obręb Prudnik i 1B obręb Szklary do SIWZ, a w szczególności:

— wywieszanie pułapek feromonowych – materiały dostarcza zamawiający,

— wykładanie pułapek tradycyjnych,

— wyznaczanie drzew trocinkowych na powierzchni,

korowanie drewna oraz korowanie pni po cięciach sanitarnych w drzewostanach świerkowych, wraz z utylizacją kory

— zabezpieczanie chemiczne upraw i młodników przed zwierzyną (smarowanie sadzonek, strzały drzew repelentami, materiał dostarcza zamawiający),

— ochrona mechaniczna upraw przed zwierzyną (zakładanie osłonek indywidualnych, i palikowanie modrzewia, zdejmowanie i poprawianie osłonek, wykładanie drzew zgryzowych) – materiał dostarcza zamawiający,

grodzenie upraw (materiał gwoździe, skoble dostarcza wykonawca),

— konserwacja istniejących ogrodzeń. (materiał gwoździe, skoble dostarcza wykonawca),

— ochrona chemiczna przed patogenami grzybowymi, zwalczanie chemiczne szkodników owadzich na szkółkach leśnych i w uprawach (środki chemiczne dostarcza wykonawca wg. wskazania leśniczego). Wykonawca jest zobowiązany posiadać aktualne zaświadczenie potwierdzające sprawność techniczną opryskiwacza oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony roślin.

— rozgradzanie upraw,

— prognostyka występowania szkodliwych owadów (wykonanie dołów próbnych przy badaniu zapędraczenia gleby, jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny i świerka),

— biologiczne zwalczanie szkodliwych grzybów,

— zwalczanie gryzoni (wykładanie gałęzi zgryzowych, budowa czatowni dla ptaków drapieżnych) – potrzebne materiały dostarcza wykonawca,

— utrzymanie czystości terenów leśnych (worki na nieczystości dostarcza zamawiający),

— ochrona pożytecznej fauny (wywieszanie nowych i czyszczenie istniejących budek lęgowych, schronów dla nietoperzy; grodzenie mrowisk) – materiały dostarcza zamawiający;

5) Wykonanie prac z zakresu ochrony przeciwpożarowej – utrzymanie pasów p-poż. (porządkowanie pasa d-stanu o szerokości 30 mb), poprawa przejezdności dróg przez wycinanie krzewów w pasie drogi i spuszczanie wody z kolein, utrzymanie zbiorników p-poż, utrzymanie tablic ostrzegawczych, patrolowanie, dogaszanie pożarzysk – 5 143 godzin;

6) Wykonanie prac transportowych – transport ciągnikowy w zagospodarowaniu lasu, ochronie lasu, ochronie przyrody i turystyce w terminie wynikającym z potrzeb przy realizacji innych prac – 1 482 godzin;

7) Usługi związane z utrzymaniem obiektów turystycznych – 2 750 godziny (materiały np. gwoździe, skoble, śruby, drewnochron itp. dostarcza wykonawca)

8) Usługi związane z utrzymaniem obiektów edukacyjnych – 100 godzin (materiały dostarcza zamawiający)

9) Prace remontowe dróg leśnych w ilości 500 roboczogodzin polegających na:

— likwidacji dziur i kolein z miałowaniem nawierzchni tłuczniowej

— koszenie poboczy

— transport kruszywa

— czyszczenie korytek ściekowych i wodościeków

10) Ręczna konserwacja rowów o długości 8 000 m, a w szczególności:

— usuwanie namułu z cieku – dr. namułu 20 cm na głębokości 1m dla szerokości dna cieku od 0,4 do 0,6 m.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Prudnik | Published November 10, 2015
Winner
Konsorcjum Prudnik, w skład którego wchodzą następujący wykonawcy: ZUL Tadeusz Radecki, 48-250 Głogówek, Kazimierz 138; Usługi Leśne Mirosław Bernacki, 48-118 Lisięcice, ul. Kościelna nr 49; ZUL „Modrzew” Józef Krupko, Chomiąża nr 11, 48-100 Głubczyce; Rogowska Grażyna Usługi Leśne „ŻUBR”, 48-200 Moszczanka 191 – lider konsorcjum; ZUL „WRZOS” s.c. B. Paciorek, K. Tabaka, 48-200 Prudnik, Moszczanka 67a, Usługi Leśne AD-KAM Ireneusz Łaciak, 48-325 Ścinawa Mała, ul. Nyska 26, Ścinawa Nyska
cpvs
77200000, 77210000, 77211100, 77211000, 77211200

