Public tenders for forestry in Mielec Poland

Find all Forestry tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for forestry. Make a new search!

Forestry management services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec | Published September 10, 2015
Winner
Usługi Transportowo-Budowlane Jan Indyk
cpvs
77231000

1.Przedmiotem orders are the following services: Renovation of skidding in rangeries winged, Czajków, Mościska, Ostrowy, Pateraki and Malina. Common Procurement Vocabulary: 77231000-8 forestry management services 2. Object of the contract includes the following work (detailed scope of work in the annex. No. 6 to SETC) a) Part I - Forestry winged, branches 112/139, 113/140: purchase, handing over, rozplantowanie and uwałowanie aggregates and sand, construction / replacement of culverts along the abutments of prefabrykantów, grubbing, leveling and profiling - 140MB b) Part II - Forestry Czajków: 36/37 branch purchase, handing over, rozplantowanie and uwałowanie aggregates and sand over the entire overhauled length of the trail, construction / replacement of culverts along the abutments of prefab branch: 50a, b grubbing, leveling and profiling the entire overhauled length of the route c) Part III - Forestry Mościska, branches 86a / 85d hardening of transport to road ballast, together with the expansion, purchase, deliver, rozplantowanie and uwałowanie aggregate (layer 15 cm over the entire length of the trail), construction / replacement of culverts along with abutments prefab d) Part IV - Forestry Ostrowy, branch 317 d, c, g purchase, handing over, rozplantowanie and uwałowanie aggregates and sand on the renovated section of the trail e) Part V - Forestry Pateraki, branch 96d, buying, handing over, rozplantowanie and uwałowanie aggregates, construction / replacement of culverts along the abutments of prefabricated d) Part VI - Forestry Malina, branch 104, 283a purchase. bringing, rozplantowanie and uwałowanie aggregate at the renovated length of the route detailed scope of work includes the bill of quantities, constituting the enclosure 6 to terms of reference.

Forestry management services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec | Published July 4, 2015  -  Deadline July 21, 2015
cpvs
77231000

1.Przedmiotem orders are the following services: Renovation of skidding in rangeries winged, Czajków, Mościska, Ostrowy, Pateraki and Malina. Common Procurement Vocabulary: 77231000-8 forestry management services 2. Object of the contract includes the following work (detailed scope of work in est. No. 6 to SETC) a) Part I - Forestry Cyranka, branches 112/139, 113/140: buying, handing over, rozplantowanie and uwałowanie aggregates and sand, construction / replacement of culverts along the abutments of prefabrykantów, grubbing, leveling and profiling - 140MB b) Part II - Forestry Czajków: 36/37 purchasing department, bringing, rozplantowanie and uwałowanie aggregates and sand over the entire overhauled length of the trail, execution / replacing culverts along the abutments of prefabrykantów, branch: 50a, b grubbing, leveling and profiling the entire length of the trail overhauled c) Part III - Forestry Mościska, branches 86a / 85d hardening of transport to road ballast along with the expansion, buying, handing over, rozplantowanie and uwałowanie aggregates (15 cm layer over the entire length of the trail), construction / replacement of culverts along the abutments of prefabrykantów, d) Part IV - Forestry Ostrowy, branch 317 d, c, g purchase, handing over, rozplantowanie and uwałowanie aggregates and sand on the renovated section of the trail e) Part V - Forestry Pateraki, branch 96d, buying, handing over, rozplantowanie and uwałowanie aggregates, construction / replacement of culverts along the abutments of prefabrykantów d) Part VI - Forestry Malinie, branch 104, 283a purchase, bringing, rozplantowanie and uwałowanie aggregate for the renovated length of the route detailed scope of work includes the bill of quantities, constituting the enclosure 6 to terms of reference.

Forestry management services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Mielec | Published July 8, 2016
Winner
KORPOL Roboty Ziemne Przemysław Korpuliński
cpvs
77231000

The contract is the following services: Renovation of skidding in rangeries Szydłowiec and Malina.

Common Procurement Vocabulary:

77231000-8 forestry management services

Object of the contract includes the following work (detailed scope of work in Annex no. 6 to the ToR)

a) Part I - Forestry Szydłowiec, branches: 272h, 273a:

purchase, bringing, rozplantowane and uwałowanie aggregate and sand, construction / replacement of the culvert with a precast abutments, grubbing, leveling and profiling - 510 m²

b) Part II - Forestry Malinie:

branch: 104b

purchase, bringing, rozplantowanie and uwałowanie aggregate and sand in places indicated by the forester, construction / replacement of culverts along the abutments, prefabricated

Detailed scope of work includes the bill of quantities, constituting the enclosure 6 to terms of reference.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec | Published November 16, 2016
Winner
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jerzy Cyran
cpvs
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231500, 77231600

Provision of services in the field of forestry in Forestry Szydłowiec

1) Short description

Common Procurement Vocabulary: 7720000-2 execution services relating to land protection and silviculture, harvesting and skidding in LeśnictwieSzydłowiec.

