Public tenders for forestry in Estonia

Find all Forestry tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for forestry. Make a new search!
ForestryEstonia

Services incidental to forestry

Elektrilevi OÜ | Published February 8, 2013  -  Deadline March 6, 2013
cpvs
77230000

Services incidental to forestry

Office of the Forestry Centre envelope reconstruction.

SIHTASUTUS JÄRVSELJA ÕPPE- JA KATSEMETSKOND - Priit Kask | Published May 26, 2014  -  Deadline June 5, 2014
cpvs
45210000

Forestry Centre office envelope reconstruction.

forestry services

Elering AS | Published September 14, 2012
Winner
Osaühing Laminert Järve põik 5 30326 Kohtla-Järve ESTONIA Telephone: +372 5092136 E-mail: laminert@hot.ee
cpvs
45111220, 77200000

:Ida- ja Lääne piirkonna liinikoridoride hooldustööde teostamine.

forestry services

Elering AS | Published June 12, 2012  -  Deadline July 17, 2012
cpvs
45111220, 77200000

:Liinikoridoride hooldustööde teostamine.

Purchase of motor fuels Creating Forestry School

Luua Metsanduskool - PRIIT KIRSIMÄE | Published June 12, 2014
Winner
KUDINA TANKLA osaühing, 10023611, Kudina küla, Palamuse vald, Jõgevamaa, 49204 Eesti (EE) Tel.: +372 5053841
cpvs
09130000

Establish a School of Forestry wants to find a provider of motor fuel vendor and service providers to find a gas station near as possible to the buyer's location.

Purchase of motor fuels Creating Forestry School

Luua Metsanduskool - PRIIT KIRSIMÄE | Published May 9, 2014  -  Deadline May 27, 2014
cpvs
09130000

Establish a School of Forestry wants to find a provider of motor fuel vendor and service providers to find a gas station near as possible to the buyer's location.

Services incidental to forestry

Elektrilevi OÜ (11050857) | Published January 31, 2013  -  Deadline March 6, 2013
cpvs
77230000

:0,4–35 kV liinikoridoride hooldustööde teostamiseks Elektrilevi OÜ erinevates käidupiirkondades korraldatakse kokku 4 hanget, mille kvalifitseerimistingimused on samad. Käidupiirkonnad ja mahud on erinevad. Käesoleva hanke mahtu kuuluvad pakkumuse maksumus(t)e tabeli(te)s (osa 1, osa 2, osa 3, osa 4) toodud liinikoridori hooldustööd järgmistes Elektrilevi OÜ piirkondades: 1.1. Osa 1 – Kunda, Rakvere linn ja Rakvere maa käidupiirkonnad; 1.2. Osa 2 – Saaremaa käidupiirkond; 1.3. Osa 3 – Räpina käidupiirkond; 1.4. Osa 4 – Märjamaa käidupiirkond. Hanke käidupiirkondadade kaardi leiate hankedokumentide alt, fail nimega "Eesti kaart käidupiirkondade lõikes". 2. Teostamisele kuuluva tööna kohustub edukas pakkuja tegema järgmist: 2.1. õhuliinide puhastustööd teostada vastavalt Eesti Vabariigi seadustele, määrustele ja muudele nõuetele (sh Maanteeameti ja/või Keskkonnaameti määrustele, korraldustele, eeskirjadele, ettekirjutustele jne); 2.2. puude, puude okste ja võsa raiumisel laasima, järkama ja langetama puud, puud kokku koondama, kinnisasja omaniku nõudmisel koguma raiejäätmed vallidesse või hunnikutesse liinikoridori välisservadele; 2.3. ette teavitama kinnisasja omanikku Elektrilevi OÜ vormil (Maaomaniku teavituskirja vorm) töö teostamisest ja kooskõlastama kinnisasja omanikuga erinõuded langetatud puude laasimise, järkamise ja kokku kogumise ja raiejäätmete koristuse osas; 2.4. hankima kõik tööks vajalikud kirjalikud load ja kooskõlastused kohalikelt omavalitsustelt, metsavaldajatelt, kinnisasja omanikelt, maakasutajatelt, Keskkonnaametilt ning taotlema tööks vajalikud raieload, metsateatised; 2.5. jätma raiutud metsamaterjali kinnisasja omanikule või kinnistu kasutusõigust omavale isikule, v.a juhul, kui kinnistu omanik või kinnistu kasutusõigust omav isik ei lepi Töövõtjaga kirjalikult kokku teisiti.

