Public tenders for financial in Bratislava Slovakia

Find all Financial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for financial. Make a new search!

Purchase of leather accessories.

PORT 7, s.r.o. | Published July 26, 2018
cpvs
18420000

The subject of the contract is the purchase of leather accessories (belts and gloves) for service equals for members of the Police Corps and members of the Fire and Rescue Corps of the Ministry of the Interior of the Slovak Republic for a period of 48 months or until the financial limit of the maximum total price for the estimated quantity, will happen sooner.

Obtaining fittings - jackets and trousers

REMPO, s.r.o. | Published July 24, 2018
cpvs
18221200

The subject of the public procurement is the purchase of bonuses for a transitional period, winter waterproofing bonuses, soft-shelled thermos and summer trousers, which are an integral part, which is provided to the Colonel of the Financial Administration of the Slovak Republic and in the restoration of natural assets. It is intended for all-day wear in service performance in the service equinox.

Financial and auditing services - statutory audit

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | Published July 20, 2018  -  Deadline August 22, 2018
cpvs
79200000

Predmetom zákazky je poskytovať finančné a audítorské služby podľa nasledovnej špecifikácie : - overenie účtovnej závierky štatutárny audit (posúdenie spoľahlivosti a kvality finančných výkazov objednávateľa preverovanie účtov a preverovanie zostavenej účtovnej závierky podľa slovenských účtovných štandardov, spolupráca pri vypracovaní poznámok k účtovnej závierke a vypracovanie správy z kontroly účtovníctva, audit účtovnej závierky a vypracovanie audítorskej správy k účtovnej závierke), - overenie výročnej správy a vypracovanie osobitnej správy k výročnej správe, - transformácia súvahy SAS na súvahu podľa IFRS, - vypracovanie Správy pre vedenie spoločnosti o účtovaní nasledujúcich rezerv: 1) Správa pre vedenie spoločnosti o rezerve na likvidáciu jadrových zariadení, ktorá bude obsahovať preverenie postupov pri stanovení výšky rezervy, použitých predpokladov na infláciu, diskontnej sadzby a výpočtu súčasnej hodnoty budúcich nákladov na stanovenie rezervy na likvidáciu JE V1, rezervy na likvidáciu JE A1, rezervy na likvidáciu nereaktorových jadrových zariadení (cementačná linka, bitumenačné linky, pôvodné pomocné objekty JE A1, pôvodné objekty HVB JE A1, Bohunické spracovateľské centrum, Integrálny sklad, Medzisklad vyhoretého paliva Jaslovské Bohunice, Finálne spracovanie KRAO Mochovce, skladovanie VJP, trvalé uloženie VJP v hlbinnom úložisku v súlade so schválenou Stratégiou záverečnej časti jadrovej energetiky SR, Atómovým zákonom č. 541/2002 a zákonom o NJF č. 238/2006. 2) Správa pre vedenie spoločnosti o rezerve na zamestnanecké požitky, ktorá bude obsahovať preverenie postupov pri stanovení výšky rezervy, použitých predpokladov na infláciu, diskontnej sadzby a výpočtu súčasnej hodnoty budúcich nákladov na stanovenie rezervy na stabilizačné a odstupné zamestnancov JE V1, rezervy na odchodné zamestnancov JAVYS, a.s., rezervy na príplatok na energiu poskytovanú zamestnancom v zmysle Kolektívnej zmluvy a rezervy na jubileum 50-tky v súlade so schválenou Kolektívnou zmluvou a platnou legislatívou. - ostatné služby spojené s overením účtovnej závierky. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Translating services

Agentúra VKM, s.r.o. | Published July 19, 2018
cpvs
79530000

The subject of the contract is the provision of translation services in accordance with generally binding legal regulations and relevant STNs or in accordance with another standard applicable in the Member States of the European Union for the provision of translation services by translators who are duly authorized to perform translation activities under applicable legislation with the knowledge of terminology from social security, in particular in the field of insurance premiums, sickness insurance, pension insurance, accident insurance, unemployment insurance, guarantee insurance, medical assessment, retirement savings, economic, financial, legal and IT matters in all European and non-European languages in the sense of Decree No. 491/2004 Coll. on remuneration, compensation of expenses and compensation for the loss of time for experts, interpreters and translators as amended.

