Call +44 800 9755 164

Public tenders for financial in Poland

Find all Financial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for financial. Make a new search!
FinancialPoland

Financial leasing services

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli | Published January 6, 2017  -  Deadline January 20, 2017

The contract is for the supply of the camera angiography in the form of financial leasing for Hemodynamic Laboratory of the District Hospital in Stalowa Wola corresponding technical parameters in Annex 3 to the Specification.

Financial leasing services

Bank Gospodarstwa Krajowego | Published December 30, 2016  -  Deadline January 23, 2017

The contract is being provided by the Contractor to the Employer leasing within the meaning of art. 17b of the Act of 02.15.1992 r. On income tax from legal persons (Dz. U. of 2014. Pos. 851, as amended. D.) Of passenger cars (hereinafter referred to as vehicles) been provided by the Contractor to the Employer, with a standard specified in detail in the Appendix hereto (Scope of the Order) in Appendix 1 to the Agreement, in the amount, terms and conditions specified in the Agreement.

Financial and insurance services

Narodowy Bank Polski | Published January 7, 2017

Insurance transports cash.

Financial and insurance services

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi | Published January 14, 2017

The contract is for insurance Provincial Medical Rescue Station in Lodz in below mentioned areas:

package I

Liability insurance

A. Voluntary liability insurance in connection with their activities;

B. Compulsory insurance of civil liability of the entity performing medical activities.

package II

property insurance

A. Property insurance against all risks;

B. Insurance of electronic equipment from damage;

C. Comprehensive insurance inland yachts

package III

Insurance fleet communications

A. Compulsory insurance of civil liability of vehicle owners for damage caused in connection with the movement of these vehicles

B. Insurance Autocasco

C. Insurance Accident driver and passengers

D. Insurance Assistance.

Warsaw: Examination of financial statements of the Provincial Branches and Head National Health Fund and a joint report of the National Health Fund for the period 01.01-31.12.2016 r.

 | Published July 11, 2016  -  Deadline May 15, 2017
The contract is to audit the financial statements of the Provincial Branches and Head National Health Fund and a joint report of the National Health Fund for the period 01.01.- 31.12.2016., In accordance with the law, including the Act of 29 September 1994. Accounting (Dz. U . 2013. pos. 330, as amended. d.) and the Act of 7 May 2009. on auditors and their self-government, entities authorized to audit financial statements and public supervision (Dz. U. of 2015. item. 1011, as amended. d.). Details of the characteristics of the contract is contained in Annex 1 to the Specification. The detailed scope of rights and obligations related to the performance of the contract specifies the model agreement annexed to the Specification No. 2 ..

Financial and insurance services

Gmina Kluczbork | Published December 23, 2016  -  Deadline January 30, 2017
1 of the PPL. 

Sosnowiec: Delivery of system financial accounting and budget management

Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta | Published July 27, 2016  -  Deadline January 2, 2018
1.Przedmiotem contract is to supply computer accounting system and the operating budget and implementation, user training and delivery network server providing performance to the operation of the new system. 2. A detailed description of the contract was included in Appendix No. 8 hereto.

Kluczbork: specialist advisory services, ie .: the legal, accounting, tax, financial, marketing and personal project Byczyński Centre for Social Economy Support for the north subregion co-financed by the European Union from the European Social Fund under Measure 8.3 Supporting Actors of Social Economy of the Regional Operational Programme Opole province for 2014-2020

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości | Published July 26, 2016  -  Deadline October 31, 2018
Provision of expert legal advice and expert advice accounting and tax, financial, marketing and personal expert advice to span the support of individuals at risk of poverty or social exclusion as well as active social economy entities - their representatives, individuals interested in the subject PES. A detailed description of the contract is contained in Annex no. 1A to the ToR ..

Kluczbork: specialist advisory services, ie .: the legal, accounting, tax, financial, marketing and personal project Byczyński Centre for Social Economy Support for the north subregion co-financed by the European Union from the European Social Fund under Measure 8.3 Supporting Actors of Social Economy of the Regional Operational Programme Opole province for 2014-2020

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości | Published July 27, 2016  -  Deadline October 31, 2018
Provision of expert legal advice and expert advice accounting and tax, financial, marketing and personal expert advice to span the support of individuals at risk of poverty or social exclusion as well as active social economy entities - their representatives, individuals interested in the subject PES. A detailed description of the contract is contained in Annex no. 1A to the Terms of Reference.