services incidental to forestry

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) | Published March 13, 2012
Winner
OÜ SLG Energy Kotkapoja 2a 10129 Tallinn ESTONIA E-mail: tanel.kuusk@go.ee Telephone: +372 5072462
cpvs
60100000, 77230000

Energiapuidu hakkimine – metsas asuval vahelaoplatsil või eraldi energiapuidu ladustamiseks ettenähtud laoplatsil energiapuidu purustamine ja hakkpuidu laadimine hakkimise järgselt veokile või RMK nõudmisel ladustamine platsile, mis asub hakkimise vahetus läheduses, ja laoplatsi hakkimise järgne koristamine. Hakkpuidu vedamine – koormata veoki sõitmine lähtekohta, laadimis-haakimise toimingute tegemine, veosaatedokumentide täitmine, enne lähtekohast lahkumist RMK töötaja teavitamine ja vajalike andmete edastamine. Vedu lähtekohast RMK poolt määratud sihtkohta, veoki kaalumine saaja juures, mahalaadimine sihtkohas ja saatedokumentidega üleandmine hakkpuidu saajale vastavalt RMK poolt esitatud tingimustele ning mahalaadimise järgsete toimingute tegemine (hakkpuidu proovi võtmine ja edastamine saajale jms) ja RMK töötaja teavitamine hakkpuidu sihtkohta jõudmisest ja koormaga läbitud teekonna pikkusest. Hanke maht on 260 000 tonni. Hange on jaotatud kaheks osaks.

specialist agricultural or forestry machinery

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) | Published August 2, 2012
Winner
Konekesko Eesti AS Põrguvälja tee 3a 75308 Pildiküla küla, Rae vald, Harjumaa ESTONIA E-mail: tiit.kihulane@kesko.ee Telephone: +372 5117057 Internet address: http://www.konekesko.ee
cpvs
16600000

Hankija soovib osta 3 hüdraulilise veoga metsaveokäru. Hankija jätab endale võimaluse osta edukalt pakkujalt samadel tingimustel, s.h sama hinnaga lisaks veel 1 samasuguse käru. Metsaveokärusid hakatakse kasutama metsamaterjalide kokkuveoks töömahuga vähemalt 10 000 tm aastas põllumajanduslike traktorite haakes.Pakutava metsaveokäru tehnilised andmed peavad vastama planeeritud töökoormusele ja vastama töö iseloomule. Täpsemad tehnilised tingimused on toodud hankedokumentide osas 3.

specialist agricultural or forestry machinery

Pärnumaa Kutsehariduskeskus | Published November 16, 2012
Winner
INTRAC Eesti AS Tartu mnt 167 75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa ESTONIA E-mail: tauri.kakko@intrac.ee Telephone: +372 5182786
cpvs
16600000

Võetakse kasutusrendile üks 8 rattaline metsaveotraktor kasutusajaga 60 kuud.

Forest inventory and forestry advisory service subscriptions

Maa-amet - Merje Krinal | Published December 22, 2016  -  Deadline January 12, 2017
cpvs
77231400

Procurement is an object of immovable property with forest inventory and forestry advisory services. Forest inventory data are used to determine the value of the immovable forests under the Nature Conservation Act and the Rail Baltica railway construction needed for the acquisition of immovables state, maakorraldusseaduse under reallotment immovable state property and state property under the law of the original price and the determination of the State-owned land metsakõlviku detected. Silviculture advice given to professional assessor for the preparation needed for the construction of Rail Baltica forest of immovable or cutoff value. A more detailed description of the object of procurement in the procurement documents in Appendix 1.

