Public tenders for forestry in Bircza Poland

Find all Forestry tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for forestry. Make a new search!

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Bircza | Published May 19, 2017
Winner
Krzysztof Droździak Zakład Usług Leśnych
cpvs
77200000, 77230000, 77211500, 77231000, 77211600, 75251120, 77211100, 77231200, 77231600, 77210000, 77211000, 77211200, 77211400, 77211300

The subject of the contract are forest management services as defined in art. 6 sec. 1 pt. 1 of the Act of 28.9.1991 on forests (text: Journal of Laws of 2015, item 2100 as amended), covering work in the field of harvesting and logging, forest protection and protection, fire protection , Nursery and seed production to be carried out in Bircza Forest District in 2017.

The subject matter of the order has been divided into 21 parts (hereafter the Package): Forestry: Brzuska, Jasienica, Malawa, Łodzinka, Kuźmina, Leszczawa, Sierakośce, Posada Rybotycka, Boryslawka, Leszczyny, Turnica, Trinity, Jamna, Wojtkówka, Trzcianiec, Jureczkowa, Dobrzanka, Pechnow , Arkids, Curves, Cats (nursery forestry).

Detailed information on the subject matter of the contract for timber harvesting, timber harvesting, forest protection, forest protection, fire protection and other services not covered by forest management are included in Annexes 1A and 1B to SIWZ.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Bircza | Published January 13, 2015
Winner
<CONTACT_DATA_WITHOUT_RESPONSIBLE_NAME><ORGANISATION><OFFICIALNAME>Wykonawcy działający wspólnie jako konsorcjum – Usługi Leśne: Zakład Usługowo-Handlowy Janusz Dutkowski, Zakład Usług Leśnych Marian Wiśniowski, Zakład Usługowo-Handlowy Robert Bodnar, Zakład Usług Leśnych Andrzej Głowacz, Zakład Usług Leśnych Krzysztof Droździak, Usługi Leśne i Obróbka Drewna Andrzej Pankiewicz, Firma „Las-Pol” Andrzej Cebeńko, Zakład Usługowo Handlowy Adam Czyżyk, Usługi Leśne i Budowlane Stanisław Gajewski</OFFICIALNAME></ORGANISATION><ADDRESS>ul. Słoneczna 8 / Stara Bircza 112/1</ADDRESS><TOWN>Bircza</TOWN><POSTAL_CODE>37-740</POSTAL_CODE><COUNTRY VALUE="PL"/></CONTACT_DATA_WITHOUT_RESPONSIBLE_NAME>
cpvs
77200000, 45500000, 45340000, 45453000, 45111300

The contract services in the field of forestry in Bircza Forest District, to be performed in 2015. In 21 rangeries: - services in the field of forest use, - services in the field of silviculture, - services in the field of forest protection, - services for nurseries, - other services related to forest management. Object of the contract was divided into two independent parts of the contract.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Bircza | Published November 28, 2015  -  Deadline December 18, 2015
cpvs
77200000

Object of the contract has been divided into 4 separate lots: 1. Part Order No. 1: Making services in the field of forest management involving deforestation assembly strip of the pipeline in the area of ​​forestry Leszczawa. - Acquiring and hauling wood - 661,00 m³ - cleans the surface of the pipeline assembly strip of shrubs, underbrush, branches, post-harvesting waste, leżaniny, blackberries, raspberries, etc. From deportation and laying in piles outside the strip mounting at a distance of 500 m on the area . 2.61 hectares. 2. Part Order No. 2: Making services in the field of forest management involving deforestation assembly strip of the pipeline in the area of ​​forestry Kuzmin. - Acquiring and hauling wood - 422,00 m³ - cleans the surface of the pipeline assembly strip of shrubs, underbrush, branches, post-harvesting waste, blackberries, raspberries, etc. From deportation and laying in piles outside the strip mounting at a distance of 500 m on the area. 2.61 hectares. 3. Part Order No. 3: Making services in the field of forest management involving deforestation assembly strip of the pipeline in the area of ​​forestry Łodzinka. - Acquiring and hauling wood - 1 377,00 m³ - hauling leżaniny outside the assembly strip of the pipeline at distances up to 500 m - 30 m³ - cleans the surface of the pipeline assembly strip of shrubs, underbrush, branches, post-harvesting waste, blackberries, raspberries, etc. From deportation and laying in piles outside the strip mounting at a distance of 500 m on the area. 7.84 hectares. 4. Part Order No. 4: Performing services in the field of forest management involving deforestation assembly strip of the pipeline in the area of ​​forestry Posada Rybotycka and Sierakośce. - Acquiring and hauling wood - 689.00 m³ - hauling leżaniny outside the assembly strip of the pipeline at distances up to 500 m - 46 m³ - cleans the surface of the pipeline assembly strip of shrubs, underbrush, branches, post-harvesting waste, blackberries, raspberries, etc. Deportation and laying in piles outside the strip mounting at a distance of 500 m on the area. 7.94 hectares.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Bircza | Published January 27, 2016
Winner
Konsorcjum Usługi Leśne, 1. Zakład Usług Leśnych Krzysztof Droździak, 2. Firma „LAS-POL” Andrzej Cebeńko, 3. Usługi Leśne i Budowlane Stanisław Gajewski
cpvs
77200000

