Public tenders for financial in Bratislava Slovakia

Find all Financial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for financial. Make a new search!

Securing Microsoft Premier Support for Financial Systems Information Systems SR

Microsoft Slovakia s.r.o. | Published June 12, 2018  -  Deadline December 7, 2018
cpvs
72260000

Delivery of promotional and gift items

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | Published June 4, 2018  -  Deadline July 9, 2018
cpvs
39294100

The subject of the contract is the supply of promotional and gift items to the Ministry of the Environment of the Slovak Republic in order to raise awareness of the Environmental Quality Operational Program, the LIFE Transnational Program, the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism as well as the Ministry itself, including related services, (various types of printing, which are detailed in the Contract description), transport to the place of delivery and delivery at the place of delivery. The estimated amount and scope of the engagement during the duration of the Framework Agreement is detailed in the Compendium.

Providing comprehensive advice on the award and implementation of concessions of selected sections of the D4 motorway and the R7 expressway and legal, technical and financial support in connection with the application of a concession contract for the design, construction, financing,

Obermeyer Slovak Republic s.r.o. | Published May 22, 2018
cpvs
71311300

Financial and auditing services - statutory audit

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | Published May 7, 2018  -  Deadline June 11, 2018
cpvs
79200000

Predmetom zákazky je poskytovať finančné a audítorské služby podľa nasledovnej špecifikácie : - overenie účtovnej závierky štatutárny audit (posúdenie spoľahlivosti a kvality finančných výkazov objednávateľa preverovanie účtov a preverovanie zostavenej účtovnej závierky podľa slovenských účtovných štandardov, spolupráca pri vypracovaní poznámok k účtovnej závierke a vypracovanie správy z kontroly účtovníctva, audit účtovnej závierky a vypracovanie audítorskej správy k účtovnej závierke), - overenie výročnej správy a vypracovanie osobitnej správy k výročnej správe, - transformácia súvahy SAS na súvahu podľa IFRS, - vypracovanie Správy pre vedenie spoločnosti o účtovaní nasledujúcich rezerv: 1) Správa pre vedenie spoločnosti o rezerve na likvidáciu jadrových zariadení, ktorá bude obsahovať preverenie postupov pri stanovení výšky rezervy, použitých predpokladov na infláciu, diskontnej sadzby a výpočtu súčasnej hodnoty budúcich nákladov na stanovenie rezervy na likvidáciu JE V1, rezervy na likvidáciu JE A1, rezervy na likvidáciu nereaktorových jadrových zariadení (cementačná linka, bitumenačné linky, pôvodné pomocné objekty JE A1, pôvodné objekty HVB JE A1, Bohunické spracovateľské centrum, Integrálny sklad, Medzisklad vyhoretého paliva Jaslovské Bohunice, Finálne spracovanie KRAO Mochovce, skladovanie VJP, trvalé uloženie VJP v hlbinnom úložisku v súlade so schválenou Stratégiou záverečnej časti jadrovej energetiky SR, Atómovým zákonom č. 541/2002 a zákonom o NJF č. 238/2006. 2) Správa pre vedenie spoločnosti o rezerve na zamestnanecké požitky, ktorá bude obsahovať preverenie postupov pri stanovení výšky rezervy, použitých predpokladov na infláciu, diskontnej sadzby a výpočtu súčasnej hodnoty budúcich nákladov na stanovenie rezervy na stabilizačné a odstupné zamestnancov JE V1, rezervy na odchodné zamestnancov JAVYS, a.s., rezervy na príplatok na energiu poskytovanú zamestnancom v zmysle Kolektívnej zmluvy a rezervy na jubileum 50-tky v súlade so schválenou Kolektívnou zmluvou a platnou legislatívou. - ostatné služby spojené s účtovnou závierkou. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Selection of Financial Intermediaries for the Implementation of the Financial Instrument - Loan Facility to Support the Social Economy

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. | Published May 1, 2018  -  Deadline January 6, 2018
cpvs
66000000

Selected financial intermediaries will be responsible for implementing activities related to the implementation of the Financial Instrument Loan to support the social economy.