Brzeszcze: Improving the energy efficiency of buildings of primary schools No. 1 and No. 2 and kindergartens: No. 2 with integration Sunshine and No. 3 in the Municipality Giraffe cutting edge for the purposes of the running program PL04 ​​saving energy and promoting renewable energy sources in the framework of the Financial Mechanism of the European Economic Area 2009- 2014 - ref. Act. WI.271.13.2016

Urząd Gminy Brzeszcze | Published July 27, 2016  -  Deadline March 15, 2017
Podniesienie efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych nr 1 i nr 2 oraz przedszkoli: nr 2 z oddziałami integracyjnymi Słoneczko oraz nr 3 Żyrafa w Gminie Brzeszcze na potrzeby realizowanego programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Zakres robót objętych Zamówieniem obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, dostawy i montaż wyposażenia - urządzeń oraz wykonanie robót budowlanych związanych z podniesieniem efektywności energetycznej budynków. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę pakietów. Zamówienie zostało podzielone na następujące części/pakiety zamówienia: pakiet nr 1 - Podniesienie efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 2 i 3 w Gminie Brzeszcze - wg załącznika nr 2.1.1 i 2.1.2 do SIWZ. pakiet nr 2 - Podniesienie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół nr 1 oraz budynku Szkoły podstawowej nr 2 w Gminie Brzeszcze - wg załącznika nr 2.2.1 i 2.2.2 do SIWZ. Pakiet nr 1 - Podniesienie efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 2 i 3 w Gminie Brzeszcze Główny celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola nr 2 i 3 mieszczącego się: a) Przedszkole nr 2: przy ulicy Kazimierza Wielkiego 38 w Brzeszczach; b) Przedszkole nr 3: przy ulicy Narutowicza 6 w Brzeszczach. Przedsięwzięcie obejmuje: - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym ostatecznego pozwolenia na budowę (o ile jest wymagane); - uzyskanie wymaganych efektów wskazanych w audycie stanowiącym integralną część niniejszego PFU (parametrów technologicznych, technicznych i efektów ekologicznych) zgodnie z PFU i wymogami prawa. W celu poprawienia efektywności energetycznej budynków, w zakresie niniejszego zamówienia należy przeprowadzić prace projektowe na bazie Programu funkcjonalno-użytkowego oraz modernizacyjne (budowlane) polegające na: - dociepleniu stropów oraz ścian w celu zmniejszenia ich przenikalności; - wymianie stolarki okiennej; - wymianie drzwi drewnianych na drzwi ocieplone z uszczelkami; - wymianie oświetlenia wbudowanego na energooszczędne typu LED w celu obniżenia zużycia energii; - modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Pakiet nr 2 - Podniesienie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół nr 1 oraz budynku Szkoły podstawowej nr 2 w Gminie Brzeszcze Główny celem realizacji Przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynku Szkół Podstawowych mieszczących się: a) Zespół Szkół nr 1: przy ul. Szkolnej 6 w Brzeszczach; b) Szkoła Podstawowa nr 2: przy ul. Mickiewicza 3 w Brzeszczach. W budynku obecnie nie istnieje w pełni zintegrowany system BMS pozwalający na zarządzanie i pozyskiwanie procesami technicznymi budynku np. zużycie prądu, informacji o ciepłej wodzie, włączonym oświetleniu. Celem systemu zarządzania budynkiem (BMS) jest obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez zintegrowaniu ze sobą jak największej, ilości dostępnych elementów takich jak oświetlenie, ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja, odnawialne źródła energii czy przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz pomiar zużycia energii. Przedsięwzięcie obejmuje: - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym ostatecznego pozwolenia na budowę - jeżeli jest wymagane - uzyskanie wymaganych efektów (parametrów technologicznych i technicznych) zgodnie z PFU i wymogami prawa. W celu poprawienia efektywności energetycznej budynków, w zakresie niniejszego zamówienia należy przeprowadzić prace projektowe na bazie Programu funkcjonalno-użytkowego oraz modernizacyjne (budowlane) polegające na: - montażu systemu zarządzania energią w budynku (BMS). Wykonawca opracuje instrukcje obsługi do zamontowanych urządzeń i przeszkoli pracowników zamawiającego w jego siedzibie, co potwierdzi certyfikatem ukończenia szkolenia. Zamawiający wymaga przeszkolenia w zakresie systemu zarządzania energią w budynku BMS sterującego energią oraz z obsługi sterownika pompy ciepła. Ilość osób do przeszkolenia: max 3 w każdym z obiektów.