I. Task No. 1: Making services in the field of forest management involving the deforestation belt

installation of the pipeline in the area of ​​forestry Leszczawa

- Acquiring and hauling wood - 661,00 m 3 .

- Cleans the surface of the pipeline assembly strip of shrubs, underbrush, branches, post-harvesting waste, leżaniny, blackberries, raspberries, etc. From deportation and laying in piles outside the strip stage at a maximum distance of 500 m on the area. 2.61 ha

II. Task No. 2: Making services in the field of forest management involving the deforestation belt

installation of the pipeline in the area of ​​forestry Łodzinka.

- Acquiring and hauling wood - 1 377,00 m 3 .

- Hauling leżaniny outside the assembly strip of the pipeline at distances up to 500 m - 30 m 3

- Cleans the surface of the pipeline assembly strip of shrubs, underbrush, branches, post-harvesting waste, blackberries, raspberries, etc. From deportation and laying in piles outside the strip stage at a maximum distance of 500 m on the area. 7.84 hectares.

III. Task 3: Making services in the field of forest management involving the deforestation belt

installation of the pipeline in the area of ​​forestry Posada Rybotycka and Sierakośce.

- Acquiring and hauling wood - 689,00 m3.

- Hauling leżaniny outside the assembly strip of the pipeline at distances up to 500 m - 138 m 3

- Cleans the surface of the pipeline assembly strip of shrubs, underbrush, branches, post-harvesting waste, blackberries, raspberries, etc. Deportation and laying in piles outside the strip stage at a maximum distance of 500 m on the area. 7.94 hectares.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Bircza | Published February 21, 2017  -  Deadline March 30, 2017
cpvs
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. 2015 poz. 2100 z późn. zm.) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, szkółkarstwa i nasiennictwa do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bircza w roku 2017. Przedmiot zamówienia został podzielony na 21 części (dalej: Pakiet): Pakiet nr 1 – Brzuska Pakiet nr 2 – Jasienica Pakiet nr 3 – Malawa Pakiet nr 4 – Łodzinka Pakiet nr 5 – Kuźmina Pakiet nr 6 – Leszczawa Pakiet nr 7 – Sierakośce Pakiet nr 8 – Posada Rybotycka Pakiet nr 9 – Borysławka Pakiet nr 10 – Leszczyny Pakiet nr 11 – Turnica Pakiet nr 12 –Trójca Pakiet nr 13 – Jamna Pakiet nr 14 – Wojtkówka Pakiet nr 15 –Trzcianiec Pakiet nr 16 –Jureczkowa Pakiet nr 17 –Dobrzanka Pakiet nr 18 – Pechnów Pakiet nr 19 – Arłamów Pakiet nr 20 –Krzywe Pakiet nr 21 – Kotów (leśnictwo szkółkarskie).