Tasks related to harvesting and skidding: - acquiring and hauling wood to 1 000 m in the context of cuts contingent - 15 000 m3.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Prudnik | Published November 21, 2015  -  Deadline December 14, 2015
cpvs
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120

1153, as amended. d.) comprising works on breeding and forest protection, fire protection, harvesting and skidding transport services in the use of forest and forest roads repair work and maintenance of ditches to be performed on Forest District Prudnik in 2016. A detailed description of the contract, including a detailed description of the technology performance of individual works (actions) included in the object of the contract was included in Appendices 1B and 1C to tender documents. Locations (addresses subdistricts), which is planned on the subject of the order described in Annex 1B and 1B Prudnik Precinct Precinct Szklary hereto. Descriptions codes that describe the action steps included in the order are described in Annex 1C to the Terms of Reference. Services in the field of forest management in Nadlesnictwie Prudnik in 2016 include, in particular: 1141). 1141). 3) Work silviculture in size 125 780 hours - a detailed scope of work is set out in Appendices 1B and 1B Prudnik precinct precinct Szklary to the ToR, in particular: Saplings provides contracting,

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Prudnik | Published February 2, 2016
Winner
Odnowa Sp z o.o.
cpvs
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1153 z późn. zm.) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna usługi transportowe w zagospodarowaniu lasu oraz prace remontowe dróg leśnych i konserwacja rowów, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Prudnik w roku 2016.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załącznikach nr 1B i 1C do SIWZ.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Prudnik, przy czym realizacja poszczególnych części zamówienia będzie się odbywała w granicach administracyjnych leśnictw – właściwych dla danej części zamówienia. Lokalizacje (adresy leśnictw), na których planowana jest realizacja przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 1B Obręb Prudnik i 1B Obręb Szklary do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 1C do SIWZ.

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Prudnik w roku 2016, obejmują w szczególności:

1) Wykonanie pozyskania drewna w ramach czyszczeń późnych, trzebieży, użytków rębnych i cięć przygodnych technologiami opisanymi w „Instrukcji bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” (wprowadzoną zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 20.4.2012) w dziale III Pozyskanie drewna „Ścinka i wyróbka drewna” w rozmiarze 194 092 roboczogodzin – szczegółowy zakres prac został określony w załącznikach nr 1B obręb Prudnik i 1B obręb Szklary do SIWZ, a także zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24.8.2006 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. z 2006 r. nr 161, poz. 1141).

2) Wykonanie zrywki drewna technologiami opisanymi w „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” (wprowadzoną zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 20.4.2012) w dziale III Pozyskanie drewna w części C „Zrywka i układanie drewna” w rozmiarze: zrywka drewna wielkowymiarowego 3233 roboczogodzin; zrywka drewna stosowego 33 092 roboczogodzin – szczegółowy zakres prac został określony w załącznikach nr 1B obręb Prudnik i 1B obręb Szklary do SIWZ, a także zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24.8.2006 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. z 2006 r. nr 161, poz. 1141).

3) Prace hodowli lasu w rozmiarze 125 780 roboczogodzin – szczegółowy zakres prac został określony w załącznikach nr 1B obręb Prudnik i 1B obręb Szklary do SIWZ, a w szczególności:

— wykonanie prac odnowieniowo-zalesieniowych (zalesienia gruntów porolnych, odnowienia, poprawki, uzupełnienia) – ręczne sadzenie metodą w szparę i w jamkę z ewentualnym uzupełniającym ręcznym przygotowaniem gleby w miejscu sadzenia (talerze, pasy) w terminie do 30.4.2016 z możliwością przesunięcia terminu do 10.5.2016 w zależności od warunków pogodowych. Materiał sadzeniowy dostarcza zamawiający,

