Call +44 800 9755 164

Public tenders for forestry in Narol Poland

Find all Forestry tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for forestry. Make a new search!

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Narol z siedzibą w Narolu | Published November 15, 2016  -  Deadline December 21, 2016

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. 2015 poz. 2100 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa, szkółkarstwa leśnego oraz gospodarki łąkowo – rolnej, ubocznego użytkowania lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Narol w roku 2017.

Zamówienie obejmuje pozyskanie drewna (ręczne), zrywkę drewna, zadania z: hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, gospodarki łąkowo – rolnej, ubocznego użytkowania lasu;

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, oraz gospodarki łąkowo – rolnej, ubocznego użytkowania lasu wynikające z załącznika nr 1B.I do SIWZ.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1B.I i w załączniku nr 1C do SIWZ.

Zamówienie obejmuje pozyskanie drewna (ręczne), zrywkę drewna, zadania z: hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, gospodarki łąkowo – rolnej, ubocznego użytkowania lasu;

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, oraz gospodarki łąkowo – rolnej, ubocznego użytkowania lasu wynikające z załącznika nr 1B.II do SIWZ.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1B.II i w załączniku nr 1C do SIWZ.

Zamówienie obejmuje pozyskanie drewna (ręczne), zrywkę drewna, zadania z: hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, nasiennictwa, szkółkarstwa leśnego;

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa, szkółkarstwa leśnego wynikające z załącznika nr 1B.III, do SIWZ.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1B.III i w załączniku nr 1C do SIWZ.

Zamówienie obejmuje obejmuje pozyskanie drewna (maszynowe), zrywkę drewna, zadania z: hodowli lasu – melioracje agrotechniczne – usuwanie podrostów i podszytów, układanie pozostałości pozrębowych w pasy; mechaniczne rozdrabnianie pozostałości zrębowych.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli lasu (melioracje agrotechniczne), maszynowego pozyskania i zrywki drewna, wynikające z załącznika nr 1B.IV, do SIWZ.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1B.IV i w załączniku nr 1C do SIWZ.

  • 1