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia z zakresu pozyskania drewna i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu oraz inne usługi niezakordowane z zakresu zagospodarowania lasu zawarte zostały w załączniku nr 1A i 1B do SIWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia z zakresu pozyskania drewna i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, usług na szkółkach leśnych (związanych z produkcją materiału sadzeniowego – w produkcji tradycyjnej) oraz inne usługi niezakordowane z zakresu zagospodarowania lasu zawarte zostały w załączniku nr 1A i 1B do SIWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia z zakresu pozyskania drewna i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej oraz inne usługi niezakordowane z zakresu zagospodarowania lasu zawarte zostały w załączniku nr 1A i 1B do SIWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia z zakresu pozyskania drewna i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, oraz inne usługi niezakordowane z zakresu zagospodarowania lasu zawarte zostały w załączniku nr 1A i 1B do SIWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia z zakresu pozyskania drewna i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, oraz inne usługi niezakordowane z zakresu zagospodarowania lasu zawarte zostały w załączniku nr 1A i 1B do SIWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia z zakresu usług na szkółkach leśnych (związanych z produkcją materiału sadzeniowego – w produkcji tradycyjnej), usług na szkółce leśnej zespolonej Kotów na powierzchni produkcyjnej 649,90 ar (związane z produkcją materiału sadzeniowego – w produkcji tradycyjnej oraz specjalistycznej), usługi związane z nasiennictwem oraz inne usługi niezakordowane z zakresu zagospodarowania lasu zawarte zostały w załączniku nr 1A i 1B do SIWZ.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Bircza | Published December 22, 2016  -  Deadline January 30, 2017
cpvs
77200000, 77230000, 77211500, 77231000, 77211600, 75251120, 77211100, 77231200, 77231600, 77210000, 77211000, 77211400, 77211200, 77211300

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. 2015 poz. 2100 z późn. zm.) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, szkółkarstwa i nasiennictwa do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bircza w roku 2017.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części (dalej: Pakiet):

Pakiet nr 1 – Leśnictwo: Brzuska, Jasienica

Pakiet nr 2 – Leśnictwo: Malawa, Łodzinka i Kotów

Pakiet nr 3 – Leśnictwo: Kuźmina i Dobrzanka

Pakiet nr 4 – Leśnictwo: Leszczawa i Krzywe

Pakiet nr 5 – Leśnictwo: Sierakośce i Posada Rybotycka

Pakiet nr 6 – Leśnictwo: Jureczkowa i Arłamów

Pakiet nr 7 – Leśnictwo: Leszczyny i Turnica

Pakiet nr 8 – Leśnictwo: Wojtkówka, Trzcianiec i Jamna

Pakiet nr 9 – Leśnictwo: Borysławka, Pechnów i Trójca.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia z zakresu pozyskania drewna i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, usług na szkółkach leśnych (związanych z produkcją materiału sadzeniowego – w produkcji tradycyjnej) oraz inne usługi niezakordowane z zakresu zagospodarowania lasu zawarte zostały w załączniku nr 1A i 1B do SIWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia z zakresu pozyskania drewna i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, usług na szkółkach leśnych (związanych z produkcją materiału sadzeniowego – w produkcji tradycyjnej), usług na szkółce leśnej zespolonej Kotów na powierzchni produkcyjnej 649,90 ar (związane z produkcją materiału sadzeniowego – w produkcji tradycyjnej oraz specjalistycznej), usługi związane z nasiennictwem oraz inne usługi niezakordowane z zakresu zagospodarowania lasu zawarte zostały w załączniku nr 1A i 1B do SIWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia z zakresu pozyskania drewna i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej oraz inne usługi niezakordowane z zakresu zagospodarowania lasu zawarte zostały w załączniku nr 1A i 1B do SIWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia z zakresu pozyskania drewna i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, usług na szkółkach leśnych (związanych z produkcją materiału sadzeniowego – w produkcji tradycyjnej) oraz inne usługi zawarte zostały w załączniku nr 1A i 1B do SIWZ.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Bircza | Published November 5, 2016
Winner
Robert Bodnar ZUH
cpvs
77200000, 45111300, 45453000

Annex 1: change in scope of forest management (increased work with forest protection and forest nursery). Expanded scope in the field of forest management: crop protection, transport, report and seed coverage 49 ar, mechanical loading compost, sawdust, bark, mulch, sand, humus, transportation to the area. apartments, scattered on the area. and Access 147 mp, Alignment area under sowing unit to growing Up-779, along with transport as required (unit SPs) 39 ar, Handmade wywyższeń under sowing in nurseries - discounts (discount min. 20 cm high) 34 ar, Fencing crop 22, 10 um, hourly work - protection of trees before spałowaniem (400 pcs.) 100 hours. Description of the contract remain unchanged.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Bircza | Published October 31, 2017  -  Deadline December 7, 2017
cpvs
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 75251120