— wykonanie odnowień w ramach przebudowy drzewostanów – ręczne sadzenie metodą w szparę i w jamkę z ewentualnym uzupełniającym ręcznym przygotowaniem gleby w miejscu sadzenia (talerze, pasy) w terminie do 30.4.2016 z możliwością przesunięcia terminu do 10.5.2016 w zależności od warunków pogodowych. Materiał sadzeniowy dostarcza zamawiający,

— wykonanie awansowego przygotowania gleby pod poprawki – zdarcie pokrywy i przekopanie gleby na talerzach o wymiarze 60 x 60 cm lub 40 x 40 cm na powierzchni,

— wykonanie pielęgnacji gleby na uprawach – ręczne lub mechaniczne wykaszanie ewentualnie wydeptywanie chwastów,

— wykonanie czyszczeń wczesnych zgodnie z obowiązującymi Zasadami Hodowli – ręczne lub mechaniczne,

— wykonanie czyszczeń późnych zgodnie z obowiązującymi Zasadami Hodowli Lasu – ręczne lub mechaniczne,

— wykonanie melioracji agrotechnicznych – przygotowanie powierzchni przeznaczonych do odnowień i zalesień – ręcznie i przy użyciu maszyn i urządzeń rozdrabniających,

— wykonanie prac szkółkarskich – mechaniczna uprawa gleby, rozsiew nawozów, siewy, cieniowanie zasiewów ligofilem, pielęgnacja wschodów, pielenie, wyjmowanie materiału z sortowaniem, dołowanie sadzonek, przygotowanie substratu, montaż, demontaż i konserwacja namiotów foliowych (tylko szkółki Moszczanka, Wilemowice), szkółkowanie, balotowanie, opryski opryskiwaczem, zabezpieczanie sadzonek repelentami, prace porządkowe (zbieranie śmieci, wykaszanie chwastów w okolicach szkółek), usługi sprzętowe ciągnikiem – 6 szkółek, całkowita powierzchnia 7,38 ha; 7100 roboczogodzin,

— zbiór nasion w drzewostanach nasiennych po nadzorem pracowników SL 3000 kg pod warunkiem urodzaju w cenie skupu danego sezonu.

4) Wykonanie prac z zakresu ochrony lasu w rozmiarze 42 388 roboczogodzin – szczegółowy zakres prac został określony w załącznikach nr 1B obręb Prudnik i 1B obręb Szklary do SIWZ, a w szczególności:

— wywieszanie pułapek feromonowych – materiały dostarcza zamawiający,

— wykładanie pułapek tradycyjnych,

— wyznaczanie drzew trocinkowych na powierzchni,

— korowanie drewna oraz korowanie pni po cięciach sanitarnych w drzewostanach świerkowych, wraz z utylizacją kory,

— zabezpieczanie chemiczne upraw i młodników przed zwierzyną (smarowanie sadzonek, strzały drzew repelentami, materiał dostarcza zamawiający),

— ochrona mechaniczna upraw przed zwierzyną (zakładanie osłonek indywidualnych, i palikowanie modrzewia, zdejmowanie i poprawianie osłonek, wykładanie drzew zgryzowych) – materiał dostarcza zamawiający, grodzenie upraw (materiał gwoździe, skoble dostarcza wykonawca),

— konserwacja istniejących ogrodzeń. (materiał gwoździe, skoble dostarcza wykonawca),

— ochrona chemiczna przed patogenami grzybowymi, zwalczanie chemiczne szkodników owadzich na szkółkach leśnych i w uprawach (środki chemiczne dostarcza wykonawca wg. wskazania leśniczego). Wykonawca jest zobowiązany posiadać aktualne zaświadczenie potwierdzające sprawność techniczną opryskiwacza oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony roślin.

