Call +44 800 9755 164

Public tenders for forestry in Bulgaria

Find all Forestry tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for forestry. Make a new search!
ForestryBulgaria

Forestry and logging products

Община - Бойница | Published January 14, 2012
cpvs
03400000

Forestry and logging products

forestry and logging products

Община - Бойница | Published January 14, 2012
cpvs
03400000

forestry and logging products

Forestry services

Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Граматиково“ към „ЮИДП“ ДП гр. Сливен | Published May 3, 2017  -  Deadline May 22, 2017
cpvs
77200000

This procedure is carried out for the designation of a contractor for the assignment of activities in the state owned forest areas with the subject of the service: Maintenance of the existing mineralized stripes and fire-forecourt barriers in the territorial scope of TG Gramatikovo TP.

Mechanized maintenance of existing mineralized stripes on the territory of the TP Gramatikovo State Forestry.

Delivery of specialized forestry equipment, forestry mulchers for the needs of TP DLS "Water-Iri Hisar"

Северноцентрално държавно предприятие ДП ТП Държавно ловно стопанство Воден-Ири Хисар | Published April 24, 2017  -  Deadline May 17, 2017
cpvs
16100000

Delivery of specialized forestry equipment, forestry mulchers for the needs of TP DLS "Water-Iri Hisar" according to the technical specification of the order.

Specialist agricultural or forestry machinery

„Южноцентрално държавно предприятие“ — Смолян, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство - Тракия“ | Published August 25, 2016
Winner
„Иновекс Машинъри“ ЕООД
cpvs

Delivery of 1 piece specialized forestry machinery - mulchers for the needs of TP "DLS - Thrace".

Services related to agriculture, forestry, horticultural, aquacultural and beekeeping

Регионална дирекция по горите гр. Благоевград | Published June 6, 2013
cpvs
77000000

Services related to agriculture, forestry, horticultural, aquacultural and beekeeping

Services incidental to forestry

Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Шумен“ | Published June 8, 2013  -  Deadline July 12, 2013
cpvs
77230000, 77200000

Services incidental to forestry

Forestry services

„Elektroenergien sistemen operator" MER Montana | Published April 24, 2013
Winner
„Булмонт форест” ООД, ЕИК 111584397 ул. "22-ри септември" № 33 3400 Монтана BULGARIA Telephone: +359 885662728
cpvs
77200000

:Рязане на гъсти храсти – без добра видимост в основата им. Почистване на сечището – изнасяне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина извън сечището.

Forestry services

„Elektroenergien sistemen operator" EAD - MER Plovdiv | Published April 24, 2013
Winner
"Пагамент" ЕООД, ЕИК 201756928 ул."Белица" № 33 4000 Пловдив BULGARIA Telephone: +359 897099166 E-mail: pagament@abv.bg
cpvs
77200000

:Основните дейности, предвидени да се извършат в поръчката са: 1. Рязане на дървета; 2. Рязане на гъсти храсти-без добра видимост в основата им; 3. Рязане на редки храсти; 4. Почистване на сечището-изнасяне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина, както слесва: — изсичане на растителността по участъците на просеката, конкретизирани в техническите изисквания; — нарязване на стволовете от отрязаните дървета по дължина, указана от отдел "Опазване на околната среда" към Община Пловдив; — натоварване, извозване и разтоварване на дървесината от просеката на сметище до 25 км.

Forestry services

„Elektroenergien sistemen operator" MER Shumen | Published April 23, 2013
Winner
“Елто Перла” ООД, ЕИК 107048493 гр. Габрово, община Габрово, ул. ”Н. Рилски” № 12 5300 Габрово BULGARIA Telephone: +359 66870087 E-mail: minkovgm@abv.bg Fax: +359 66870087
cpvs
77200000

:Почистване на просеки на ВЛ 400 kV “Отечество”, ВЛ 220 kV “Тича”, ВЛ 110 kV “Беломорци”, ВЛ 110 kV „Боряна”, ВЛ 110 kV „Бели Лом” - рязане на гъсти и редки храсти и единични дървета, почистване на сечищата - изнасяне на вършината, съгласно Технически изисквания

Forestry services

„Elektroenergien sistemen operator“ EAD Sofiya, MER Varna | Published April 23, 2013
cpvs
77200000

Почистване на просеки на електропроводи за високо напрежение, без да се използва механизация.