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, szkółkarstwa i nasiennictwa do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bircza w roku 2018

Przedmiot zamówienia zostałpodzielony na 21 części (dalej: Pakiet): Pakiet nr 1 – Brzuska Pakiet nr 2 – Jasienica Pakiet nr 3 – Malawa Pakiet nr 4 – Łodzinka Pakiet nr 5 – Leszczawa Pakiet nr 6 – Kuźmina Pakiet nr 7 – Sierakośce Pakiet nr 8 – Posada Rybotycka Pakiet nr 9 – Borysławka Pakiet nr 10 – Leszczyny Pakiet nr 11 – Turnica Pakiet nr 12 –Trójca Pakiet nr 13 – Jamna Pakiet nr 14 – Wojtkówka Pakiet nr 15 –Trzcianiec Pakiet nr 16 –Jureczkowa Pakiet nr 17 –Dobrzanka Pakiet nr 18 – Pechnów Pakiet nr 19 – Arłamów Pakiet nr 20 –Krzywe Pakiet nr 21 – Kotów(leśnictwo szkółkarskie).

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia z zakresu pozyskania drewna i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu oraz inne usługi niezakordowane z zakresu zagospodarowania lasu zawarte zostały w załączniku nr 3 (załącznik nr 3.1. – 3.3. – odpowiednio dla danego Pakietu) do SIWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia z zakresu pozyskania drewna i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, oraz inne usługi niezakordowane z zakresu zagospodarowania lasu zawarte zostały w załączniku nr 3 (załącznik nr 3.1. – 3.3. – odpowiednio dla danego Pakietu) do SIWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia z zakresu pozyskania drewna i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, usług na szkółkach leśnych (związanych z produkcją materiału sadzeniowego – w produkcji tradycyjnej), ochrony przeciwpożarowej oraz inne usługi niezakordowane z zakresu zagospodarowania lasu zawarte zostały w załączniku nr 3 (załącznik nr 3.1. – 3.3. – odpowiednio dla danego Pakietu) do SIWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia z zakresu pozyskania drewna i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej oraz inne usługi niezakordowane z zakresu zagospodarowania lasu zawarte zostały w załączniku nr 3 (załącznik nr 3.1. – 3.3. – odpowiednio dla danego Pakietu) do SIWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia z zakresu pozyskania drewna i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, usług na szkółkach leśnych (związanych z produkcją materiału sadzeniowego – w produkcji tradycyjnej) oraz inne usługi niezakordowane z zakresu zagospodarowania lasu zawarte zostały w załączniku nr 3 (załącznik nr 3.1. – 3.3. – odpowiednio dla danego Pakietu) do SIWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia z zakresu usług na szkółkach leśnych, usług na szkółce leśnej zespolonej Kotów na powierzchni produkcyjnej 649,90 ar (związane z produkcją materiału sadzeniowego – w produkcji tradycyjnej oraz specjalistycznej), usługi związane z nasiennictwem oraz inne usługi niezakordowane z zakresu zagospodarowania lasu zawarte zostały w załączniku nr 3 – odpowiednio dla Pakietu) do SIWZ.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Bircza | Published December 30, 2015  -  Deadline January 20, 2016
cpvs
77200000

I. Task No. 1: to perform services related to forest management involving deforestation assembly strip of the pipeline in the forest Leszczawa: - acquiring and hauling wood - 661 m³ - cleans the surface of the pipeline assembly strip of shrubs, underbrush, branches, post-harvesting waste, leżaniny, blackberries, raspberries, etc. from deportation and laying in piles outside the strip stage at a maximum distance of 500 m on the area. 2.61 hectares. II. Task No. 2: perform services related to forest management involving deforestation assembly strip of the pipeline in the forest Łodzinka: - acquiring and hauling wood - 1 377 m³ - hauling leżaniny outside the assembly strip of the pipeline at distances up to 500 m - 30 m³ - clean surface assembly strip gas pipeline from shrubs, undergrowth, branches, post-harvesting waste, blackberries, raspberries, etc. from deportation and laying in piles outside the strip stage at a maximum distance of 500 m on the area. 7.84 hectares. III. Problem # 3: performance of services in the field of forest management involving deforestation assembly strip of the pipeline in the area of ​​forestry Posada Rybotycka and Sierakośce: - acquiring and hauling wood - 689 m³ - hauling leżaniny outside the assembly strip of the pipeline at distances up to 500 m - 138 m³ - cleans the surface of the pipeline assembly strip of shrubs, underbrush, branches, post-harvesting waste, blackberries, raspberries, etc. deportation and laying in piles outside the strip stage at a maximum distance of 500 m on the area. 7.94 hectares.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Bircza | Published December 29, 2015
Winner
Zakład Wielobranżowy „Józefczyk” Małgorzata Żydownik
cpvs
77200000

