Call +44 800 9755 164

Public tenders for forestry in Bircza Poland

Find all Forestry tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for forestry. Make a new search!

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Bircza | Published February 21, 2017  -  Deadline March 30, 2017
cpvs
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. 2015 poz. 2100 z późn. zm.) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, szkółkarstwa i nasiennictwa do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bircza w roku 2017. Przedmiot zamówienia został podzielony na 21 części (dalej: Pakiet): Pakiet nr 1 – Brzuska Pakiet nr 2 – Jasienica Pakiet nr 3 – Malawa Pakiet nr 4 – Łodzinka Pakiet nr 5 – Kuźmina Pakiet nr 6 – Leszczawa Pakiet nr 7 – Sierakośce Pakiet nr 8 – Posada Rybotycka Pakiet nr 9 – Borysławka Pakiet nr 10 – Leszczyny Pakiet nr 11 – Turnica Pakiet nr 12 –Trójca Pakiet nr 13 – Jamna Pakiet nr 14 – Wojtkówka Pakiet nr 15 –Trzcianiec Pakiet nr 16 –Jureczkowa Pakiet nr 17 –Dobrzanka Pakiet nr 18 – Pechnów Pakiet nr 19 – Arłamów Pakiet nr 20 –Krzywe Pakiet nr 21 – Kotów (leśnictwo szkółkarskie).

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia z zakresu pozyskania drewna i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu oraz inne usługi niezakordowane z zakresu zagospodarowania lasu zawarte zostały w załączniku nr 1A i 1B do SIWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia z zakresu pozyskania drewna i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, usług na szkółkach leśnych (związanych z produkcją materiału sadzeniowego – w produkcji tradycyjnej) oraz inne usługi niezakordowane z zakresu zagospodarowania lasu zawarte zostały w załączniku nr 1A i 1B do SIWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia z zakresu pozyskania drewna i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej oraz inne usługi niezakordowane z zakresu zagospodarowania lasu zawarte zostały w załączniku nr 1A i 1B do SIWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia z zakresu pozyskania drewna i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, oraz inne usługi niezakordowane z zakresu zagospodarowania lasu zawarte zostały w załączniku nr 1A i 1B do SIWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia z zakresu pozyskania drewna i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, oraz inne usługi niezakordowane z zakresu zagospodarowania lasu zawarte zostały w załączniku nr 1A i 1B do SIWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia z zakresu usług na szkółkach leśnych (związanych z produkcją materiału sadzeniowego – w produkcji tradycyjnej), usług na szkółce leśnej zespolonej Kotów na powierzchni produkcyjnej 649,90 ar (związane z produkcją materiału sadzeniowego – w produkcji tradycyjnej oraz specjalistycznej), usługi związane z nasiennictwem oraz inne usługi niezakordowane z zakresu zagospodarowania lasu zawarte zostały w załączniku nr 1A i 1B do SIWZ.

  • 1