Call +44 800 9755 164

Public tenders for forestry in Bircza Poland

Find all Forestry tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for forestry. Make a new search!

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Bircza | Published December 22, 2016  -  Deadline January 30, 2017

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. 2015 poz. 2100 z późn. zm.) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, szkółkarstwa i nasiennictwa do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bircza w roku 2017.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części (dalej: Pakiet):

Pakiet nr 1 – Leśnictwo: Brzuska, Jasienica

Pakiet nr 2 – Leśnictwo: Malawa, Łodzinka i Kotów

Pakiet nr 3 – Leśnictwo: Kuźmina i Dobrzanka

Pakiet nr 4 – Leśnictwo: Leszczawa i Krzywe

Pakiet nr 5 – Leśnictwo: Sierakośce i Posada Rybotycka

Pakiet nr 6 – Leśnictwo: Jureczkowa i Arłamów

Pakiet nr 7 – Leśnictwo: Leszczyny i Turnica

Pakiet nr 8 – Leśnictwo: Wojtkówka, Trzcianiec i Jamna

Pakiet nr 9 – Leśnictwo: Borysławka, Pechnów i Trójca.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia z zakresu pozyskania drewna i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, usług na szkółkach leśnych (związanych z produkcją materiału sadzeniowego – w produkcji tradycyjnej) oraz inne usługi niezakordowane z zakresu zagospodarowania lasu zawarte zostały w załączniku nr 1A i 1B do SIWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia z zakresu pozyskania drewna i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, usług na szkółkach leśnych (związanych z produkcją materiału sadzeniowego – w produkcji tradycyjnej), usług na szkółce leśnej zespolonej Kotów na powierzchni produkcyjnej 649,90 ar (związane z produkcją materiału sadzeniowego – w produkcji tradycyjnej oraz specjalistycznej), usługi związane z nasiennictwem oraz inne usługi niezakordowane z zakresu zagospodarowania lasu zawarte zostały w załączniku nr 1A i 1B do SIWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia z zakresu pozyskania drewna i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej oraz inne usługi niezakordowane z zakresu zagospodarowania lasu zawarte zostały w załączniku nr 1A i 1B do SIWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia z zakresu pozyskania drewna i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, usług na szkółkach leśnych (związanych z produkcją materiału sadzeniowego – w produkcji tradycyjnej) oraz inne usługi zawarte zostały w załączniku nr 1A i 1B do SIWZ.

  • 1