Warsaw: I Am organizing and conducting individual courses in English for executives

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego | Published July 27, 2016  -  Deadline August 31, 2017
The contract is the organization and carrying out of individual English language courses for executives Financial Supervision Authority. The estimated number of people who attend classes in the English language is 35 people ..

Warsaw: Complex organization and implementation of training within the project AGE - Promoting active and dignified aging in Warsaw

 | Published July 12, 2016  -  Deadline March 17, 2017
1) The contract is a comprehensive organization of training for staff, residents and the environment centered around the Houses of Social Welfare, conducted by the Capital City Warsaw. 2) Object of the contract is being carried out under the project AGE- activities for active and dignified aging in Warsaw and is financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014 and the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014. 3) A detailed description of the contract is in Appendix 3 to the standard contract.

Systems and technical consultancy services

Województwo Małopolskie | Published December 15, 2016  -  Deadline January 23, 2017

The contract is for the provision of expert services in the field of comprehensive advice and support (information, technological, economic, financial, legal) within the framework of the project entitled. "Integrated Information System - the second stage" planned to współfinania from the Regional Operational Programme of the Malopolska Region for the years 2014 - 2020, Axis 2 - Digital Malopolska, Measure 2.1 - E-government and open resources Measure 2.1.1 - Electronic Administracja.Zakres object of the contract includes the provision of expert services in the field of comprehensive advice and support (information, technological, economic, financial, legal) under the financial and Accounting System and Data Warehouse, Business Intelligence, and Open Data, by 6 Stages. As part of the contract the Contractor will conduct / organize as indicated in Annex 1 to the SETC training and prepare for the Employer necessary additional analysis, expertise and opinions.

Systems and technical consultancy services

Województwo Małopolskie | Published January 18, 2017  -  Deadline January 30, 2017

The contract is for the provision of expert services in the field of comprehensive advice and support (information, technological, economic, financial, legal) within the framework of the project entitled. "Integrated Information System - the second stage" planned to współfinania from the Regional Operational Programme of the Malopolska Region for the years 2014 - 2020, Axis 2 - Digital Malopolska, Measure 2.1 - E-government and open resources Measure 2.1.1 - Electronic Administration. The scope of the contract covers the provision of services of experts in the field of comprehensive advice and support (information, technological, economic, financial, legal) under the Financial and Accounting System and Data Warehouse, Business Intelligence, and Open Data, by 6 Stages. As part of the contract the Contractor will conduct / organize as indicated in Annex 1 to the SETC training and prepare for the Employer necessary additional analysis, expertise and opinions.

Warsaw: Purchase of cut flowers and flower accessories.

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | Published July 20, 2016  -  Deadline June 30, 2017
The contract is successive purchases of cut flowers and flower accessories on request. The scope of the contract: detailing the items making up the order, ordering requirement for quality and required quantity, defines the detailed description of the contract Annex No. 2 to the Terms of Reference - Price Form - specification factly - financial. Object of the contract must comply with the quality requirements specified by the Purchaser.

Białogard: Tender for granting long-term credit to cover the planned deficit and advance financing of activities funded from the budget of the European Union

Powiat Białogardzki - Starostwo Powiatowe w Białogardzie | Published July 20, 2016  -  Deadline December 20, 2025
The contract is to provide long-term loan to cover the planned deficit and advance financing of activities financed funds under the Swiss Financial Mechanism. The loan in question concerns the financing of investment projects scheduled for implementation in 2016. The expected cost of the investment amounts to 3 405 986.34 zł. The credit amount: 2 336 500,00 zł.

Systems and technical consultancy services

Województwo Małopolskie | Published December 14, 2016  -  Deadline January 23, 2017
As part of the contract the Contractor will conduct / organize as indicated in Annex 1 to the SETC training and prepare for the Employer necessary additional analysis, expertise and opinions. 

The scope of the contract covers the provision of services of experts in the field of comprehensive advice and support (information, technological, economic, financial, legal) under the Financial and Accounting System and Data Warehouse, Business Intelligence, and Open Data, broken down by:

Step 1: Preparation of the project;

Step 2: Analysis of the pre-implementation;

Step 3: Designing systems;

Step 4: Support for the carrying out procedures for the award of public contracts;

Step 5: Assessment of compliance documentation produced by the Contractors systems with a detailed description of the contract, agreement and documentation Employer in terms of financial and accounting system;

Step 6: Assessment of compliance documentation produced by the contractor system with a detailed description of the object of the contract agreement and ordering documentation as regards the data warehouse, business intelligence, open data.