Forestry services

„Elektroenergien sistemen operator" EAD - MER Haskovo | Published April 26, 2013
Winner
ЕТ"Данаилов - Д. Данаилов - Ф. Данаилова", ЕИК 126662357 ул. "Кооперативна" № 13 Б 6343 с. Минерални бани, обл. Хасково BULGARIA E-mail: danailovi_min.bani@abv.bg Telephone: +359 888587877 Fax: +359 37222241
cpvs
77200000

Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 110кV Цимбала – Граничар от ст. 2 до ст. 10 и ВЛ 110кV Славяново – Малево от ст. 119 до ст. 126.

Forestry services

„Електроенергиен системен оператор" МЕР Горна Оряховица | Published April 12, 2013
Winner
“Елто перла” ООД, ЕИК 107048493 гр. Габрово, община Габрово, пл. "Белорусия” № 2а 5300 Габрово BULGARIA Telephone: +359 889220102 E-mail: minkovgm@abv.bg Fax: +359 66870087
cpvs
77200000

:Почистване просека по електропроводи ВЛ 110 кV “Столетов”. Рязане на гъсти и редки храсти, почистване на сечищата - изнасяне на вършината.

Forestry services

„Електроенергиен системен оператор" ЕАД - МЕР София област1752013040012 | Published April 17, 2013
cpvs
77200000

Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитута на електропроводи ВЛ 400 кV „Руен” и ВЛ 110 кV „Фенер”, поддържан от АРГ Кюстендил.

Forestry services

„Elektroenergien sistemen operator" EAD - MER Sofiya oblast | Published April 20, 2013
Winner
"Високо Напрежение" ЕООД ул. "Момин кладенец" № 13 1000 София BULGARIA Telephone: +359 29710006 Fax: +359 29710006
cpvs
77200000

:Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитутите на електропроводите ВЛ 110 кV Смолско-Душанци, ВЛ 110 кV Кашана, 110кV Добрила и 110 кV Братия, поддържани от АРГ Пирдоп.

Forestry services

„Elektroenergien sistemen operator" MER Ruse | Published April 20, 2013
Winner
“ЕЛ” ЕООД, ЕИК 117043612 гр. Русе, община Русе, ул.”Търговска” № 9 7004 Русе BULGARIA Telephone: +359 82500700 Fax: +359 82500701
cpvs
77200000

:Възстановяване на съществуващи просеки на електропроводи от преносната мрежа. В определените участъци от ВЛ дърветата и храстите са израсли значително, поради което съществуващата просека не отговаря на изискванията на чл. 765 от НТЕЕЦМ и изискванията на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти. Преобладаващо трасетата на електропроводите предвидени за направа на просека преминават през хълмист равнинен терен.

Forestry services

„Elektroenergien sistemen operator“ EAD MER Pleven | Published April 20, 2013
Winner
"Ел" ЕООД, ЕИК 117043612 ул. "Търговска" № 9 7000 Русе BULGARIA Telephone: +359 82500700 Fax: +359 82500701
cpvs
77200000

:Извършване на работи по разчистване на храсти и дървета по сервитути на ВЛ 220 кV Вит и ВЛ 110 кV Лозица, Пордим, Румянцево и Цимент на територията на МЕР Плевен.