Fuel, washing and vacuuming SMV

SLOVNAFT, a.s. | Published July 18, 2018
cpvs
09132100

Purchase of unleaded petrol and diesel fuel supplied on the principle of accepting the applicant's fuel card as a means of cashless payment for withdrawn fuel at the pump stations of the applicant and its contractors, including the issue and delivery of fuel cards, clearing of delivered fuel, provision of financial and other services - Washing and vacuuming of vehicles Washing vehicles on the automatic washing line and self-cleaning of vehicles at the filling stations of the applicant and its contractors provided on the principle of accepting the applicant's fuel card as a means of cashless payment for services taken at the applicant's washing lines and service stations; its contractual partners, including the issuance and delivery of fuel cards, clearance of services, provision of financial and other services related to their delivery.

Transformation of a complex information system and modules.

SOFTIP, a. s. | Published July 18, 2018
cpvs
72000000

Transformation of the information system of the contracting authority in respect of its transition from budget to contributory organization and the resulting obligation. Inclusion of: 1. definition of transfer bridges 2. definition of new numerals 3. harmonization of the accounting schedule according to consolidation requirements 4. analytical breakdown of accounting cases of decommitted institutions 5. analytical breakdown of new public research institutions 6. provision of analytical breakdown of assets, liabilities, costs and revenues of the unit of account at the required levels 7. Setting a new cross-sectional code that is the same for all public research institutions 8. Establishing new users 9. Setting access rights for eligible persons 10. Establishing new databases for each newly established public research institution 11. Execution of the annual financial statements according to the instructions, which the contracting authority derives from the transformation into a public research institute under Act no. 243/2017 Zz 12. Ensuring the access to the VAT register for the VVI (public research institution) to carry out the business activity in the scope of the obligation to register as a VAT payer 13. Opening and closing of accounting books in accordance with the Act on Accounting 14. Training of workers on working with the new system 15. preparing rules for the use of the system in question

Moving services

PLUSIM spol. s r.o. | Published July 17, 2018
cpvs
63000000

Providing removal services in objects and between premises where the financial administration organizational units are located.

AUDIT STUDIES OF INDIVIDUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD FROM 2018 TO 2020 AND THE AUDITOR'S VIEW TO THE ANNUAL ANNUAL MANAGEMENT MANUAL FOR THE YEARS 2018 TO 2020

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Published July 16, 2018  -  Deadline August 16, 2018
cpvs
79212300

Statutory audit of the individual accounts of the CAAs compiled for the years 2018 to 2020 and the auditor's opinion on the Annual Reports of the AAA for the years 2018 to 2020.

Provision of financial services - financial leasing

Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. | Published July 13, 2018  -  Deadline August 20, 2018
cpvs
66114000

The subject of the contract is the provision of financial lease and leaseback of trucks for a period of 48 months, followed by the purchase of vehicles at a residual price (transfer fee). The estimated total cost of the goods is EUR 2,000,000 excluding VAT. The contract is listed in B.1. Description of the subject of the contract.

Financial and auditing services - statutory audit

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | Published July 9, 2018  -  Deadline September 8, 2018
cpvs
79200000