Selection of investment fund managers to support the social economy

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. | Published May 1, 2018  -  Deadline January 6, 2018
cpvs
66000000

The selected administrators will be responsible for carrying out the activities related to the implementation of the Financial Instrument Investment Fund to support the social economy.

Winter jacket for members of the financial administration of SR

REMPO, s.r.o. | Published April 30, 2018
cpvs
18221200

The subject of the contract is the delivery of winter bonuses for the members of the financial administration.

Computer equipment, IT accessories (hardware and software)

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra | Published April 27, 2018
cpvs
30200000

The subject of the contract is the supply of computer equipment, IT accessories (hardware and software) within the framework of the following projects: -Identification, registration and engineering-geological mapping of slope deformations (Project 1 or P1), -Injinierskogeological survey of slope deformations stage 1 (Project 2, resp. (Project 3 or P3), - Hydrogeological Survey of Deficit Areas of the Slovak Republic (Project 4 or P4), financed from the Environmental Quality Operational Program, within approved projects: - Ensuring the monitoring of environmental Slovakia, ITMS project code: 310011B242 (Project 5 or P5), -Monitoring of chemical status and assessment of underground water quality of the Slovak Republic, ITMS project code: 310011A874 (Project 6 or P6) implemented at the State Geological Institute Dionýz Štúr on the basis of contracts for the provision of non-refundable financial contribution concluded between the Ministry of the Environment of the Slovak Republic and the State Geological Institute Dionýz Štúr from the Operational Program Quality of the Environment and for the own needs of the contracting authority. The subject of the contract consists of the supply of computer equipment, IT accessories (hardware and software) for the needs of the projects in question and for the own needs of the contracting authority as specified by the contracting authority and in the required amount for the individual parts of the contract. Computer equipment, IT equipment (hardware and software) will be delivered to the premises of the State Geological Institute in Bratislava and Spišská Nová Ves according to the requirements stated in the tender documents (in particular Part B.1 Description of the subject of the contract, in Part B). also in Part B.3 Business terms of delivery of the subject of the contract). A more detailed specification of the subject of the contract is found in Part B.1 Description of the subject matter of the tender documents, including the required quantities of individual items that form the subject of the individual parts of the contract.

Financial and auditing services - statutory audit

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | Published April 27, 2018
cpvs
79200000

Predmetom zákazky bude poskytovať finančné a audítorské služby podľa nasledovnej špecifikácie : - overenie účtovnej závierky štatutárny audit (posúdenie spoľahlivosti a kvality finančných výkazov objednávateľa preverovanie účtov a preverovanie zostavenej účtovnej závierky podľa slovenských účtovných štandardov, spolupráca pri vypracovaní poznámok k účtovnej závierke a vypracovanie správy z kontroly účtovníctva, audit účtovnej závierky a vypracovanie audítorskej správy k účtovnej závierke), - overenie výročnej správy a vypracovanie osobitnej správy k výročnej správe, - transformácia súvahy SAS na súvahu podľa IFRS, - vypracovanie Správy pre vedenie spoločnosti o účtovaní nasledujúcich rezerv: 1) Správa pre vedenie spoločnosti o rezerve na likvidáciu jadrových zariadení, ktorá bude obsahovať preverenie postupov pri stanovení výšky rezervy, použitých predpokladov na infláciu, diskontnej sadzby a výpočtu súčasnej hodnoty budúcich nákladov na stanovenie rezervy na likvidáciu JE V1, rezervy na likvidáciu JE A1, rezervy na likvidáciu nereaktorových jadrových zariadení (cementačná linka, bitumenačné linky, pôvodné pomocné objekty JE A1, pôvodné objekty HVB JE A1, Bohunické spracovateľské centrum, Integrálny sklad, Medzisklad vyhoretého paliva Jaslovské Bohunice, Finálne spracovanie KRAO Mochovce, skladovanie VJP, trvalé uloženie VJP v hlbinnom úložisku v súlade so schválenou Stratégiou záverečnej časti jadrovej energetiky SR, Atómovým zákonom č. 541/2002 a zákonom o NJF č. 238/2006. 2) Správa pre vedenie spoločnosti o rezerve na zamestnanecké požitky, ktorá bude obsahovať preverenie postupov pri stanovení výšky rezervy, použitých predpokladov na infláciu, diskontnej sadzby a výpočtu súčasnej hodnoty budúcich nákladov na stanovenie rezervy na stabilizačné a odstupné zamestnancov JE V1, rezervy na odchodné zamestnancov JAVYS, a.s., rezervy na príplatok na energiu poskytovanú zamestnancom v zmysle Kolektívnej zmluvy a rezervy na jubileum 50-tky v súlade so schválenou Kolektívnou zmluvou a platnou legislatívou. - ostatné služby spojené s účtovnou závierkou. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