The Contracting Authority will award the contract for the following tasks under the right options:

Develop guidelines for the module SSO (Single Sign-On), where appropriate will be the implementation of various solutions in the area of ​​financial and accounting system.

Develop guidelines for the information campaign concerning. The idea of ​​open data.

A detailed description of the contract (SOPZ) was defined in Annex 1 to the Terms of Reference.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Choszczno | Published December 28, 2016  -  Deadline February 6, 2017
2100, as amended. d. - Hereinafter the "Law on Forests"), including work in the field of breeding and forest protection, fire protection, harvesting and skidding and nursery farms, to perform at the Forest District Choszczno in 2017 - 2018.Przedmiot order was divided into 5 parts 

Faraway and Sławęcin

Bralęcin and Ziemomyśl

Dolice and Mogilica

Wężnik and canvas

Package 05 - Implementation of services in the field of forest management on the farm nursery

Implementation of individual packages will be carried out in the area of ​​forest districts appropriate for a given package.

Summary: item of work included in the scope of the contract, the specific thickness of wood positions, degrees of difficulty, distance and skidding coefficients difficulties in harvesting and hauling for 2018. Will be determined after approval of the interim plan of financial and economic GDSF by and submitted to the Contractor.

1502, as amended. d.).

Summary: item of work included in the scope of the contract, the specific thickness of wood positions, degrees of difficulty, distance and skidding coefficients difficulties in harvesting and hauling for 2018. Will be determined after approval of the interim plan of financial and economic GDSF by and submitted to the Contractor.

1502, as amended. d.).

Summary: item of work included in the scope of the contract, the specific thickness of wood positions, degrees of difficulty, distance and skidding coefficients difficulties in harvesting and hauling for 2018. Will be determined after approval of the interim plan of financial and economic GDSF by and submitted to the Contractor.

1502, as amended. d.).

Summary: item of work included in the scope of the contract, the specific thickness of wood positions, degrees of difficulty, distance and skidding coefficients difficulties in harvesting and hauling for 2018. Will be determined after approval of the interim plan of financial and economic GDSF by and submitted to the Contractor.

1502, as amended. d.).

Summary: item of work included in the scope of the contract for 2018. Will be determined after approval of the interim plan of financial and economic GDSF by and submitted to the Contractor.

Type of activity "basket" - Hours Manual - 7681 nh h, Hours mechanical - 999 nh ih

Jarocin: Complex services equipment and transport the winter maintenance of district roads in the county Jarociński

Powiat Jarociński | Published July 20, 2016  -  Deadline April 15, 2017
The contract is a comprehensive execution services, equipment and transport the winter maintenance of district roads in the county Jarociński accordance with the requirements set out in the plan winter maintenance of roads constituting Appendix 7 to the terms of reference. The detailed scope of services planned to perform determines price form (Annex 1 to the offer). The price form shows the approximate amount planned to commission services. Physically, the work will be outsourced, depending on the current needs and financial possibilities of the Employer and will be settled according to the odds offered unit - within their means in the financial plan. The amounts should be treated as indicative quantities for calculating the offer price, and compare the offers - they can not give rise to any claims of the Contractor against the Employer. Purchaser will be determined the scope of work in the form of telephone orders the determination of the date of their execution. The time at which the equipment must not exceed 2 hours. from the time of notification.

Computer equipment and supplies

Uniwersytet Warszawski | Published December 16, 2016  -  Deadline January 24, 2017

1. The contract is for the sale and delivery of computer equipment for organizational units and central administration of the University of Warsaw, which are located in Warsaw.

2. A detailed description of the order is a Technical Specification, which is on the website of the Employer: www.uw.edu.pl.

3. 3. Part 1,2,3 - Purchase within the Project "EPISCHOOL - We overcome barriers together" no financial project: 500/09/438426.

1. The contract is for the sale and delivery of computer equipment for organizational units and central administration of the University of Warsaw, which are located in Warsaw.

2. A detailed description of the order is a Technical Specification, which is on the website of the Employer: www.uw.edu.pl.

3. Part 1,2,3 - Purchase within the Project "EPISCHOOL - We overcome barriers together" no financial project: 500/09/438426.