Predmetom zákazky je poskytovať finančné a audítorské služby podľa nasledovnej špecifikácie : - overenie účtovnej závierky štatutárny audit (posúdenie spoľahlivosti a kvality finančných výkazov objednávateľa preverovanie účtov a preverovanie zostavenej účtovnej závierky podľa slovenských účtovných štandardov, spolupráca pri vypracovaní poznámok k účtovnej závierke a vypracovanie správy z kontroly účtovníctva, audit účtovnej závierky a vypracovanie audítorskej správy k účtovnej závierke), - overenie výročnej správy a vypracovanie osobitnej správy k výročnej správe, - transformácia súvahy SAS na súvahu podľa IFRS, - vypracovanie Správy pre vedenie spoločnosti o účtovaní nasledujúcich rezerv: 1) Správa pre vedenie spoločnosti o rezerve na likvidáciu jadrových zariadení, ktorá bude obsahovať preverenie postupov pri stanovení výšky rezervy, použitých predpokladov na infláciu, diskontnej sadzby a výpočtu súčasnej hodnoty budúcich nákladov na stanovenie rezervy na likvidáciu JE V1, rezervy na likvidáciu JE A1, rezervy na likvidáciu nereaktorových jadrových zariadení (cementačná linka, bitumenačné linky, pôvodné pomocné objekty JE A1, pôvodné objekty HVB JE A1, Bohunické spracovateľské centrum, Integrálny sklad, Medzisklad vyhoretého paliva Jaslovské Bohunice, Finálne spracovanie KRAO Mochovce, skladovanie VJP, trvalé uloženie VJP v hlbinnom úložisku v súlade so schválenou Stratégiou záverečnej časti jadrovej energetiky SR, Atómovým zákonom č. 541/2002 a zákonom o NJF č. 238/2006. 2) Správa pre vedenie spoločnosti o rezerve na zamestnanecké požitky, ktorá bude obsahovať preverenie postupov pri stanovení výšky rezervy, použitých predpokladov na infláciu, diskontnej sadzby a výpočtu súčasnej hodnoty budúcich nákladov na stanovenie rezervy na stabilizačné a odstupné zamestnancov JE V1, rezervy na odchodné zamestnancov JAVYS, a.s., rezervy na príplatok na energiu poskytovanú zamestnancom v zmysle Kolektívnej zmluvy a rezervy na jubileum 50-tky v súlade so schválenou Kolektívnou zmluvou a platnou legislatívou. - ostatné služby spojené s účtovnou závierkou.

Provision of financial services - financial leasing

Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. | Published July 9, 2018  -  Deadline September 8, 2018
cpvs
66114000

The subject of the contract is the provision of financial lease and leaseback of trucks for a period of 48 months, followed by the purchase of cars for a residual price (transfer fee for ownership). The estimated total purchase price of the lorries is 2,000,000, - EUR excluding VAT. The detailed definition of the subject of the contract is set out in B.1. Description of the subject of the contract.

Selection of investment fund managers to support start-ups

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. | Published July 6, 2018  -  Deadline June 8, 2018
cpvs
66113000

The selected administrators will be responsible for implementing the activities related to the implementation of the financial instrument for start-ups in the Slovak Republic.

Securing Microsoft Premier Support for Financial Systems Information Systems SR

Microsoft Slovakia s.r.o. | Published June 12, 2018  -  Deadline December 7, 2018
cpvs
72260000

Delivery of promotional and gift items

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | Published June 4, 2018  -  Deadline July 9, 2018
cpvs
39294100

The subject of the contract is the supply of promotional and gift items to the Ministry of the Environment of the Slovak Republic in order to raise awareness of the Environmental Quality Operational Program, the LIFE Transnational Program, the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism as well as the Ministry itself, including related services, (various types of printing, which are detailed in the Contract description), transport to the place of delivery and delivery at the place of delivery. The estimated amount and scope of the engagement during the duration of the Framework Agreement is detailed in the Compendium.

Providing comprehensive advice on the award and implementation of concessions of selected sections of the D4 motorway and the R7 expressway and legal, technical and financial support in connection with the application of a concession contract for the design, construction, financing,

Obermeyer Slovak Republic s.r.o. | Published May 22, 2018
cpvs
71311300

Financial and auditing services - statutory audit

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | Published May 7, 2018  -  Deadline June 11, 2018
cpvs
79200000