2) Common procurement vocabulary (CPV)

77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77,230,000.77231000, 77231200, 77231500, 77231600

Description of the contract divided into parts contain attachments 1 and 1a to the Terms of Reference. A detailed description of the order for 2016 will be announced in the second half of 2015. Forms prices include the total scope of work for the years 2015-2016

scope of work (rh / rbh -roboczo-hour ch - ciągniko-hour)

Forest Protection 1 869.21 rh,

acquisition: the product of wood with a saw 15 582.84 rbh, skidding of timber 7 625.10 m³, help with estimates of 105 h, the work hours manually 52.50 h

FIRE PROTECTION: 30.24 ch, 950.46 rh.

Livestock: 2 700.79 rh, 78.49 ch.

Work was extended with the acquisition (about 1171.5 working hours) and harvesting (about 601 m3), the remaining description unchanged.

Change in scope of the acquisition and skidding - expanded the scope of work of the acquisition (about 1171.5 working hours) and harvesting (about 601 m3), the remaining description unchanged, changing the term of the agreement - extend the deadline to 31.01.2017. Previous changes introduced by Annex 1 - change in scope of silviculture (increasing the number of hours dot. Soil preparation) in the amount of 16.67 ch.

Forestry management services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Mielec | Published April 21, 2016  -  Deadline May 30, 2016
cpvs
77231000

1.3. Object of the contract includes the following work (detailed scope of work in Annex no. 6 to the ToR)

a) Part I - Forestry Szydłowiec, branches: 272h, 273a:

purchase, bringing, rozplantowane and uwałowanie aggregate and sand, construction / replacement of the culvert with a precast abutments, grubbing, leveling and profiling - 510 m²;

b) Part II - Forestry Malinie:

branch: 104b;

purchase, bringing, rozplantowanie and uwałowanie aggregate and sand in places indicated by the forester, construction / replacement of culverts along the abutments prefab.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec | Published January 6, 2015
Winner
<CONTACT_DATA_WITHOUT_RESPONSIBLE_NAME><ORGANISATION><OFFICIALNAME>Usługi rolno-leśne i transportowe Adam Boroń</OFFICIALNAME></ORGANISATION><ADDRESS>Ostrowy Tuszowskie 179, Trzęsówka</ADDRESS><TOWN>Ostrowy Tuszowskie</TOWN><POSTAL_CODE>36-106</POSTAL_CODE></CONTACT_DATA_WITHOUT_RESPONSIBLE_NAME>
cpvs
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231500, 77231600

The subject of this contract is the provision of services in the field of forestry in Mielec Forest District in 2015 and 2016, including work in the field of animal husbandry and forest protection, fire protection, acquisition, skidding and nursery economy. Object of the contract is divided into 9 parts.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec | Published February 14, 2017
Winner
Usługi Rolno – Leśne i Transportowe Adam Boroń
cpvs
77200000, 77210000, 77211000, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120, 77211100

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art.6 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U.z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz szkółkarstwa i nasiennictwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Mielec w roku 2017.Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został odpowiednio w załączniku nr 1B i w załączniku nr 1C do SIWZ. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Mielec. Realizacja poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części (dalej: „Pakiet”)”.

Szczegółowy opis prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologiiwykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty zostało odpowiednio w załączniku nr 1B i w załączniku nr 1C do SIWZ.

Rodzaj i ilość usług:

z zakresu hodowli lasu: 8081,94 roboczo-godzin, 397,65 ciągniko-godzin

z zakresu pozyskania: 8596,99 rbh, zrywki: 6 442 m3, prace ręczne z pozyskania drewna:30godz

z zakresu ochrony lasu: 4202 roboczo-godzin, 10 ciągniko-godzin

prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej: 2038,4 roboczo-godziny, 19,68 ciągniko-godzin.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opistechnologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia,zawarty został odpowiednio w załączniku nr 1B i w załączniku nr 1C do SIWZ.

Rodzaj i ilość usług:

prace z zakresu hodowli lasu: 6694,60 roboczo-godzin, 177,47 ciągniko-godzin

prace z zakresu pozyskania:9 172,61 rbh, zrywki: 5 241 m3, prace ręczne z pozyskania drewna:30godz

prace z zakresu ochrony lasu: 3922,34 roboczo-godzin, 240 ciągniko-godzin

prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej: 122 roboczo-godziny, 5 ciągniko-godzin.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia,zawarty został odpowiednio w załączniku nr 1B i w załączniku nr 1C do SIWZ.