Forest inventory and forestry advisory service subscriptions

Maa-amet - Merje Krinal | Published January 23, 2017
cpvs
77231400

Procurement is an object of immovable property with forest inventory and forestry advisory services. Forest inventory data are used to determine the value of the immovable forests under the Nature Conservation Act and the Rail Baltica railway construction needed for the acquisition of immovables state, maakorraldusseaduse under reallotment immovable state property and state property under the law of the original price and the determination of the State-owned land metsakõlviku detected. Silviculture advice given to professional assessor for the preparation needed for the construction of Rail Baltica forest of immovable or cutoff value. A more detailed description of the object of procurement in the procurement documents in Appendix 1.

Niemela, and Forestry Kong Elmiku drainage and road network reconstruction project Expertise

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) - Reelika Sirge | Published August 19, 2013
Winner
Maatervendus OÜ, 12247059, Rehevälja, Saadjärve küla, Tartu vald, Tartumaa, 60524 Eesti (EE) Tel.: +372 5087176
cpvs
71240000

Niemela, and Forestry Kong Elmiku drainage and road network reconstruction project expertise. Subject matter involved in the area: 689.1 ha, at 4.9 km, 29.8 km ditches.

"Satellite-based applications õppedemode developing precision agriculture and forestry sector, the target group for training."

Tallinna Tehnikaülikool - Egon Müür | Published September 2, 2013
cpvs

"Satellite-based applications õppedemode developing precision agriculture and forestry sector, the target group for training."

"Satellite-based applications õppedemode developing precision agriculture and forestry sector, the target group for training."

Tallinna Tehnikaülikool - Egon Müür | Published September 2, 2013
Winner
aktsiaselts REGIO, 10302044, Riia 24, Tartu, 51010 Eesti (EE) Tel.: +372 7387342
cpvs
92312212

Satellite-based applications õppedemode developing precision agriculture and forestry sector, the target group for training

Forestry and wood processing sector, affecting the tax system and the information needs survey

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit - HENRIK VÄLJA | Published December 15, 2016
Winner
Osaühing Finantsakadeemia, 10899929, L. Koidula tn 15-3, Tallinn, 10125 Eesti (EE) Tel.: +372 56260891
cpvs
73110000

Award the contract to the Estonian forestry and wood industry sectors affecting the tax system and to analyze the possibilities of improving the exchange of information in order to ensure the competitiveness and sustainability, and increase the sector's contribution to Estonia's gross domestic product and tax revenues.

Forestry and wood processing sector, affecting the tax system and the information needs survey

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit - HENRIK VÄLJA | Published October 24, 2016  -  Deadline November 7, 2016
cpvs
73110000

Award the contract to the Estonian forestry and wood industry sectors affecting the tax system and to analyze the possibilities of improving the exchange of information in order to ensure the competitiveness and sustainability, and increase the sector's contribution to Estonia's gross domestic product and tax revenues.

Forest inventory and forestry advisory service ordering Rail Baltic project

Maa-amet - Merje Krinal | Published March 27, 2017
Winner
Metsabüroo OÜ, 10908249, Kadaka tee 86a, Tallinn, 12618 Eesti (EE) Tel.: +372 51913090
cpvs
77231400

Procurement is an object of the Rail Baltica railway construction required by the state forest of immovable property or those cut off: 1) an inventory of immovable ülepinnalise area forest survey to determine the value of immovable property and the acquisition of state land readjustment; 2) separate territorial kluppimine one land unit to the extent of 0.2 ha; 3) forest valuation report is prepared by a professional appraiser forestry advice.

Forest inventory and forestry advisory service ordering Rail Baltic project

Maa-amet - Merje Krinal | Published February 7, 2017  -  Deadline February 23, 2017
cpvs
77231400

Procurement is an object of the Rail Baltica railway construction required by the state forest of immovable property or those cut off: 1) an inventory of immovable ülepinnalise area forest survey to determine the value of immovable property and the acquisition of state land readjustment; 2) separate territorial kluppimine one land unit to the extent of 0.2 ha; 3) forest valuation report is prepared by a professional appraiser forestry advice.

Forestry services

Elering AS | Published October 28, 2015
cpvs
77200000

Elektriliinide ja gaasitrasside liinikoridoride hooldus 2016–2018.