— rozgradzanie upraw,

— prognostyka występowania szkodliwych owadów (wykonanie dołów próbnych przy badaniu zapędraczenia gleby, jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny i świerka),

— biologiczne zwalczanie szkodliwych grzybów,

— zwalczanie gryzoni (wykładanie gałęzi zgryzowych, budowa czatowni dla ptaków drapieżnych) – potrzebne materiały dostarcza wykonawca,

— utrzymanie czystości terenów leśnych (worki na nieczystości dostarcza zamawiający),

— ochrona pożytecznej fauny (wywieszanie nowych i czyszczenie istniejących budek lęgowych, schronów dla nietoperzy; grodzenie mrowisk) – materiały dostarcza zamawiający,

— inne prace z ochrony lasu (utrzymanie granic leśnictw, ustawianie tablic, zakładanie i utrzymanie rogatek) w wymiarze 2002 godzin – potrzebne materiały dostarcza wykonawca, zamawiający dostarcza tablice i rogatki.

5) Wykonanie prac z zakresu ochrony przeciwpożarowej – utrzymanie pasów p-poż. (porządkowanie pasa d-stanu o szerokości 30 mb), poprawa przejezdności dróg przez wycinanie krzewów w pasie drogi i spuszczanie wody z kolein, utrzymanie zbiorników p-poż, utrzymanie tablic ostrzegawczych, patrolowanie, dogaszanie pożarzysk – 3071 godzin.

6) Wykonanie prac transportowych – transport ciągnikowy w zagospodarowaniu lasu, ochronie lasu, ochronie przyrody i turystyce w terminie wynikającym z potrzeb przy realizacji innych prac – 2 800 godzin.

7) Usługi związane z utrzymaniem obiektów turystycznych – 1419 godziny (materiały np. gwoździe, skoble, śruby, drewnochron itp. dostarcza wykonawca).

8) Usługi związane z utrzymaniem obiektów edukacyjnych – 50 godzin (materiały dostarcza zamawiający).

9) Prace remontowe dróg leśnych w ilości 500 roboczogodzin polegających na:

— likwidacji dziur i kolein z miałowaniem nawierzchni tłuczniowej,

— koszenie poboczy,

— transport kruszywa,

— czyszczenie korytek ściekowych i wodościeków.

10) Ręczna konserwacja rowów o długości 8 000 m, a w szczególności:

— usuwanie namułu z cieku – dr. namułu 20 cm na głębokości 1m dla szerokości dna cieku od 0,4 do 0,6 m.

11) Wykonanie usługi – dyżur w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym w siedzibie nadleśnictwa w wymiarze 1200 godzin.

12) Usługi transportowe w wymiarze 11 tys. km.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Prudnik | Published November 28, 2015
Winner
Konsorcjum Prudnik, w skład którego wchodzą następujący wykonawcy: ZUL Tadeusz Radecki 48-250 Głogówek Kazimierz 138; Usługi Leśne Mirosław Bernacki 48-118 Lisięcice ul. Kościelna nr 49; ZUL „MODRZEW” Józef Krupko Chomiąża nr 11 48-100 Głubczyce; Rogowska Grażyna Usługi Leśne „ŻUBR” 48-200 Moszczanka 191– lider konsorcjum; ZUL „WRZOS” s.c. B. Paciorek, K. Tabaka 48-200 Prudnik Moszczanka 67a, Usługi Leśne AD-KAM Ireneusz Łaciak 48-325 Ścinawa Mała ul. Nyska 26 Ścinawa Nyska.
cpvs
77200000, 77210000, 77211100, 77211000, 77211200

Tasks related to harvesting and skidding: - acquiring and hauling wood to 1000 m in the context of cuts contingent - 15 000,00 m3.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik | Published November 29, 2014  -  Deadline December 16, 2014
cpvs
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600

Services in the field of forest management in Nadlesnictwie Prudnik in 2015, in particular: 1141). 1141). 3) Work of silviculture in the size of 119 148 hours - a detailed scope of work is set out in Appendices 4/1, 4/2 to the ToR in particular: Saplings provides contracting.

Supply of liquid fuels needs Forestry Commission Prudnik in 2015.

 | Published December 23, 2014  -  Deadline December 31, 2014
cpvs
09134100, 09132000

The contract is for gradual delivery: - diesel fuel in the amount of 82 000 liters - of unleaded petrol in the amount of 350 liters of fuel offered must meet quality standards Polish. Supply of diesel and unleaded petrol will take place through refueling at distribution points throughout the city supplier Prudnik ..
  • 1