Comprehensive Insurance of Slovenská pošta, as, for the period 2017 - 2020

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Published April 25, 2018
cpvs
66510000

The comprehensive insurance of SP, as for the period 2017 - 2020 in the scope of insurance, namely: property insurance, national goods transport insurance, road haulage liability insurance, general liability insurance and liability for financial mediation or financial liability insurance insurance against damage caused by the operation of a motor vehicle, accident insurance of persons transported in a motor vehicle, liability insurance for damage caused by members of the board of directors, supervisory board and managers, accident insurance, collective insurance of liability for damage caused by the exercise of the profession, insurance of medical expenses abroad, insurance of shipments (insurance of exhibitions). A detailed definition of the subject of the contract is given in B.1. Description of the subject of the contract, the Framework Agreement and the annexes to the tender documents.

Selection of Financial Intermediaries for the Implementation of a Financial Instrument - Guarantee instrument to support the social economy

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. | Published April 18, 2018
cpvs
66000000

The selected financial intermediaries will be responsible for implementing the activities related to the implementation of the Financial Instrument Guarantee instrument to support the social economy.

Obtaining fittings - jackets and trousers

REMPO, s.r.o. | Published April 16, 2018
cpvs
18221200

The subject of the public procurement is the purchase of bonuses for a transitional period, winter waterproofing bonuses, soft-shelled thermos and summer trousers, which are an integral part, which is provided to the Colonel of the Financial Administration of the Slovak Republic and in the restoration of natural assets. It is intended for all-day wear in service performance in the service equinox.

Fuel, washing and vacuuming SMV

SLOVNAFT, a.s. | Published April 13, 2018
cpvs
09132100

Purchase of unleaded petrol and diesel fuel supplied on the principle of accepting the applicant's fuel card as a means of cashless payment for withdrawn fuel at the pump stations of the applicant and its contractual partners, including the issue and delivery of fuel cards, clearing of delivered fuel, provision of financial and other services - Washing and vacuuming of vehicles Washing vehicles on the automatic washing line and self-cleaning of vehicles at the filling stations of the applicant and its contractors provided on the principle of accepting the applicant's fuel card as a means of cashless payment for services taken at the applicant's washing lines and service stations; its contractual partners, including the issuance and delivery of fuel cards, clearance of services, provision of financial and other services related to their delivery.

Translating services

Agentúra VKM, s.r.o. | Published April 11, 2018  -  Deadline November 5, 2018
cpvs
79530000

The subject of the contract is the provision of translation services in accordance with generally binding legal regulations and relevant STNs or in accordance with another standard applicable in the Member States of the European Union for the provision of translation services by translators who are duly authorized to perform translation activities under applicable legislation with the knowledge of terminology from social security, in particular in the field of insurance premiums, sickness insurance, pension insurance, accident insurance, unemployment insurance, guarantee insurance, medical assessment, retirement savings, economic, financial, legal and IT matters in all European and non-European languages within the meaning of Decree No. 491/2004 Coll. on remuneration, compensation of expenses and compensation for the loss of time for experts, interpreters and translators as amended.

Moving services

PLUSIM spol. s r.o. | Published April 11, 2018  -  Deadline November 5, 2018
cpvs
63000000

Providing removal services on premises and between premises in which the financial administration organizational units are located.

Transformation of a complex information system and modules.