Rodzaj i ilość usług:

prace z zakresu Hodowli lasu: 7869,08roboczo-godzin, 529,89 ciągniko-godzin

prace z zakresu pozyskania:7 685,50 rbh, zrywki: 5 879 m3, prace ręczne z pozyskania drewna:30godz

prace z zakresu ochrony lasu: 6633,11 roboczo-godzin,

prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej: 517,75 roboczo-godzin, 28,40 ciągniko-godzin.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opistechnologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia,zawarty został odpowiednio w załączniku nr 1B i w załączniku nr 1C do SIWZ.

Rodzaj i ilość usług:

prace z zakresu hodowli lasu: 6 678,89 roboczo-godzin, 247,43 ciągniko-godzin,

prace z zakresu pozyskania:8 532,77 rbh, zrywki: 5 352 m3, prace ręczne z pozyskania drewna: 30 godz

prace z zakresu ochrony lasu: 4194,65 roboczo-godzin,

prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej: 469 roboczo-godzin, 10 ciągniko-godzin.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opistechnologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia,zawarty został odpowiednio w załączniku nr 1B i w załączniku nr 1C do SIWZ.

Rodzaj i ilość usług:

prace z zakresu hodowli lasu: 5072,76 roboczo-godzin, 175,73 ciągniko-godzin

prace z zakresu pozyskania:7 979,23 rbh, zrywki: 4750 m3, prace ręczne z pozyskania drewna:30godz

prace z zakresu ochrony lasu: 3 231,07 roboczo-godzin, 50 ciągniko-godzin

prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej: 250 roboczo-godzin, 15 ciągniko-godzin.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opistechnologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia,zawarty został odpowiednio w załączniku nr 1B i w załączniku nr 1C do SIWZ.

Rodzaj i ilość usług:

prace z zakresu hodowli lasu: 984,41roboczo-godzin, 4,08 ciągniko-godzin

prace z zakresu pozyskania:8977,73 rbh, zrywki: 4059 m3, prace ręczne z pozyskania drewna:30godz

prace z zakresu ochrony lasu: 1004,46 roboczo-godzin,

prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej: 387,60 roboczo-godzin, 14,40 ciągniko-godzin.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia,zawarty został odpowiednio w załączniku nr 1B i w załączniku nr 1C do SIWZ.

Rodzaj i ilość usług:

prace z zakresu Hodowli lasu: 5 336,58 roboczo-godzin, 214,59 ciągniko-godzin

prace z zakresu pozyskania:6 894,73 rbh, zrywki: 5 233 m3, prace ręczne z pozyskania drewna: 30godz

prace z zakresu ochrony lasu: 2 271,32 roboczo-godzin, 10 ciągniko-godzin

prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej: 350 roboczo-godzin, 13,20 ciągniko-godzin.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opistechnologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia,zawarty został odpowiednio w załączniku nr 1B i w załączniku nr 1C do SIWZ.

Rodzaj i ilość usług:

prace z zakresu szkółkarstwa: 13 382,69 roboczo-godzin, 416,88 ciągniko-godzin, 1 analiza próbek glebowych(szt.)

prace z zakresu nasiennictwa: 391 godzin.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec | Published December 1, 2016  -  Deadline December 21, 2016
cpvs
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120

The contract will be awarded in an open tender

The contract services in the field of forest management as defined in Article. 6 paragraph. 1 point. 1 of the Act of 28 September 1991. Forest (consolidated text .: Dz. U. of 2015. Item. 2100, as amended. D. - Hereinafter: "Forest Act") including the work in the field of breeding and forest protection , fire protection, harvesting and skidding and nursery and seed, to perform in Mielec forest District in 2017.Zakres tangible object of the contract includes the aggregate amount of work in the field of breeding and forest protection, fire protection, harvesting and skidding and nursery and seed, under Annex 1B to the ToR.

A detailed description of the work (operations) included in the object of the contract, and a detailed description of the technology, the performance of individual works (actions) included in the object of the contract was included in Annex No. 1B and 1C Annex hereto.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec | Published November 11, 2016  -  Deadline December 21, 2016
cpvs
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120

The contract will be awarded in an open tender

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Gmina Miejska Mielec | Published November 28, 2015
Winner
PHU Serwis Drzewny Paweł Krupa
cpvs
77000000, 77211500, 77211400

Object of the contract includes the maintenance of urban green areas in Mielec in 2015. - Part II: logging, care and surgery in the crowns of trees and shrubs located on the territory of the Municipality of Mielec in 2015.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Gmina Miejska Mielec | Published February 17, 2015  -  Deadline February 27, 2015
cpvs
77000000, 77211500, 77211400

