Public tenders for animal-husbandry in Taivassalo Finland

Find all Forestry tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for forestry. Make a new search!

Exfoliation, possible extraction, landfill / landfill, landslide, area smoothing work on land, livestock, livestock, animal husbandry, farmyard, social farm and sludge storage area + dense loading area, and land for soil (rockmoss) on site.

Agro Suomi Oy | Published April 10, 2018  -  Deadline April 20, 2018
cpvs

Hankinnan kohteena olevan alueen (sisältää rakennukset jaloittelutarhat, sekä tuotannon kannalta välttämättömät piha-alueet) koko on yhteensä noin 6500 m2. Poiskuljetettavaa/ läjitettävää maata on arviolta 8000 m3. Louhittavaa kalliota arviolta 500-4000m3, 500-2000m2 alueelta. Tarvittava kalliomurske määrä, louhinta määrästä sekä ennen kaikkea louhintatuloksesta riippuen, 5000-15000 tonnia. Edellä mainitut määrät arvioita. Louhintatyö tulee (alueen kokeusaseman huomioonottaen) olemaan todennäköisesti matalaa, 1-2,5m syvää neliölouhintaa, joka on ehdottomasti peitettävä. Louhinnassa on pyrittävä mahdollisimman hienoon lopputulokseen, suuriksi jäävät kivet on vasaroitava pieniksi. Alue tulee tasoittaa kokonaisuudessaan lähelle (-5 cm) lopullista korkoa Alueella sijaitsee jo tuotantokäytössä olevia tuotantoeläinrakennuksia. Kaiki työvaiheet on pyrittävä suorittamaan niin että eläimille aiheutuva häiriö olisi mahdollisimman pieni. Louhintatöiden osalta on noudatettava erityistä varovaisuutta, lähialueen rakennusten, sekä tuotantoeläinten vuoksi. Hankinnan kohteena olevan alueen (sisältää rakennukset jaloittelutarhat, sekä tuotannon kannalta välttämättömät piha-alueet) koko on yhteensä noin 6500 m2. Poiskuljetettavaa/ läjitettävää maata on arviolta 8000 m3. Louhittavaa kalliota arviolta 500-4000m3, 500-2000m2 alueelta. Tarvittava kalliomurske määrä, louhinta määrästä sekä ennen kaikkea louhintatuloksesta riippuen, 5000-15000 tonnia. Edellä mainitut määrät arvioita. Louhintatyö tulee (alueen kokeusaseman huomioonottaen) olemaan todennäköisesti matalaa, 1-2,5m syvää neliölouhintaa, joka on ehdottomasti peitettävä. Louhinnassa on pyrittävä mahdollisimman hienoon lopputulokseen, suuriksi jäävät kivet on vasaroitava pieniksi. Alue tulee tasoittaa kokonaisuudessaan lähelle (-5 cm) lopullista korkoa Alueella sijaitsee jo tuotantokäytössä olevia tuotantoeläinrakennuksia. Kaiki työvaiheet on pyrittävä suorittamaan niin että eläimille aiheutuva häiriö olisi mahdollisimman pieni. Louhintatöiden osalta on noudatettava erityistä varovaisuutta, lähialueen rakennusten, sekä tuotantoeläinten vuoksi.
  • 1