Object of the contract has been divided into 4 separate lots: 1. Part Order No. 1: Making services in the field of forest management involving deforestation assembly strip of the pipeline in the forest Leszczawa: - acquiring and hauling wood - 661,00 m3 - cleaning the belt surface mounting gas pipeline from shrubs, undergrowth, branches, post-harvesting waste, leżaniny, blackberries, raspberries, etc. from deportation and laying in piles outside the strip mounting at a distance of 500 m on the area. 2.61 hectares. 2. Part Order No. 2: Making services in the field of forest management involving deforestation assembly strip of the pipeline in the forest Kuzmin: - acquiring and hauling wood - 422,00 m3 - cleans the surface of the pipeline assembly strip of shrubs, underbrush, branches, post-harvesting waste , blackberries, raspberries, etc. from deportation and laying in piles outside the strip mounting at a distance of 500 m on the area. 2.61 hectares. 3. Part Order No. 3: Making services in the field of forest management involving deforestation assembly strip of the pipeline in the forest Łodzinka: - acquiring and hauling wood - 1 377,00 m3 - hauling leżaniny outside the assembly strip of the pipeline at distances up to 500 m - 30 m3 - cleans the surface of the pipeline assembly strip of shrubs, underbrush, branches, post-harvesting waste, blackberries, raspberries, etc. from deportation and laying in piles outside the strip mounting at a distance of 500 m on the area. 7.84 hectares. 4. Part Order No. 4: Performing services in the field of forest management involving deforestation assembly strip of the pipeline in the area of ​​forestry Posada Rybotycka and Sierakośce: - acquiring and hauling wood - 689,00 m3 - hauling leżaniny outside the assembly strip of the pipeline at a distance of 500 m - 46 m3 - cleans the surface of the pipeline assembly strip of shrubs, underbrush, branches, post-harvesting waste, blackberries, raspberries, etc. deportation and laying in piles outside the strip mounting at a distance of 500 m on the area. 7.94 hectares.

Bircza: Rebuilding forestry farms Jamna in Jureczkowa, gm. Ustrzyki Dolne, plot number if necessary. 566/1 - the second procedure

Nadleśnictwo Bircza | Published August 25, 2016  -  Deadline August 25, 2016
Winner
Zakład Usługowo Produkcyjny LECH Paweł Lechowicz, ul. Pocztowa 1, 37-740 Bircza, kraj/woj. podkarpackie.
cpvs
45000000, 45216000, 45213240, 45262700, 45342000

The contract is for the reconstruction of forestry farms Jamna in Jureczkowa, gm. Ustrzyki Dolne, plot number if necessary. 566/1 involving: -przebudowa building garage stall economic forestry Jamna with its partial demolition -Construction of internal roads and parking -Construction and reconstruction przyłączy- electrical and water supply -Construction fence on part of the plot No. 566 / 1 located in Jureczkowa, gm. Ustrzyki Dolne. A detailed description of the contract includes design documentation annexed hereto No. 1. SA.270.1.15.2016.

Bircza: forestry farms Reconstruction Jamna in Jureczkowa, gm. Ustrzyki Dolne, plot number if necessary. 566/1 - the second procedure

Nadleśnictwo Bircza | Published July 20, 2016  -  Deadline November 30, 2016
cpvs
45000000, 45216000, 45213240, 45262700, 45342000

The contract is for the reconstruction of forestry farms Jamna in Jureczkowa, gm. Ustrzyki Dolne, plot number if necessary. 566/1 involving: -przebudowa building garage stall economic forestry Jamna with its partial demolition -Construction of internal roads and parking -Construction and reconstruction przyłączy- electrical and water supply -Construction fence on part of the plot No. 566 / 1 located in Jureczkowa, gm. Ustrzyki Dolne. A detailed description of the contract includes design documentation annexed hereto No. 1. SA.270.1.15.2016 ..