SOFTIP, a. s. | Published March 13, 2018
cpvs
72000000

Transformation of the information system of the contracting authority in respect of its transition from budget to contributory organization and the resulting obligation. Inclusion of: 1. definition of transfer bridges 2. definition of new numerals 3. harmonization of the accounting schedule according to consolidation requirements 4. analytical breakdown of accounting cases of decommitted institutions 5. analytical breakdown of new public research institutions 6. provision of analytical breakdown of assets, liabilities, costs and revenues of the unit of account at the required levels 7. Setting a new cross-sectional code that is the same for all public research institutions 8. Establishing new users 9. Setting access rights for eligible persons 10. Establishing new databases for each newly established public research institution 11. Execution of the annual financial statements according to the instructions, which the contracting authority derives from the transformation into a public research institute under Act no. 243/2017 Zz 12. Ensuring the access to the VAT register for the VVI (public research institution) to carry out the business activity in the scope of the obligation to register as a VAT payer 13. Opening and closing of the accounting books in accordance with the Act on Accounting 14. Training of workers on work with the new system 15. preparation of rules for the use of the system in question The full text of the description of the subject of the contract is given in the commercial terms and conditions.

Supply of electricity and natural gas and provision of services related to delivery for VZZP

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Published March 8, 2018  -  Deadline August 4, 2018
cpvs
09310000

The subject of the contract is the supply of electricity and natural gas to General Health Insurance Company (hereinafter referred to as VŠZP), including complex services related to safe and complete energy supply, including the distribution and transport of energy to the collection points and other regulated services and assuming responsibility for deviation, in a quality corresponding to the technical conditions of the distribution system operator, in compliance with applicable Slovak legislation, technical conditions and operating rules of the distribution network operator. The contract is awarded for a period of 24 months from the date of entry into force of the contract, respectively. until the financial limit is reached.

Provision of financial services - financial leasing

Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. | Published March 8, 2018  -  Deadline April 13, 2018
cpvs
66114000

The subject of the contract is the provision of financial lease and leaseback of trucks for a period of 48 months, followed by the purchase of cars for a residual price (transfer fee for ownership). The estimated total purchase price of the lorries is 2,000,000, - EUR without VAT. The contract is listed in B.1. Description of the subject of the contract.

Translating services

Agentúra VKM, s.r.o. | Published December 19, 2017
cpvs
79530000

The subject of the contract is the provision of translation services in accordance with generally binding legal regulations and relevant STNs or in accordance with another standard applicable in the Member States of the European Union for the provision of translation services by translators who are duly authorized to perform translation activities under applicable legislation with the knowledge of terminology from social security, in particular in the field of insurance premiums, sickness insurance, pension insurance, accident insurance, unemployment insurance, guarantee insurance, medical assessment, retirement savings, economic, financial, legal and IT matters in all European and non-European languages within the meaning of Decree No. 491/2004 Coll. on remuneration, compensation of expenses and compensation for the loss of time for experts, interpreters and translators as amended.

Financial systems software development services

Ministerstvo financií Slovenskej republiky | Published November 23, 2017
Winner
PosAm, spol. s.r.o.
cpvs
72212442

The subject of the contract is to ensure the further functional development of the application software of the Budget Information System (RIS), which is a key information management system for public finances.

Functional development will be implemented in the area of ​​budgeting at the level of state administration, budgeting and reporting at the level of territorial self-government as well as in the field of accounting for financial statements in order to ensure streamlining and improving the support of the budgetary process and the processes of presentation and disclosure of accounting documents as well as meeting the needs arising from changes corresponding national and European legislation.

The subject of the contract is to ensure the further functional development of the application software of the Budget Information System (RIS), which is a key information management system for public finances.

RIS is closely integrated with all other public finance management systems operated by the Ministry of Finance of the Slovak Republic, such as the IS ŠP Information System of the Treasury, the ITMS IT Monitoring System for Structural Funds and the Cohesion Fund, the ISUF Fund Management Information System, the CKS Central Consolidation System, EIS economic information system of the Ministry of Finance of the SR providing services to other departments as well as to the economic information systems of other departments as well as organizations.

Within the scope of the contract, it is necessary to ensure the functional extension of the RIS in the following areas:

- Budgetary process in the field of state administration at the level of the Ministry of Finance, budget chapters and organization within the scope of budget chapters as well as for other public administration entities in accordance with the Public Administration Financial Regulation (523/2004 Coll.) And the related methodological instructions and manuals for drafting the draft budget of the public administration.

- Budgeting and reporting in the area of ​​territorial self-government.

- Registry of Accounts.