Forestry services

„Електроенергиен системен оператор" ЕАД - МЕР, Стара Загора | Published March 19, 2013
Winner
“Елто - Перла“ ООД пл. "Белорусия", бл. 2, вх. А 5300 Габрово BULGARIA E-mail: minkovgm@abv.bg Telephone: +359 66870087 Fax: +359 66870087
cpvs
77200000

Почистване просека на ВЛ 400 кV „Мъдрец”, ВЛ 400 кV „Соколец”, ВЛ 220 кV „Шипка”, ВЛ 220 кV „Овчарица”, ВЛ 220 кV „Верея”, ВЛ 110 кV „Могила”, ВЛ 110 кV „Средна гора - Борил” – МЕР Стара Загора и ВЛ 220 кV „Хемус - Стара Планина”, ВЛ 220 кV „Камчия”, ВЛ 110 кV „Струпец”, ВЛ 110 кV „Шивачево”, ВЛ 110 кV „Жеравна” – МЕПР Сливен.

Forestry services

„Електроенергиен системен оператор" МЕР Монтана1752013040084 | Published April 5, 2013
cpvs
77200000

Рязане на гъсти храсти – без добра видимост в основата им. Почистване на сечището – изнасяне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина извън сечището.

Forestry services

„Електроенергиен системен оператор" ЕАД - Мрежови експлоатационен район Пловдив | Published April 5, 2013
cpvs
77200000

Основни дейности, предвидени да се извършат по сервитута на електропровод ВЛ 110 kV Даладжа: 1. Рязане на дървета; 2. Рязане на гъсти храсти-без добра видимост в основите им; 3. Рязане на редки храсти; 4. Кастрене на клоните по цялата обиколка на отсечените стъбла; 5. Разкройване на окастрените стъбла на обли сортименти; 6. Извоз на облите сортименти до временен склад: — с животинска сила; — със специализирана техника. 7. Сортиране и рампиране на облите сортименти на временен склад - нареждане на дървените материали на фигури върху подложки на отцедливи места; 8. Почистване на сечището - изнасяне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина: 8.1. Извън сечището, по хоризонталите във вид на ленти на границата на просеката; 8.2. Нареждане по извозните пътища.
Categories
  Bulgaria - Show all countries
Sofia (41)Sofia (35)Gorna oryahovitsa (30)Montana (18)София (18)Plovdiv (10)Gorna oryahovitsa (9)Montana (9)Велинград (8)Гоце делчев (7)Рила (7)Трън (7)Ruse (6)Брезник (6)Хисаря (6)Ул. велико търново (6)Blagoevgrad (5)Breznik (5)Берковица (5)Варна (5)Казанлък (5)Stara zagora (4)Yakoruda (4)Благоевград (4)Горна оряховица (4)Дупница (4)Кресна (4)Мездра (4)Никопол (4)Опака (4)Радомир (4)Симитли (4)Гр.свищов (4)С. струмяни (4)С.ново паничарево (4)Село костенец (4)Belovo (3)Botevgrad (3)Haskovo (3)Kostenets (3)Lovech (3)Pazardzhik (3)Plovdiv (3)Shumen (3)Sliven (3)Tran (3)Varna (3)Veliko tarnovo (3)Velingrad (3)Елхово (3)Пазарджик (3)Пирдоп (3)Тетевен (3)Чирпан (3)Ямбол (3)Berkovitsa (2)Berkovitsa (2)Borino (2)Dupnitsa (2)Elena (2)Govezhda (2)Karlovo (2)Mihalkovo (2)Momchilgrad (2)Nevestino (2)Pleven (2)Ruse (2)Shumen (2)Smolyan (2)Stryama (2)Varna (2)Vratsa (2)Белово (2)Ботевград (2)Генерал тошево (2)Елин пелин (2)Оряхово (2)Плевен (2)Първомай (2)Сандански (2)Сапарева баня (2)Севлиево (2)Стара загора (2)Стряма (2)Търговище (2)Хасково (2)Гр. бургас (2)Гр. самоков (2)Гр.якоруда (2)С. места (2)С. рибарица, община тетевен (2)С.сатовча (2)28/09/2016 (1)Asenovgrad (1)Belene (1)Boynitsa (1)Batak (1)Chakalarovo (1)Dospat (1)