Repair of skidding, exit the trail zrywkowego and directions to the composition of the wood in the Forest District Bircza in 2014. Forestry curves, Borysławka and Kuzmin

 | Published October 17, 2014  -  Deadline November 3, 2014
cpvs
45000000

The contract is construction and forestry services involving the repair of skidding, exit on the trail and directions to the composition of the rangeries Borysławka, Kuzmin and curves. The scope of work includes m.in .: Part Order No. 1: Repair of skidding and exit from the trail in rangeries: Borysławka, Kuzmin and curves 97, 115, 114, 96, 111, 105, 106, 104 Forestry Borysławka 4.0m, with performing the ditch left of 0,5 m3; 5.0m, to push beyond the trail and rozplantowanie; - Grubbing stumps of 20-60cm, an average of 40 cm, in the amount of 42 pieces. The submission of excavated material beside the trail and backfilling pits; 8m, with rozplantowaniem ore - a cross-section of 0.5 m3; 20m. 88b forestry curves run of mine put down out of the zone works with alignment. 92a forestry curves 6.0m; 0.5m, incorporating dry soil collected from the excavation ditch and ukopu next to the trail with lined profile with a decrease of 5% and density bulldozer; 7.0 mi section 0.6 m3 of excavated material to embankment storing and stockpiling of rozplantowaniem; 44 I section 0.5 m3, of storing excavated next to the rozplantowaniem 0,7x0,7m; 0.5m, technology ibid., Supplying dry land with ditches and dokopu with delivery; 40.0 mi section 0.6 m3; 15.0 mi section 0.5 m3. 225c, 226a, 226b forestry Kuzmin 20 cm pushed right through muck off the trail and rozplantowaniem. 5.0m, 0.5m of performing earthmoving excavation and backfilling of the filter the filter ground. 4.0m, with chamfer inequality to 1.0m and backfill the filter; 5.0m x10,0m x0,3m. A detailed description of the contract includes design documentation annexed hereto 1.a in Forestry 86A 86A forestry Curves Curves 15 + 2m; - Execution on both sides of Route resistors with slabs of recovery (damaged), protecting plate from slipping; 20m, and then dismantle its 15 + 2m; - Execution on both sides of Route resistors with slabs of recovery (damaged), protecting plate from slipping; 20m, and then undress her

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Bircza | Published December 29, 2015
Winner
„Konsorcjum Usługi Leśne”: 1. Zakład Usług Leśnych Krzysztof Droździak, 2. Firma „LAS-POL” Andrzej Cebeńko, 3. Z.U.H. Robert Bodnar, 4. Zakład Usługowo-Handlowy Adam Czyżyk, 5. Usługi Leśne i Budowlane Stanisław Gajewski, 6. Usługi Leśne i Obróbka Drewna Andrzej Pankiewicz, 7. Zakład Usług Leśnych Marian Wiśniowski, 8. Zakład Usługowo-Handlowy Janusz Dutkowski, 9. Zakład Usług Leśnych Andrzej Głowacz
cpvs
77200000, 45500000, 45340000, 45111300, 45453000

Object of the contract was divided into 2 separate lots: Lot Order No. 1: Services in the field of acquisition and skidding in Forest District Bircza in 2016 .: - services in the field of forest use, - acquiring and hauling wood - 127 000 m³, including acquisition and hauling wood kłodowanego wielkowymiarowego (Jd So, Bk) and wood średniowymiarowego S2 of not less than 2 m - not less than 10% of the total mass of wood - additional services related to the acquisition and skidding wood - services niezakordowane performed using equipment mechanical or manual for the maintenance and current repair of skidding. Part Order No. 2: Services in the field of forest management and work on nurseries Forest District Bircza in 2016. A) services in the field of silviculture - the work of renewal surveys (preparing the soil for sowing 3 hectares of natural, artificial renewals 553.82 thousand. Pieces ., patches 45.02 thousand. pcs., the execution pits 85.20 m³); - 12.65 hectares of agro land reclamation; - Care of the crop (Motycz and treatment 3 798.51 thousand. Pcs. And Motycz second surgery 2 357.45 pcs., Mowing of 4.00 hectares, OR - 169.82 ha) and thickets (CP - 292.37 ha); b) services in the field of forest protection - work related to crop protection through the fence (fencing crops - 5 860 m, rozgradzanie crops - 5 121 I repair fences 5 125 hours); - Protection of crops repellents (1 650.04 thous. Pcs.); - Other work related to forest protection; 1 km, cleansing fire lanes. - 0.36 ha); e) the works for nurseries (related to the production of planting - in the production of traditional and specialist) and services related to seed production; g) other niezakordowane services in the field of forest management performed using mechanical equipment or manually (maintenance work on the paths of nature, the work on experimental plots, working at nurseries and others);