The contract includes cutting, care and surgical procedures in the trees identified by the Employer, located on land managed by the Municipality of Mielec. 1) The work includes, in particular: a) cutting down trees, including using climbing techniques in a way that does not cause damage to plants and objects remain in the vicinity of the tree removed; b) cutting the bushes; c) milling carp root; d) carp root grubbing; e) care of trees, or the action of systematically carrying out treatments at the tree, whose aim is to improve its continued existence in the environment (mainly sanitary cutting); f) surgery trees - should be understood as a specific group of treatments used on trees whose goal may be to: improve significantly overall conservation status of the tree (corrective cut crown), suppression or non-admission to adverse changes in its structure (all strengthen Mechanical trees, hedging losses confined); g) utilization of small branches, carp root or milling residues trunks; 1 m, drop-off at the place indicated by the Employer storage (up to 10 km) with the arrangement in equal piles of broken down hardwoods and conifers; 2) The work must be carried out professionally in accordance with the art of gardening, using specialized equipment. 3) The Purchaser in writing each kind will be commissioned scope of work of the maturity of up to 21 days from the date of the order. 4) The Contractor shall be obliged to make the necessary arrangements with the relevant municipal services, and to immediately notify the person supervising them. If you need documentation related to the occupation of roadway Contractor shall perform it at his own expense, in the case of having to remove the fence contractor at his own expense in / on the fence dismantled and re-installed. 5) If it is necessary to introduce a temporary change of traffic organization Contractor is obliged to perform at his own expense traffic organization plan for the duration of the work and its approval at the traffic managers. The section of roadway must be marked by road signs. The Purchaser requires that zrąbkowanie take place in areas (squares) is not adjacent to the buildings (at a distance not less than 7 m). Exports of any remnants of the work is to be carried out before the days off from work, ie. Before Sundays and public holidays. 9) The Contractor will be required to secure the work site, at their own expense to ensure safety conditions. 10) The Contractor shall be liable for any damage to persons or property caused to third parties arising during the work.

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Gmina Miejska Mielec | Published April 21, 2015
Winner
Paweł Krupa PHU Serwis Drzewny
cpvs
77000000, 77211500, 77211400

The contract includes cutting, care and surgical procedures in the trees identified by the Employer, located on land managed by the Municipality of the City Mielec. The contract includes in particular: 1. cutting down trees, including using climbing techniques in a way that does not cause damage to plants and objects remain in the vicinity of the tree removed; 2. Cut the bushes; 3. Milling carp root; 4. carp root grubbing; 5. maintenance of trees, ie measures of systematically carrying out treatments at the tree, whose aim is to improve its continued existence in the environment (mainly sanitary cutting); 6. surgery trees - should be understood as a specific group of treatments used on trees whose goal may be to: improve significantly overall conservation status of the tree (corrective cut crown), to inhibit or prevent the adverse changes in its structure (all mechanical strengthening of the tree , security, loss of depth); 7. utilization of small branches, carp root or milling residues trunks; 8. merchantable timber cutting (thick trunks and branches) into segments of length. 1 m, drop-off at the place indicated by the Employer storage (up to 10 km) with equal stacks arrangement divided into hardwoods and conifers. The Employer provides for the grant of complementary works, which are not more than 50% of the value of the basic contract, consisting in the repetition of the same type of orders under the terms of Art. 67 paragraph. 1 item 6 of the Law on Public Procurement.

Repair of skidding in rangeries winged, Czajków, Mościska and Pateraki.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec | Published October 9, 2014
Winner
Firma: Usługi Transportowo Budowlane Jan IndykTrzciana 243 39-304 Czermin
cpvs
77231000

77231000-8 forestry management services Object of the contract includes the following works: a) Part I - forestry winged, branches 140 and / 139C and 139a (est. No. 6 to the Terms of Reference - Section I): - hardening of the concrete substrate trail debris - including buying, handing over , rozplantowanie and uwałowanie rubble concrete - paving the trail alignment native soil (sand), - replacement of the culvert jednootworowego pc. 2; b) Part II - forestry Czajków, branches 50a and 25c (est. No. 6 to the Terms of Reference - Section II): - the execution profile of the trail (for discounts) along the entire length of mechanical grubbing stumps of felled trees and deported them to the destination, - partially cured concrete surface trail debris - including buying, handing over, rozplantowanie and uwałowanie rubble concrete - paving the trail alignment native soil (sand); c) Part III - forestry Mościska, branches 136 a, 89c (est. No. 6 to the Terms of Reference - Section III): - the execution profile of the trail (for discounts) along the entire length of mechanical grubbing stumps of felled trees and deported them to the destination - hardening of the concrete substrate trail debris - including buying, handing over, rozplantowanie and uwałowanie concrete rubble, - replacement of the culvert jednootworowego 1 pc., - alignment of the trail surface native soil (sand); c) Part IV - forestry Pateraki, branch 156 b (est. No. 6 to the Terms of Reference - Section IV): - hardening of the substrate pathway stone - including buying, handing over, rozplantowanie and uwałowanie stone.
  • 1