Predmetom zákazky je poskytovať finančné a audítorské služby podľa nasledovnej špecifikácie : - overenie účtovnej závierky štatutárny audit (posúdenie spoľahlivosti a kvality finančných výkazov objednávateľa preverovanie účtov a preverovanie zostavenej účtovnej závierky podľa slovenských účtovných štandardov, spolupráca pri vypracovaní poznámok k účtovnej závierke a vypracovanie správy z kontroly účtovníctva, audit účtovnej závierky a vypracovanie audítorskej správy k účtovnej závierke), - overenie výročnej správy a vypracovanie osobitnej správy k výročnej správe, - transformácia súvahy SAS na súvahu podľa IFRS, - vypracovanie Správy pre vedenie spoločnosti o účtovaní nasledujúcich rezerv: 1) Správa pre vedenie spoločnosti o rezerve na likvidáciu jadrových zariadení, ktorá bude obsahovať preverenie postupov pri stanovení výšky rezervy, použitých predpokladov na infláciu, diskontnej sadzby a výpočtu súčasnej hodnoty budúcich nákladov na stanovenie rezervy na likvidáciu JE V1, rezervy na likvidáciu JE A1, rezervy na likvidáciu nereaktorových jadrových zariadení (cementačná linka, bitumenačné linky, pôvodné pomocné objekty JE A1, pôvodné objekty HVB JE A1, Bohunické spracovateľské centrum, Integrálny sklad, Medzisklad vyhoretého paliva Jaslovské Bohunice, Finálne spracovanie KRAO Mochovce, skladovanie VJP, trvalé uloženie VJP v hlbinnom úložisku v súlade so schválenou Stratégiou záverečnej časti jadrovej energetiky SR, Atómovým zákonom č. 541/2002 a zákonom o NJF č. 238/2006. 2) Správa pre vedenie spoločnosti o rezerve na zamestnanecké požitky, ktorá bude obsahovať preverenie postupov pri stanovení výšky rezervy, použitých predpokladov na infláciu, diskontnej sadzby a výpočtu súčasnej hodnoty budúcich nákladov na stanovenie rezervy na stabilizačné a odstupné zamestnancov JE V1, rezervy na odchodné zamestnancov JAVYS, a.s., rezervy na príplatok na energiu poskytovanú zamestnancom v zmysle Kolektívnej zmluvy a rezervy na jubileum 50-tky v súlade so schválenou Kolektívnou zmluvou a platnou legislatívou. - ostatné služby spojené s účtovnou závierkou. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Selection of investment fund managers to support the social economy

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. | Published May 1, 2018  -  Deadline January 6, 2018
cpvs
66000000

The selected administrators will be responsible for carrying out the activities related to the implementation of the Financial Instrument Investment Fund to support the social economy.

Selection of Financial Intermediaries for the Implementation of the Financial Instrument - Loan Facility to Support the Social Economy

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. | Published May 1, 2018  -  Deadline January 6, 2018
cpvs
66000000

Selected financial intermediaries will be responsible for implementing activities related to the implementation of the Financial Instrument Loan to support the social economy.

Winter jacket for members of the financial administration of SR

REMPO, s.r.o. | Published April 30, 2018
cpvs
18221200

The subject of the contract is the delivery of winter bonuses for the members of the financial administration.

Computer equipment, IT accessories (hardware and software)

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra | Published April 27, 2018
cpvs
30200000

The subject of the contract is the supply of computer equipment, IT accessories (hardware and software) within the framework of the following projects: -Identification, registration and engineering-geological mapping of slope deformations (Project 1 or P1), -Injinierskogeological survey of slope deformations stage 1 (Project 2, resp. (Project 3 or P3), - Hydrogeological Survey of Deficit Areas of the Slovak Republic (Project 4 or P4), financed from the Environmental Quality Operational Program, within approved projects: - Ensuring the monitoring of environmental Slovakia, ITMS project code: 310011B242 (Project 5 or P5), -Monitoring of chemical status and assessment of underground water quality of the Slovak Republic, ITMS project code: 310011A874 (Project 6 or P6) implemented at the State Geological Institute Dionýz Štúr on the basis of contracts for the provision of non-refundable financial contribution concluded between the Ministry of the Environment of the Slovak Republic and the State Geological Institute Dionýz Štúr from the Operational Program Quality of the Environment and for the own needs of the contracting authority. The subject of the contract consists of the supply of computer equipment, IT accessories (hardware and software) for the needs of the projects in question and for the own needs of the contracting authority as specified by the contracting authority and in the required amount for the individual parts of the contract. Computer equipment, IT equipment (hardware and software) will be delivered to the premises of the State Geological Institute in Bratislava and Spišská Nová Ves according to the requirements stated in the tender documents (in particular Part B.1 Description of the subject of the contract, in Part B). also in Part B.3 Business terms of delivery of the subject of the contract). A more detailed specification of the subject of the contract is found in Part B.1 Description of the subject matter of the tender documents, including the required quantities of individual items that form the subject of the individual parts of the contract.