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Bircza | Published November 14, 2015  -  Deadline December 7, 2015
cpvs
77200000, 45500000, 45340000, 45453000, 45111300

Object of the contract was divided into 2 separate lots: Lot Order No. 1: Services in the field of acquisition and skidding in Forest District Bircza in 2016. - Services in the field of forest use, - acquiring and hauling wood - 127 000 m3, including acquisition and hauling wood kłodowanego wielkowymiarowego (Jd So, Bk) and wood średniowymiarowego S2 of not less than 2 m - not less than 10% of the total mass of wood - additional services related to the acquisition and skidding wood - services niezakordowane performed using mechanical equipment or manually for the maintenance and current repair of skidding. Part Order No. 2: Services in the field of forest management and work on nurseries Forest District Bircza in 2016. A) services in the field of silviculture - the work of renewal surveys (preparing the soil for sowing 3 hectares of natural, artificial renewals 553.82 thousand. Pcs. , patches 45.02 thousand. pcs., the execution pits 85.20 m3.) - 12.65 hectares of agro land reclamation - Care of crops (Motycz and treatment 3 798.51 thousand. pcs. and Motycz second surgery 2 357.45 pc. , mowing of 4.00 hectares, OR - 169.82 ha) and thickets (CP - 292.37 ha); b) services in the field of forest protection - work related to crop protection through the fence (fencing crops - 5 860 m, rozgradzanie crops - 5 121 I repair fences 5 125 hours) - protecting crops repellents (1 650.04 thous. pcs.) - other works related to the protection of the forest; 1 km, cleansing fire lanes. - 0.36 ha); e) the works for nurseries (related to the production of planting - in the production of traditional and specialist) and services related to seed production; g) other niezakordowane services in the field of forest management performed using mechanical equipment or manually (maintenance work on the paths of nature, the work on experimental plots, working at nurseries and others);

Bircza: Repair of skidding downhill and warehouses in Bircza Forest District in 2016. Rangeries in Hazel, Turnica, Trzcianiec, Jureczkowa, Malawa and Wojtkówka

Nadleśnictwo Bircza | Published July 20, 2016  -  Deadline August 4, 2016
cpvs
45000000, 77200000, 45112700, 45233250, 45112210, 14210000, 44163100, 44171000

The contract is construction and forestry services involving the repair of downhill trails and logging for timber depots and skid trail. Performing bench aggregate the bushing and housing inlet and outlet. Laying culvert pipes from HDPE 9.Wykonanie culvert backfill aggregate. 10.Wykonanie housing inlet and outlet of the culvert made of prefabricated elements. 123c: Execution of excavation trenches under the culvert and channel .. Execution of the bedding under the road slabs. Performing bench aggregate the bushing and housing inlet and outlet. Laying of pipe culvert PEHD.9.Wykonanie culvert backfill aggregate. 10.Wykonanie housing inlet and outlet of the culvert made of prefabricated elements. Profiling the surface of the trail bulldozer and compaction roller 7.Rozplantowanie excess excavated material, humus and soil is not suitable for use outside składu8.Uporządkowanie the work site. Performing harden roadsides aggregate Placing culvert pipes from HDPE. Sorting area robót.Szczegółowy scope of work and their amounts are described in przedmiarze. Excavations trough. Execution of the bedding under the road slabs. Organizing the work site profiling and compacting the ground. Arranging the surface of the slabs. Grubbing stumps of moving beyond the composition of 98g. Profiling and compacting the ground.
  • 1